Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

contact (en) - apliecināt, apstiprinātconfirmar, corroborar - sazinātiescomunicar - darīt zināmu, nodot tālāk, paziņotcomunicar - aizbilst, aizlūgt, aizrunāt, būt par starpnieku, uzturēt sakaruscoordenar, interceder, servir de medianeiro - vest sarunasnegociar - dabūt savā pusē, pārliecināt, pierunātconquistar, convencer, persuadir - mudināt, skubinātanimar - deixar falar, deixar terminar, escutar, interromper, intrometer-se, suspender - atteikt, noraidītrecusar - atļaut, piekristconsentir - atkāpties, izstāties - anulēt, atcelt, atsauktrescindir, revogar - piekrist, sankcionētconcordar - apspriest, diskutēt, iztirzāt, pārrunāt, pārspriestdiscutir - insist, take a firm stand (en) - demonstrēt, izrādīt, paustdemonstrar - aizrādīt, brīdināt, pārmestrepreender - pārmācīt, sodītaçoitar, castigar, humilhar - []rātrepreender - pārmest, vainotcensurar - update (en) - runāt divdomīgiser ambíguo - izkropļot, sagrozītalterar - belittle, disparage, pick at (en) - embromar - apmelot, aprunāt, celt neslavu, runāt sliktu par kāducaluniar, denegrir, difamar, fazer pouco de - ķengāt, zākātaviltar, caluniar, denegrir, desacreditar, difamar, vilipendiar - cildināt, slavinātexaltar, louvar - noniecinātminimizar - apšaubīt, apstrīdētcontestar, impugnar, refutar - izaicināt, strīdētiesdesafiar, discutir, disputar - ierosināt, iesniegt, ieteiktsubmeter - consult (en) - glaimot, lišķēt, zemotiesincensar - brown-nose, butter up (en) - aizstāvētdefender - iepazīstināt, ievadīt, stādīt priekšāapresentar, introduzir - iepazīstināt, stādīt priekšāapresentar - atvadītiesdizer - apmelot, celt neslavucriticar - izjust nožēlu/žēlumudeplorar, estar confiante, estar seguro - iekliegties, iesaukties, kliegt, sauktexclamar - bļautberrar, bramar, clamar, gritar, vociferar - convolute, pervert, sophisticate, twist, twist around (en) - izskaidrot, noskaidrotesclarecer - nosauktenumerar - aim (en) - rūpīgi izstrādātdesenvolver - aggrandise, aggrandize, blow up, dramatise, dramatize, embellish, embroider, lard, pad (en) - raksturotdescrever - definēt, noteiktdefinir - atkārtotrepassar, repetir, rever - artikulēt, skaidri izrunātarticular, enunciar, pronunciar - formulēt, izteikt vārdosexpressar, formular - confirm, reassert (en) - []liecināt, apliecināt, dot liecību, liecinātdar testemunho, testemunhar - minēt, sniegtadiantar, andiantar, apresentar, propor - atzīmēt, ievērot, piebilst, piezīmētcomentar - detalizēt, precizētespecificar, particularizar, pormenorizar - bring up, raise (en) - atsauktiesmencionar - aim, drive, get (en) - piebilst, piemetinātacrescentar - papļāpāt, pļāpāt, tenkot, tērzētbisbilhotar, cavaquear, falar, tagarelar - express, state (en) - izveidot kanālusulcar - ielūgt, uzaicinātconvidar - invite, receive, take in (en) - draw (en) - come, come in (en) - darīt zināmu, paziņotcomunicar - give (en) - log in, log-in, log on (en) - relate (en) - pārraidīšanatransmissão - sakari, sazināšanāscomunicação - photojournalism (en) - telefona saruna, telefona zvans/sarunachamada, comunicação - chamada a cobrar, telefonema a cobrar - rádio - televisão - modulação de amplitude - FM - ķermeņa valodaexpressão corporal - dialog, dialogue, duologue (en) - conference, group discussion (en) - language utterance, linguistic utterance, speech act (en) - litānijaladainha, litania - telepātijatelepatia[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼