Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

czyścić, myć, oczyszczaćlaver, nettoyer, purifier - pozbycie się, usunięciedébarras, destruction, enlèvement - ekshumacjaexhumation - odlać się, sikać, siusiać, szczaćcompisser, faire la petite commission, faire pipi, lâcher de l'eau, lancequiner, lansquiner, lissebroquer, pisser, pissoter, tirer un bock, tirer un demi, uriner - wydalać, wydzielaćexcréter - oczyścić, oczyszczać, wypróżniać sięcaguer, chier, couler un bronze, crotter, débourrer, déféquer, faire caca, faire la grosse, faire popot, mouler un bronze, poser une culotte, rouler un cigare, soulager - odkażaćdésinfecter - akcja ratunkowa, ratunek, uratowaniedélivrance, libération, sauvetage, secours - uwolnienie, wyzwolenie, zwolnieniedéblocage, de déclenchement, déverrouillage, émancipation, libération, sortie - éliminer, évacuer - wpływać na coś, zmieniać, zmieniać sięaltérer, changer, modifier - déchoir - usunąć, usuwać, zdejmowaćenlever, ôter, supprimer - ôter la coque - oberwać, obrywaćarracher - balayer, nettoyer - césarienne - degradacjadégradation, rétrogradation - uprzątaćdébarrasser - patroszyć, rozpruć wnętrzności, wypatroszyćéviscérer - grève patronale, lockout, lock-out - okroić, usunąć, usuwaćabréger, expurger, expurger une �?uvre, raccourcir - wykluczenie, wyrzucenieexclusion, expulsion - zawieszeniesuspension - dymisja, oddalenie, zwolnienieaccomplissement, congédiement, libération, licenciement, renvoi - oczyszczenie, porządeklavage, nettoiement, nettoyage - szorowanierécurage - épuration à sec, épuration par voie sèche, nettoyage à sec - sterylizacjastérilisation - pasteryzacjapasteurisation - ablucjaablution - pranielavage, lessive, linge - zmywanievaisselle - douche - kąpielbain - strzyżenierasage, tonte - chipping, éclatement, enfoncement - przeprowadzka, usunięcieablation, élimination, renvoi - ekstrakcja, usuwanieextraction - gumno, młocka, omłotbattage - autotomie - désinfection - eliminowanieélimination, enlèvement - eliminowanieélimination - odwadnianiedrainage, système d'égouts - panique bancaire, ruée bancaire - kastracjaexpurgation - wykluczaćéliminer - oczyścićpurifier, rendre pure, sublimer - izolowaćisoler - izolować, odosabniać, odosobnić, osamotnićisoler - odsolićdessaler - grésage, polissage - wycięcie lasuenregistrement, exploitation du bois, inscription au livre de bord - plasmaphérèse - adénoïdectomie, tonsillectomie pharyngienne - wycięcie ślepej kiszkiappendicectomie - usunięcie macicyhystérectomie - laminectomie - laryngectomie - usunięcie piersimastectomie - splénectomie - stapédectomie - wycięcie migdałkówamygdalectomie - lewatywaclysoir, énéma, lavement - lavage gastrique - dezynfekcja, odkażeniedésinfection - vasectomie, vasotomie - orpaillage - amniocentezaamniocentèse - ponction lombaire - żniwarécolte - rozbrojeniedésarmement - przekręcać, wydobyć, wydostać, wydostawać, wyrwać, wyrywaćarracher - wywardécoction - rozkopywać, wykopywaćarracher, déterrer - extraire - extraire - odhaczyć - zdobyćemporter, enlever - odcedzaćégoutter, filtrer, passer - wyrzucaćexclure, expulser, jeter, renvoyer - nettoyer - posprzątać - wymazać, zatrzećeffacer, gommer - strugaćamenuiser, parer, tailler au couteau - nettoyer - stracićperdre - rafinowanyraffiné - odjechać, przybliżać się, przyciągaćsortir, tirer - jałowyaseptique - odrzucać, wyrzucaćchasser, jeter, mettre au rebut, rebuter, rejeter - porzucić, pozbyć się, pozbywać się, wyrzucićabandonner, débarrasser, se débarrasser, se défaire - retirer - uwolnićse débarrasser - uwolnićaffranchir, décharger, dégager, exonérer, libérer, mettre en liberté - obalać, znosićabolir, annuler, supprimer - ekshumowaćexhumer - zawiesićexclure, suspendre - éliminer - évaporatoire - aphérèse - aferezaaphérèse - wypróżnianie sięselles, transit intestinal - odwirowywanie, wirowaniecentrifugation - defekacja, oczyszczenie, wypróżnieniedéfécation - odsoleniedéssalage, dessalement - elipsa, wyrzutniaellipse - moczenie, moczopęd, oddawanie moczumiction - minéralurgie, traitement du minerai - pierzenie się, wylenienie, wylinkamue - jajeczkowanie, owulacjaovulation - rafinacjaaffinage, enrichissement, raffinement - depopulacja, wyludnieniedépeuplement, dépopulation[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼