» 

dicionario analógico

bruusk, onbezonnen, overhaast, plots, plotselingbruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamente - illegal insider trading, insider dealing, insider trading, self-dealing (en) - golden parachute (en) - financia aeleconómicamente, financialmente - het gokken, speelwijzejuego - corruptie, ent, enting, griffel, korruptie, omkoperij, omkopingcohecho, coima, corruptela, soborno - business, commerce, commercialisering, commercie, handel, handelsgeest, handelsverkeer, koophandel, koopmansgeest, zaakcomercialismo, mercantilismo, mercantilización - koophandel, zakennegocio - vrijhandellibrecambio, libre cambio, librecambismo, libre comercio, libre mercado - het wisselen, wisselmarktcambio - conversión - business, commerce, commercie, handel, handelsverkeer, zaaknegocios - business activity, commercial activity (en) - business (en) - afname, afzet, debiet, markt, marktplaats, marktpleinmercado, plaza del mercado - bekostiging, financiering, sponsoringfinanciación, financiamiento, habilitación - handeltje, zaakjecomercio, negocio, operación - narcotráfico - simoniesimonía - financieel beheer, geldwezenfinanzas - abonneren, zich abonnerenabonarse a, subscribir, suscribirse a - vooruitbetalenpagar por adelantado, por adelantado pagar - bekopen, bonificeren, goedmaken, herstellen, indemniseren, retribueren, schadeloosstellen, vergoedencompensar, indemnizar, reparar - assureren, verzekeren - betalen, inlossen, uitbetalen - pay (en) - betalen, draaien, verdienendesviarse - economischeconómico - belasting-, financia ael, financieel, fiscaal, fiskaalfinanciero, fiscal - markt, marktplein - geldmarkt - payola (en) - monopsonio[Domaine]

-