Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

breach of trust (en) - δήμευση, κατάσχεσηkonfiskace, zabavení - κατακύρωσηpřiřknutí, přiznání, uznání - αποδοτέοσ, εκχώρητοσ - υπαινιγμόσ εναντίον κάποιου, υπονοούμενοnarážka, špička - νομιμοποιώlegalizovat, legitimovat - άδεια, αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίαςkoncese, licence, oprávnění, povolení, propustka - código penal (pt) - ψεύτης-ka, lhář - mafie - παράνομα, παρανομώσilegálně, načerno, protiprávně - ανάρτηση, αναστολή, αποβολή, διαθεσιμότηταdistance, suspenze, zastavení, zavěšení - παρανομώσ - ποινή, πρόστιμο, τίμημαpenále, pokuta - αεροπειρατής, ληστήςloupežník, raubíř, únosce letadla - υποκρίτρια, υποκριτήςlicoměrník, pokrytec, svatoušek - άγραφο δίκαιο, άγραφοι νόμοιnepsaný zákon - αντίτιμο, ποινή, τιμωρίαodplata, pokuta, trest, trestání - εισάγωpředložit - křivda, právní újma - πορνογραφίαpornografie - έγκλημα, εγκληματική ενέργειαtrestný čin, zločin - έγκλημα, αδίκημα, αξιόποινη πράξη, κακούργημα, σοβαρό αδίκημαhrdelní zločin, přestupek, těžký zločin, trestný čin - καταστρατήγηση, παράβαση, παραβίαση, παρανομίαdelikt, porušení, škraloup, trestný čin - ψευδομαρτυρίαkřivá přísaha - διάπραξηpáchání trestné činnosti, spáchání trestného činu - απόπειρα εναντίον κπ., επίθεσηatentát, útok - σεξουαλική κακοποίησηpohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilnění - λάφυρο, λεία, σύλληψηkořist, úlovek, zajetí - απαγωγήúnos - δωροδοκία, εξαγορά, λάδωμαkorupce, podplácení, úplatkářství - κατάχρηση, υπεξαίρεσηodcizení, zpronevěra - απάτη, απατηλό παιγνίδιpodfuk, podvádění, podvod, švindl, švindlování - κλεψιά, κλοπήodcizení - μικροκλοπήdrobná krádež - προδοσίαpodvracení státu, urážka panovníka, urážka státu, velezrada, vlastizrada - έγκλημα πολέμουválečný zločin - dacoity, dakoity (en) - zlodějna - διάρρηξηloupež, vloupání - εξομολογούμαι, εξομολογώ - κρίση, υπολογισμόςodhad, soud - soudní rozhodnutí - αθωώνω, απαλλάσσωočistit, osvobodit, sejmout, zprostit, zprostit viny - ακυρώνω, αναβάλλω - διαδικασίαjednání - podat - δηλώνωdeklarovat - odvolání - θεσμοθεσία, νομοθέτηση, νομοθεσίαlegislativa, zákonodárství - αναπαράσταση, θέσπιση, ψήφιση νόμουuzákonění - περιορισμός κατ' οίκον, σύλληψη σπιτιώνdomácí vězení - σωματική τιμωρίαtělesný trest - μαστίγωμαbičování, sebebičování - εκτέλεση, θανάτωση, θανατική ποινήpoprava, provedení - auto-da-fe (en) - ηλεκτροπληξίαpoprava elketrickým proudem, poprava na elektrickém křesle - διεξαγωγή δίκης, πορεία αγωγήςřádné soudní řízení, soudní řízení - αγωγή, δικαστική αγωγή, μήνυσηprávní žaloba, proces, soudní pře, spor, žaloba - αγωγή, δικαστική υπόθεσηpřípad, proces, soudní pře - lis pendens (en) - διαδικασίαřízení, soud, soudní řízení - έκκληση, έφεσηapel, odvolání, volání po, žádost - απόφαση, απόφαση δικαστηρίου, βούλευμα, ετυμηγορία, καταδίκη, κρίσηpevnost, rozhodnutí, trest, verdikt, výrok - ερημοδικίαkontumační rozsudek - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - nález - verdikt, výrok - αθώωσηosvobozující rozsudek, zproštění viny - judicial review (en) - απάντηση στο κατηγορητήριο, διάψευσηobhajoba, obhajovací řeč, popření - ευπείθεια, συμμορφία, συμμόρφωσηkonformismus, konformizmus, shoda - έννομος, σύννομοςprávoplatný, zákonný - άνομος, έκνομοςnezákonný, protiprávní - θεμιτός, νόμιμοςlegální, zákonný - αθέμιτος, παράνομοςilegální, nelegální, nezákonný, zakázaný - εξωδικόσ - μοργανατικόσ - συντάσσωsepsat, vystavit - najmout si - απελευθερώνω, λυτρώνωosvobodit, propustit, uvolnit - φυλακίζωuvěznit - υπερασπίζωzastupovat - εγκαλώ, ενάγω, κάνω αγωγή, μήνυση, μηνύωdomáhat se, podat žalobu, žádat, zažalovat - διαπράττω, κάνωdopustit se, spáchat - make (en) - ηλεκτρική καρέκλαelektrické křeslo - αγχόνη, ικρίωμα, κρεμάλαšibenice - θάλαμος αερίωνplynová komora - gulag (en) - iron maiden (en) - σωφρονιστικό ίδρυμαtrestní instituce - κούτσουρο βασανισμού, ποδοκάκηkláda, pranýř - cavalete (pt) - νομιμότηταzákonnost - δύναμηprávoplatnost, validita - effect, force (en) - νομιμοφροσύνηzákonnost - δικαίωμαnárok - άδεια εισόδου, δικαίωμα εισόδου, είσοδοςpřístup, vstup - προνόμιοprivilegium, výhradní právo, výsada - δικαίωμαoprávnění, právo - direito à vida (pt) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - rovnoprávnost - αστικές ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματαobčanská práva - ανεξιθρησκεία - liberdade de opinião (pt) - liberdade de imprensa (pt) - freedom of assembly (en) - δικαίωμα ψήφου, ψήφοςhlasovací právo, volební právo - equal opportunity (en) - δικαιοδοσίαjurisdikce - νόμιμο σύστημαprávní systém, právo - φορολογικό σύστημα - volební systém - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - νομική επιστήμη, νομολογίαprávní věda, právo - bod, článek, doložka, klauzule, paragraf, stať - υπογραφήparafa, podepsání, podpis, signatura, vlastnoruční podpis - επίσημο έγγραφο, πράξηprávní listina - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - registo criminal (pt) - διαβατήριοcestovní pas - plná moc - pracovní povolení - νόμοςprávo, zákon, zákoník - όριο παραγραφής - Σύνταγμαkonstituce, ústava - σύνταγμα της Ελλάδας - δημόσιο δίκαιο - občanské právo, římské právo - Salic law (en) - blue law (en) - νόμος κοινωνικής αρωγήςsociální zákonodárství - ποινικό δίκαιοtrestní právo - διάταγμαdekret, edikt, nařízení, předpis, soudní rozhodnutí, výnos - διάταγμα του τσάρου, ουκάζιοcarský výnos, despotické nařízení - judicial separation, legal separation (en) - απαγορευτικός νόμος ή κανόνας, απαγόρευσηprohibice, zákaz - κωδίκελλοσ διαθήκη, προσθήκη στη διαθήκην - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - daňové přiznání - stavební povolení - άδεια οδήγησησ, δίπλωμα οδήγησηςřidičský průkaz - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - patent - rozsudek - dissenting opinion (en) - ένταλμα, δικαστικό έγγραφοpříkaz - mandát - soudní obsílka - charge, complaint (en) - plea bargain, plea bargaining (en) - νόμοςstatut, zákon - zákoník - βίζα, επικύρωση, θεώρηση, θεώρηση διαβατηρίου, θεώρησισ διαβατήριουvízum - αποδείξεις, μαρτυρίαdůkaz - corpus delicti (en) - declaration (en) - ένορκη βεβαίωση, ένορκη γραπτή κατάθεσηmístopřísežné prohlášení, písemné svědectví - εκκλησιαστικό σύμφωνο, σύμβαση, σύμφωνοdohoda, konkordát, smlouva - ανάκρισηvýslech - výpověď - acusação (pt) - αντέγκληση, αντικατηγορίαrekriminace - καταγγελία, παραπομπή σε δίκηobvinění ze zločinu, obžaloba - υπεράσπισηobhajoba - bar, legal community, legal profession (en) - οργανωμένο έγκλημαorganizovaný zločin - Černá ruka - Camorra (en) - Συνδικάτο - Tribunal de Justiça Internacional (pt) - Bench (en) - δικαστήριοdvůr, soud, soudní dvůr, tribunál - εκκλησιαστικό δικαστήριο, εκκλησιαστικό συμβούλιοkonzistoř - ποινικό δικαστήριοtrestní soud - δικαστήριο ανήλικων - στρατιωτικό δικαστήριοvojenský soud - Star Chamber (en) - corte superior (pt) - άρειοσ πάγοσNejvyšší soud - δίκαιο, νομοθεσία, νόμοι, νόμοςprávnictví, právo - διοικητικό δίκαιο - εκκλησιαστικό δίκαιο, κανονικό δίκαιοcírkevní právo, kanonické právo - διεθνές δίκαιοmezinárodní právo - código marítimo, direito marítimo (pt) - στρατιωτικός νόμοςstanné právo - obchodní právo - lei ordinária (pt) - Apač, Apačka - εγκληματίας, κακοποιός, παράνομος, παραβάτηςdelikvent, -ka, pachatel, provinilec - ηθικόσ αυτουργόσ, συνεργόσ, υποκινητήσpodněcovatel - συναυτουργός, συνεργόςspolečník, spolupachatel, spoluviník - κατηγορούμενος, κατηγορούμενος στο δικαστήριοobviněná osoba, obviněný, obžalovaný, žalovaný - επιτιθέμενοςagresor, rváč, útočník - ληστήςbandita, lupič, zbojník - δικηγόροςadvokát - λαθρέμποροσ οινοπνευματώδωνpašerák - κακοποιός, μάγκας, παλιάνθρωπος, ταραχοποιό στοιχείο, τραμπούκος, χούλιγκανchuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovec - διαρρήκτης, κλέφτηςbytový zloděj, lupič, zloděj - μπράβος, πρωτοπαλίκαρο, συνεργόςnáhončí, pomahač, spojenec, společník, stoupenec - απατεώναςpodvodník - ιατροδικαστήςohledávač mrtvol, soudní lékař - Barbary pirate, corsair (en) - εγκληματίας, ο εκτός νόμου, ο παράνομοςčlověk mimo zákon, pachatel, zločinec - vysídlenec - εισαγγελέασokresní prokurátor - ελεγκτής, επιθεωρητήςinspektor, -ka, kontrolor, revizor - δήμιος, εκτελεστήςkat - εκτελεστής διαθήκηςvykonavatel, vykonavatel závěti - deportovaná osoba, exil, exulant, psanec - τελειωτήσ - κακοποιός, συμμορίτηςbandita, člen tlupy, gangster - οπλοφόροςozbrojený lupič - δήμιοςkat - όμηροςrukojmí - ηθοποιόσ, υποδυομένοσ πρόσωπο τιimitátor - απατεώνας, τσαρλατάνοςherec, hochštapler, podvodník, pretendent, šarlatán - δολοφόνος, μαχαιροβγάλτηςhrdlořez, profesionální vrah, smrtící, vražedkyně, zabiják - δικηγόρος, συνήγοροςadvokát, -ka, obhájce, právník, právní poradce, právní zástupce, zástupce, zmocněnec - θεσμοθέτης, νομοθέτηςzákonodárce - αγύρτησ, τσαρλατάνοσdryáčník, mastičkář, šarlatán - δολοφόνοςvrah - σκοταδιστήσtmář - διοικητικός επίτροποςombudsman - διάδικος, κόμμα, συμβαλλόμενοςstrana, účastník - παιδεραστήσ - ένοχοςpachatel, viník - ενάγων-ka, navrhovatel, žalobce, žalující strana - πειρατήσ, πλιατσικολόγοςkořistník, lupič, plenitel - δηλητηριαστής-ka, travič - πολιτικός κρατούμενοςpolitický vězeň - αιχμάλωτος, κρατούμενος, φυλακισμένος-kyně, vězeň, zajatec - αιχμάλωτος πολέμουválečný zajatec, zajatec - očko, soukromý detektiv, soukromý vyšetřovatel - εισαγγελεύσ, κατήγορος, μηνυτήσprokurátor, žalobce - Queen's Counsel (en) - βιαστήςnásilník - πρόσφυγαςemigrant, přesídlenec, uprchlík, utečenec - αντεροβγάλτησ, μαχαιροβγάλτησchlapík, rozparovač - ληστήςbandita, lupič - sadomasochist (en) - δολοφόνος κατά συρροήνmasový vrah - άνθρωπος αμαρτωλός, αμαρτωλός , κριματισμένος-ce, hříšník - ταραχοποιόσskinhead - λαθρέμποροςpašerák, podloudník - αρσενοκοίτησ, ομοφιλόφιλοσ, παιδεραστής, σοδομίτησpederast, smrad, svině - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - κλέφτης-ka, zloděj - správce, zmocněnec - αντικαταστάτησ, σφετεριστής, υποσκελιστήσuchvatitel, uzurpátor - αυτόπτης μάρτυρας, μάρτυρας, μάρτυρας δικαστηρίου-kyně, svědek - επιβεβαιωτήσ, μάρτυσsvědek - yardie (en) - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene (en) - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - βρόμικο χρήμα, κέρδη, λάφυρα, λεία, τρόπαιαkořist, lup, zisk - κληρονομιά, κληρονόμημαdědictví, pozůstalost - κληροδότημα, κληρονομιάdědictví, odkaz - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - escrow (en) - růst - νομική υπόστασηprávní status - προσωπική ελευθερίαvolnost - omezení, zábrana - περιτείχιση, φυλάκισηzajetí - durance (en) - nouze - απαλλαγή, ελευθερίαosvobození, výjimka, vyjmutí - ασυδοσία, ατιμωρησίαbeztrestnost - εγκληματικότηταkriminalita[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼