» 

dicionario analógico

active (en) - ankomstchegada - omstartaligar de novo, reiniciar - fortsättacontinuar - äga, få, ha, hysasentir, ter - varieracambiar - påverkaafectar - börja bli, fallaficar, ser - byta, byta [], förvandla[]mudar, trocar, trocar de roupa - modifieramodificar - förändringmodificação, mudança - övergång till metersystemetadoção do sistema métrico - diversification, variegation (en) - inställning, justering, modifiering, modifikationmudança, mutação - transfer, transference (en) - avslutande, avslutning, upphörandeconclusão, terminação - fullbordan, slutförandeconclusão - engage (en) - begynnelse, börjancomeço - debut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling (en) - grundandefundação - stabiliseraestabilizar - regularise, regularize (en) - äga rum, falla sig, gå till, hända [], inträffa, pågåacontecer, ocorrer - glömma, lämnadeixar - transformed (en) - frosta av, tina uppdescongelar - transformar - transformation, translation (en) - revidering, revisionmodificação - förvandling, ombyggnad, omvändelse, omvandlingconversão, transformação - skogsplanteringarborização - föryngringrearborização, reflorestamento - försvinnadesaparecer - avledadepreciar, detrair, difamar, diminuir - öppnaabrir - ändramudar - transfer, transplant, transpose (en) - draw (en) - make (en) - läsaler - distansera, utklassa, vida överträffaexceder, ultrapassar - come (en) - bekräfta, bestyrkaconfirmar, corroborar - presuppose, suppose (en) - dateradatar - förvanska, stympaalterar - []svara för, försäkra, förvissa, övertyga, säkerställa, se tillcertificar-se, dar a certeza, segurar - bagatellisera, förringa, minska, överskylaabrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar - visamarcar, mostrar, registar - show (en) - intend, mean, signify, stand for (en) - delete, erase (en) - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understrykaacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - pånyttfödelserenascimento - []uppståndelse, uppståndelseressurreição - föra, handla mednegociar - []tömma, förbruka, göra slut påacabar, esgotar, terminar - bära upp, stödja, stöttaapoiar, sustentar - luta, ställaapoiar, encostar, suportar, sustentar, suster - add on, affix, append, supplement (en) - interconnect, interlink (en) - gränsa intillapoiar-se, confinar, entestar com, lindar - stockaatravancar, obstruir - dra till sig, fästa, riktaatrair - funcionar, trabalhar - förorsaka, ta, utgjuta, utkräva, utlösacevar, desabafar, desafogar, saciar, satisfazer, vingar - framkalla, väckaevocar, lembrar - köra in, sätta i gång, utlösa, vara den tändande gnistan tillensaiar, fazer recomeçar, provocar - establish, give (en) - motiveramontivar, motivar - börja, ge sig in i, ge sig ut på, sätta i gång, starta, ta itu medcomeçar a, lançar, lançar-se - bear, turn out (en) - förnedra, förödmjukarebaixar - bedövadeixar sem sentidos - stokastisk - köra, slå, vifta bortafastar, caçar, mandar embora - falla, förfalla, förflyta, förflytta, infalla, passera []cair, decorrer, passar - subject (en) - go (en) - bli, runda, snurra, svänga runt, vika om, vridadar a volta, girar, rodar, tornar-se, virar - vara seglivadmorrer devagar - modifiering, modifikationmodificação - parapsykologiparapsicologia - händelseocorrência - episodepisódio - eventualitetcontingência, eventualidade - casus belli (en) - []ändring, ändring, modifiering, modifikation, ombyte, omväxlingalteração, transformação - slump, tillfällighetacaso, azar - händelse, incidentincidente - force majeuredesastre natural - variationvariação - kretslopp, period - cykelciclo - återkommande, återkomst, upprepande, upprepningocorrência periódica, reaparecimento, referência, regresso, repetição, retorno - transition (en) - förändring, förskjutningmudança - omkoppling, omslag, övergång - green revolution (en) - utbrotterupção, explosão - business cycle, trade cycle (en) - affair, function, occasion, social function, social occasion (en) - förändringmudança - abiogênese - kapillaritetcapilaridade - food chain (en) - kallfrontfrente fria - squall line (en) - occluded front, occlusion (en) - skyfall, störtregnaguaceiro, chuvada, chuvarada, temporal - reageringreatância - snöstormtempestade, tempestade de neve - dopplereffekt - electrical storm, electric storm, thunderstorm (en) - vridmomentesforço de torção, momento de torção, torque - ångtryck - väder, väderlekclima, tempo - elementen, väder och vindelementos - försurningacidificação - övergång till fast form, stelnandesolidificação - action, activity, natural action, natural process (en) - processproceder, procedimento, processo - tillverkning avprocessamento, tratamento, tratamento médico, trato - ecological succession, succession (en) - naturligt urval - förändringmudança - occurrence (en) - reaktion, sätt att reagerareacção - circadian rhythm, nychthemeron (en)[Domaine]

-