Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

süre, vakithora, horas - hızlarapidamente - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - her sene, yılda biranualmente - çabucak, hızla, süratlerapidamente - sürekli olarakpara sempre, permanentemente - geçici olarak, geçiçi olarakprovisoriamente, temporariamente - salıterçafeira, terça-feira - endlessly, interminably (en) - tembel tembelmolemente - enduringly (en) - aralıksız, aralıksız olarak, devamlı, devamlı olarak, durmadan, durmaksızın, mütemadiyen, sürekli, sürekli olarakcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - ihtiyarlık, yaş, yaşlılıkvelhice - aralıksız, kesintisiz, mütemadi, süreklicontínuo, ininterrupto - günümüzcontemporâneo - hükmü kalmamış, modası geçmiş, zaman aşımına uğramışantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - modası geçmişem desuso a cair - erken, vakitsizcedo - erken, sabahmatinal, matutino - orta, ortadakicentral - ...-in sonuna kadar, eski, geç, gecenin geç vaktinde, önceki, sabıkatrasado, recente, tarde - ölümünden sonrapóstumo - birleşin!, bütün ülkelerin işçileri, çok uzun, uzayıp giden, uzun süren, uzun uzadıyacomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - devamlı, nihayetinde, sürekli, tükenmeyenduradouro, durável - bitmek bilmeyen, sonsuz, süreklisem fim - az, kısabreve, curto - bir anlıkmomentâneo - süreklipermanente - bitmez tükenmez, sonsuz, süreklipermanente - bitmez tükenmez, ebedi, ezelî ve ebedî, ölmez, ölümsüz, sonsuz, süreklieterno, intemporal, interminável, perpétuo - impermanent, temporary (en) - eğreti, fani, geçici, süreksizefémero, passageiro, transitório - fani, gözden kaybolan, unutulup gidenevanescente, infinitesimal - yılda bir olan, yıllıkanual, por ano - haftalıksemanal - dönem, süreperíodo - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - geçmiş, mazipassado - tarih, tarihçehistória - ati, gelecek, istikbal - vakit, zamanhora, tempo - gün - bölünmemiş şey, süreç - tarih - zamanhoras - ...-lik, süreduração - time scale, time scale factor (en) - iş günlerisemana de trabalho - haftasemana - gün, gündüz - hayat, ömür, yaşamao longo da vida, duração de vida - hayat, ömür, yaşam - hayat, ömür, yaşam - binyıl, bin yıl, milenyummilenário, milénio - geçmiş, mazi - ömür, yaşam süresiesperança de vida, probabilidades de vida - ölüm, ölüm nedenimorte - ahiret, öbür dünyaalém - çağ, yaş - babyhood, early childhood, infancy (en) - ergenlikpuberdade - 20-30 arası asırlar, 20-30 yaşlara casa dos vinte, os anos vinte - 3.üncü-4.üncü asırlaros anos trinta - 1940s, forties (en) - ellilernos anos cinquenta - 600-700 yıllarıos anos sessenta - 70-79 arasında olanos anos setenta - seksenlianos oitenta, casa dos oitenta - seksen ile doksan yaşları arası, seksenleranos oitenta, casa dos oitenta, década dos oitenta, os anos oitenta - doksanıncıos anos noventa - doksanlar, doksanlı yıllardécada dos noventa, os anos noventa, os noventa - oy verme yaşı, seçme yaşı - gün - Inauguration Day, January 20 (en) - artıkgün - festival (en) - pazardomingo - pazartesisegunda-feira - çarşambaquarta-feira - perşembequinta-feira - cumasexta-feira - cumartesisábado - kutsal günsábado - gün, gündüzdia - sabahalva, amanhecer, madrugada, manhã - baldıra kadar giysi, gün ortası, midi, öğle, öğlen, öğle vaktimeio dia, meio-dia - akşam, akşamüstüanoitecer/tardinha, noite, tarde - prime time, reyting saatihorário nobre - gece, gece vaktinoite - akşam, gece, gece vakti - gece - night (en) - geceyarısı, gece yarısımeia-noite - yatma zamanıhora de dormir - gün doğumu, güneşin doğması, şafak vakti, tan, tan ağarmasıamanhecer, aurora, nascer do sol - alacakaranlık, alaca karanlıklusco-fusco - hafta içi/arası - iki hafta, onbeş günquinzena - kıyamet, kıyamet günüdia do juízo final, Juízo Final - uzakà distância, distância, longe - pointing, timekeeping (en) - mühlet, son bitme tarihi, teslim tarihidata limite - Walpurgis Night (en) - yılbaşı - yılbaşı, yılbaşı günüAno Novo, dia de Ano Novo - Martin Luther King Day, Martin Luther King Jr's Birthday (en) - January 19, Lee's Birthday, Robert E Lee's Birthday, Robert E Lee Day (en) - Hogmanay (en) - Tet, tubal embryo transfer (en) - All-hallown summer, Indian summer, Old Wives' summer, Saint-Luke's summer, Saint Martin's summer, Saint-Martin's summer (en) - February 2, Groundhog Day (en) - February 12, Lincoln's Birthday (en) - Sevgililer Günü - February 22, Washington's Birthday (en) - March 2, Texas Independence Day (en) - March 17, Saint Patrick's Day, St Patrick's Day (en) - 1 Nisan - April 14, Pan American Day (en) - 1 MayısPrimeiro de Maio - Anneler Günüdia das mães - Armed Forces Day (en) - Decoration Day, Memorial Day (en) - Davis' Birthday, Jefferson Davis' Birthday, June 3 (en) - Flag Day, June 14 (en) - Babalar Günüdia dos pais - Fourth of July, Independence Day, July 4 (en) - Citizenship Day, September 17 (en) - Columbus Day, Discovery Day, October 12 (en) - Birleşmiş Milletler Günü - Cadılar BayramıDia das Bruxas - Noel arifesivéspera de Natal - resmi tatilferiado nacional - bankaların tatil günüferiado, feriado bancário - Commonwealth Day, Empire day, May 24 (en) - Dominion Day, July 1 (en) - 14 July, Bastille Day (en) - Armistice Day, November 11, Veterans' Day, Veterans Day (en) - Şükran Günüdia de acção de graças - yıl - artık yılano bissexto - sene, takvim yılı, yılano civil - ano solar - date, twelvemonth, year, yr (en) - mevsim, sene, sezon, yılano - çeyrek öğretim yılı, üç aylık dönemtrimestre - gün - takvim ayı - mid-April (en) - Yaz Bayramı arifesi - limitation (en) - dönem, süreperíodo - saat, zamanhora - bir işin zamanıhora - happy hour (en) - kalabalık saathora de ponta, rush - season, time of year (en) - autumn, fall (en) - yaz, yaz mevsimiVerão - bunaltıcı sıcaklar, en sıcak yaz günleri - mevsim, sezontemporada - yıllarépoca, idade - bin yıl, çok uzun görünen bir sure, ölümsüzlük, sonsuzluketernidade - an, bu anda, bu aşamada, dakika, kısa an, lahza, lâhza, saniye, tam o anápice, conjuntura, minuto, segundinho - tam zamanı, uygun an, vakit, zamanaltura - münasebet, vesileocasião - dakika, derecenin altmışta biriminuto - an, lâhza, salisefracção de segundos, instante - generation (en) - yıldönümü, yıl dönümüaniversário - jübilejubileu - evlenme yıldönümü, evlilik yıldönümü - time immemorial, time out of mind (en) - başlama, başlangıç, ortaya çıkışcomeço - bitiş, nihayet, sonacabamento, fim - sınırlimite - müddet, süre, zaman aralığı - boşluk, kuşak, zamanespaço - vakithora, momento, tempo - antrakt, ara, durma, fasıla, mola, süre, teneffüsintervalo, pausa, quebra - ertelemeadiamento - geçici hükümetinterregno - yarılanma süresimeia-vida, período de semidesintegração - cycle, rhythm, round (en) - phase, phase angle (en) - vardiya süresiturno[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼