Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

diretamente, estendidodümdüz - attack, tone-beginning (en) - sleep talking, somniloquism, somniloquy (en) - roucoboğuk, boğuk/kısık sesli, kısık - drumming (en) - soluçohıçkırık - gritar, guincharacı acı bağırmak, bağrışmak, çığlık atmak, feryat etmek - estridentekeskin, tiz - rangentegıcırdayan, gıcırtılı - low, low-pitched (en) - enorme, muito grande, que bateçok büyük, kocaman - ensurdecedorsağır edici - rítmicoritmik - chirr, clitter, stridulate (en) - give (en) - glottal (en) - barulho, somses - texture (en) - cadência, ritmokıvraklık, oynaklık - register (en) - base, fundamentos, parte essencial, princípio - barulheiragürültü - ruído brancobeyaz ses, parazit - audio- - escala, escala musical - supertonic (en) - mediant (en) - subdominant (en) - submediant (en) - leading tone, subtonic (en) - pedal, pedal point (en) - diatonic scale (en) - major diatonic scale, major scale (en) - minor diatonic scale, minor scale (en) - cromáticosesleri yarımşar ton aralıklı nota dizini - pentatone, pentatonic scale (en) - mode, musical mode (en) - tonalidaderenk uyumu, tonalite, ton özelliği - ahenksizlik - semibrevedörtlük nota, tam nota - mínimayarım ton - semínimaçeyrek nota - colcheiasekizlik nota - semicolcheiaon altılık nota - recitativokonuşur gibi okuma, konuşur gibi okunan beste - arioso, melodioso - beat, cadence, measure, meter, metre (en) - aliteraçãoaliterasyon, aynı sesin tekrarı, ses yinelemesi - assonânciaasonans, yarım kafiye - ses - fonemafonem, ses birimi - allophone (en) - ditongoçift ünlü - schwa, shwa (en) - glide, semivowel (en) - alveolar, alveolar consonant, dental, dental consonant (en) - consoante explosiva, consoante oclusiva - explosivopatlama - consoante labialdudak ünsüzü - oclusão glótica - nasalação, nasalamento, nasalização - fricativafrikatif, sürtünmeli sessiz harf - africado, africativoyarı kapantılı ünsüz - nasal, nasal consonant (en) - şükretme, şükür - articulaçãosesleme - articulação, prolação, pronúncia, pronunciaçãosesletim, telaffuz - standing wave, stationary wave (en) - onda de choqueheyecan dalgası, korku dalgası, şok dalgası - barulho sónico QUERY, explosão sônica, explosão supersônicases duvarı patlaması - ses - chefe, dirigente, galo, macho, mandão - passoayak sesi - algazarra, tumultoayaklanma, gürültü, karışıklık, patırtı, yaygara - barulhogürültü, ses - drum roll, paradiddle, roll (en) - pop, popping (en) - telefonadela, telefonemaçan sesi, zil sesi - chirring, stridulation (en) - dağılma, hafifçe vurma, tıklatma, vida dişi çekme - vibrato (en) - water hammer (en) - angelus, angelus bell (en) - sound (en) - acoustic nuisance, noise nuisance, noise pollution, sound pollution (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼