» 

dicionario analógico

huidig, momenteel, op dit ogenblik, op het ogenblik, thans - {#169}, ©, aanstonds, gelijk, in looppas, nu, ogenblikkelijk, zonder aarzelen - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - prenataal, vóór de geboorte - contemporain, eigentijds, hedendaags - matinal, matutino (pt) - aestival, estival (en) - neolithisch - advertentie, annonce, reclame, reklame, zoekertje - Minoan civilisation, Minoan civilization, Minoan culture (en) - Cyclades, Cycladic civilisation, Cycladic civilization, Cycladic culture (en) - Great Depression (en) - Pax Romana (en) - Age of Mammals, Cenozoic, Cenozoic era (en) - Quartair - Alluvium, holoceen - Diluvium, Pleistoceen, Plistoceen - Tertiary, Tertiary period (en) - Plioceen - Mioceen - Oligoceen - Eoceen - Paleocene, Paleocene epoch (en) - Mesozoïcum, Secondair, Secundair - krijt, krijtperiode, krijttijd - Jura - Trias - Paleozoic, Paleozoic era (en) - Perm - carboon - Devoon - Siluur - Ordovician, Ordovician period (en) - Precambrium - Proterozoic, Proterozoic aeon, Proterozoic eon (en) - Archaeozoic, Archaeozoic aeon, Archean, Archean aeon, Archean eon, Archeozoic, Archeozoic eon (en) - week, werkweek - speelkwartier, speeltijd, speeluur - verlof, verloftijd - ziekteverlof - gebruiksduur, levensduur - puberteit, puberteitsjaren - de jaren twintig, tussen de twintig en dertig - de jaren dertig - 1940s, forties (en) - de jaren vijftig - de jaren zestig - jaren zeventig - de tachtig, jaren tachtig - in de tachtig, jaren tachtig - de jaren negentig - de jaren negentig, tussen de negentig en de honderd - festival, muziekfeest, muziekfestival - dag, overdag - aurora, dageraad, Eos, morgen, morgenkrieken, morgenlicht, morgenstond, ochtend, ochtendgloren, ochtendkrieken, ochtendlicht, ochtendstond, v.m., voorm., voormiddag - avond, avondstond, heiligavond - primetime, prime time - nacht - avond - night (en) - aurora, dageraad, Eos, morgen, morgenkrieken, morgenlicht, morgenrood, morgenschemering, morgenstond, ochtend, ochtendgloren, ochtendkrieken, ochtendlicht, ochtendschemering, ochtendstond, opkomst, v.m., voorm., voormiddag, zonsopgang - lusco-fusco (pt) - verte - Jewish New Year, Rosh Hashana, Rosh Hashanah, Rosh Hashona, Rosh Hashonah (en) - Rosh Chodesh, Rosh Hodesh (en) - Tet, tubal embryo transfer (en) - nazomer - Twelfth night (en) - kerst, kerstfeest, Kerstmis, kersttijd, midwinter - quattrocento - nieuwe maan - volle maan - mid-April (en) - Chislev, Kislev (en) - Tebet, Tevet (en) - Shebat, Shevat (en) - Adar (en) - Nisan, Nissan (en) - Iyar, Iyyar (en) - Sivan, Siwan (en) - Ab, Av (en) - Ellul, Elul (en) - Moharram, Muharram, Muharrum (en) - Safar, Saphar (en) - Rajab (en) - Shawwal (en) - Pansa, Pus (en) - halfjaar, semester, term, termijn - borreltijd, borreluur - piekuur, spits, spitsuur, topdrukte - dagopening, metten, morgengebed, morgenwijding, ochtenddienst, ochtendgebed, ochtendwijding - terce, tierce (en) - sexten - vesper, vespers - completen - Golden Age (en) - bronze age (en) - Bronstijd - iron age (en) - ijzertijd, ijzertijdperk - steentijd, steentijdperk, stenen tijdperk - Paleolithicum - Mesolithicum - Neolithicum - jaargetij, vakantieperiode, vakantieseizoen - bloeitijd, zomer, zomerseizoen, zomertijd, zomerweer - hondsdagen - dry season (en) - campagne, jaargetij, jaargetijde, seizoen, vakantieperiode, vakantieseizoen - fishing season (en) - vasten, vastenmaand, vastentijd, veertigdagentijd - eeuwigheid, oneindigheid - eeuw, era, tijd, tijdperk, tijdvak - Christian era, Common era (en) - tijd - oertijd, prehistorie, voorgeschiedenis - IJstijd, ijzertijdperk - set - kwart - middeleeuwen - industriële revolutie - Reign of Terror (en) - schrikbewind - Reconstruction, Reconstruction Period (en) - interim, interimaat, intermissie, overgangsfase, overgangsjaren, overgangsperiode, overgangstijd, tussenperiode, tussenstation, tussentijd - plaats - tijd, tijdsafstand, tijdsduur - break, fermate, interruptie, onderbreking, pauze, rustpauze, tussenruimte, tussentijd - naijleffect, wachttijd - interimaat, interimregering, interim-regering, interregnum, overgangsfase, overgangsjaren, overgangsperiode, overgangsregering, overgangstijd, tussenperiode, tussenregering, tussenstation - adempauze, rustperiode, rustpoos - spelonderbreking, time-out - huurakte, huurcontract, huurovereenkomst - cyclus - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en) - fase, ontwikkelingsstadium, schijngestalte, trap - dienst, werktijd - dienstreis - shibah, shiva, shivah (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼