Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

blij, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, jubelend, monter, vreugdevol, vrolijkalegremente, felizmente, jubilosamente, por sorte - ontsteld, ontzet, overstuur, van slag, van streekhorrorizado - paniekachtig, paniekerig, panischassustado, pânico - dol, gek, onzinnig, overspannen, overstuur, oververmoeid, overwerkt, verzot, wegansioso, demente, doido, excitado, louco, sobrecarregado, transtornado - bits, bitter, mounies, scherpacrimonioso, rabugento - schaamteloosdesaforado, desavergonhado, sem vergonha - helder, vrolijkalegremente - begerigansiosamente - blij, helder, vrolijkalegremente, jubilosamente - beschaamd, beschamendvergonhosamente - gaarne, graag, met alle plezier, met genoegen, van harte, volgaarne, zielsgraagalegremente, com muito gosto, de boa vontade - blijalegremente, jubilosamente - monteralegre, contente - monter, opgewekt, vrolijkalegre, contente, feliz, vivo - fideel, joviaaljovialmente - optimistischcom optimismo - beschaamd, beteuterd, sip, verlegenenleado, envergonhado - emotioneelafetivo - euphoric (en) - opgewondenespantado - dankbaar, erkentelijk, waarderendagradecido, apreciativo, grato - begenadigd, gelukkig, gelukzalig, gezegendbem-aventurado, ditoso - sorrowful (en) - opgetogen, rapsodischentusiástico, rapsódico - bewogen, geëmotioneerd, ontroerd, verplaatstcomovido, impressionado - blij met, tevreden metcontente - misnoegd - stomverbaasdestupefacto - CER, conditioned emotion, conditioned emotional response (en) - aandoening, affect, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoel, gevoelen, ontroering, sentimentemoção - ambivalentie, dualisme, dualiteit, dubbelheid, tweeslachtigheidambivalência - betrachting, desideratum - heimwee, nostalgienostalgia, saudade - heimweesaudade, saudades de casa - concupiscence, desire, eros, physical attraction, sexual desire (en) - wellust, wellustigheidvoluptuosidade - aandrift, bevlieging, capriccio, caprice, frats, fratsen, gril, impuls, kunst, kunsten, kuren, kuur, luim, luimen, lust, manie, nuk, nukken, opwellingcapricho, inspiração. - levensblijheid, levenslust, levenslustigheid, levensvreugde - animo, aviditeit, enthoesiasme, enthousiasme, entoesiasme, entousiasme, geestdrift, gretigheid, happigheid, smaakmaker, trendsetterentusiasmo - sexual pleasure (en) - sadismesadismo - s.m., sadomasochisme, smsadomasoquismo - masochisme, zelfkastijding, zelfkwelling, zelfvernederingmasoquismo - pain, painfulness (en) - agonie, doodsangst, doodsstrijd, doodstrijd, lijden, pijniging - afgrijzen, afkeer, afschuw, aversie, gruwel, haat, walgingaversão, horror, ódio - dank, dankbaarheid, erkentelijkheidreconhecimento - ondank, ondankbaarheidingratidão - bedeesdheid, verlegenheidtimidez - schok, verdovingatordoamento, choque - verwachting - ernst, gravitatie, zwaartekrachtgravidade - gemoedsrust, sereniteit, vredelievendheid, zielenrust, zielerust, zielsrustpaz de espírito - indignatie, verontwaardigingindignação - alarmsysteem, ontsteltenis, ontzetting, teleurstelling, verschrikkingconsternação, espanto, pavor - schriksusto - lampenkoorts, plankenkoorts, plankenvreesmedo, medo da ribalta - gejaagdheid, jachtigheid, ongedurigheid, onrust, rusteloosheid, verwarringagitação, alteração, azáfama - blijheid, gelukzaligheidalegria - blijdschap, blijheid, feeststemming, vreugdealegria, prazer - euforie, geluksroes, hallelujastemmingeuforia - gejoel, gejouw, glee, hilariteit, vrolijkheidalegria, divertimento, hilaridade, hilariedade, jovialidade - bevrediging, genoegdoening, genoegen, ingenomenheid, tevredenheid, voldoeningsatisfação - bedruktheid, gebroken hart, harteleed, hartenleed, hartenpijn, hartepijn, hartzeer, somberheid, somberte, verdriet, zieleleed, zielenleed, zielenpijn, zielepijndesgosto, desilusão, pesar - droefheid, kommer, smartdor, pesar - berouw, gewetensangst, gewetensnood, gewetenswroeging, wroeging, zelfbeschuldiging, zelfverwijtarrependimento, remorso, remorsos - schuldgevoel, zondeschuld - berouw, boetvaardigheid, inkeerarrependimento - demoralisatie, demotivatie, demotivering, mismoedigheid, moedeloosheid, ontmoediging, verslagenheiddesalento, desânimo - dysphoria (en) - vervelingaborrecimento, chateação, tédio - animositeit, verbitteringamargura, animosidade - penisnijd - milt, prikkelbaarheidirascibilidade - medelijdencompaixão, dó - empathie, inlevingsvermogencompaixão, compreensão amiga, empatia, simpatia - aviditeit, begerigheid, gretigheid, happigheidansiedade, avidez - exaltatie, extase, geestvervoering, opgetogenheid, trance, verrukking, vervoering, zinsvervoeringêxtase - leefbaarheid - geluksroes, gelukzaligheid, heerlijkheid, zaligheid, zevende hemelcontentamento, sétimo céu, sétimo-céu - nirvana, nirwananirvana - state (en) - driftbui, vlaag van woede, woedeaanval, woedeuitbarsting, woede-uitbarstingbirra - irritatieirritação - comfortconforto[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼