Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

avfärd, avgång, avresa, går, sortiida, partida, saída - entré, ingångentrada - landing (en) - försvinnandedesaparecimento - tillbakadraganderetirada - emigrationemigração - immigration, invandringimigração - exit (en) - undanflykt, undvikandeevasão - evasive action, maneuver, manoeuvre (en) - rymning från fängelseevasão - uttåg[], utvandringêxodo - surfacing (en) - konvergensconvergência - approach, approaching, coming (en) - framryckning, utvecklingavanço - förflyttning, rörelselocomoção - akter utatrás de - resorato de viajar, viagens - världsomseglingcircum-navegação - endurance riding (en) - resande, resorviagens, viajar - odysseodisseia - safarisafari, safári - exploration, geographic expedition (en) - grand tour (en) - on the road, on tour (en) - pilgrimsresaperegrinação - anslutning, förbindelseligação - alpinism, bergsbestigning, -klättringalpinismo - rock climbing (en) - nedfärd, nedgång, nedstigandedescida - return (en) - fortkörningexcesso de velocidade - aceleração - anförandeadução, alegação, apresentação, citação - omkörningultrapassagem - darrningestremecimento, tremor - emigrera, utvandraemigrar - veckla utdesdobrar, desenrolar, dispor - räta uppalinhar, enfileirar - effuse, flow out (en) - biflod, hopflytandeaderente, afluente, confluente - detrition, friction, rubbing (en) - pub crawl (en) - [] smygdisfarce - flyttning, folkvandring, migrationmigração - besök, visitvisita - högalto - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaixo, inferior - draw (en) - draw, pull back (en) - öppnaabrir - stänga, stängascerrar, fechar, fechar-se - som varar ett ögonblick, tillfälligmomentâneo - rufsa tilldesalinhar, desgrenhar, despentear, ondular - stänga avdesligar - flygburen, luftburen, som är i luftenno ar - i rörelseem movimento - bearbeta, brukacultivar - bege sig, begiva sigdirigir-se, ir - vara uppe och gå, vara ute och röra på sigmover-se - dra ut [] försiktigt, glida, halka, hasa, kana, sladda, slinta, slira, smyga, stickaderrapar, deslizar, enfiar, escorregar, resvalar, soltar-se - stappla, svikta, vacklaoscilar - [] vandra, gå hit och dit, gå vilse, irra omkring, komma bort, ströva, ströva omkring, vandra, vankadivagar, eerrar, errar, percorrer, vagar, vaguear - kapsejsasoçobrar, virar-se, voltar-se - flytaflutuar - play (en) - gå i land, landsättadesembarcar - position (en) - följaseguir - föregå, gå föreanteceder - separeraseparar-se - concentrate (en) - passera []passar por - omringa - fly, komma loss frånfugir, soltar-se - leda, sköta om, taencarregar-se de - change, transfer (en) - seismisksísmico - eólico - ösa [], ösregna, piska, spöregna, stå som spön i backen, vräkaa potes chover, cair a cântaros., chover a cântaros, chover torrencialmente, qualifier, saraivar - tidvattensde maré - fountain, jet (en) - hajj chadj, hajj - urspårningdescarrilamento - åtbörd, gest, teckengesto, movimento - passage, passing (en) - change of location, travel (en) - cirkulationcirculação - Diaspora (en) - krusningondulação - gravitation wave, gravity wave (en) - sine wave (en) - oscillation, vibration (en) - seiche (en) - fall, fall[], nedgångqueda - eklips, förmörkelseeclipse - eclipse solar - eclipse lunar - total eclipse (en) - fall (en) - climb, climbing, mounting (en) - flod, hög sjö, högvattenalto mar, maré cheia - aegir, bore, eager, eagre, tidal bore (en) - rip current, riptide (en) - lahar - rinnandecorrente - flöde, harang, strömdragcurso - störtflod, strömtorrente - efterskalv - stråle, utbrottesguicho, jacto - läcka, läckage, läckandefuga - överskruv - framryckning, framstegavanço, progresso - sträcka, utsträckningextensão - kavalkadcavalgada - propellerströmturbilhão da hélice - bise, bize (en) - boundary layer (en) - Brownian motion, Brownian movement, pedesis (en) - continental drift (en) - chinook, chinook wind, snow eater (en) - harmattan (en) - cyclosis, streaming (en) - kraft, rörelseenergiímpeto - dust devil, swirl of sand (en) - sandstormtempestade de areia - östanvind, östlig vind, påskPáscoa, vento leste - by, hård vind, stark blåst, stormtempestade, ventania - furacão - jetström - energia cinética - mistralmistral - nordanvind, nordlig vindvento do norte, vento norte - havsström - Gulf stream (en) - Japan current, Kuroshio, Kuroshio current (en) - nederbörd, regnmängd, vätaprecipitação - samum - snö, snöfall, snömängdnevão, neve, precipitação de neve - virga (en) - souther, southerly, south wind (en) - passadvindvento alisado, vento alísio - tyfontufao, tufão - turbulent flow (en) - laminar flow (en) - dragcorrente de ar - västanvind, västlig vindvento do oeste, vento oeste - virvelvindfuracão - elektrofores - rörelsemovimento - skakighetestremecimento, insegurança, tremor - livactividade - släckande, utsläckandeextinção - vilolägedesligado, em repouso, parado - anticyklonanticiclone[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼