» 

dicionario analógico

closed (en) - maagdelijk - homoerotic (en) - paederastic, pederastic (en) - polyandrous (en) - aristocratisch, aristokratisch - broederschap, confrérie, confrèrie, corps, studentencorps, studentenvereniging - bar, legal community, legal profession (en) - cleresie, clerus, geestelijkheid, klerus - leek, oningewijde - electoraat, kiezers, kiezersvolk - arbeidersklasse, Labour, proletariaat - beroepsbevolking - lower class, underclass (en) - klootjesvolk - arbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeel - fandom (en) - ambtenarenapparaat, ambtenarij, overheidsapparaat, regeringsdienst, staatsapparaat, staatsdienst - ambtelijke molen, ambtenarij, bureaucratie, bureaukratie - Boddhisatva, Bodhisattva (en) - vestal virgin (en) - adressant, gegadigde, rekestrant, rekwestrant, sollicitant, verzoeker, werkzoekende - buma, burger, burgerman, burgermannetje, gewoon burger - bemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersoon - Junker (en) - chaperon - aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde, gedaagde, gedagvaarde, gerekwireerde, verdachte - reclamant - acoliet, akoliet, altaardienaar, helper, misdienaar - wethouder - sponsor - arbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'union - borgtochthouder, magazijnmeester - baronet - begum - begunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekker - melhor amigo (pt) - Big Brother (en) - verhuurder - alleenverdiener, broodwinner, kostwinner - boezemvriend, broeder, broer, buddy, gabber, homie, kameraad, maat, makker, matti, schaakmaat, swa, vrindje - lagerhuislid, poorter - examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, gegadigde, kand., sollicitant - catechisant, catechumeen, cathechumeen, doopleerling, neofiet, neomist - Cavalier, Royalist (en) - choragus (en) - koorknaap, koorzanger, koorzangeres - landsdienaar, rijksambtenaar - combattant, kampvechter, oorlogspartij, strijder, strijdster, vechter, vechtster - Comrade (en) - bijvrouw, bijzit, concubine, courtisane, haremvrouw, maintenee, odalisk - aanhanger, bondgenoot - connectie - geadresseerde, geconsigneerde - paltsgraaf - gravin - beer, crediteur, niet{#169}Brit met Brits staatsburgerschap, schuldeiser - erfprins, kroonprins, kroonprinses, troonopvolger - kurassier - bewindsman, coadjutor, dominee, excellentie, geestelijke, hulppredikant, kap., kapelaan, medepastoor, min., minister, onderpastoor, parochiepriester, pastoor, pastor, predikant, predikante, prediker, priester, rector, rector magnificus, verkondiger, voorganger, zielzorger - tsaar - dalai lama - dauphin - debiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaar - demagoge, demagoog, manipulator, volksleider, volksmenner - deposant - designated hitter (en) - gescheiden vrouw - doge - druïde - tamboer-majoor - hertogin - aartshertog, aartshertogin - graaf - emancipador, libertador (pt) - emier, emir - afgezant, afgezante, émissaire, geheim afgezant, gezant - imperator, keizer, keizerin - keizerin - evangelieprediker, evangelist - Excellentie - executant, executeur, executeur-testamentair, uitvoerder, uitvoerster - gedeporteerde - fakier, fakir - veldmaarschalk - hoofdofficier - finalist, finaliste - first baseman, first sacker (en) - flamen (en) - bakvis, klepper, staart, vin, vliegendoder - fleemster, vleier, vleister - allochtoon, buitenlander, buitenlandse, medelander, vreemdeling, vreemdelinge - bedenker, beginneling, beginner, debutant, debutante, nieuweling, nieuwkomer, peetvader - franklin (en) - beoordeler, sorteerder, sorteermachine - groothertog, groothertogin, grootvorst, grootvorstin - grande - griot (en) - groupie - begeleider, gids, hoofdman, leiboom, leidsman - hellebaardier - enforcer, hatchet man (en) - aartsvader, patriarch - Hoge Commissaris - houder, houdster, titularis, toonder - gegijzelde, gijzelaar, gijzelaarster - huismoeder, huisvrouw, naaigarnituur, necessaire - eega, gade, gemaal, kerel, manlief, mannie, vent - beeldenstormer - imam - geleerde, geletterde, wetenschapper, wetenschapsman, wetenschapsmens - aangetrouwd familielid, aanverwant, aanverwante, schoon-, schoonfamilie - agitator, opruier, opruister, uitdaagster, uitdager, woelgeest - indringer, indringster, insluiper, overtreder - indringer, insluiper, invaller - bondsbons - banneret, knight banneret, knight of the square flag (en) - knight-errant (en) - betweter, polyhistor, schoolmeester, veelweter, weetal, wijsneus, wise guy - Kshatriya (en) - dame, edele, edelman, edelvrouw, lady, vrouw van adel, vrouw van een pair - lansier - landgraaf - oningewijde - huurder, pachter - legaat - lic., licentiaat, licentiate, proponent - loser, ongeluksvogel, outsider, pechvogel, schlemiel, underdog, verdrukte, verdrukten, wanboffer, zwakkere - hemellicht, ster, voornaam persoon - echtgenoot, eega, gade, gemaal, kerel, man, manlief, mannie, vent - marquess (en) - markies - ceremoniemeester, presentator, spelleider - geestenbezweerder, medium, spiritist - drager - Dago, metic (en) - miles gloriosus (en) - milord - mensenhaatster, mensenhater, misantroop, misantrope - gidsland, model, pasdame - held, heldin, toonbeeld - mogol - bisschop, hoogwaardigheid, kerkvoogd, mgr., mijterdrager, Monseigneur - most valuable player, MVP (en) - moujik, mujik, muzhik, muzjik (en) - feut, neofiet, neomist, nieuwkomer, noviet, starter - nomade, nomaden - beginneling, beginner, broekje, debutant, groene, groentje, melkmuil, nieuweling, nieuwkomer, novice, vlasbaard - legaat, nuntius - orateur, orator, redenaar, redenaarster, rederijker, referent, retor, spreekster, spreker - arrangeur, organisator, regelaar - weesjongen, weeskind, weesmeisje - drop-out, outcast, paria, uitgestotene, verschoppeling, verschoppelinge, verstoteling, verstotene, verworpeling, verworpene - baas, grootmeester, grootmeesteres, heer, heerser, landsheer, lord, meester, schaakmeester, soeverein, vorst - inzitten, inzittende, motorcoureur, opvarende, reiziger, rijder, schepeling, weggebruiker - pendragon (en) - artiest, performer - Corinthiër, playboy - gedelegeerde, gevolmachtigde - boekanier, overvaller, piraat, plunderaar, plunderaarster, raider, roofster, rover - politieke gevangene, politiek gevangene, staatsgevangene - politica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsman - beïnvloeding, influentie, invloed, kruiwagen - plaaggeest, plaagster, plager, practical joker, practical-joker, sar - koningszoon, prins - prins-gemaal - erfprins, kroonprins, kroonprinses - koningsdochter, prinses - kroonprinses, troonopvolgster - krijgsgevangene - bekeerling, convertiet, proseliet - psychopomp (en) - radja - anachoreet, eenzaat, eremiet, heremiet, kluizenaar, solitair - aanstoker, aanstookster, betwister, concurrent, concurrentie, deelnemer, mededinger, medeminnaar, ophitser, provocateur, provocateuse, rivaal, rivale, uitdager - kamergenoot, slapie - saddhu, sadhu (en) - leerling, scholier, scholiere, schooljongen, schoolmeisje - leerling, scholier, schoolkind - schoolmeisje - zeeverkenner - semifinalist - sjah - sjeik - Shudra, Sudra (en) - Sir (en) - kloosterzuster, non, zus, zuster - schoonzus, schoonzus(ter), schoonzuster - drukker, plichtsverzaker - slaaf, werkverslaafde - pederast, sodemieter - sojourner (en) - schoonzoon - box, causeur, kamervoorzitter, keuvelaar, loudspeaker, luidspreker, luidsprekerbox, prater, speaker, spreker, taalgebruiker - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - fungus - spelbederver, spelbreker, zwartgallig iemand - jachtliefhebber, nimrod, sportbeoefenaar, sportbeoefenaarster, sporter, sportief iemand, sportman, sportster, sportvrouw - belanghebbende, sekwester - aflossing, double, doubleur, doublure, invaller, invalster, plaatsbekleder, plaatsbekleedster, plaatsvervangend, plaatsvervanger, plaatsvervangster, remplaçant, remplaçante, reserve, stand-in, substituant, substituante, substituut, vervanger, vervanging, vervangster - bastaardbroeder, halfbroeder, halfbroer, stiefbroeder, stiefbroer, -zuster - schoondochter, stiefdochter, stiefkind - schoonvader, stiefmoeder, stiefvader - stiefkind, stiefzoon - hulptroepen, mindere, ondergeschikte, onderhorige, werkmaatschappij - reserve, second-stringer, substitute (en) - draagmoeder - overlevende - bruinwerker, flikflooier, flikflooister, hielenlikker, hielenlikster, index, kruiper, likkepot, mooiprater, pluimstrijker, slijmbal, slijmerd, slijmjurk, snorder, strooplikker, vleier, wijsvinger - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - stadbewoner, stadgenoot, stadsmens, stedeling - practicant, trainee - landloper, tramp, vagebond - reship, transfer, transferee (en) - student - unemployed person (en) - vakbondsvertegenwoordiger - usurpator - recreant, vakantieganger, vakantiegangster, vakantiegast - geliefde, liefje gekozen op Valentijnsdag, valentijnskaart - leenheer, leenman, vazal - vigilante - dorpeling, dorpelinge, dorpsbewoner, dorpsbewoonster - viscount (en) - burggraaf - wellusteling - reiziger - gluurder, pottekijker, pottenkijker, voyeur - voerman, wagenmenner - hoerenjong, wed., weduwe, weduwvrouw - weduwnaar - Mevr, mevrouw, Mw - getuige - droogverleider, flirt, rokkenjager - wonder woman (en) - carrièrejager, carrièremaker, promotiejager, yup, yuppie - homelessness (en) - graad, rang - command (en) - burgerlijke staat, burgerlijke stand, civiele staat, echtelijke/huwelijkse staat, staat, stand, toestand - echt, echtverbintenis, echtvereniging, hiuwelijk, huwelijk, huwelijksband, huwelijkse staat, matrimonium - endogamie - exogamie - mariage de raison, nephuwelijk, schijnhuwelijk, verstandshuwelijk - monogamie - polyandrie, veelmannerij - polygamie, polygynie, veelwijverij - maagdelijkheid, ongereptheid - detentie, gevangenschap, krijgsgevangenschap - afhankelijkheid, dienstbaarheid, dwangarbeid, onzelfstandigheid - horigheid, knechtschap, leenverhouding, lijfeigenschap, slavendienst, slavernij - detentie, gevangenschap, gijzeling, krijgsgevangenschap - durance (en) - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - koningschap[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼