Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dåd, gjerning, handlingação, acção, acto, ato - aksjon, gjerning, handlingacção - bane, forløp, kurs, rute, veicurso, direcção, rumo - performance (en) - fato consumado - forståelse, gjennomføring, realisering, virkeliggjøringcompreensão/realização, resultado - innfrielse, oppfyllelse, tilfredsstillelserealização - attainment (en) - forsettlig, med hensikt, med overlegg, med vilje, med vilje/forsett, med vilje/hensiktdeliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamente - innsats, ytelseactuação - befeste, konsolidere, styrkeconsolidar - forholdsregel, skrittcompasso, medida, passo - build up, develop (en) - aktivere, aktivisere, sette i gangdisparar - korrigere, rettecorrigir - abuse, misuse, pervert (en) - forbedre, gjøre frisk, gjøre uretten god, korrigere, rette påcorrigir, emendar, esclarecer, pôr bom - svanesangcanto do cisne - begrense, innskrenkelimitar, restringir - avmerke, stikke utdemarcar - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - venne seg tilacostumar - make, make up (en) - publicar em capítulos, publicar em folhetim - arranjar, arranjar-se, ataviar, enfeitar, enfeitar-se - afinar, corresponder, harmonizar - holde fast på, holde fast ved, holde ut, ture fram med, være standhaftigagarrar-se a, insistir, perseverar, persistir - endeconcluir, pôr termo a, terminar - knuse, slå nedesmagar - tomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - aktivitet, beskjeftigelseactividade, atividade, ocupação - floket, gjøre innviklet, kompliserecomplicar - operation (en) - gjøre i stand, lage, tilberedepreparar - bane, livsform/-førsel, veicaminho, modo de vida - gjøre bred, utvidealargar - fylle oppencher, preencher - godkjenne, sluttbehandlefinalizar - bringe i overensstemmelse, foreneconciliar - avstemme, harmonere medharmonizar, harmonizar-se - komme gjennom, rekketerminar - behandletratar - clear (en) - forevige, udødeliggjøreimortalizar - arbeid, arbeidsplass, jobb, verkemprego, trabalho - drift, virksomhetoperação, procedimento - service (en) - labor, labour, toil (en) - anstrengelse, utøvelseesforço, exercício - trabalho manual - la passere, oversedeixar passar, fechar os olhos a - se bort fra, unnta, utelateexceptuar, omitir - bestemme, fastsette, forme, lage, skapedeclarar, ensinar, fazer - svelgedeglutir, engolir, ingurgitar - husarbeid, rutinearbeidfrete, trabalho - function, office, part, role (en) - beliggenhet, stedlocalização, posição - ville, ville gjerne, vil, ønskedesejar, querer - charge, commission, mission (en) - ærend, oppdrag, oppgavecomissão, missão, recado - sette fastapanhar desprevenido - anstrengelse, bestrebelse, flid, forsøk, innsats, prøve, strevensaio, esforço, prova, tentativa - give (en) - arbeidskraftemprego, mão-de-obra, tarefa - stryke ut, stryke ut/overbarrar, cancelar, riscar - unngåevitar - negar - hellige, konsekrere, viededicar, devotar - forlate, se gjennom fingrene med, tåle, tilgi, tolerere, unnskyldedesculpar, escusar, perdoar - military mission, mission (en) - fortsettelse, videreføringcontinuação - confirmação, reiteração, repetição - framgangsmåte, prosedyreprocedimento - cross dressing, transvestism, transvestitism (en) - lavagem de dinheiro - group action (en) - give, pay (en) - gi opp, mislykkesser abandonado - administration, disposal (en) - få bukt med, overvinnecontrolar, ultrapassar, vencer - forberedelse, lekselesing, tilberedningpreparação, preparativo - begrensning, innskrenkninglimitação, restrição - beskytte, sikre, verneproteger - atferd, framferd, gjøremål, holdning, oppførsel, vandel, verkcomportamento, feitos - fylle, mette, tilfredsstillesatisfazer - avholde seg fra, avstå fraabster-se - bevisst, forsettlig, med hensikt, overlagtintencional - plukke, samle, sankeapanhar, contrair, contrair-se - komme innentrar - runke - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - forme, lage, skapefazer - utviklesdesenvolver - være banebrytendeser o pioneiro de - avstedkomme, bringe, forårsake, framkalle, medføre, utløse, vekkeprovocar - foranstalte, grunnlegge, innstifte, opprette, stifteestabelecer/fundar, instituir - process, work, work on (en) - gå, oppføres, opptre i, som, spillerepresentar, ser representado - spilletocar - opptre, opptre i/som, spille, spille utatuar, jogar, representar - gå, oppføres, opptre i, som, spillerepresentar, ser representado - cultivate (en) - splitte, være uenigdividir, separar - subject (en) - appoint, constitute, name, nominate (en) - arbeide, drive, jobbe, la arbeidetrabalhar - fylle på brensel, fyre, fyre opp, legge i ovnen, passe fyrenalimentar - anstrenge, forsøke, forsøke seg på, prøve, prøve ut, sette på prøve, smake på, ta påcansar, experimentar, experimentar com - bestrebe/anstrenge seg for, forsøke, strevebatalhar por algo, esforçar-se, tentar - byttebillett, få ha noe til gode, forhale, tilgodelapp, utsette, vente medadiar, atrasar - gjøre det samme, rette seg etterseguir o exemplo - bli ved, fortsette, fortsette å, gå/kjøre videre, gå videre, holde det gående, holde fram med, holde på, komme viderecontinuar, continuar a, insistir, ir fazendo - continue, persist in (en) - behavioral, behavioural (en) - drifts-, operativ, virksomoperacional - arbeidtrabalho - viljestyrke - clip, time (en) - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼