Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

kokkupuude, kontakt - tõestamaconfirmar, corroborar - edasi andma, edastama, läbi käima, lävima, suhtlema, ühendust võtma, väljendamacomunicar - arusaadavaks tegemacomunicar - edasi andma, sidet looma / pidama, sobitama, vahendajaks olema, vahendamacoordenar, interceder, servir de medianeiro - äri tegema, inkasseerima, kauplema, korraldama, läbi rääkima, loovutama, müüma, rahastama, üle andma, ületamanegociar - keelitama, keelitlema, veenmaconquistar, convencer, persuadir - julgustama, julgust andma, kehutamaanimar - hammustama, nähvama, nipsama, pistma, salvama, suskama, torkama, vahele segamadeixar falar, deixar terminar, escutar, interromper, intrometer-se, suspender - ära ütlema, põlgama, tagasi lükkamarecusar - soostumaconsentir - kõrvaldama, taanduma, taganema - tühistamarescindir, revogar - nõus olema, nõustumaconcordar - arutama, arutlema, diskuteerima, läbi arutama, polemiseerima, vaidlema, väitlemadiscutir - insist, take a firm stand (en) - avaldama, demonstreerimademonstrar - noomimarepreender - nuhtlemaaçoitar, castigar, humilhar - noomimarepreender - etteheiteid tegema, ette heitmacensurar - update (en) - laveerima, põiklema, puiklemaser ambíguo - moonutama, pöörama, väänama, võltsimaalterar - alavääristama, halvustama, madaldama - embromar - laimama, sõimamacaluniar, denegrir, difamar, fazer pouco de - roojastama, rüvetama, teotamaaviltar, caluniar, denegrir, desacreditar, difamar, vilipendiar - ülistamaexaltar, louvar - halvustamaminimizar - contestar, impugnar, refutar - desafiar, discutir, disputar - submeter - konsulteerima - lipitsema, lömitama, pugemaincensar - brown-nose, butter up (en) - defender - esitlema, kurssi viima, tutvustama, ülevaadet andmaapresentar, introduzir - apresentar - soovimadizer - taga rääkimacriticar - halama, halisema, kaasa tundma, kahju tundma, soigumadeplorar, estar confiante, estar seguro - hõikama, hõiskama, hüüatama, hüüdma, karjumaexclamar - karjuma, lärmama, tänitamaberrar, bramar, clamar, gritar, vociferar - convolute, pervert, sophisticate, twist, twist around (en) - klaarima, selgima, selgitamaesclarecer - ette lugema, loetlema, nimetama, üles lugemaenumerar - aim (en) - üksikasjalikult kirjeldama, välja töötamadesenvolver - aggrandise, aggrandize, blow up, dramatise, dramatize, embellish, embroider, lard, pad (en) - iseloomustamadescrever - määratlemadefinir - kordama, üle kordamarepassar, repetir, rever - articular, enunciar, pronunciar - formuleerima, sõnadesse panema, sõnastamaexpressar, formular - confirm, reassert (en) - kinnitama, tõendama, tunnistajaks olema, tunnistamadar testemunho, testemunhar - esitamaadiantar, andiantar, apresentar, propor - kommenteerima, märkima, märkust tegemacomentar - especificar, particularizar, pormenorizar - bring up, raise (en) - vihjamamencionar - aim, drive, get (en) - lisama, täiendamaacrescentar - juttu ajama, lobisema, taga rääkima, vadistamabisbilhotar, cavaquear, falar, tagarelar - express, state (en) - kanalit rajamasulcar - kutsumaconvidar - invite, receive, take in (en) - draw (en) - come, come in (en) - edasi andma, suhtlema, teatamacomunicar - give (en) - log in, log-in, log on (en) - relate (en) - edasikandumine, edastamine, edastus, transmissioontransmissão - kommunikatsioon, lävimine, suhtlemine, suhtlus, teabeedastuscomunicação - photojournalism (en) - telefonikõnechamada, comunicação - chamada a cobrar, telefonema a cobrar - raadio, ringhäälingrádio - televisioontelevisão - modulação de amplitude - FM - kehakeelexpressão corporal - dialoog - conference, group discussion (en) - kõneakt, suhtlusakt - ladainha, litania - telepaatiatelepatia[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼