Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

hora, horastid - rapidamentesnabbt - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - anualmenteårligen, årsvis, om året, per år - rapidamentehastigt, snabbt - para sempre, permanentementebestående, permanent, varaktigt - provisoriamente, temporariamenteför tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligt - terçafeira, terça-feiratisdag - endlessly, interminably (en) - molementelångsamt, trögt - enduringly (en) - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararkontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängande - velhiceålderdom[] - contínuo, ininterruptokontinuerlig, oavbruten, sammanhängande - contemporâneomodern, nutida - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoletoföråldrad, omodern - em desuso a cairnästan föråldrad - cedotidig - matinal, matutinotidig - centralmellersta, mittersta - atrasado, recente, tardeföre detta, förra, förre, sent - póstumopostum - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragen - duradouro, durávelbestående, varaktig - sem fimändlös, oändlig - breve, curtokort, kortfattad, kortvarig - momentâneosom varar ett ögonblick, tillfällig - permanentebestående, permanent, stadigvarande - permanentebestående, varaktig - eterno, intemporal, interminável, perpétuoändlös, evig, evighets, evinnerlig, oavbruten, ständig - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitórioefemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergående - evanescente, infinitesimalflyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnande - anual, por anoårlig, års- - semanalvecko- - períodoperiod, tidsrymd - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - passadoförflutet, förflutna, forntid - históriahistorie- - blivande - hora, tempo-dags, tid, tidpunkt - day (en) - kontinuum, sammanhängande enhet - history (en) - horas[] klockan [] - duraçãovaraktighet - time scale, time scale factor (en) - semana de trabalhoarbetsvecka - semanavecka, -vecka - day (en) - ao longo da vida, duração de vidalivslängd, livstid - life (en) - life (en) - milenário, milénio - det förflutna, förr - esperança de vida, probabilidades de vidaförväntad livslängd, medellivslängd, sannolik livslängd - mortedöd, döden, dödsfall - alémliv efter detta - age, eld (en) - babyhood, early childhood, infancy (en) - puberdadepubertet - a casa dos vinte, os anos vinteåldern mellan tjugo och trettio år, tjugotalet - os anos trintatrettiotalet - 1940s, forties (en) - nos anos cinquentafemtiotalet - os anos sessentasextiotalet - os anos setentasjuttiotalet - anos oitenta, casa dos oitentaåldern mellan åttio och nittio år, åttiotalet - anos oitenta, casa dos oitenta, década dos oitenta, os anos oitentaåldern mellan åttio och nittio år, åttiotalet - os anos noventanittiotalet - década dos noventa, os anos noventa, os noventaåldern mellan nittio och hundra år, nittiotalet - voting age (en) - day (en) - Inauguration Day, January 20 (en) - bissextile day, February 29, leap day (en) - festival (en) - domingosöndag - segunda-feiramåndag - quarta-feiraonsdag - quinta-feiratorsdag - sexta-feirafredag - sábadolördag - sábadosabbat, vilodag - diadag, dagtid, dygn - alva, amanhecer, madrugada, manhãmorgon - meio dia, meio-diaklockan tolv på dagen, middag, middagstid - anoitecer/tardinha, noite, tardeafton, kväll - horário nobrebästa sändningstid - noitenattetid - kväll - night (en) - night (en) - meia-noitemidnatt - hora de dormirläggdags - amanhecer, aurora, nascer do soldagning, gryning, soluppgång - lusco-fuscoskymning - -vecka - quinzenafjorton dagar, två veckor - dia do juízo final, Juízo Finaldomedag, yttersta domen - à distância, distância, longeavstånd, fjärran, håll - tidkontroll, tidtagning - data limitedeadline, frist, tidsgräns - Walpurgis Night (en) - December 31, New Year's Eve (en) - Ano Novo, dia de Ano Novonyårsdag - Martin Luther King Day, Martin Luther King Jr's Birthday (en) - January 19, Lee's Birthday, Robert E Lee's Birthday, Robert E Lee Day (en) - Hogmanay (en) - Tet, tubal embryo transfer (en) - All-hallown summer, Indian summer, Old Wives' summer, Saint-Luke's summer, Saint Martin's summer, Saint-Martin's summer (en) - February 2, Groundhog Day (en) - February 12, Lincoln's Birthday (en) - February 14, Saint Valentine's Day, St Valentine's Day, Valentine's Day, Valentine Day (en) - February 22, Washington's Birthday (en) - March 2, Texas Independence Day (en) - March 17, Saint Patrick's Day, St Patrick's Day (en) - första april - April 14, Pan American Day (en) - Primeiro de Maioförsta maj - dia das mãesmors dag - Armed Forces Day (en) - Decoration Day, Memorial Day (en) - Davis' Birthday, Jefferson Davis' Birthday, June 3 (en) - amerikanska flaggans dag - dia dos paisfars dag - Fourth of July, Independence Day, July 4 (en) - Citizenship Day, September 17 (en) - Columbus Day, Discovery Day, October 12 (en) - October 24, United Nations Day (en) - Dia das Bruxasallhelgonaafton, Halloween - véspera de Nataljulafton - feriado nacionalallmän helgdag - feriado, feriado bancárioallmän helgdag - Commonwealth Day, Empire day, May 24 (en) - Dominion Day, July 1 (en) - 14 July, Bastille Day (en) - Armistice Day, November 11, Veterans' Day, Veterans Day (en) - dia de acção de graçastacksägelsedag, tacksägelsedagen - year (en) - ano bissextoskottår - ano civil - ano solar - date, twelvemonth, year, yr (en) - anoår - trimestrehalv termin, kvartalstermin - day (en) - calendar month, month (en) - mid-April (en) - midsommarafton - limitation (en) - períodoperiod, tid - horastund, tid, tidpunkt, timme - horastund, tid, tidpunkt - happy hour (en) - hora de ponta, rushrusningstid - []tid - autumn, fall (en) - Verãosommar, sommartid - canicular days, canicule, dog days (en) - temporadasäsong - época, idadeperiod, tid, tidevarv - eternidade[] evighet, evighet, evigheten - ápice, conjuntura, minuto, segundinhoi samma stund, just då, kick, minut, situation, slag, stund, tidpunkt - alturatidpunkt - ocasiãotillfälle - minutominut - fracção de segundos, instantebråkdel av en sekund, nafs, ögonblick - generation (en) - aniversárioårsdag, födelsedag - jubileujubileum - wedding anniversary (en) - time immemorial, time out of mind (en) - começoansats, begynnelse, början, inledning - acabamento, fimavslutning, slut - limitegräns - interval, time interval (en) - espaço-dags, stund, -timme - hora, momento, tempo - intervalo, pausa, quebraavbrott, intervall, mellanakt, rast, uppehåll - adiamentosenareläggning, uppskjutande - interregnointerregnum - meia-vida, período de semidesintegraçãohalveringstid - cycle, rhythm, round (en) - phase, phase angle (en) - turnoskift[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼