» 

dicionario analógico

ida, partida, saídaavfärd, avgång, avresa, går, sorti - entradaentré, ingång - landing (en) - desaparecimentoförsvinnande - retiradatillbakadragande - emigraçãoemigration - imigraçãoimmigration, invandring - exit (en) - evasãoundanflykt, undvikande - evasive action, maneuver, manoeuvre (en) - evasãorymning från fängelse - êxodouttåg[], utvandring - surfacing (en) - convergênciakonvergens - approach, approaching, coming (en) - avançoframryckning, utveckling - locomoçãoförflyttning, rörelse - atrás deakter ut - ato de viajar, viagensresor - circum-navegaçãovärldsomsegling - endurance riding (en) - viagens, viajarresande, resor - odisseiaodysse - safari, safárisafari - exploration, geographic expedition (en) - grand tour (en) - on the road, on tour (en) - peregrinaçãopilgrimsresa - ligaçãoanslutning, förbindelse - alpinismoalpinism, bergsbestigning, -klättring - rock climbing (en) - descidanedfärd, nedgång, nedstigande - return (en) - excesso de velocidadefortkörning - aceleração - adução, alegação, apresentação, citaçãoanförande - ultrapassagemomkörning - estremecimento, tremordarrning - emigraremigrera, utvandra - desdobrar, desenrolar, disporveckla ut - alinhar, enfileirarräta upp - effuse, flow out (en) - aderente, afluente, confluentebiflod, hopflytande - detrition, friction, rubbing (en) - pub crawl (en) - disfarce[] smyg - migraçãoflyttning, folkvandring, migration - visitabesök, visit - altohög - baixo, inferiorlåg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - draw (en) - draw, pull back (en) - abriröppna - cerrar, fechar, fechar-sestänga, stängas - momentâneosom varar ett ögonblick, tillfällig - desalinhar, desgrenhar, despentear, ondularrufsa till - desligarstänga av - no arflygburen, luftburen, som är i luften - em movimentoi rörelse - cultivarbearbeta, bruka - dirigir-se, irbege sig, begiva sig - mover-sevara uppe och gå, vara ute och röra på sig - derrapar, deslizar, enfiar, escorregar, resvalar, soltar-sedra ut [] försiktigt, glida, halka, hasa, kana, sladda, slinta, slira, smyga, sticka - oscilarstappla, svikta, vackla - divagar, eerrar, errar, percorrer, vagar, vaguear[] vandra, gå hit och dit, gå vilse, irra omkring, komma bort, ströva, ströva omkring, vandra, vanka - soçobrar, virar-se, voltar-sekapsejsa - flutuarflyta - play (en) - desembarcargå i land, landsätta - position (en) - seguirfölja - antecederföregå, gå före - separar-seseparera - concentrate (en) - passar porpassera [] - omringa - fugir, soltar-sefly, komma loss från - encarregar-se deleda, sköta om, ta - change, transfer (en) - sísmicoseismisk - eólico - a potes chover, cair a cântaros., chover a cântaros, chover torrencialmente, qualifier, saraivarösa [], ösregna, piska, spöregna, stå som spön i backen, vräka - de marétidvattens - fountain, jet (en) - hadj, hajjhajj c - descarrilamentourspårning - gesto, movimentoåtbörd, gest, tecken - passage, passing (en) - change of location, travel (en) - circulaçãocirkulation - Diaspora (en) - ondulaçãokrusning - gravitation wave, gravity wave (en) - sine wave (en) - oscillation, vibration (en) - seiche (en) - quedafall, fall[], nedgång - eclipseeklips, förmörkelse - eclipse solar - eclipse lunar - total eclipse (en) - fall (en) - climb, climbing, mounting (en) - alto mar, maré cheiaflod, hög sjö, högvatten - aegir, bore, eager, eagre, tidal bore (en) - rip current, riptide (en) - lahar - correnterinnande - cursoflöde, harang, strömdrag - torrentestörtflod, ström - efterskalv - esguicho, jactostråle, utbrott - fugaläcka, läckage, läckande - överskruv - avanço, progressoframryckning, framsteg - extensãosträcka, utsträckning - cavalgadakavalkad - turbilhão da hélicepropellerström - bise, bize (en) - boundary layer (en) - Brownian motion, Brownian movement, pedesis (en) - continental drift (en) - chinook, chinook wind, snow eater (en) - harmattan (en) - cyclosis, streaming (en) - ímpetokraft, rörelseenergi - dust devil, swirl of sand (en) - tempestade de areiasandstorm - Páscoa, vento lesteöstanvind, östlig vind, påsk - tempestade, ventaniaby, hård vind, stark blåst, storm - furacão - jetström - energia cinética - mistralmistral - vento do norte, vento nortenordanvind, nordlig vind - havsström - Gulf stream (en) - Japan current, Kuroshio, Kuroshio current (en) - precipitaçãonederbörd, regnmängd, väta - samum - nevão, neve, precipitação de nevesnö, snöfall, snömängd - virga (en) - souther, southerly, south wind (en) - vento alisado, vento alísiopassadvind - tufao, tufãotyfon - turbulent flow (en) - laminar flow (en) - corrente de ardrag - vento do oeste, vento oestevästanvind, västlig vind - furacãovirvelvind - elektrofores - movimentorörelse - estremecimento, insegurança, tremorskakighet - actividadeliv - extinçãosläckande, utsläckande - desligado, em repouso, paradoviloläge - anticicloneanticyklon[Domaine]

-