Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

IMO, International Maritime Organization (en) - רִישוּםinscrição - גרמניהAlemanha - אנדורהAndorra - האיים הקנריים - Beehive State, Mormon State, UT, Utah (en) - Antananarivo, capital of Madagascar (en) - Benim - בייג׳ינגPequim - Cairo - espanhol - אִרגוּן מחדש, טַלטָלָהreorganização, reviravolta - Venetia, Veneto, Venezia-Euganea (en) - French Revolution (en) - grand duchy (en) - Papeete (en) - primeiro ministro - Lyon, Lyons (en) - Orly (en) - Oran (en) - קָנָדָּה, קנדהCanadá - Costa Rica - דנמרקDinamarca - Essen (en) - Etiópia - אוורסטMonte Everest - capital of Pakistan, Islamabad (en) - Granada (en) - Manchuria (en) - הודוIndia, Índia - בהאמהBahamas ''f pl'' - איטליהItália - capital of Mozambique, Maputo (en) - Garden State, Jersey, New Jersey, NJ (en) - Nigeria, Nigéria - capital of Mongolia, Kulun, Ulaanbaatar, Ulan Bator, Urga (en) - פפואה־גינאה החדשהPapua-Nova Guiné - Paraguai - פורטוגלPortugal - El Salvador, Salvador - Santa Fé - Seine, Seine River (en) - Fengtien, Moukden, Mukden, Shenyang (en) - Siberia (en) - Serra Leoa - Somália - מילנוMilão - Ceilão, Sri Lanka - Lone-Star State, Texas, TX (en) - Salonica, Salonika, Thessalonica, Thessaloniki (en) - T'ien-ching, Tianjin, Tientsin (en) - Sumatra (en) - Timbuktoo, Timbuktu (en) - Toronto (en) - Tunísia - Turquemenistão - טהראןTeerã, Teerão - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS - Utreque - capital of Liechtenstein, Vaduz (en) - Vaticano - Green Mountain State, Vermont, VT (en) - Mountain State, West Virginia, WV (en) - Vladivostok (en) - Canton, Guangzhou, Kuangchou, Kwangchow (en) - São Marinho - Ashur, Assur, Asur (en) - waterfront (en) - Chester (en) - מַחלָקָהdepartamento - Labrador (en) - Lund (en) - פולין , פולניהPolónia, Polônia - force, personnel (en) - נָשִׂיאpresidente - שַׂרministro - Dresden (en) - Long Beach (en) - Kazan (en) - Mycenae (en) - foreign (en) - domestic (en) - logística - administration, disposal (en) - מִשפָּטjustiça - לְאַרגֵןorganização - self-organisation, self-organization (en) - Austerlitz, battle of Austerlitz (en) - Battle of Britain (en) - Battle of the Marne, Belleau Wood, Chateau-Thierry, Marne River (en) - Blenheim (en) - Bouvines (en) - battle of Caporetto, Caporetto (en) - Chaeronea (en) - Al Alamayn, Battle of El Alamein, El Alamein (en) - Battle of Fontenoy, Fontenoy (en) - battle of Hohenlinden, Hohenlinden (en) - battle of Ivry, Ivry, Ivry la Bataille (en) - Battle of Jena, Jena (en) - battle of Jutland, Jutland (en) - battle of Leuctra, Leuctra (en) - Battle of Magenta, Magenta (en) - Mantinea, Mantineia (en) - maratona - Marengo (en) - battle of Minden, Minden (en) - battle of Navarino, Navarino (en) - battle of Panipat, Panipat (en) - battle of Pharsalus, Pharsalus (en) - battle of Plassey, Plassey (en) - battle of Plataea, Plataea (en) - Pleven, Plevna (en) - battle of Poitiers, Poitiers (en) - Battle of Ravenna, Ravenna (en) - Battle of Rocroi, Rocroi (en) - battle of Rossbach, Rossbach (en) - battle of St Mihiel, Saint-Mihiel, St Mihiel (en) - Salerno (en) - battle of Soissons-Reims, battle of the Aisne, battle of the Chemin-des-Dames, Soissons (en) - battle of Solferino, Solferino (en) - battle of Tertry, Tertry (en) - battle of Thermopylae, Thermopylae (en) - battle of Valmy, Valmy (en) - battle of Verdun, Verdun (en) - battle of Wagram, Wagram (en) - Battle of Waterloo, Waterloo (en) - battle of Ypres, first battle of Ypres, Ypres (en) - battle of Ypres, second battle of Ypres, Ypres (en) - battle of Zama, Zama (en) - February Revolution, Russian Revolution (en) - October Revolution, Russian Revolution (en) - future, next, succeeding (en) - ממלכהreino - national (en) - international (en) - עוֹלמִיmundial, mundialmente - multinacional - instituir - לְהִתפַּרֵקdispersar - accept (en) - לְהִתפַּטֵר, לְווַתֵּר עַל כֵּס הַמְלוּכָהabdicar, renunciar - לַעֲזוֹב, לָלֶכֶתdeixar - nominate, propose (en) - לְנַהֵלadministrar, dar, dirigir, gerir - לְהַפעִיל בִּמיוּמָנוּת, לְהַשׁגִיחַ עַל-, לְהַשגִיחַ, לְנָהֵל, לְפַקֵח עַל-, לְפָקֵח, לִשלוֹטcontrolar, lidar com, manusear, orientar, supervisar, supervisionar, tratar de, vigiar de perto - contratual - Appian Way (en) - Aswan High Dam, High Dam (en) - מִנְהָלִיadministrativo - Roman, Romanic (en) - Roman (en) - Bosnian (en) - ארגנטיני, ארגנטיניתargentino - napolitano - logístico - córsego - Alpine (en) - Andean (en) - ganês, ganesa - romaico - Dachau (en) - קְלָסֵרpasta - assembly, forum, meeting place (en) - Humber Bridge (en) - Louvre, Louvre Museum (en) - Panama Canal (en) - Pierre Laporte Bridge (en) - Quebec Bridge (en) - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - declaration, resolution, resolve (en) - מָכוֹן, מוֹסָדinstituição, instituto, organização - administrative body, administrative unit (en) - ministry (en) - editorial department (en) - treasury (en) - AEC, Atomic Energy Commission (en) - C.I.A., Canadian Institute of Actuaries, Central Intelligence Agency, CIA (en) - NASA - Office of Management and Budget, OMB (en) - Agriculture, Agriculture Department, Department of Agriculture, USDA (en) - Commerce, Commerce Department, Department of Commerce, DoC (en) - Defense, Defense Department, Department of Defense, DoD, Ministry of Defence, United States Department of Defense (en) - Department of Education, Department of Education and Science, Education, Education Department (en) - Department of Energy, DOE, Energy, Energy Department (en) - Social Security Administration, SSA (en) - Department of Housing and Urban Development, Housing and Urban Development, HUD (en) - Department of Justice, DoJ, Justice, Justice Department, Ministry of Justice (en) - FBI, polícia judiciária - Department of Labor, DoL, Labor, Labor Department (en) - Ministério das Relações Exteriores - Department of the Interior, DoI, Home Office, Interior, Interior Department (en) - National Park Service (en) - ATF, Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (en) - fisco - Department of Transportation, DoT, Transportation (en) - PO, Post Office, United States Post Office, US Post Office (en) - Congress, U.S. Congress, United States Congress, US Congress (en) - נִיהוּלadministração - unidade - Corpo de Paz - machine (en) - United Nations Secretariat (en) - TC, Trusteeship Council (en) - Economic and Social Council, ECOSOC (en) - Commission on Human Rights (en) - UNICEF - FAO, Food and Agriculture Organization, Food and Agriculture Organization of the UN, Food and Agriculture Organization of the United Nations (en) - GATT, General Agreement on Tariffs and Trade (en) - IAEA, International Atomic Energy Agency (en) - IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, World Bank (en) - ICAO, International Civil Aviation Organization (en) - IDA, International Development Association, Investment Dealers Association of Canada (en) - IFC, International Finance Corporation (en) - ILO, International Labor Organization, International Labour Organization (en) - I.M.F., IMF, International Monetary Fund (en) - UNESCO - WHO, World Health Organization (en) - WMO, World Meteorological Organization (en) - מוֹעֲצָה, מועצהconselho - מוֹעֶצת הַמֶלֶךconselho privado - works council (en) - soviete - secretaria - וַעֲדָה, ועדהcomissão, comité - comissão - תַּת וְעִידָהsubcomissão - comissão permanente, comitê permanente - steering committee (en) - politburo (en) - PAC, political action committee (en) - junta governativa, presídio - House of Lords, Supreme Court, Supreme Court of the United States, United States Supreme Court (en) - מִשְרָד, משרדagência, escritório - intelligence, intelligence agency, intelligence service (en) - Secret Service, SS, United States Secret Service, US Secret Service, USSS (en) - organ (en) - banco central - Fed, Federal Reserve, Federal Reserve System, FRS (en) - Bank of England (en) - Bank of Japan (en) - שֵרוּת הַמְדִינָהfunção pública - direcção - הַנהָלָהdirecção - United States Cabinet, US Cabinet (en) - arm, branch, subdivision (en) - בִּירוֹקְרַטיָה, ביורוקרטיה, שִלְטוֹן פְּקִידִיםburocracia - World Council of Churches (en) - host (en) - divisão administrativa - Andalucia, Andalusia (en) - אֶרֶץ לֵידָה, בית, מוֹלֶדֶתcasa, lar, mãe-pátria, terra natal - estado-tampão - עִיר בִּירָהcapital - מֵרכָּז הָעִירcentro, centro da cidade - בירה, מֶטרוֹפּוֹלִיןcapital, metrópole - cantão - commune (en) - inner city (en) - אֶרֶץ, הָעָם, מְדִינָהterra - capital do condado - county town, shire town (en) - departamento - מָחוֹז הַבִּישוֹףdiocese - טֶרִיטוֹריָה, מָחוֹז, שֶׁטַח אֶרֶץdistrito, região, território, zona - enclave - bairro residencial, zona residencial - zona de meretrício - הַפַּרווָרִים, פַּרווָרos subúrbios, subúrbio - שֶטָח, תְחוּםterras - archduchy (en) - ducado - נְסִיכוּתprincipado - jazida de ouro, zona aurífera - reservation, reserve (en) - jurisdiction (en) - מַמלָכָה - protetorado - מוֹשָבcentro - favela - מָחוֹזprovíncia - Strand (en) - conselho, distrito, municipalidade, paróquia, povoação - נמיביהNamibia, Namíbia - אפגניסטןAfeganistão - Cabul - אלבניהAlbânia - Albanian capital, Tirana (en) - אלג׳יריהArgélia - אלג׳ירArgel - אנגולהAngola - Angolan capital, Luanda (en) - אנטיגואה וברבודהAntígua e Barbuda - Antígua - Barbuda (en) - Redonda (en) - Patagonia (en) - Buenos Aires - Renânia - בולגריהBulgaria, Bulgária - סופיהSófia - בורמה, מיאנמרBirmânia - יאנגוןYangum - Mandalay (en) - Bujumbura, capital of Burundi, Usumbura (en) - קמבודיהCamboja - Cambodian capital, Phnom Penh, Pnom Penh (en) - קמרוןCamarão, Camarões - Douala (en) - Cabo Verde - capital of Cape Verde, Cidade de Praia, Praia (en) - הרפובליקה המרכז־אפריקניתRepública Centro-Africana - Bangui, capital of Central Africa (en) - קולומבו - capital of Chad, Fort-Lamy, N'Djamena, Ndjamena (en) - צ'ילהChile - Antofagasta (en) - Valparaiso (en) - Tierra del Fuego (en) - סיןChina - Chongqing, Chungking (en) - Gansu, Gansu province, Kansu (en) - Sichuan, Szechuan, Szechwan, Szechwan province (en) - Yunnan, Yunnan province (en) - Lanchou, Lanchow, Lanzhou (en) - Loyang, Luoyang (en) - Hangchow, Hangzhou (en) - Nanjing, Nanking (en) - שאנגחאיXangai - taipei - Taichung (en) - Hong Kong (en) - קולומביהColômbia - בּוֹגוֹטָה, בוגוטה - Comoros, Federal Islamic Republic of the Comoros (en) - Brazzaville (en) - Congo - Kinshasa, Leopoldville (en) - חוף השנהבCosta do Marfim - אביג'אןAbidjan - Guatemala - capital of Guatemala, Guatemala City (en) - Belisa, Belize - Honduras - Honduran capital, Tegucigalpa (en) - Salvadoran capital, San Salvador (en) - Nicarágua - capital of Nicaragua, Managua, Nicaraguan capital (en) - Merida (en) - מקסיקוMéxico - Acapulco, Acapulco de Juarez (en) - Guadalajara (en) - Cidade do México, México - Oaxaca, Oaxaca de Juarez (en) - Tijuana (en) - Veracruz (en) - Havana - Haitian capital, Port-au-Prince (en) - הרפובליקה הדומיניקניתRepública Dominicana - capital of the Dominican Republic, Ciudad Trujillo, Santo Domingo (en) - San Juan (en) - Trinidad (en) - Tobago (en) - Trindade e Tobago - capital of Trinidad and Tobago, Port of Spain, Port-of-Spain (en) - capital of Cyprus, Nicosia (en) - צ'כוסלובקיהTchecoslováquia - Praga - Togo - Zelândia - Copenhague - ג'יבוטיDjibuti, Jibuti - Roseau (en) - גינאת המשווניתGuiné Equatorial - Malabo (en) - Bioko (en) - נורווגיהNoruega - Svalbard - Lofoten (en) - Oslo - Bergen (en) - Nidaros, Trondheim (en) - שוודיהSuécia - Estocolmo - Goeteborg, Goteborg, Gothenburg (en) - East Germany, G.D.R., GDR, German Democratic Republic (en) - Niedersachsen - West Berlin (en) - Leipzig - Weimar (en) - Bavária, Baviera - Bonn (en) - קלןColônia - Braunschweig, Brunswick (en) - Frankfort, Frankfurt, Frankfurt on the Main (en) - Hamburgo - Mannheim (en) - מינכןMunique - Nuremberg, Nurnberg (en) - Stuttgart (en) - Palatinate, Pfalz (en) - פרוסיה - Thuringia (en) - Equador - Guayaquil (en) - Quito - Galapagos, Galapagos Islands (en) - Eritréia, Eritreia - אדיס אבבהadis abeba - Fidji, Fiji - Suva (en) - Finlândia - Karelia (en) - Helsinque, Helsínquia - יווןGrécia - אטיקהÁtica - Corinth, Korinthos (en) - Argos (en) - Delfos - Sparta (en) - Laconia (en) - Ilion, Ilium, Troy (en) - Boeotia (en) - Thessalia, Thessaly (en) - ארקאדיהArcádia - Peloponnese, Peloponnesian Peninsula, Peloponnesus (en) - Lemnos, Limnos (en) - יהודה ושומרון - Gaza, Gaza Strip (en) - Golan, Golan Heights (en) - יְרוּשָׁלַיִם, ירושליםJerusalém - Calvary, Golgotha (en) - Cotswold Hills, Cotswolds (en) - תל אביב, תל אביב-יפוTel Aviv - Haifa, Hefa (en) - Jaffa, Joppa, Yafo (en) - Italian Peninsula (en) - Tessin, Ticino (en) - Pompeii (en) - Herculaneum (en) - Abruzzi, Abruzzi e Molise (en) - Aquila, Aquila degli Abruzzi, L'Aquila (en) - Basilicata, Lucania (en) - Calabria (en) - Campania (en) - נאפוליNápoles - Messina (en) - Capri (en) - Ischia (en) - Emilia-Romagna (en) - Bologna (en) - Friuli-Venezia Giulia (en) - Lácio - Liguria (en) - גנואה - Lombardia, Lombardy (en) - Marche, Marches (en) - Molise (en) - Pisa (en) - Torino, Turin (en) - Apulia, Puglia (en) - Bari (en) - Palermo (en) - Toscana, Tuscany (en) - Trentino-Alto Adige (en) - Umbria (en) - Valle D'Aosta (en) - Padova, Padua, Patavium (en) - ונציהVeneza - Verona (en) - רומניהRoménia - בוקרשטBucareste - Ruanda - capital of Rwanda, Kigali (en) - Iogoslávia, Iugoslávia, Jugoslávia - קרואטיהCroácia - Montenegro - בוסניה, בוסניה הרצגובינהBósnia, Bósnia e Herzegovina, Bósnia-Herzegóvina - סאראייבו - Eslovénia - Ljubljana (en) - בלגרדBelgrado - Dubrovnik, Ragusa (en) - זאגרב - Serbia, Srbija (en) - Baffin Island (en) - Acadia (en) - Canadian Maritime Provinces, Maritime Provinces, Maritimes (en) - אלברטהAlberta - Calgary (en) - Edmonton (en) - British Columbia (en) - Vancouver - מניטובהManitoba - Fredericton (en) - Northwest Territories (en) - Halifax (en) - Ontario (en) - Prince Edward Island (en) - Charlottetown (en) - Quebec, Quebec City (en) - Montreal (en) - Saskatchewan (en) - Regina (en) - Saskatoon (en) - קנברהcanberra - Queensland (en) - Brisbane (en) - ניו סאות' ויילסNova Gales do Sul - Sydney (en) - Melbourne (en) - Hobart (en) - South Australia (en) - Adelaide (en) - Western Australia (en) - Perth (en) - Território do Norte - Gilbert Islands (en) - Quiribáti - New Britain (en) - capital of Papua New Guinea, Port Moresby (en) - אוסטריהAustria, Áustria - Tirol, Tyrol (en) - וינה - capital of the Bahamas, Nassau (en) - capital of Bahrain, Manama (en) - Bangladeche - capital of Bangladesh, Dacca, Dhaka (en) - Flanders (en) - בלגיהBélgica - בריסלBruxelas - Antwerp, Antwerpen, Anvers (en) - Bruges, City of Bridges (en) - Butão - בוצוונהBotsuana - capital of Botswana, Gaborone (en) - Bolivia, Republic of Bolivia (en) - La Paz - ברזילBrasil - ברזיליהBrasília - rio, Rio de Janeiro - Pernambuco, Recife (en) - בריטניה, הממלכה המאוחדתGrã-Bretanha, Reino Unido - אנגליהInglaterra - לונדוןLondres - Greenwich (en) - West End - Westminster Abbey (en) - Liverpool (en) - Brighton (en) - בריסטול - Leeds (en) - Newcastle, Newcastle-upon-Tyne (en) - Reading (en) - Sheffield (en) - Berkshire (en) - Cornwall (en) - Leicester, Leicestershire (en) - Lincolnshire (en) - Yorkshire (en) - North Yorkshire (en) - West Yorkshire (en) - South Yorkshire (en) - West Country (en) - צפון אירלנדIrlanda do Norte - Belfast, capital of Northern Ireland (en) - Eire, Ireland, Irish Republic, Republic of Ireland (en) - dublin - סקוטלנדEscócia - montanhas da Escócia - Edinburgo - Glasgow - Hebridean Islands, Hebridean Isles, Hebrides, Western Islands, Western Isles (en) - וולסPaís de Gales - Cardiff (en) - Swansea (en) - Brunei - sultanato - Burquina Faso - מִצְרָיִם, מצריםEgipto, Egito - Assouan, Assuan, Aswan (en) - El Giza, Giza, Gizeh (en) - El-Aksur, Luxor (en) - Assam (en) - Punjab (en) - ניו דלהיNova Delhi, Nova Deli - Delhi, Old Delhi (en) - Calcutta, Kolkata (en) - Bombay, Mumbai (en) - Chennai, Madras (en) - Bihar (en) - Maharashtra (en) - Orissa (en) - נפאלNepal - capital of Nepal, Kathmandu, Katmandu (en) - טיבטTibete - אינדונזיהIndonésia - באליBali - Celebes, Sulawesi (en) - Jacarta - Bandung (en) - איראן, פרסIrã, Irão - Mashhad, Meshed (en) - Shiraz, Syrah, Xiraz - Tabriz (en) - Persia, Persian Empire (en) - Persepolis (en) - עיראקIraque - Bagdá, Bagdade - Adrianople, Adrianopolis, Edirne (en) - בָּבֶל, בבל - Nineveh (en) - Tóquio - Osaka (en) - Ryukyu Islands (en) - קיוטוQuioto - Hiroshima (en) - Sapporo (en) - amã - Akaba, Al Aqabah, Aqaba (en) - Jericho (en) - קניהQuénia, Quênia - capital of Kenya, Nairobi (en) - Mombasa (en) - כוויתKuwait, Kuweit - צָרְפַת, צרפתFrança - Latin Quarter, Left Bank (en) - Right Bank (en) - Cannes (en) - Marseille, Marseilles (en) - Nice (en) - Riviera (en) - Alsácia - Anjou (en) - Aquitaine, Aquitania (en) - Artois (en) - Auvergne (en) - Bourgogne, Burgundy (en) - Breiz, Bretagne, Brittany (en) - Centre (en) - Champagne, Champagne-Ardenne (en) - Gascogne, Gascony (en) - Ile-de-France (en) - Languedoc-Roussillon (en) - Limousin (en) - Lorraine, Lothringen (en) - Midi-Pyrenees (en) - Nord-Pas-de-Calais (en) - Pays de la Loire (en) - Picardie, Picardy (en) - Poitou, Poitou-Charentes (en) - Normandie, Normandy (en) - Provença - Gabão - capital of Gabon, Libreville (en) - Gâmbia - Banjul, capital of Gambia (en) - Gana - Accra, capital of Ghana (en) - Granada - Guiné - capital of Guinea, Conakry, Konakri (en) - Guiné-Bissau - Bissau, capital of Guinea-Bissau (en) - Guiana - ג'ורג' טאוןGeorgetown - הולנדHolanda, Neerlândia, Países Baixos - אמסטרדםAmesterdão, Amsterdã - Nijmegen (en) - Rotterdam (en) - Leiden, Leyden (en) - הונגריהHungria - Budapeste - capital of Iceland, Reykjavik (en) - Orkney Islands (en) - Shetland, Shetland Islands, Zetland (en) - צפון קוריאהCoreia do Norte - capital of North Korea, Pyongyang (en) - דרום קוריאה, רפובליקת קוריאהCoreia do Sul, Coréia do Sul - סיאולSeul - לאוסLaos - capital of Laos, Laotian capital, Vientiane (en) - לְבָנוֹן, לבנוןLíbano, o Líbano - ביירותBeirute - Lesoto - capital of Lesotho, Maseru (en) - Libéria - capital of Liberia, Liberian capital, Monrovia (en) - לובLíbia - Liechtenstein, Listenstaine - Malávi - capital of Malawi, Lilongwe (en) - מלזיהMalásia - Kuala Lumpur (en) - East Malaysia (en) - North Borneo, Sabah (en) - Sarawak (en) - Male (en) - Mali, Máli - Bamako (en) - capital of Malta, Valetta, Valletta (en) - Mauritânia - Nouakchott (en) - Port Louis (en) - Mónaco - Monte Carlo (en) - מרוקוMarrocos - Casablanca (en) - capital of Morocco, Rabat (en) - Tangier, Tangiers (en) - Moçambique - capital of Niger, Niamey (en) - Abuja, capital of Nigeria, Nigerian capital (en) - Omã - מסקטMascate, moscatel, vinho moscatel - Cashmere, Jammu and Kashmir, Kashmir (en) - פקיסטןPakistão, Paquistão - Carachi - פרוPeru - capital of Peru, Lima (en) - manila, manilha - וורשהVarsóvia - Cracow, Krakau, Krakow (en) - os Açores ''m pl'' - Lisboa - Bida, capital of Qatar, Doha, El Beda (en) - São Cristóvão e Neves - Saint Christopher, Saint Kitts, St. Christopher, St. Kitts (en) - Basseterre (en) - Nevis (en) - Sombrero (en) - Castries (en) - São Vicente e Granadinas - Saint Vincent, St. Vincent (en) - Kingstown (en) - Apia, capital of Western Samoa (en) - American Samoa, AS, Eastern Samoa (en) - capital of San Marino, San Marino (en) - ערב הסעודיתArábia Saudita - capital of Saudi Arabia, Riyadh (en) - Mecca (en) - Senegal - capital of Senegal, Dakar (en) - capital of Sierra Leone, Freetown (en) - capital of Somalia, Mogadiscio, Mogadishu (en) - Hargeisa (en) - דרום אפריקהÁfrica do Sul - capital of South Africa, Pretoria (en) - Cidade do Cabo - Johannesburg (en) - Bloemfontein (en) - Soweto (en) - מוסקבהMoscou, Moscovo - רוסיהFederação Russa, Rússia - Molotov, Perm (en) - Rostov, Rostov na Donu, Rostov on Don (en) - Saratov (en) - Stalingrad, Tsaritsyn, Volgograd (en) - Novosibirsk (en) - Chelyabinsk (en) - Omsk (en) - רוסיה הלבנהBielorrússia - minsk - טאליןTallinn - capital of Latvia, Riga (en) - capital of Lithuania, Vilna, Vilnius, Vilno, Wilno (en) - Kaunas, Kovna, Kovno (en) - Moldávia - אוקראינהUcrânia - קרים - קייבkiev - Donetsk, Donetske, Stalino (en) - Donbas, Donbass, Donets Basin (en) - Chernobyl (en) - Kharkiv, Kharkov (en) - Sebastopol, Sevastopol (en) - Yalta (en) - ארמניהArmênia, Arménia - ירוואןErevan - אזרבייג׳ןAzerbaijão - באקוBacu - טביליסיTbilisi - קזחסטןCazaquistão - Alma Ata, Alma-Ata, Almaty (en) - Quirguizistão - Bishkek, Biskek, capital of Kyrgyzstan, Frunze (en) - Tajiquistão - Usbequistão - capital of Uzbek, Tashkent, Taskent (en) - Samarcand, Samarkand (en) - ספרדEspanha - מדרידMadri - האיים הבלארייםBaleares - Maiorca - Barcelona (en) - Jerez, Jerez de la Frontera (en) - סביליה - Saragossa, Zaragoza (en) - Castile, Castilla (en) - קטלוניה - Galicia (en) - חרטוםCartum - Guiana Holandesa, Suriname - capital of Suriname, Paramaribo (en) - Suazilândia - capital of Swaziland, Mbabane (en) - שווייץSuíça - Berna - Basiléia - Geneva, Geneve, Genf (en) - סוריהSíria - דמשקdamasco - Alep, Aleppo, Halab (en) - Tanzânia - capital of Tanzania, Dar es Salaam (en) - Tabora (en) - תילנדTailândia - bangkok - capital of Tunisia, Tunis (en) - Safaqis, Sfax (en) - also תורכיה, טורקיהTurquia - אנקרהAncara - Canakkale Bogazi, Dardanelles, Hellespont (en) - קונסטנטינופולConstantinopla, Istambul - Uganda - Buganda (en) - capital of Uganda, Kampala (en) - איחוד האמירויות הערביותEmiratos Árabes Unidos - אבו דאביAbu Dhabi - ''abbr.:'' ארה״ב, ''short:'' ארצות הברית , אמריקה, ארצות הברית של אמריקה ''short:'' Estados Unidos, América, Estados Unidos da América, EUA - free state (en) - North, Union (en) - AL, Alabama, Camellia State, Heart of Dixie (en) - Selma (en) - אלסקהAlasca - AR, Arkansas, Bear State, Land of Opportunity (en) - קליפורניה - City of the Angels, Los Angeles (en) - סן פרנסיסקו - Santa Clara (en) - DE, Delaware, Diamond State, First State (en) - דובר - Flórida - Orlando (en) - Aloha State, Hawai'i, Hawaii, HI (en) - capital of Hawaii, Hawaiian capital, Honolulu (en) - Gem State, ID, Idaho (en) - Boise, capital of Idaho (en) - IL, Illinois, Land of Lincoln, Prairie State (en) - Hoosier State, IN, Indiana (en) - Iowa - Kansas, KS, Sunflower State (en) - Bluegrass State, Kentucky, KY (en) - LA, Louisiana, Pelican State (en) - New Orleans (en) - Maine, ME, Pine Tree State (en) - בוסטוןboston - Gopher State, Minnesota, MN, North Star State (en) - מיזוריMissouri - Independence (en) - Montana, MT, Treasure State (en) - Billings (en) - capital of Montana, Helena (en) - Cornhusker State, NE, Nebraska (en) - Battle Born State, Nevada, NV, Sagebrush State, Silver State (en) - Granite State, New Hampshire, NH (en) - capital of New Jersey, Trenton (en) - Bayonne (en) - Camden (en) - Newark (en) - Land of Enchantment, New Mexico, NM (en) - Nova Iorque - Buffalo (en) - ניו יורקNova Iorque - Bronx (en) - ברוקלין - Manhattan (en) - Queens (en) - Staten Island (en) - NC, North Carolina, Old North State, Tar Heel State (en) - boudoir cap, Charlotte, curler cap, mob-cap, Queen City (en) - ND, North Dakota, Peace Garden State (en) - Buckeye State, OH, Ohio (en) - Akron (en) - OK, Oklahoma, Sooner State (en) - Beaver State, OR, Oregon (en) - Keystone State, PA, Pennsylvania (en) - City of Brotherly Love, Philadelphia (en) - cuidado previdente, economia, parcimônia, providência, providência divina, prudência - Coyote State, Mount Rushmore State, SD, South Dakota (en) - capital of South Dakota, Pierre (en) - Tennessee, TN, Volunteer State (en) - Austin, capital of Texas (en) - capital of Vermont, Montpelier (en) - Burlington (en) - capital of Virginia, Richmond (en) - Norfolk (en) - Lynchburg (en) - Evergreen State, WA, Washington (en) - Beckley (en) - Clarksburg (en) - Morgantown (en) - Wheeling (en) - Badger State, WI, Wisconsin (en) - Equality State, WY, Wyoming (en) - Casper (en) - Uruguai - Montevideo, Montevidéu - Vanuatu - Port Vila, Vila (en) - קריית הוותיקןVaticano - ונצואלהVenezuela - capital of Venezuela, Caracas (en) - Vietname - hanói - Ho Chi Minh City, Saigon (en) - תימןIémen, Yemen - עדןAdem - Sana, Sana'a, Sanaa (en) - Zambia, Zâmbia - capital of Zambia, Lusaka (en) - Lusitania (en) - זימבבואהZimbabué, Zimbabwe - capital of Zimbabwe, Harare, Salisbury (en) - Atacama Desert (en) - Gobi, Gobi Desert (en) - Kalahari, Kalahari Desert (en) - Namib Desert (en) - Negev, Negev Desert (en) - Cotopaxi (en) - El Misti (en) - Etna, Mount Etna, Mt Etna (en) - Fuji, Fujinoyama, Fuji-san, Fujiyama, Mount Fuji (en) - Galeras, Pasto (en) - Krakatao, Krakatau, Krakatoa (en) - Lascar (en) - Sangay (en) - Tupungatito (en) - Mount Vesuvius, Mt. Vesuvius, Vesuvius (en) - Aconcagua (en) - Adige, River Adige (en) - Aire, Aire River, River Aire (en) - alpes - Amazonas - Amur, Amur River, Heilong, Heilong Jiang (en) - Andes (en) - Angel, Angel Falls (en) - Ararat, Mount Ararat, Mt. Ararat (en) - Arno, Arno River, River Arno (en) - Brahmaputra, Brahmaputra River (en) - Cachi (en) - הים הכספיMar Cáspio - Congo - Coropuna (en) - דנובהDanúbio - ים המלחMar Morto - Dhaulagiri (en) - Ebro, Ebro River (en) - Euphrates, Euphrates River (en) - גנגסGanges - himalaia - Hindu Kush, Hindu Kush Mountains (en) - Huang He, Hwang Ho, Yellow River (en) - Hudson Bay (en) - Iguassu, Iguassu Falls, Iguazu, Iguazu Falls, Victoria Falls (en) - Illampu (en) - Illimani (en) - Indus, Indus River (en) - ירדן - Kamet (en) - Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro (en) - Kuenlun, Kuenlun Mountains, Kunlan Shan, Kunlun, Kunlun Mountains (en) - Lhotse (en) - Crocodile River, Limpopo (en) - Llullaillaco (en) - Loire, Loire River (en) - Mackenzie, Mackenzie River (en) - Madeira, Madeira River (en) - Makalu (en) - Matterhorn (en) - Mekong, Mekong River (en) - Mercedario (en) - Mont Blanc, Monte Bianco (en) - Nanda Devi (en) - Neckar, Neckar River (en) - Niger, Niger River (en) - הנילוסNilo - Nuptse (en) - Oder, Oder River (en) - Ojos del Salado (en) - Olduvai Gorge (en) - Mount Olympus, Mt. Olympus, Olimbos, Olympus (en) - אורינוקוOrinoco - Liakoura, Mount Parnassus, Parnassus (en) - Paulo Afonso, Paulo Afonso Falls (en) - Po, Po River (en) - Purus, Purus River (en) - Pyrenees (en) - La Plata, Plata River, Rio de la Plata (en) - Suriname River, Surinam River (en) - Tagus, Tagus River (en) - Tigris, Tigris River (en) - Tupungato (en) - River Tyne, Tyne, Tyne River (en) - Ural Mountains, Urals (en) - Vistula, Vistula River (en) - Volga, Volga River (en) - Chang, Changjiang, Chang Jiang, Yangtze, Yangtze Kiang, Yangtze River (en) - Zambezi, Zambezi River (en) - galês - administrador - procurador-geral - סַמכוּתִיוּתautoridade - meirinho, oficial de justiça - bedel, funcionário paroquial - polícia, policial - burocrata - burgomestre - מוֹעֲמָדcandidato - census taker, enumerator (en) - שָׂר הָאוֹצַר - מְנַהֵלpresidente director geral - civil servant (en) - comissário - קוֹנְסוּל, קונסול, קונסולית, שַׁגרִירcônsul - coordenador, coordenadora - בַּלַשdetective - בִּמָאי, במאית, מנהל, מנהלת, שָׁרָתdirector - doge - כַּבַּאיbombeira, bombeiro - polícia, policial - fundador - gendarme - סוֹהֵרcarcereira, carcereiro, guarda de cárcere - alto comissário - שׁוֹפֵט, שוֹפֵט שָׁלוֹם, שוֹפֶטjuiz, juíz, juíza, jurista, magistrado - magistrado - vice-governador - רֹאשׁ עִירpresidente da Câmara - escrivã, notário, tabeliã, tabelioa - functionary, official (en) - agent, federal agent (en) - מְאַרגֵןorganizador - פחהpaxá - delegado, plenipotenciário - שוֹטֵר, שוֹטֶרֶתchui, guarda, tira - pretor - ראש עיר, ראש עירייהreitor - מַזכִּירָה, מַזכִּיר - Attorney General, United States Attorney General, US Attorney General (en) - שַמַש כְּנֵסִיָהsacristão - שֶׁרִיףdelegado, xerife - שַׁמַאיavaliador - collector of internal revenue, exciseman, internal revenue agent, tax collector, taxman (en) - Ranger, Texas Ranger (en) - verger (en) - vizir - מְנָהֵל בֵּית סוֹהָר, מטַפֵּל, סוֹהֵרempregado, guarda, guarda civil - John Marshall, Marshall (en) - Plato (en) - Anna Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Roosevelt (en) - convertible bond (en) - government bond (en) - ações duvidosas - garantia de boa execução - zero coupon bond, zero-coupon bond (en) - CD, certificate of deposit (en) - carta de crédito - T-bill, Treasury bill (en) - document (en) - commercial paper (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼