» 

dicionario analógico

ayrılma, gidiş, hareket, kalkış - duhul, giriş - landing (en) - gözden kaybolma - geri çekme - göç, göçme, muhaceret - muhaceret - çıkma, çıkış, huruç - kaçınma - evasive action, maneuver, manoeuvre (en) - firar, hapisten kaçma, toplu kaçış - çıkış - surfacing (en) - birbirine yaklaşma - approach, approaching, coming (en) - gelişme, ilerleme, ilerleyiş - hareket - kıç tarafta - gezi, seyahat, yolculuk - dünyanın etrafını dolaşma - endurance riding (en) - gezi, yolculuk - odise, odise destanı, uzun ve maceralı yolculuk - safari - exploration, geographic expedition (en) - avrupa turu - on the road, on tour (en) - hac, hac yolculuğu - aktarma - dağcılık - kayalıklara tırmanma - alçalma, iniş, inme - dönme, dönüş - hız limitini aşma - hızlanma, ivme - addüksiyon, yaklaştırma - ultrapassagem (pt) - titreme - göç etmek, göç etmek0 - açmak, açılmak, fora etmek, göz önüne sermek - dizilmek, dizmek, hizalamak, sıralamak, sıralanmak - effuse, flow out (en) - birbirine karışan, birleşen, birlikte akan - detrition, friction, rubbing (en) - pub crawl (en) - gizli hareket, gizlilik - migração (pt) - uğrama, ziyaret - yüksek - az, düşük - çekmek - draw, pull back (en) - kapıyı açmak - kapanmak - bir anlık - düğüm yapmak - kapamak, kapatmak - havada, havalanmış - hareket halinde, hareket hâlinde, hareketli - işlemek, tarlayı sürüp ekmek - dirigir-se, ir (pt) - dolaşmak - ayağı kaymak, kayarak gitmek, kaymak, patinaj yapmak, sıyrılmak, usulca yerleştirmek, yana doğru kaymak - sendelemek - aylak aylak dolaşmak, başıboş gezinmek, boş boş gezmek, dağılmak, dolanıp durmak, dolaşmak, kaymak, orada burada dolaşmak, sürtmek, uzun uzun yürümek - alabora olmak, devrilmek - sürüklenmek, yüzmek - play (en) - karaya çıkmak - yerleştirmek - izlemek, uymak - önde gitmek - ayrılmak - concentrate (en) - geçmek, yanından geçmek - karanlık basmak, kısalmak - kaçmak, kurtulmak - ders vermek, idare etmek, öğretmek - change, transfer (en) - depremsel, sismik - rüzgârdan oluşan - bardaktan boşanırcasına yağmak, bardaktan boşanırcasına yağmur yağmak, şiddetli yağmak, yağmak - gelgitle ilgili - fountain, jet (en) - hac, hacılık - raydan çıkma - hareket - passage, passing (en) - hareket etme, seyahat - deveran, dolaşım - Diaspora (en) - dalgacık, hafif dalgalanma - gravitation wave, gravity wave (en) - sinüs dalgası - oscillation, vibration (en) - seiche (en) - düşme, düşüş - tutulma - güneş tutulması - eclipse lunar (pt) - total eclipse (en) - fall (en) - climb, climbing, mounting (en) - kabarma, kabarma anı, met zamanı - aegir, bore, eager, eagre, tidal bore (en) - rip current, riptide (en) - lahar (pt) - akma - ... akıntısı, ... seli, akıntı, cereyan - sel, şiddetli akıntı - aftershock (en) - fışkıran sıvı, fışkırma - akıntı, kaçık, sızıntı - side, topspin (en) - ilerleme - uzama, yayılma - resmigeçit - pervane rüzgârı - bise, bize (en) - sınır yüzeyi - Brownian motion, Brownian movement, pedesis (en) - continental drift (en) - chinook, chinook wind, snow eater (en) - harmattan (en) - gruplandırma, gruplara ayırma - devinim gücü, dürtü, itme - dust devil, swirl of sand (en) - kum fırtınası - Paskalya, yumurta bayramı - fırtına - kasırga - jet stream (en) - energia cinética (pt) - karayel, soğuk karayel - kuzey rüzgârı - ocean current (en) - Gulf stream (en) - Japan current, Kuroshio, Kuroshio current (en) - rahmet, yağış miktarı - sam yeli - kar, kar yağış miktarı, kar yağışı - virga (en) - souther, southerly, south wind (en) - alize rüzgarı - şiddetli kasırga, tayfun - turbulent flow (en) - laminar flow (en) - cereyan, hava akımı - vento do oeste, vento oeste (pt) - hortum - elektroliz - hareketlilik - sarsaklık, titreklik - aktif olma, canlılık, faaliyet, faal olma - sönme - hareketsiz - antisiklon[Domaine]

-