Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

acquisitive (en) - 渴望得到的, 貪婪的, 贪吃的, 贪婪的, 贪得无厌的,贪婪的förvärvslysten, girig, girig efter, glupsk, gnidig, hagalen, lysten, snål, sniken - hyperaktiv, överaktiv - 上瘾, 上癮begiven på, beroende, hög, missbrukare, påtänd, slav under - 酒精中毒的alkohol- - chronic, inveterate (en) - beroende, betingad, villkorlig - 喜欢冒险的, 喜歡冒險的äventyrlig, äventyrslysten - altruistisk - 醉的 - 亲切的, 親切的älskvärd, vänlig - introspektiv - 任性的, 相反的egensinnig, motsatt, i motsats till, trilsk - 不受管束的, 任性的, 固執的, 固執的,倔強的, 固执的, 固执的,倔强的, 愚蠢的egensinnig, envis, halsstarrig, hårdnackad, obstinat, tjurskallig - avfällig, förfallen, utgången - osällskaplig - drag, egenskap, grunddrag, karaktärsdrag - 品格utstrålning - 個性individualitet - 品質, 品质, 性格[] karaktär, kaliber, natur, virke - 呆头呆脑, 迟钝slöhet, stoicism, tröghet - 苦味bitterhet - 說活流利, 讲话, 说活流利ledigt uttryckssätt, språkbehärskning, talförhet, tydlighet - fåordighet, tystlåtenhet - 亲切, 和蔼, 和蔼可亲älskvärdhet, förbindlighet, vänlighet - 冲动impulsivitet - atenção (pt) - 警惕försiktighet, varsamhet - 松弛, 松懈, 缓慢långsamhet, slapphet, tröghet - machismo (en) - 女人的气质, 女人的氣質, 女性气质kvinnlighet - 值得信任, 可靠, 可靠性pålitlighet, trofasthet, trohet, trovärdighet - 可靠性pålitlighet - 不负责任oan-svarighet - undependability, undependableness, unreliability, unreliableness (en) - 彻底, 徹底grundlighet, omsorgsfullhet - image, persona (en) - 自私själviskhet - 自我主义;自私自利, 自我主義;自私自利, 自私, 自私自利egenintresse, egennytta, egoism, självförgudning, själviskhet - narcissism - 敏感, 敏感性känslighet - 刚毅, 勇敢, 勇氣, 无畏, 膽量, 英勇[] tålamod, djärvhet, gott gry, kurage, nervstyrka, oförskräckthet, tapperhet - 怯懦räddhågsenhet - 决议, 坚决, 果断, 決議beslutsamhet, bestämdhet, resoluthet - decision, decisiveness (en) - 忠心, 忠誠, 忠诚, 忠诚 / 忠誠, 诚实lojalitet, trofasthet, trohet - adherence, allegiance, fealty, steadfastness (en) - 失真, (夫妇间)不忠实otrohet - 風紀, 风纪disciplin - 简朴stramhet, stränghet - 弃权, 戒除飲酒或吸毒, 戒除饮酒或吸毒, 棄權avhållsamhet, röstnedläggelse, underlåtelse - control, restraint (en) - 可靠förtroendeuppdrag - 行爲beteende, uppförande - modesty, reserve (en) - flexibility, tractability, tractableness (en) - 举止, 舉止beteende, sätt [] - hållning, min, uppsyn, utseende - 准时punktlighet - dröjsmål, senfärdighet, söl, tröghet - 倾向, 傾向, 愛好, 脾性, 趨向böjelse, håg, intresse, lust - anthropocentricity, anthropocentrism (en) - etnocentrism - leaning, propensity, tendency (en) - anglofobi - 追求尽善尽美的人, 追求盡善盡美的人perfektionist - hetlevrad kvinna[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼