» 

dicionario analógico

closed (en) - virginalไม่มีราคี - homoerotic (en) - paederastic, pederastic (en) - polyandrous (en) - aristocráticoเกี่ยวกับชนชั้นสูง - club de estudiantes, cofradía, confraternidad, fraternidad, hermandadกลุ่มนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยมากมาย, คนที่นับถือกันและกันว่าเท่าเทียมกัน, สมาคมของผู้ชาย - abogacía, foro - cleroความเป็นพระ, ผู้ที่ทำเกี่ยวกับศาสนา - laicado - electoradoกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกต้งในท้องถิ่น - clase obrera, proletariado, proletariosสังคมคนทำงาน - labor force, labor pool (en) - lower class, underclass (en) - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie (en) - mano de obra, trabajadoresกำลังคน, แรงงาน - fandom (en) - administración pública, funcionariadoราชการ, องค์กการบริหารรัฐ - burocracia, expedienteo, funcionariado, funcionarismo, papeleo, trámitesประเทศที่มีรัฐบาลซึ่งมีข้าราชการ, ระบบบริหารที่มีข้าราชการ - bodhisatwa - vestal - aspirante, candidato, solicitanteผู้สมัคร - ciudadano, plebeyoคนธรรมดาสามัญ - coyote, enlace, gestor, gestora, intercesor, intermediaria, intermediario, mediador, mediadoraซึ่งเป็นสื่อกลาง, ตัวสื่อกลาง, ผู้เป็นสื่อกลาง, พ่อค้าคนกลาง - Junker (en) - dueña - acusado, defendido, demandado, procesado, querelladoจำเลย, ผู้ต้องหา - acriminador, acusador, delator, denunciador - acólito, misario - edil, regidor, teniente de alcalde - financiador, patrocinador, promotorผู้หนุนหลัง - árbitra, arbitrador, arbitradora, árbitro, juradoกรรมการ, กรรมการตัดสิน, ผู้ตัดสิน - administrador, depositario - baronet - begum - beneficiado, beneficiario - mejor amigo - Big Brother (en) - arrendador, jefeการจ้าง - arrimo de família, sustento (pt) - amigazo, amigo íntimo, amigote, amiguete, camarada, colega, compañero, compinche, socioมิตร, เพื่อนฝูง, เพื่อนสนิท - burgess, burgher (en) - aspiranteผู้สมัคร - catecúmeno - Cavalier, Royalist (en) - choragus (en) - cantante de coro, coristaสมาชิกประสานเสียงหมู่ - funcionario público - batallador, combatiente, luchador, mujer combatienteนักรบ, นักสู้ - Comrade (en) - barragana, coima, concubina, daifa, manceba, odaliscaผู้หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรสกัน, เมียน้อย - cómplice, esbirro, partidario, secuazคนที่มารวมกลุ่มกัน, ลูกน้อง - contacto, contactos, enchufe, padrinos - consignatario, destinatario - count palatine (en) - condesaขุนนางผู้หญิงที่มีตำแหน่งเที่ยบเท่ากับเอิร์ล, ภรรยาของขุนนาง - acreedor, ciudadano británicoพลเมืองสัญชาติอังกฤษ, เจ้าหนี้ - heredero del trono, príncipe herederoทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย, มกุฎราชกุมาร - coracero - capellán, clérigo, cura, mujer pastor, párroco, pastor, predicador, rector, sacerdoteนักบวช , บาทหลวง, บาทหลวงในโบสถ์, ผู้ช่วยพระ, พระ , พระสงฆ์ , พระอธิการ, พระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน, มุนิ, หลวงพ่อ - czar, zarจักรพรรดิ, ซาร์ - Dalai lama, Gran lama - delfín - deudorลูกหนี้ - demagoga, demagogo, manipulador - cuentacorrentista, depositador, depositante - designated hitter (en) - divorciada - dux - druida - tambor mayor - duquesaท่านหญิง, ภรรยาของท่านดยุค - archiduque - condeตำแหน่งขุนนางอังกฤษ - emancipador - emir - emisario, enviada, enviado - emperador, emperadora, káiserจักรพรรดิ์ - emperatriz - evangelistaผู้ที่สอนศาสนาคริสต์ - Excelencia, Su Excelencia, Su Ilustrísima, Vuecelencia, Vuecencia, Vuestra Excelenciaคำที่ใช้เรียกข้าหลวงใหญ่ - albacea, albacea testamentaria, albacea testamentario, cabezalero, ejecutor, ejecutora, testamentaria, testamentarioผู้ปฏิบัติการ - deportado - fakir, faquir - mariscal de campo - field-grade officer, field officer, FO (en) - finalistaผู้เข้ารอบสุดท้าย - first baseman, first sacker (en) - flamen (en) - joven a la moda - adulador, aduladora, lisonjeador, lisonjeadora, zalamera, zalameroคนช่างประจบสอพลอ - extranjera, extranjero, forastera, forasteroคนต่างชาติ, คนต่างด้าว, ฝรั่ง - fundador - franklin (en) - examinadorผู้ให้คะแนนในการสอบ - gran duque - grande - griot (en) - fan - guía - alabardero - enforcer, hatchet man (en) - patriarca - alto comisario - poseedor - rehénตัวประกัน - ama, ama de casa, marujaแม่บ้าน - casado, hombreสามี - iconoclasta - imán - erudita, erudito, sabio - afín, pariente político, parientes políticosญาติที่เกิดจากแต่งงาน - agitador, agitadora, incitador, incitadora, instigador, soplador - entrometido, intrusa, intrusoบุกรุก, ผู้บุกรุก - invasorผู้รุกราน - capitoste, mandamás, papacote, pez gordo - banneret, knight banneret, knight of the square flag (en) - caballero andante - enterado, listillo, marisabidilla, sabelotodo, sabidillo, sabihondoผู้ที่อ้างว่ารู้ทุกอย่างดีกว่าผู้อื่น - Kshatriya (en) - dama, dama noble, hidalga, lady, noble, paresa, señoraขุนนางหญิง, ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของขุนนาง - lancero - landgrave, título de príncipes alemães (pt) - profano, seglar - arrendatario, inquilino - emisario oficial, legado - Lda., Ldo., licenciada, licenciado, titulada superior, titulada universitaria, titulado superior, titulado universitario - desamparado, desfavorecido, desvalido, outsiderผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม - astro, estrella, lumbrera, luminar, notabilidad, starความโดดเด่น - hombre - marquess (en) - marqués, marquesa - maestro de ceremonias, organizadorจอมพล - espiritista - mozo - Dago, metic (en) - miles gloriosus (en) - milor - misántropa, misántropo - maniquí, modelo - modeloแบบอย่าง - magnate - Monseñor - most valuable player, MVP (en) - mujik - nuevo, recién llegadoคนมาใหม่, เกรียน - nómadaชนเผ่าเร่ร่อน - alevín, debutante, novato, novicio, primerizo, principiante, usuario nuevoผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ผู้เริ่มต้น, เณร - nuncio, nuncio apostólico - conferenciante, hablante, orador, oradora, ponente, retóricoผู้กล่าวคำปราศรัย - organizadorผู้จัดตั้ง, ผู้จัดประชุม - doctrino, guacho - desterrado, marginado, paria, proscritoคนที่สังคมไม่ยอมรับ, คนนอกคอก - ama, amo, dueña, dueño, gran señor, monarca, príncipe, señor, señora, soberanoผู้ควบคุม, หัวหน้า, เจ้านาย - ผู้โดยสาร - pendragon (en) - actor, artista, intérpreteนักแสดง - playboy, play-boy, viroteชายหนุ่มเจ้าสำราญ, เพลย์บอย - delegada, delegado, plenipotenciario, poderhabiente - depredador, expoliador, expoliadora, filibustero, ladrón, ladrona, pirata, saqueador, saqueadoraโจร - preso político, prisionero políticoนักโทษการเมือง - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, políticoนักการเมือง - influencia, influjo - atormentador, atormentadora, bromista, burlador, burlón, burlona, cachador, chinche, embustero, estafador, trampista - príncipeเจ้าชาย - príncipe consorte - Príncipe de Gales - infanta, princesaชายาของเจ้าชาย, เจ้าหญิง - heredera del trono, princesa heredera - cautiva, cautivo, prisionera de guerra, prisionero de guerraเชลยศึก - prosélito - psychopomp (en) - rajáกษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว - anacoreta, eremita, ermitaño, fฤๅษี - adversario, aspirante, competencia, competidor, contendiente, contrincante, desafiador, desafiadora, instigador, instigadora, provocador, provocadora, rivalการแข่งขันชิงรางวัล, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง - compañero de habitación - saddhu, sadhu (en) - colegial, colegiala, escolar - alumna, alumnoนักเรียน, เด็กเล็ก ๆ ที่ไปโรงเรียน - alumna, colegiala, escolar - Sea Scout (en) - semifinalista - cha, sah, sha, shah - jeque - Shudra, Sudra (en) - sir - hermana, monjaแม่ชี - cuñada, hermana políticaพี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง, ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย - desaplicado, flojo, gandul, maula, picure, remolón, zánganoผู้หลีกเลี่ยง - esclavoผู้ทำงานหนัก - pederasta, sodomita - sojourner (en) - yernoลูกเขย - conferenciante, hablador, hablante, interlocutor, persona que hablaผู้พูด - Speaker (en) - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi (en) - aguafiestas, cenizoคนที่ทำให้หมดสนุก, ผู้รบกวน - buena jugadora, buen jugador, deportistaคนที่มีน้ำใจนักกีฬา, นักกีฬา - interesado económico ., tenedor de apuestas - doble, reemplazante, refuerzo, relevo, substituta, substituto, suplente, sustituta, sustitutoคนหรือสิ่งที่เข้าแทนที่, ตัวแทน, ผู้ทำหน้าที่แทน, ผู้ที่มาผลัดเปลี่ยนเวรแทน, ผู้สนับสนุน - hermanastra, hermanastro, medio hermanoพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน - alnada, entenada, hija política, hijastra, nuera - madrastra, padrastro, padre político, suegro - alnado, entenado, hijastro, hijo político - subalterno, subordinada, subordinadoผู้ใต้บังคับบัญชา - reserva, suplente - de alquiler madreสตรีที่มีบุตรแทนสตรีที่ไม่สามารถมีบุตรได้ - superviviente - adulador, aduladora, adulón, arrastrado, camelador, cameladora, candongo, cepillero, chupamedias, cobista, come mierda, franelero, lambiscón, lameculos, lavacaras, pelota, pelotero, pelotillero, quitamotas, quitapelillos, sicofanta, sobon, tiralevitas - Tartufe, Tartuffe (en) - teddy, teddy boy - ciudadano - aprendiz - atorrante, polizón, vagabundo, vago - reship, transfer, transferee (en) - estudiante universitario, estudiante universitario no licenciado, no licenciadoนักศึกษาระดับปริญญาตรี - desempleado, parado - representante sindical - usurpadorผู้ช่วงชิง - turista, vacacionista, veraneante - amor, novia, novio, regalo de San Valentín/del día de los enamorados, tarjeta del día de San Valentínการ์ดแสดงความรัก, คู่รัก - señor feudal, súbdito, vasallo - vigilante - aldeana, aldeano, habitante del pueblo, lugareña, lugareño, paya, payo, pueblerino, vecina de un pueblo, vecino de un puebloชาวบ้าน - viscount (en) - vizcondeขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่า baron แต่ต่ำกว่า earl - sibarita, voluptuoso - navegante, viajeroนักท่องเที่ยว, ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ - mirón, voyer - Auriga, carrero, carretero, tartanero - viudaแม่ม่าย - viudoพ่อม่าย - señora, Sra, sra.คุณผู้หญิง - testimonio - aficionado a las faldas, braguetero, faldero, gallinazo, ligón, mujeriego - wonder woman (en) - yuppie - homelessness (en) - graduación, posición social, rangoยศ - command (en) - estado, estado civil - casamiento, connubio, enlace, matrimonio, uniónการสมรส, การแต่งงาน, ชีวิตการสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน, สภาวะการสมรส - endogamia, matrimonio entre parientesการแต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน - exogamia - matrimonio de conveniencia - monogamia - poliandria - poligamia - doncellez, integridad, virginidad, virgoความบริสุทธิ์ - cautividad, esclavitudการถูกกักขัง - dependencia, esclavitud, servidumbre, vasallaje - cautiverio, servidumbre, vasallaje - encarcelación, encarcelamiento - durance (en) - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - dignidad real, monarquía[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼