Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

czynação, acção, acto, ato - działanieacção - bieg, przebieg, sposób postępowania, tokcurso, direcção, rumo - performance (en) - fakt dokonanyfato consumado - realizacja, spełnienie, urzeczywistnienie, zrozumieniecompreensão/realização, resultado - spełnienie, wywiązanie sięrealização - attainment (en) - celowo, umyślniedeliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamente - funkcjonowanie, osiągnięciaactuação - wzmacniać sięconsolidar - krok, środek zaradczycompasso, medida, passo - build up, develop (en) - uruchamiaćdisparar - skorygowaćcorrigir - abuse, misuse, pervert (en) - naprawiać, naprawić, poprawiać, poprawić, postawic na nogi, wyprowadzić z błęducorrigir, emendar, esclarecer, pôr bom - łabędzi śpiewcanto do cisne - izolować, ograniczać, ograniczyćlimitar, restringir - wytyczać granice, zaznaczaćdemarcar - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - acostumar - make, make up (en) - publicar em capítulos, publicar em folhetim - wysztafirować sięarranjar, arranjar-se, ataviar, enfeitar, enfeitar-se - dobierać, dobrać, nastroić, zestrajać, zestroićafinar, corresponder, harmonizar - trwać przy, trzymać się, wytrwaćagarrar-se a, insistir, perseverar, persistir - kończyć się, przerywać, skończyć, ucinać, zakończyćconcluir, pôr termo a, terminar - dławić, tłumićesmagar - tomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - zajęcieactividade, atividade, ocupação - komplikowaćcomplicar - operation (en) - przygotowaćpreparar - drodze, sposób życiacaminho, modo de vida - poszerzyćalargar - napełnić sięencher, preencher - sfinalizować, zakończyćfinalizar - pogodzićconciliar - harmonizować, pasować do siebieharmonizar, harmonizar-se - zrobićterminar - poddawać działaniutratar - clear (en) - unieśmiertelnićimortalizar - praca, robota, zajęcieemprego, trabalho - działanieoperação, procedimento - service (en) - labor, labour, toil (en) - wywieranieesforço, exercício - praca fizycznatrabalho manual - nie zauważyćdeixar passar, fechar os olhos a - bez, opuścić, pominąć, wykluczaćexceptuar, omitir - przewidywać, robić, stanowić, tworzyćdeclarar, ensinar, fazer - połknąć, połykaćdeglutir, engolir, ingurgitar - robotafrete, trabalho - function, office, part, role (en) - lokalizacja, położenielocalização, posição - chcieć, życzyć sobiedesejar, querer - charge, commission, mission (en) - drobna sprawa do załatwienia, misja, zadaniecomissão, missão, recado - wykluczać z gryapanhar desprevenido - `podejście`, bramka, podejście, próba, starania, staranie, usiłowanie, wysiłekensaio, esforço, prova, tentativa - give (en) - siła roboczaemprego, mão-de-obra, tarefa - przekreślić, skreślać, wykreślićbarrar, cancelar, riscar - unikać, uniknąćevitar - dezawuować, wypierać się, wyrzec się, zdezawuowaćnegar - ofiarować, poświęcaćdedicar, devotar - darować, przebaczać, przebaczyć, przepraszać, wybaczać, wybaczyćdesculpar, escusar, perdoar - military mission, mission (en) - kontynuacjacontinuação - ponawianie, ponowienie, wielokrotne powtarzanieconfirmação, reiteração, repetição - procedura, sposób postępowaniaprocedimento - cross dressing, transvestism, transvestitism (en) - lavagem de dinheiro - group action (en) - give, pay (en) - zostać zarzuconymser abandonado - administration, disposal (en) - pokonywać, przezwyciężaćcontrolar, ultrapassar, vencer - przygotowanie, przygotowanie siępreparação, preparativo - ograniczenielimitação, restrição - zabezpieczać, zabezpieczyćproteger - wyczynycomportamento, feitos - spełniaćsatisfazer - wstrzymywać sięabster-se - umyślnyintencional - zbieraćapanhar, contrair, contrair-se - wchodzić, wejśćentrar - fuck off, jack off, jerk off, masturbate, she-bop, wank (en) - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - robić, tworzyćfazer - rozwijać siędesenvolver - torować drogę, zapoczątkowaćser o pioneiro de - spowodować, wywołać, wzbudzićprovocar - zakładać, założyćestabelecer/fundar, instituir - process, work, work on (en) - być na scenie, być wystawianym, graćrepresentar, ser representado - grać, grać natocar - grać, występowaćatuar, jogar, representar - być na scenie, być wystawianym, graćrepresentar, ser representado - cultivate (en) - dzielićdividir, separar - subject (en) - appoint, constitute, name, nominate (en) - pracowaćtrabalhar - alimentar - poddawać próbie, próbować, spróbować, starać się, wypróbowaćcansar, experimentar, experimentar com - starać się, usiłowaćbatalhar por algo, esforçar-se, tentar - może innym razem, odkładać, odraczać, odłożyćadiar, atrasar - iść za przykłademseguir o exemplo - ciągnąć się, iść dalej, kontynuować, nie poddawać się, nie przestawać, trwaćcontinuar, continuar a, insistir, ir fazendo - continue, persist in (en) - behavioral, behavioural (en) - sprawnyoperacional - pracatrabalho - wola - clip, time (en) - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼