Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

tidhora, horas - snabbtrapidamente - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - årligen, årsvis, om året, per åranualmente - hastigt, snabbtrapidamente - bestående, permanent, varaktigtpara sempre, permanentemente - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligtprovisoriamente, temporariamente - tisdagterçafeira, terça-feira - endlessly, interminably (en) - långsamt, trögtmolemente - enduringly (en) - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängandecontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - ålderdom[]velhice - kontinuerlig, oavbruten, sammanhängandecontínuo, ininterrupto - modern, nutidacontemporâneo - föråldrad, omodernantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - nästan föråldradem desuso a cair - tidigcedo - tidigmatinal, matutino - mellersta, mitterstacentral - före detta, förra, förre, sentatrasado, recente, tarde - postumpóstumo - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragencomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - bestående, varaktigduradouro, durável - ändlös, oändligsem fim - kort, kortfattad, kortvarigbreve, curto - som varar ett ögonblick, tillfälligmomentâneo - bestående, permanent, stadigvarandepermanente - bestående, varaktigpermanente - ändlös, evig, evighets, evinnerlig, oavbruten, ständigeterno, intemporal, interminável, perpétuo - impermanent, temporary (en) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergåendeefémero, passageiro, transitório - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnandeevanescente, infinitesimal - årlig, års-anual, por ano - vecko-semanal - period, tidsrymdperíodo - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - förflutet, förflutna, forntidpassado - historie-história - blivande - -dags, tid, tidpunkthora, tempo - day (en) - kontinuum, sammanhängande enhet - history (en) - [] klockan []horas - varaktighetduração - time scale, time scale factor (en) - arbetsveckasemana de trabalho - vecka, -veckasemana - day (en) - livslängd, livstidao longo da vida, duração de vida - life (en) - life (en) - milenário, milénio - det förflutna, förr - förväntad livslängd, medellivslängd, sannolik livslängdesperança de vida, probabilidades de vida - död, döden, dödsfallmorte - liv efter dettaalém - age, eld (en) - babyhood, early childhood, infancy (en) - pubertetpuberdade - åldern mellan tjugo och trettio år, tjugotaleta casa dos vinte, os anos vinte - trettiotaletos anos trinta - 1940s, forties (en) - femtiotaletnos anos cinquenta - sextiotaletos anos sessenta - sjuttiotaletos anos setenta - åldern mellan åttio och nittio år, åttiotaletanos oitenta, casa dos oitenta - åldern mellan åttio och nittio år, åttiotaletanos oitenta, casa dos oitenta, década dos oitenta, os anos oitenta - nittiotaletos anos noventa - åldern mellan nittio och hundra år, nittiotaletdécada dos noventa, os anos noventa, os noventa - voting age (en) - day (en) - Inauguration Day, January 20 (en) - bissextile day, February 29, leap day (en) - festival (en) - söndagdomingo - måndagsegunda-feira - onsdagquarta-feira - torsdagquinta-feira - fredagsexta-feira - lördagsábado - sabbat, vilodagsábado - dag, dagtid, dygndia - morgonalva, amanhecer, madrugada, manhã - klockan tolv på dagen, middag, middagstidmeio dia, meio-dia - afton, kvällanoitecer/tardinha, noite, tarde - bästa sändningstidhorário nobre - nattetidnoite - kväll - night (en) - night (en) - midnattmeia-noite - läggdagshora de dormir - dagning, gryning, soluppgångamanhecer, aurora, nascer do sol - skymninglusco-fusco - -vecka - fjorton dagar, två veckorquinzena - domedag, yttersta domendia do juízo final, Juízo Final - avstånd, fjärran, hållà distância, distância, longe - tidkontroll, tidtagning - deadline, frist, tidsgränsdata limite - Walpurgis Night (en) - December 31, New Year's Eve (en) - nyårsdagAno Novo, dia de Ano Novo - Martin Luther King Day, Martin Luther King Jr's Birthday (en) - January 19, Lee's Birthday, Robert E Lee's Birthday, Robert E Lee Day (en) - Hogmanay (en) - Tet, tubal embryo transfer (en) - All-hallown summer, Indian summer, Old Wives' summer, Saint-Luke's summer, Saint Martin's summer, Saint-Martin's summer (en) - February 2, Groundhog Day (en) - February 12, Lincoln's Birthday (en) - February 14, Saint Valentine's Day, St Valentine's Day, Valentine's Day, Valentine Day (en) - February 22, Washington's Birthday (en) - March 2, Texas Independence Day (en) - March 17, Saint Patrick's Day, St Patrick's Day (en) - första april - April 14, Pan American Day (en) - första majPrimeiro de Maio - mors dagdia das mães - Armed Forces Day (en) - Decoration Day, Memorial Day (en) - Davis' Birthday, Jefferson Davis' Birthday, June 3 (en) - amerikanska flaggans dag - fars dagdia dos pais - Fourth of July, Independence Day, July 4 (en) - Citizenship Day, September 17 (en) - Columbus Day, Discovery Day, October 12 (en) - October 24, United Nations Day (en) - allhelgonaafton, HalloweenDia das Bruxas - julaftonvéspera de Natal - allmän helgdagferiado nacional - allmän helgdagferiado, feriado bancário - Commonwealth Day, Empire day, May 24 (en) - Dominion Day, July 1 (en) - 14 July, Bastille Day (en) - Armistice Day, November 11, Veterans' Day, Veterans Day (en) - tacksägelsedag, tacksägelsedagendia de acção de graças - year (en) - skottårano bissexto - ano civil - ano solar - date, twelvemonth, year, yr (en) - årano - halv termin, kvartalstermintrimestre - day (en) - calendar month, month (en) - mid-April (en) - midsommarafton - limitation (en) - period, tidperíodo - stund, tid, tidpunkt, timmehora - stund, tid, tidpunkthora - happy hour (en) - rusningstidhora de ponta, rush - []tid - autumn, fall (en) - sommar, sommartidVerão - canicular days, canicule, dog days (en) - säsongtemporada - period, tid, tidevarvépoca, idade - [] evighet, evighet, evigheteneternidade - i samma stund, just då, kick, minut, situation, slag, stund, tidpunktápice, conjuntura, minuto, segundinho - tidpunktaltura - tillfälleocasião - minutminuto - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblickfracção de segundos, instante - generation (en) - årsdag, födelsedaganiversário - jubileumjubileu - wedding anniversary (en) - time immemorial, time out of mind (en) - ansats, begynnelse, början, inledningcomeço - avslutning, slutacabamento, fim - gränslimite - interval, time interval (en) - -dags, stund, -timmeespaço - hora, momento, tempo - avbrott, intervall, mellanakt, rast, uppehållintervalo, pausa, quebra - senareläggning, uppskjutandeadiamento - interregnuminterregno - halveringstidmeia-vida, período de semidesintegração - cycle, rhythm, round (en) - phase, phase angle (en) - skiftturno[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼