Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

eylem, fiil, insan eylemi, işação, acção, acto, ato - eylem, fiil, hareket, işacção - eylem biçimi, gidiş, hareket tarzı, rota, yol, yöncurso, direcção, rumo - performance (en) - emrivaki, oldubitti, olmuş bitmiş işfato consumado - anlama, gerçekleşme, kavramacompreensão/realização, resultado - tatmin, yerine getirmerealização - erme, kavuşma, ulaşma - bilerek, kasten, kasıtlı olarak, mahsusdeliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamente - başarım, hayata geçirme, performans, tatbikat, uygulamaactuação - sağlamlaştırmakconsolidar - adım, önlem, tedbircompasso, medida, passo - build up, develop (en) - çalıştırmak, harekete geçirmekdisparar - düzeltmekcorrigir - kötüye kullanmak, suiistimal etmek - değişiklik yapmak, düzeltmek, gidermek, halletmek, iyileştirmek, tedavi etmekcorrigir, emendar, esclarecer, pôr bom - son esercanto do cisne - kısıtlamak, sınırlamak, sınırlandırmak, sınırlı tutmaklimitar, restringir - ayırmak, çizgi çekmek, sınırlarını çizerek belirtmek, sınırlarını çizmekdemarcar - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - alışmak, alıştırmakacostumar - toplamak - dizi olarak yayınlamak, seri üretimini yapmakpublicar em capítulos, publicar em folhetim - süslemek, süslenmek, süsleyip püslemekarranjar, arranjar-se, ataviar, enfeitar, enfeitar-se - akort etmek, alıştırmak, uydurmakafinar, corresponder, harmonizar - ...-e ısrar etmek, azmetmek, inat etmek, sebat etmekagarrar-se a, insistir, perseverar, persistir - bitirmek, bitmek, nihayete erdirmek, nihayet vermek, sona erdirmek, son vermekconcluir, pôr termo a, terminar - bastırmakesmagar - canlandırmak, kişileştirmek, kişilik vermek, özel kullanıma ayırmaktomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - aktivite, etkinlik, faaliyet, uğraşactividade, atividade, ocupação - karmaşık hale getirmek, karmaşıklaştırmak, karıştırmak, zorlaştırmakcomplicar - faaliyet, operasyon - hazırlanmakpreparar - yaşam biçimi, yolcaminho, modo de vida - genişlemekalargar - doldurmakencher, preencher - kesinleştirmek, son haline getirmek, son şeklini vermekfinalizar - uyuşmakconciliar - uyuşturmakharmonizar, harmonizar-se - bitirmekterminar - işlemek, kimyasal işleme tâbi tutmaktratar - berraklaştırmak - ölümsüzleştirmekimortalizar - çalışma, emek, iş, iş yeriemprego, trabalho - işlem, işleme, yürürlükoperação, procedimento - service (en) - emek - çaba, gayret, kullanmaesforço, exercício - el emeği, el işçiliğitrabalho manual - atlamak, görmezden gelmek, gözden kaçırmak, kaçırmakdeixar passar, fechar os olhos a - atlamak, çıkarmak, dahil etmemek, dışarıda bırakmak, hariç/ayrı tutmak, kapsama almamak, kapsamına almamak, koymamakexceptuar, omitir - buyurmak, yapmakdeclarar, ensinar, fazer - kabul etmek, yutmakdeglutir, engolir, ingurgitar - günlük ev işi, işfrete, trabalho - fonksiyon, işlev - mevki, pozisyon, yerlocalização, posição - arzu etmek, düşünmek, istemek, planlamakdesejar, querer - görev - ayak işi, bir iş için bir yere gitme, getir götür işi, görev, vazifecomissão, missão, recado - şaşırtmak, yanlış yaptırmakapanhar desprevenido - çaba, deneme, gayret, girişim, girişme, teşebbüs, topu rakip kalenin arkasına geçirme, uğraşensaio, esforço, prova, tentativa - give (en) - emekçiler, görev, iş, işçiler, projeemprego, mão-de-obra, tarefa - çıkarmak, çıkartmak, silmek, üstünü silmekbarrar, cancelar, riscar - kaçınmak, sakınmakevitar - aksini iddia etmek, iptal etmek, karşı çıkmak, reddetmeknegar - adamak, kendini adamak, vakfetmekdedicar, devotar - affetmek, bağışlamak, göz yummak, hoş görmekdesculpar, escusar, perdoar - military mission, mission (en) - devam, devam etmecontinuação - tekrar, tekrarlama, tekrarlanma, yinelemeconfirmação, reiteração, repetição - işlem, prosedür, süreçprocedimento - karşı cinse özenme - lavagem de dinheiro - toplu eylem - give, pay (en) - havlu atmak, pes etmekser abandonado - administration, disposal (en) - baş etmek, iyice öğrenmek, ustalık kazanmak, üstesinden gelmek, yenmekcontrolar, ultrapassar, vencer - hazırlama, hazırlanma, hazırlıkpreparação, preparativo - kısıtlamalimitação, restrição - güven altına almak, korumakproteger - faaliyetler, işler, tavır, tutumcomportamento, feitos - doyurmak, gerekli özelliğe sahip olmaksatisfazer - çekimser kalmak, imtina etmek, kaçmak, kaçınmak, uzak durmakabster-se - bilerek yapılan, kasıtlı, maksatlıintencional - toplamakapanhar, contrair, contrair-se - sokmak, varmakentrar - mastürbasyon yapmak, otuzbir çekmek - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - yapmakfazer - oluşturmak, yaratmakdesenvolver - öncülük etmekser o pioneiro de - neden olmak, üretmek, yaratmak, yol açmakprovocar - kurmak, tesis etmekestabelecer/fundar, instituir - işlemek - oynamakrepresentar, ser representado - çalmak, oynamaktocar - oynamak, rol almak, rol yapmakatuar, jogar, representar - çalmakrepresentar, ser representado - yetiştirmek - ayırmak, bölmekdividir, separar - subject (en) - appoint, constitute, name, nominate (en) - çaba harcamak, çabalamak, çalışmaktrabalhar - ateşe kömür, ateşe kömür/yakıt atmakalimentar - çalışmak, denemek, gayret etmek, kalkışmak, taşırmak, tecrübe etmek, teşebbüs etmek, tüketmek, uğraşmak, yapmaya çalışmak, yeltenmekcansar, experimentar, experimentar com - çabalamak, uğraşmakbatalhar por algo, esforçar-se, tentar - alacağı olmak, ertelemek, hakkının saklı kalmasını istemek, tecil etmek, tehir etmekadiar, atrasar - aynı şeyi yapmak, izinden gitmekseguir o exemplo - devam etmek, ilerlemek, sürdürmek, yapmaya devam etmek, yapıp durmakcontinuar, continuar a, insistir, ir fazendo - continue, persist in (en) - davranış, davranışsal - çalışır durumdaoperacional - çalışma, eser, sonuç, ürüntrabalho - arzu, azim, irade, istek, istenç - defa, kere, kez, sefer - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼