Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

emigraçãoemigrácia - imigraçãoprisťahovalectvo - degradação, humilhação, infâmia, servilismobieda, pokorenie, poníženie, skleslosť, zavrhnutie - classe intelectual, intelectualidade - matançazabitie - eutanásiaeutanázia - assassinato, assassínio, homicídiovražda, zabitie - liquidaçãolikvidácia - carnificina, massacre, matançamasaker, masakra, zabíjanie - banho de sangue - lynching (en) - envenenamento - estrangulação, estrangulamentoškrtenie, zaškrtenie - hecatombe - selvageria, selvajariadivosi - comportamento de arruaceiro, vandalismochuligánstvo, vandalstvo - conjugally, connubial, connubially (en) - danobezprávie, krivda, príkorie, urážka - delinqüência juvenil - deviance, deviation (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venialpoklesok - crime, jogada suja - profanidade, sacrilégiosvätokrádež - falsificaçãofalzifikát - duplo - affectation, affectedness, mannerism, pose (en) - infração, infracçãoporušenie - campanhaakcia, kampaň, križiacke ťaženie - feminismofeminizmus - youth association, youth club, youth crusade, youth movement, youth organization (en) - dominante, predominantedominantný, prevládajúci, rozhodujúci - derrogatório, primordialprvoradý - migraçãomigrácia - direct action (en) - manifestação - trabalho em - občianska neposlušnosť - integraçãointegrácia - social work (en) - comportamento passivo, falta de violênciapasívny odpor - genocídiogenocída - thuggee (en) - Battle of Little Bighorn, Battle of the Little Bighorn, Custer's Last Stand, Little Bighorn (en) - patriarcalpatriarchálny - matriarcalmatriarchálny - vážny - difamante, famigerado, infamehanebný, hnusný, ohavný, smutne preslávený - practice (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normaletalón, kolmica, normál, obvyklý stav, priemer, prototyp - costumes, maneiras - code of behavior, code of conduct (en) - courtly love (en) - sociologiasociológia - criminologia - demografia - penologia - caduceus (en) - affair, function, occasion, social function, social occasion (en) - opening (en) - formalities, formality (en) - domain, world (en) - grupo de pressão, sociedadezáujmová skupina - clA, clã, família, parentelaklan - famíliarodina, rodinný - aula, classe, classe socialspoločenská trieda, trieda, vrstva - fraternidade, irmandadebratstvo, chlapčenský študentský spolok - situaçãoneodborníci - proletariadorobotnícka trieda - labor force, labor pool (en) - lower class, underclass (en) - burguesia, classe médiaburžoázia, meštiactvo - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie (en) - submundo - univerzita - university (en) - classe altaaristokracia, aristokratický, horná vrstva - džentry, panstvo - people in power, ruling class (en) - alta roda, alta sociedadespoločnosť - old school (en) - demographer, demographist, population scientist (en) - head of household (en) - social stratification, stratification (en) - posição socialspoločenské postavenie - postohodnosť - lugarmiesto, postavenie, stav - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - command (en) - nacionalidadenárodnosť - estado civilrodinný stav - casamento, matrimóniomanželstvo, stav manželský - casamentosobáš - casamento, casamento entre sisobáš - casamento de conveniência - monogamiajednoženstvo, monogamia - poliandriamnohomužstvo - poligamiapolygamia - social contract (en) - importânciadôležitosť - prestígioprestíž - anonimatoanonymita - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãosláva, slávny - famapovesť, renomé, rešpekt, úcta - sláva, vážnosť - decadênciaúpadok, zvrhlosť[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼