Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

breach of trust (en) - konfiskace, zabaveníδήμευση, κατάσχεση - přiřknutí, přiznání, uznáníκατακύρωση - αποδοτέοσ, εκχώρητοσ - narážka, špičkaυπαινιγμόσ εναντίον κάποιου, υπονοούμενο - legalizovat, legitimovatνομιμοποιώ - koncese, licence, oprávnění, povolení, propustkaάδεια, αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας - código penal (pt) - -ka, lhářψεύτης - mafie - ilegálně, načerno, protiprávněπαράνομα, παρανομώσ - distance, suspenze, zastavení, zavěšeníανάρτηση, αναστολή, αποβολή, διαθεσιμότητα - παρανομώσ - penále, pokutaποινή, πρόστιμο, τίμημα - loupežník, raubíř, únosce letadlaαεροπειρατής, ληστής - licoměrník, pokrytec, svatoušekυποκρίτρια, υποκριτής - nepsaný zákonάγραφο δίκαιο, άγραφοι νόμοι - odplata, pokuta, trest, trestáníαντίτιμο, ποινή, τιμωρία - předložitεισάγω - křivda, právní újma - pornografieπορνογραφία - trestný čin, zločinέγκλημα, εγκληματική ενέργεια - hrdelní zločin, přestupek, těžký zločin, trestný činέγκλημα, αδίκημα, αξιόποινη πράξη, κακούργημα, σοβαρό αδίκημα - delikt, porušení, škraloup, trestný činκαταστρατήγηση, παράβαση, παραβίαση, παρανομία - křivá přísahaψευδομαρτυρία - páchání trestné činnosti, spáchání trestného činuδιάπραξη - atentát, útokαπόπειρα εναντίον κπ., επίθεση - pohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilněníσεξουαλική κακοποίηση - kořist, úlovek, zajetíλάφυρο, λεία, σύλληψη - únosαπαγωγή - korupce, podplácení, úplatkářstvíδωροδοκία, εξαγορά, λάδωμα - odcizení, zpronevěraκατάχρηση, υπεξαίρεση - podfuk, podvádění, podvod, švindl, švindlováníαπάτη, απατηλό παιγνίδι - odcizeníκλεψιά, κλοπή - drobná krádežμικροκλοπή - podvracení státu, urážka panovníka, urážka státu, velezrada, vlastizradaπροδοσία - válečný zločinέγκλημα πολέμου - dacoity, dakoity (en) - zlodějna - loupež, vloupáníδιάρρηξη - εξομολογούμαι, εξομολογώ - odhad, soudκρίση, υπολογισμός - soudní rozhodnutí - očistit, osvobodit, sejmout, zprostit, zprostit vinyαθωώνω, απαλλάσσω - ακυρώνω, αναβάλλω - jednáníδιαδικασία - podat - deklarovatδηλώνω - odvolání - legislativa, zákonodárstvíθεσμοθεσία, νομοθέτηση, νομοθεσία - uzákoněníαναπαράσταση, θέσπιση, ψήφιση νόμου - domácí vězeníπεριορισμός κατ' οίκον, σύλληψη σπιτιών - tělesný trestσωματική τιμωρία - bičování, sebebičováníμαστίγωμα - poprava, provedeníεκτέλεση, θανάτωση, θανατική ποινή - auto-da-fe (en) - poprava elketrickým proudem, poprava na elektrickém křesleηλεκτροπληξία - řádné soudní řízení, soudní řízeníδιεξαγωγή δίκης, πορεία αγωγής - právní žaloba, proces, soudní pře, spor, žalobaαγωγή, δικαστική αγωγή, μήνυση - případ, proces, soudní přeαγωγή, δικαστική υπόθεση - lis pendens (en) - řízení, soud, soudní řízeníδιαδικασία - apel, odvolání, volání po, žádostέκκληση, έφεση - pevnost, rozhodnutí, trest, verdikt, výrokαπόφαση, απόφαση δικαστηρίου, βούλευμα, ετυμηγορία, καταδίκη, κρίση - kontumační rozsudekερημοδικία - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - nález - verdikt, výrok - osvobozující rozsudek, zproštění vinyαθώωση - judicial review (en) - obhajoba, obhajovací řeč, popřeníαπάντηση στο κατηγορητήριο, διάψευση - konformismus, konformizmus, shodaευπείθεια, συμμορφία, συμμόρφωση - právoplatný, zákonnýέννομος, σύννομος - nezákonný, protiprávníάνομος, έκνομος - legální, zákonnýθεμιτός, νόμιμος - ilegální, nelegální, nezákonný, zakázanýαθέμιτος, παράνομος - εξωδικόσ - μοργανατικόσ - sepsat, vystavitσυντάσσω - najmout si - osvobodit, propustit, uvolnitαπελευθερώνω, λυτρώνω - uvěznitφυλακίζω - zastupovatυπερασπίζω - domáhat se, podat žalobu, žádat, zažalovatεγκαλώ, ενάγω, κάνω αγωγή, μήνυση, μηνύω - dopustit se, spáchatδιαπράττω, κάνω - make (en) - elektrické křesloηλεκτρική καρέκλα - šibeniceαγχόνη, ικρίωμα, κρεμάλα - plynová komoraθάλαμος αερίων - gulag (en) - iron maiden (en) - trestní instituceσωφρονιστικό ίδρυμα - kláda, pranýřκούτσουρο βασανισμού, ποδοκάκη - cavalete (pt) - zákonnostνομιμότητα - právoplatnost, validitaδύναμη - effect, force (en) - zákonnostνομιμοφροσύνη - nárokδικαίωμα - přístup, vstupάδεια εισόδου, δικαίωμα εισόδου, είσοδος - privilegium, výhradní právo, výsadaπρονόμιο - oprávnění, právoδικαίωμα - direito à vida (pt) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - rovnoprávnost - občanská právaαστικές ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματα - ανεξιθρησκεία - liberdade de opinião (pt) - liberdade de imprensa (pt) - freedom of assembly (en) - hlasovací právo, volební právoδικαίωμα ψήφου, ψήφος - equal opportunity (en) - jurisdikceδικαιοδοσία - právní systém, právoνόμιμο σύστημα - φορολογικό σύστημα - volební systém - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - právní věda, právoνομική επιστήμη, νομολογία - bod, článek, doložka, klauzule, paragraf, stať - parafa, podepsání, podpis, signatura, vlastnoruční podpisυπογραφή - právní listinaεπίσημο έγγραφο, πράξη - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - registo criminal (pt) - cestovní pasδιαβατήριο - plná moc - pracovní povolení - právo, zákon, zákoníkνόμος - όριο παραγραφής - konstituce, ústavaΣύνταγμα - σύνταγμα της Ελλάδας - δημόσιο δίκαιο - občanské právo, římské právo - Salic law (en) - blue law (en) - sociální zákonodárstvíνόμος κοινωνικής αρωγής - trestní právoποινικό δίκαιο - dekret, edikt, nařízení, předpis, soudní rozhodnutí, výnosδιάταγμα - carský výnos, despotické nařízeníδιάταγμα του τσάρου, ουκάζιο - judicial separation, legal separation (en) - prohibice, zákazαπαγορευτικός νόμος ή κανόνας, απαγόρευση - κωδίκελλοσ διαθήκη, προσθήκη στη διαθήκην - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - daňové přiznání - stavební povolení - řidičský průkazάδεια οδήγησησ, δίπλωμα οδήγησης - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - patent - rozsudek - dissenting opinion (en) - příkazένταλμα, δικαστικό έγγραφο - mandát - soudní obsílka - charge, complaint (en) - plea bargain, plea bargaining (en) - statut, zákonνόμος - zákoník - vízumβίζα, επικύρωση, θεώρηση, θεώρηση διαβατηρίου, θεώρησισ διαβατήριου - důkazαποδείξεις, μαρτυρία - corpus delicti (en) - declaration (en) - místopřísežné prohlášení, písemné svědectvíένορκη βεβαίωση, ένορκη γραπτή κατάθεση - dohoda, konkordát, smlouvaεκκλησιαστικό σύμφωνο, σύμβαση, σύμφωνο - výslechανάκριση - výpověď - acusação (pt) - rekriminaceαντέγκληση, αντικατηγορία - obvinění ze zločinu, obžalobaκαταγγελία, παραπομπή σε δίκη - obhajobaυπεράσπιση - bar, legal community, legal profession (en) - organizovaný zločinοργανωμένο έγκλημα - Černá ruka - Camorra (en) - Συνδικάτο - Tribunal de Justiça Internacional (pt) - Bench (en) - dvůr, soud, soudní dvůr, tribunálδικαστήριο - konzistořεκκλησιαστικό δικαστήριο, εκκλησιαστικό συμβούλιο - trestní soudποινικό δικαστήριο - δικαστήριο ανήλικων - vojenský soudστρατιωτικό δικαστήριο - Star Chamber (en) - corte superior (pt) - Nejvyšší soudάρειοσ πάγοσ - právnictví, právoδίκαιο, νομοθεσία, νόμοι, νόμος - διοικητικό δίκαιο - církevní právo, kanonické právoεκκλησιαστικό δίκαιο, κανονικό δίκαιο - mezinárodní právoδιεθνές δίκαιο - código marítimo, direito marítimo (pt) - stanné právoστρατιωτικός νόμος - obchodní právo - lei ordinária (pt) - Apač, Apačka - delikvent, -ka, pachatel, provinilecεγκληματίας, κακοποιός, παράνομος, παραβάτης - podněcovatelηθικόσ αυτουργόσ, συνεργόσ, υποκινητήσ - společník, spolupachatel, spoluviníkσυναυτουργός, συνεργός - obviněná osoba, obviněný, obžalovaný, žalovanýκατηγορούμενος, κατηγορούμενος στο δικαστήριο - agresor, rváč, útočníkεπιτιθέμενος - bandita, lupič, zbojníkληστής - advokátδικηγόρος - pašerákλαθρέμποροσ οινοπνευματώδων - chuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovecκακοποιός, μάγκας, παλιάνθρωπος, ταραχοποιό στοιχείο, τραμπούκος, χούλιγκαν - bytový zloděj, lupič, zlodějδιαρρήκτης, κλέφτης - náhončí, pomahač, spojenec, společník, stoupenecμπράβος, πρωτοπαλίκαρο, συνεργός - podvodníkαπατεώνας - ohledávač mrtvol, soudní lékařιατροδικαστής - Barbary pirate, corsair (en) - člověk mimo zákon, pachatel, zločinecεγκληματίας, ο εκτός νόμου, ο παράνομος - vysídlenec - okresní prokurátorεισαγγελέασ - inspektor, -ka, kontrolor, revizorελεγκτής, επιθεωρητής - katδήμιος, εκτελεστής - vykonavatel, vykonavatel závětiεκτελεστής διαθήκης - deportovaná osoba, exil, exulant, psanec - τελειωτήσ - bandita, člen tlupy, gangsterκακοποιός, συμμορίτης - ozbrojený lupičοπλοφόρος - katδήμιος - rukojmíόμηρος - imitátorηθοποιόσ, υποδυομένοσ πρόσωπο τι - herec, hochštapler, podvodník, pretendent, šarlatánαπατεώνας, τσαρλατάνος - hrdlořez, profesionální vrah, smrtící, vražedkyně, zabijákδολοφόνος, μαχαιροβγάλτης - advokát, -ka, obhájce, právník, právní poradce, právní zástupce, zástupce, zmocněnecδικηγόρος, συνήγορος - zákonodárceθεσμοθέτης, νομοθέτης - dryáčník, mastičkář, šarlatánαγύρτησ, τσαρλατάνοσ - vrahδολοφόνος - tmářσκοταδιστήσ - ombudsmanδιοικητικός επίτροπος - strana, účastníkδιάδικος, κόμμα, συμβαλλόμενος - παιδεραστήσ - pachatel, viníkένοχος - -ka, navrhovatel, žalobce, žalující stranaενάγων - kořistník, lupič, plenitelπειρατήσ, πλιατσικολόγος - -ka, travičδηλητηριαστής - politický vězeňπολιτικός κρατούμενος - -kyně, vězeň, zajatecαιχμάλωτος, κρατούμενος, φυλακισμένος - válečný zajatec, zajatecαιχμάλωτος πολέμου - očko, soukromý detektiv, soukromý vyšetřovatel - prokurátor, žalobceεισαγγελεύσ, κατήγορος, μηνυτήσ - Queen's Counsel (en) - násilníkβιαστής - emigrant, přesídlenec, uprchlík, utečenecπρόσφυγας - chlapík, rozparovačαντεροβγάλτησ, μαχαιροβγάλτησ - bandita, lupičληστής - sadomasochist (en) - masový vrahδολοφόνος κατά συρροήν - -ce, hříšníkάνθρωπος αμαρτωλός, αμαρτωλός , κριματισμένος - skinheadταραχοποιόσ - pašerák, podloudníkλαθρέμπορος - pederast, smrad, sviněαρσενοκοίτησ, ομοφιλόφιλοσ, παιδεραστής, σοδομίτησ - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - -ka, zlodějκλέφτης - správce, zmocněnec - uchvatitel, uzurpátorαντικαταστάτησ, σφετεριστής, υποσκελιστήσ - -kyně, svědekαυτόπτης μάρτυρας, μάρτυρας, μάρτυρας δικαστηρίου - svědekεπιβεβαιωτήσ, μάρτυσ - yardie (en) - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene (en) - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - kořist, lup, ziskβρόμικο χρήμα, κέρδη, λάφυρα, λεία, τρόπαια - dědictví, pozůstalostκληρονομιά, κληρονόμημα - dědictví, odkazκληροδότημα, κληρονομιά - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - escrow (en) - růst - právní statusνομική υπόσταση - volnostπροσωπική ελευθερία - omezení, zábrana - zajetíπεριτείχιση, φυλάκιση - durance (en) - nouze - osvobození, výjimka, vyjmutíαπαλλαγή, ελευθερία - beztrestnostασυδοσία, ατιμωρησία - kriminalitaεγκληματικότητα[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼