Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

rena, rengöra, rensa, städa, tvättalimpar - bortkastande, undanröjningeliminação - gravöppning, uppgrävningexumação - kissa, pissa, urineraurinar - utsöndra, uttömmaexpelir - bajsa , ha avföring, ha öppning, skitadefecar - desinficeradesinfectar - räddning, undsättninglibertação, redenção, salvamento - befrielse, frigivning, publicering, utlösnings-, utsläppandelibertação - discharge, eject, exhaust, expel, release (en) - []ändra, förändra[]modificar - deprive, impoverish (en) - avlägsna, flytta undan, ta bortarrancar, remover, tirar - clean (en) - rivstarta, rusa i väg, slita bortarrancar - clean, scavenge (en) - kejsarsnittcesárea, cesariana, parto cesáreo - degraderingdegradação, despromoção - harkla sig, röjadesimpedir - estripar - lockout - expurgeracensurar livros, expurgar livros - uteslutning, utestängande, utkastande, utskjutningejecção, exclusão - avstängning, suspenderingsuspensão - avsked, avvisande, befrielse, entledigande, hemförlovning, ogillandedespedimento, exoneração - borstning, rengöring, renhållning, rening, rensning, städning, stöklimpeza - skrubbning, skurningesfregadela - dry cleaning (en) - steriliseringesterilização - pastöriseringpasteurização - tvagningablução, purificação dos Mahometanos - tvätt, tvätt[]roupa lavada/a lavar, roupa suja - disklouça lavada, louça para lavar - shower, shower bath (en) - badbanho - shearing (en) - chip, chipping, splintering (en) - avlägsnande, flytt-, flyttningeliminação, mudança - utdragningextracção - tröskningato de malhar, debulha, malha - autotomy (en) - decontamination (en) - avlägsnande, eliminering, utslagningeliminação - avlägsnande, eliminering, utslagningeliminação - avlopp, dränering, kulvertdrenagem, esgotos - bank run (en) - kastreringcastração - eliminera, sätta ur spel, slå uteliminar - renapurificar - isoleraisolar - avstänga, isoleraisolar - avsaltadessalinizar - boning, filning, putsning - skogsavverkning - plasmapheresis (en) - adenoidectomy (en) - blindtarmsoperationapendicectomia - hysterektomihisterectomia - laminectomy (en) - laryngectomy (en) - bröstamputation, mastektomimastectomia - splenectomy (en) - stapedectomy (en) - tonsillektomiamigdalotomia, tonsilectomia - lavemangclister - gastric lavage (en) - aseptik, desinfektiondesinfecção - vasektomivasectomia - placer mining (en) - amniocentese - lumbar puncture, spinal puncture, spinal tap (en) - skördcolheita - avrustning, avväpning, demobilisering, nedrustningdesarmamento - rycka, slitadesvirtuar, deturpar, distorcer, interpretar mal, sacar, tirar - avkokdecocção, decocto - gräva uppescavar - draw out, extract, pull, pull out, pull up, take out (en) - express, extract, press out (en) - haka, kroka avdesenganchar - bära avarrebatar - att filtrera, filtrera, filtrera[], sila, sila[], sila avcoar, filtrar - kasta ut, köra bortexpulsar - clean (en) - göra rent iarrumar - gnida bort, radera, sudda ut, utplånaapagar - karva, täljaaparar - clean, strip (en) - förlora, tappa bortperder - förädlad, raffineradrefinado - dra till sig, fästa, riktaatrair, mover-se - aseptisk, bakteriefriasséptico - förkasta, kassera, kasta, kasta [], slängadeitar fora, desprezar, excluir, jogar fora - bli kvitt, göra sig av med, överge, skaka av sig, slänga, vara/bli av med, vara kvittabandonar, desfazer-se de, livrar-se de - call back, call in, recall, withdraw (en) - befria, bli av med, rensalivrar - liberar - avskaffa, förkasta, övergeabolir, suprimir - gräva uppexumar/desenterrar - hänga, svävasuspender - eliminate, obviate, rid of (en) - evaporativo - aphaeresis, apheresis (en) - aphesis (en) - avföring, tarmrörelser - centrifugation (en) - avföring, defekation, stolgångdefecação, fezes - dessalinização - ellipselipse - micção - beneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing (en) - ruggandena muda - ägglossningovulação - berikande, raffineringenriquecimento, refinação - avfolkningdespovoamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼