Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

با خوشحالى، با سرور و نشاط, با سرمستیalegremente, felizmente, jubilosamente, por sorte - از شدت ترس, بهت زدهhorrorizado - دست پاچه, سرآسیمه, هراسناكassustado, pânico - بیش از حد کار کشیدن, شوريده, ناراحت, پريشان حواس, پریشان؛ سراسیمهansioso, demente, doido, excitado, louco, sobrecarregado, transtornado - تند, زنندهacrimonioso, rabugento - بدون شرم, بى خجالت, بي حيا, بي شرمانه, عارى از شرمdesaforado, desavergonhado, sem vergonha - alegremente - با رغبت؛ با بی قراریansiosamente - با خوشی, با شادی, بطور مسرت بخش؛ با شادمانی, مسرورانه؛ با رنگ های درخشانalegremente, jubilosamente - vergonhosamente - با مسرتalegremente, com muito gosto, de boa vontade - alegremente, jubilosamente - بشاش, سرحال, شوخalegre, contente - خوش حال, خوش طبع, خوش مشرب, سرحال, شاد؛ سرحالalegre, contente, feliz, vivo - با خوش خلقیjovialmente - با خوش بینی, خوش بينانهcom optimismo - خجالت زده, شرمسارenleado, envergonhado - موثر, نفسانىafetivo - euphoric (en) - بى قرار, مشتاق, نگران, هیجان زدهespantado - سپاسگذار, سپاسگزار, شاكر, متشكر, متشکر, ممنونagradecido, apreciativo, grato - خوش, سعادتمند, شادکام؛ سعادتمندbem-aventurado, ditoso - sorrowful (en) - بوجد امده, جذبهاى, نشئهاى, نشئه شده, پر شور؛ خلسه آمیزentusiástico, rapsódico - comovido, impressionado - خشنودcontente - discontented, displeased (en) - مات و مبهوتestupefacto - CER, conditioned emotion, conditioned emotional response (en) - احساسemoção - دمدمى مزاجىambivalência - ارزو, ارزوى اجابت دعا, خواستارى, كمبود, چيزى كه ارزو ميشود - احساس غربت, دلتنگى براى, دلتنگى براى ميهنnostalgia, saudade - فراق ميهنsaudade, saudades de casa - concupiscence, desire, eros, physical attraction, sexual desire (en) - شهوانيت, شهوت, نفس امارهvoluptuosidade - تغییر عقیده؛ میل زودگذر, خيال, میل؛ هوسcapricho, inspiração. - joie de vivre, joy of life, joy of living, spirit, zest for life (en) - احساس, درك, ذوق, شوق, طعم, لذت, مزهentusiasmo - sexual pleasure (en) - بى رحمىsadismo - sadomasoquismo - لذت بردن از درد, مازوكيسمmasoquismo - pain, painfulness (en) - hurt, suffering (en) - انزجار, بيزارى, تنفر, دشمنی , نفرت, وحشتaversão, horror, ódio - reconhecimento - ناسپاسى, ناسپاسی, ناشكرى, نمك بحرامى, نمك ناشناسى, نمک نشناسیingratidão - سرافكندگى, كمرويي, ناز, ژوليدگى, کمرویی؛ حجبtimidez - حیرت؛ سرگشتگیatordoamento, choque - anticipation, expectancy (en) - gravidade - راحتی خیالpaz de espírito - خشم, خلم, غيظindignação - اشفتگى, بهت, بهت؛ حیرت, بهت و حيرت, ترس؛ نگرانی, حيرتconsternação, espanto, pavor - susto - اضطراب اولين اجراmedo, medo da ribalta - اشتفگى, بيم و هراس, جوش و خروش, رعشه, لرزش, وحشتagitação, alteração, azáfama - خرسندى, خرسندی؛ مسرت, خوشحالى, خوش وقتى, خوشىalegria - خرسندى, خوشى, شادیalegria, prazer - خوشحالى, رضامندى, رضايت, سرخوشی, مشاطeuforia - بشاشت, خوشى, خوشی, شادی, شوق و شعف, نشاطalegria, divertimento, hilaridade, hilariedade, jovialidade - خرسندى, خشنودی؛ رضایت, رضايت, رضایت, قناعتsatisfação - اندوه, اندوه بسيار, غصه؛ اندوه, غم, مج.desgosto, desilusão, pesar - اندوه, مرض دردناك, ناله, پريشانىdor, pesar - رحم, غرامت, ندامت, پشيمانى, پشیمانی؛ افسوسarrependimento, remorso, remorsos - guilt, guilt feelings, guilt trip, guilty conscience (en) - توبه, توبه؛ ندامت, طلب مغفرت, ندامت, پشيمانىarrependimento - ترس و ناامیدی, تنگدلى, حزن, دلسردى, دل گرانى, غمdesalento, desânimo - احساس ملالت و كسالت, بى قرارى - خستگى, خستگی؛ ملالت, ملالت, ملولىaborrecimento, chateação, tédio - اراده, دشمنی, عمد, عناد, قصد, نيتamargura, animosidade - penis envy (en) - تند خوییirascibilidade - اسم خاص مونث /با حرف بزرگ/, تاسف, ترحم, دلسوزى, رحم, شفقتcompaixão, dó - هيپوتيزم و روانشناسىcompaixão, compreensão amiga, empatia, simpatia - از, ازمندى, اشتياق, اشتیاق؛ ولع, حرص, شوق؛ رغبت, طمع, پر خورىansiedade, avidez - از خود بی خودی؛ خلسهêxtase - quality of life (en) - بركت, سعادت, شادمانی؛ شعفcontentamento, sétimo céu, sétimo-céu - nirvana - state (en) - اوقات تلخى, خشم, غيظ, قهر, كج خلقى, کج خلقی, کج خلقی، خشم، قهرbirra - irritação - راحتی؛ آرامشconforto[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼