Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alcalin, leşieticalcalino, básico - acid acetilsalicilic, aspirinăaspirina - amoniac, apă de amoniac, hidroxid de amoniuamoníaco - informational RNA, messenger RNA, mRNA, template RNA (en) - kaon, kappa-meson, k-meson, K particle (en) - agheasmăágua benta - líquido - biocatalizator, catalizator organic, diastază, enzimă, fermentenzima - actiniuactínio - heliuhélio - plutoniu, plu­toniuplutónio, plutônio - brucine (en) - catalyse, catalyze (en) - spectroscopie - epura, purifica - flabbily (en) - a purifica, distila, epura, purificapurificar - consistenţă, soliditate, tăriesolidez - dizolva, solvidissolver - dizolva - technical (en) - hidrofil - lipophilic, lipotropic (en) - dessalinizar - análise química - quantitative analysis, quantitative chemical analysis (en) - colorimetrie - titulação - dializădiálise - plasmapheresis (en) - supercrítico - número atómico, número atômico - carbon-14 dating, carbon dating, radiocarbon dating (en) - monovalent - organic (en) - gazosgasoso - anidro - a corupe, corupe, decădea, deprava, desfrâna, destrăbăla, perverti, strica, viciaperverter - albuminosalbuminoso - apătos, apos, lichid, săturat cu apăaguado, áqueo, aquoso - benzoic (en) - carboxiliccarboxílico - atropina - carboniccarbônico, carbonífero - biatomic, bibazicdiatômico - Bordeaux mixture (en) - aceticacético - actínico - catalitic, catalizatorcatalítico - chemical reactor (en) - chlorpromazine, Thorazine (en) - sulfuricsulfúrico - heparin, Lipo-Hepin, Liquaemin (en) - hyoscine, scopolamine (en) - consistenţă, con­sistenţă, densitateconsistência - vâscozitate, viscozitateviscosidade - aderenţăfidelidade - compressibilidade - fragilitatefragilidade - porozitateporosidade - permeabilitatepermeabilidade - absorbency - densitatedensidade - relative density (en) - atomic mass, atomic weight, relative atomic mass (en) - greutate molecularăpeso molecular - combining weight, eq, equivalent, equivalent weight (en) - concentraţie - pH, pH scale, Sorensen scale (en) - M, molar concentration, molarity (en) - insolubilitateinsolubilidade - collagen (en) - law of mass action, mass action theory (en) - bioquímica - chimiequímica - chimiequímica orgânica - inorganic chemistry (en) - chimie fizică - electrochimieeletroquímica - geochimie - fotochimiefotoquímica - radiochimie - fórmula química - molecular formula (en) - structural formula (en) - empirical formula (en) - glúten - cooking oil (en) - ulei vegetalóleo vegetal - óleo de milho - azeite - palm oil (en) - óleo de amendoim - óleo de gergelim - óleo de girassol - beef tea, Bovril (en) - água corrente - apă potabilăágua potável - apă gazoasăágua gaseificada - apă minerală, apă mi­ne­ralăágua mineral, gasosa - regn - tabela periódica - antimuon, positive muon (en) - antineutron (en) - antipartícula - antiproton (en) - antitauon, tau-plus particle (en) - barion - beauty quark, bottom quark (en) - catenă, lanţ - charm quark (en) - down quark (en) - electronelectrão - particulă elementară, particulă fundamentalăpartícula elementar - hadron - hyperon (en) - ioníon - lambda hyperon, lambda particle (en) - méson - mu-meson, muon, negative muon (en) - neutrinoneutrino - neutron, neu­tronneutrão, neutron, nêutron - nucleon - pi-meson, pion (en) - pósitron - protonprotão, próton - squark, strange quark (en) - top quark, truth quark (en) - up quark (en) - biochimistbioquímico - chimist, chimistăquímico - Dalton, John Dalton (en) - Faraday, Michael Faraday (en) - Dmitri Ivanovich Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Dmitri Mendeleev, Dmitri Mendeleyev, Mendeleev, Mendeleyev (en) - allotropism, allotropy (en) - photoemission (en) - bond, chemical bond (en) - covalent bond, homopolar bond (en) - hydrogen bond (en) - electrostatic bond, electrovalent bond, ionic bond (en) - metallic bond (en) - osmotic pressure (en) - fulg, fulg de nea, fulg de zăpadăfloco de neve - cristal de gheaţă - polenpólen - colza oil, rape oil, rapeseed oil (en) - vanilina - cera de carnaúba - acidificação - adsorption, surface assimilation (en) - autocatalysis (en) - ardere, calcinare, purificarecalcinação - carbonation (en) - catalizăcatálise - centrifugation (en) - proces chimic - reacţie, reacţie chimicăreação, reacção - chromatography (en) - ardere, combustiecombustão - coagularecoagulação - dessalinização - difuzare, difuziune - emisiune de electroni - exothermic reaction (en) - fractional distillation, fractionated distillation (en) - întărire, învârtoşare, solidificaresolidificação - hidrólise - beneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing (en) - osmozăosmose - oxidare, oxidaţie, ruginireoxidação - oxidation-reduction, oxidoreduction, redox (en) - fotosintezăfotossíntese - polimerização - proteolysis (en) - reducere - rafinareenriquecimento, refinação - saponification (en) - secondary emission (en) - solvation (en) - Solvay process (en) - absorção - thermal emission, thermionic emission (en) - octane number, octane rating (en) - oboseală, uzurăfadiga - stare - fază - gaz - plasmă - aldehidăaldeído - amestec, combinaţie, mixturămistura - aliaj - coloidcolóide - compoziţie - eutectic (en) - soluţiesolução - aqueous solution (en) - suspensiesuspensão - plastilinăpasta de moldear - plastifiant - polietilenăplástico, polietileno - acetyl, acetyl group, acetyl radical, ethanoyl group, ethanoyl radical (en) - polyvinyl chloride, PVC (en) - cinnamene, phenylethylene, styrene, vinylbenzene (en) - polistireno - Styrofoam (en) - bachelităbaquelita - Teflon - ácido acético - acetonăacetona - acetilenăacetileno - Agent Orange (en) - aminoácido - alanina - asparagine (en) - aspartic acid (en) - canavanine (en) - CFC, chlorofluorocarbon (en) - citrulline (en) - cysteine (en) - cystine (en) - diamine (en) - essential amino acid (en) - glutamic acid, glutaminic acid (en) - glutamine (en) - glycine (en) - hydroxyproline (en) - ornithine (en) - acid (en) - cloratclorato - hypochlorite (en) - acid fosforos - acid lisergic - pyrophosphoric acid (en) - succinic acid (en) - sulfonic acid, sulphonic acid (en) - titania, titanic acid anhydride, titanic anhydride, titanic oxide, titanium dioxide, titanium oxide, titanium white (en) - bazăálcali, base - atomátomo - izotopisótopo - elementelemento químico - gaz, gaz inert, gaz nobil - terra rara - metalmetal - metal nobil, metal pretios - aluminiualumínio - americiuamerício - antimoniu, stibiuantimônio, antimónio , antimonita - argonargônio - arsenicarsénico - astatinastato - bariubário - barium hydroxide (en) - berkeliuberquélio - beriliuberílio - bismutbismuto - bor, boronboro - brombromo - cadmiucádmio - calciucálcio - californiucalifórnio, californium - c, carbon, car­bon, număr atomic 6carbono - ceriucério - cesiu, ceziucésio - cl, clor, număr atomic17cloro - aço cromado, cromio - cobaltcobalto - aramă, cuprucobre - curiucurandeiro, cúrio - disprosiudisprósio - einsteiniueinstânio - erbiuérbio - europiueurópio - fermiuférmio - fluorflúor - franciufrâncio - gadoliniugadolíneo - galiugálio - germaniugermânio - ouro - hafniuháfnio - holmiuhólmio - h, hidrogen, hidro­gen, număr atomic 1hidrogénio, hidrogênio - hydrogen atom (en) - deutério, hidrogênio pesado - indiu, persoană la putere, putereíndio - iodo - iridiuirídio - fe, fier, număr atomic 26ferro - kr, kriptoncrípton, criptônio - la, lantanlá, lantânio - lawrenciulawrêncio - plumbchumbo, fusível - litiu, litiumlítio - luteţiulutécio - magneziumagnésio - manganmanganês, manganésio - mendeleviumendelévio - argint viu, argint viu †, hidrargir, hidrargir †, mercurmercúrio - molibden, momentmolibdênio, molibdénio - neodimneodímio - neonnéon, neónio, neônio - neptuniuneptúnio - nichelníquel - niobiunióbio - azot, n, număr atomic 7''Braz.'' nitrogênio, ''Port.'' nitrogénio, azoto, nitrogénio - dezprobare, negaţie, nobeliu, refuz, vot contranão, negativa, nobélio, recusa, voto negativo - osmiuósmio - oxigen''Braz.'' oxigênio, ''Port.'' oxigénio, oxigénio - liquid oxygen, LOX (en) - apărător, scutgarantia, proteção, salvaguarda - fosforfósforo - platină, platinâplatina - poloniupolónio, polônio - kaliu, potasiupotássio - praseodimpraseodímio - promeţiupromécio - protactiniuprotactínio - radiurádio - radon, Rnradão, rádon - reniurénio - rodiupau-rosa, ródio - rubidiurubídio - ruteniurutênio, ruténio - rutherfordiu - samariusamário - scandiuescândio - seleniuselénio, selênio - prata - natriu, sodiusódio - stronţiuestrôncio - pucioasă, sulfenxofre - tantaltantálio, tântalo - techneţiutecnécio - telurtelúrio - terbiutérbio - taliutálio - toriutório - tuliutúlio - tablăestanho, lata - titantitânio - tungsten, wolframtungstênio, volfrâmio - uraniuurânio - vanadiuvanádio - xenonxênon, xenónio, xenônio - yterbiuitérbio - ytriuítrio - zinczinco - zirconiuzircônio - granat, grenatgranada - lecitina - moleculămolécula - monomer (en) - perchlorate (en) - perchloric acid (en) - proline (en) - butanbutano - gás carbonífero, gás de hulha - cocscarvão - motorinăgasóleo, óleo diesel - cărbune - gasóleo - gasohol (en) - ben­zinăgasolina - gaz lampant, kerosenpetróleo, querosene - álcool metílico, metanol - opalopala - turbă - pentose - hexose (en) - propano - pyridine (en) - pirită - ribose (en) - ricin, ricin toxin (en) - cremene, gemă, piatră preţioasăjóia, pedra, pedra preciosa - cabochon (en) - binder (en) - pastă - adeninăadenina - adenosine monophosphate, adenylic acid, AMP (en) - adenosine triphosphate, ATP (en) - agatágata - alcool, tărieálcool - etanol - isopropanol, isopropyl alcohol (en) - álcool denaturado - etiletil - aldose (en) - acetal (en) - acetaldehyde, ethanal (en) - aldehyde-alcohol, aldol (en) - alkali metal, alkaline metal (en) - alcaloidalcalóide - alceno - ephedrine (en) - pseudoephedrine (en) - nicotinănicotina - stricnină - cupronickel (en) - electrum (en) - cositor, staniuestanho - ouro branco - amidă - inhibitor, restraining agent, retarding agent (en) - anticorrosive paint, antioxidant, antirust paint, rust preventer, undercoat (en) - apă greaágua pesada - compusorganiccomposto orgânico - proteinăproteína - aleurone (en) - aspic, gelatinăgelatina - mucin (en) - actin (en) - albuminăalbumina - serum albumin (en) - cheratinăceratina - chitină - fibrina - amílase - coagulase (en) - thrombin (en) - catalase (en) - rennet (en) - aminal, amine, aminoalkane (en) - acid carboxilicácido carboxílico - saccharic acid (en) - sorbic acid (en) - ácido graxo - peptide (en) - amoniuamônio - cloreto de amônio - anilinăanilina - animal oil (en) - cafeină, cofeinăcafeína - antigelanticongelante - acid azoticácido nítrico - nitrous acid (en) - nitrogen oxide (en) - nitrogen dioxide (en) - anhidridăanidrido - água-régia - arginina - asafetida, asafoetida (en) - ash (en) - austenite (en) - azide (en) - methylene blue, methylthionine chloride (en) - phenothiazine, thiodiphenylamine (en) - babbitt, Babbitt metal (en) - bagaço - barbituric acid, malonylurea (en) - benzenbenzeno - benzoate of soda, sodium benzoate (en) - acid benzoic - benzoyl peroxide (en) - bicarbonatbicarbonato - bicarbonat, bicarbonat de sodiubicarbonato de sódio - reactivreagente - blanching agent, bleach, bleaching agent, whitener (en) - oxidant - água oxigenada - borate (en) - brimstone, native sulfur, native sulphur (en) - Britannia metal (en) - buffer solution (en) - gordura de animal - butanol, butyl alcohol (en) - butanoic acid, butyric acid (en) - calcium hypochlorite (en) - camforcânfora - capric acid, decanoic acid (en) - caproic acid, hexanoic acid (en) - caprylic acid (en) - carbamate (en) - carbamic acid (en) - carbidcarboneto - carbohidrat, hidrocarbonatcarbohidrato - chinoroz, funingine, negru de fumfuligem - carcinógeno, substância cancerígena - celu­lozăcelulose - cellulose nitrate, cellulosic nitrate, guncotton, nitrocellulose, nitrocotton (en) - glicogen - inulin (en) - carbolic acid, hydroxybenzene, oxybenzene, phenol, phenylic acid (en) - carvão ativado - grafit, plombaginăgrafite - dioxid de carbondióxido de carbono - carbon disulfide (en) - mono­xid de carbonmonóxido de carbono - tetracloreto de carbono - carbonatcarbonato - ácido carbônico - coenzyme (en) - cofactor (en) - carneolcornalina - fontăferro fundido - ferro forjado - steel (en) - oţel inoxidabilaço inoxidável - Damascus steel, Damask steel (en) - cat's eye, catseye, chrysoberyl cat's eye, cymophane, tiger's eye (en) - cementite, iron carbide (en) - calcedoniecalcedônia, variedade de sílica - neurotransmitter (en) - monoamine neurotransmitter (en) - 5-hydroxytryptamine, serotonin (en) - acetylcholine (en) - endorphin (en) - chlorine dioxide (en) - chromic acid (en) - chrysoprase (en) - citricácido cítrico, cítrico - citrina - carvão - antracitantracite, antracito - bituminous coal, soft coal (en) - lignitlignite - untură de peşteóleo de fígado de bacalhau - composite material (en) - combinaţie, compus chimiccomposto químico - constantan, Eureka (en) - conductorcondutor - dielectric, izolantisolante - lichid folosit pentru răcire - coralcoral - creatin, creatine (en) - cresol, methyl phenol (en) - sodium cyanide (en) - cyanide, nitril, nitrile (en) - cyanuric acid (en) - C, cytosine (en) - defoliant (en) - andradite (en) - ADNADN , DNA - recombinant deoxyribonucleic acid, recombinant DNA (en) - ARNácido ribonucleico, ARN - acceptor RNA, soluble RNA, transfer RNA, tRNA (en) - deoxyribose (en) - dimer (en) - bioxid, dioxiddióxido - disaccharide (en) - água destilada - dopamine, Dopastat, Intropin (en) - Duralumin (en) - elastomer (en) - apă, h2oágua - electroliteletrólito - ex­tractextracto - esteréster - C2H6, ethane (en) - ethyl acetate (en) - etilenăetileno - ethanediol, ethylene glycol, glycol (en) - propanediol, propylene glycol (en) - toxic industrial waste, toxic waste (en) - ferrite (en) - îngrăşământ, îngrăşămîntfertilizante - fertilizante orgânico - soda niter, sodium nitrate (en) - azotat de potasiunitrato de potássio, nitro, salitre - potassium cyanide (en) - potassium dichromate (en) - propanoic acid, propionic acid (en) - putrescine (en) - balegă, bălegar, băligar, gunoicocô, estrume, excremento, fezes, merda - green manure (en) - grăsime, gră­­­simegordura - ferritin (en) - untură de peşteóleo de peixe - variedade de quartzo - silexpederneira - florurăflúor - fluorocarbon (en) - aldehidă formică, formaldehidăformaldeído - ácido fórmico - preparatpreparação - fructozăfrutose - carburant, combusti­bilcarburante, combustível - fumaric acid (en) - furan, furane, furfuran (en) - furfural, furfuraldehyde (en) - brain sugar, galactose (en) - gallic acid (en) - bottled gas, liquefied petroleum gas (en) - flint glass, optical flint (en) - tektite (en) - glass (en) - vidro de segurança - vitralii, vitraliuvidro colorido, vitral - enamine (en) - enantiomer, enantiomorph (en) - glucozăglicose, glucose - blood glucose, blood sugar (en) - glyceraldehyde, glyceric aldehyde (en) - acylglycerol, glyceride (en) - triglyceride (en) - glicerinăglicerina - nitroglicerinănitroglicerina - glycoside (en) - glucoside (en) - saponin (en) - glycolic acid, glycollic acid, hydroxyacetic acid (en) - glycoprotein (en) - lectin (en) - grăsime, unsoare, unturăgordura - Greek fire (en) - G, guanine (en) - uleióleo essencial, óleo volátil - essência de rosas - linalool (en) - răşinăresina - copalgoma copal - copaíba - benjamin - benzofuran, coumarone, cumarone (en) - bdellium (en) - copolymer (en) - poliuretano - halide (en) - halogenhalogénio - hard water (en) - hemiacetal (en) - heptano, hidrogeneto de heptilo - ierbicidherbicida - hexane (en) - alpha-lipoprotein, HDL, high-density lipoprotein (en) - histidine (en) - hydrazine (en) - hydride (en) - hidrocarburăhidrocarboneto - ácido clorídrico - hydrogen chloride (en) - hydrogen fluoride (en) - hydrofluoric acid (en) - hydrogen iodide (en) - hydrogen sulfide (en) - hypo, sodium thiosulfate, sodium thiosulphate (en) - hypochlorous acid (en) - hydroxyl, hydroxyl group, hydroxyl radical (en) - gheaţă - chiciură, îngheţ, promoroacăgeada - ţurţur, ţurţuresincelo - Inconel (en) - glyoxaline, imidazole, iminazole (en) - tinta - insecticid, insecti­cidinsecticida - repelente de insetos - Invar (en) - invert sugar (en) - iodic acid (en) - iodide (en) - isocyanate (en) - isoleucine (en) - izomer - jaspjaspe - ketone (en) - acid lacticácido láctico - lactozălactose - lápis-lázuli, lazulite - larvicide (en) - dodecanoic acid, lauric acid (en) - lindane (en) - leucine (en) - hidroxid - cloreto de cálcio - limonene (en) - 9, 12-octadecadienoic acid, linoleic acid, linolic acid (en) - linolenic acid (en) - lipase (en) - lipidă - lipoprotein (en) - fluidfluido - lichidlíqüido - nitrogênio líquido - liquid crystal, liquid crystal state, mesomorphic state, mesomorphism (en) - low brass (en) - beta-lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, low-density lipoprotein, �?-lipoprotein (en) - leşiedetergente, lixívia - lisina - macromoleculă - magnesium sulfate (en) - Malathion (en) - maleic acid (en) - maltozăaçúcar de sacarose, maltose - martensite (en) - cyanuramide, melamine (en) - metanmetano - parafinăalcano, parafina - methylene, methylene group, methylene radical (en) - metilmetilo - metionină - birch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil (en) - mineral oil (en) - MAO, monoamine oxidase (en) - monosaccharide, monosaccharose, simple sugar (en) - monóxido - tartrate (en) - morganite (en) - myristic acid, tetradecanoic acid (en) - napalmnapalm - benzină grea, păcură, petrol, ţiţeinafta - naftalen, naftalinănaftalina - gaz naturalgás natural - German silver, nickel silver (en) - NAD, nicotinamide adenine dinucleotide (en) - nitrobenzene (en) - acid nucleic - nucleoside (en) - nucleotidenucleotídeo - cellulose acetate (en) - cellulose triacetate, tiacetate fiber, triacetate, triacetate fibre (en) - poliamida - octanoctano - uleiazeite - gas oil (en) - acid oleic - oligosaccharide (en) - onixónix - oxalacetic acid, oxaloacetic acid (en) - acid oxalic - oxidase (en) - oxidóxido - oxidoreductase (en) - oxime (en) - ácido periódico - acid palmitic - papain (en) - perlită - pectinăpectina - pepsinăpepsina - Permalloy (en) - permanganatpermanganato - olivinăperidoto - insecticid, pesticidpesticida - petrol, ţiţeipetróleo - sistem - phenylalanine (en) - phosphine (en) - phospholipid (en) - acid fosforic - acid picric - polymerase (en) - reverse transcriptase (en) - heliotrop - ghips, ipsos - polizaharidă - polimerpolímero - permanganate of potash, potassium permanganate (en) - polypropene, polypropylene (en) - potasăpotassa - praf, pudră, pulbere - propanal, propionaldehyde (en) - propanol, propyl alcohol (en) - acrolein, propenal (en) - acrylate, propenoate (en) - acrylic acid, propenoic acid (en) - acrylonitrile, propenonitrile, vinyl cyanide (en) - peptidase, protease, proteinase, proteolytic enzyme (en) - assadeira de vidro temperado, Pyrex - pyruvic acid (en) - raffinose (en) - minium, red lead (en) - deşeu, rest, reziduuresíduo - resorcinol (en) - saramurăágua do mar, salmoura - apă dulceágua doce - acid salicilic - saresal - rotenone (en) - sodium chlorate (en) - ammonium nitrate (en) - silver nitrate (en) - soda cáustica - silver bromide (en) - nitratnitrato - nitritazotito, nitrito - sodium nitrite (en) - chloride (en) - aluminium chloride, aluminum chloride (en) - silver chloride (en) - sarcosine (en) - serine (en) - myosin (en) - hemoglobină, hemo­globinăhemoglobina - myoglobin (en) - glutelin (en) - histone (en) - anticorpanticorpo - monoclonal, monoclonal antibody (en) - capsaicin (en) - piperin, piperine (en) - toxinătoxina - shale oil (en) - cremă de ghete, negreală, vacsgraxa - silicato - silicon carbide (en) - silicone - siloxane (en) - dióxido do silicone, sílica - silica gel (en) - bicarbonato de sódio - sodium hypochlorite (en) - sodium iodide (en) - sodium sulfate, sodium sulphate (en) - spice (en) - primary solid solution, solid solution (en) - spray (en) - stachyose (en) - amidon, feculăamido, goma - făină de porumbfarinha de milho - abur, vaporivapor - abur, vapori de apăvapor de água, vapor d’água - aburi, vaporinevoeiro, vapor - amaciador de água - octadecanoic acid, stearic acid (en) - estearina - steroid alcohol, sterol (en) - colesterinăcolesterol - ergosterol (en) - cardiac glucoside, cardiac glycoside (en) - tallow (en) - saccharose, sucrose (en) - sulfatsulfato - sulfurăsulfito, sulfureto - sulfur dioxide, sulphur dioxide (en) - aventurine, sunstone (en) - argăseală, tăbăceală, taninácido tânico, tanino - ácido tartárico - terpene (en) - tetrafluoroethylene (en) - threonine (en) - T, thymine (en) - thyme camphor, thymic acid, thymol (en) - tolueno - tombacliga de zinco e cobre, similiouro, tombaque - turmalina - trace element (en) - aminopherase, aminotransferase, transaminase (en) - trichloracetic acid, trichloroacetic acid (en) - tryptophan, tryptophane (en) - tungstic acid (en) - tyrosine (en) - U, uracil (en) - ureeuréia - uric acid (en) - valine (en) - óleo de linhaça - Chinawood oil, china wood oil, China wood oil, china-wood oil, China-wood oil, Chinese wood oil, mu oil, tung oil, Tung oil, wood oil (en) - oţet - vitriolácido sulfúrico, vitríolo - ceară de mobilă, ceară de sigiliu, ceară pentru sigilii, cerumen, de/în cearăcera, lacre - ceară în urechi, cerumen, cleicerume - cetina, espermacete - cadaverine (en) - surface-active agent, surfactant, wetter, wetting agent (en) - ulei de balenăóleo de baleia - lemn de foc, lemne de foclenha - pastas de madeira, polpa da madeira - xilose - xylene, xylol (en) - dióxido de zircônio, zircônia - zimază - imide (en) - curare[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼