Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

accommodating, complaisant, cooperative, forthcoming, helpful, lenient, obliging, over-obliging, ready to help, willing, willing to helpizpalīdzīgs, laipns, pretimnākošs - fearful, timorous, trepidbaiļpilns, baismīgs, drausmīgs - discontent, discontentedneapmierināts - disaffected, ill-affected, malcontent, rebelliousneapmierināts - discontented, disgruntled, dissatisfied, put outneapmierināts, saīdzis - quarrelsomeķildīgs, nesaticīgs, strīdīgs - voyeurism - antipathetic, antipathetical, averse, indisposed, loath, lothnegribīgs - admiringapbrīnojams, apbrīnojošs - animation, effervescence, liveliness, vibrance, vibrancy, vitality, vivaciousness, vivacityspars, žirgtums - coltishness, ebullience, enthusiasm, exuberancebagātība, pārpilnība - openness, receptiveness, receptivity, responsiveness, susceptibilityietilpība, uztveres spēja - resistance - foible, idiosyncrasy, mannerism, quirkidiosinkrāzija - expedience, opportunism, self-interest, self-seekingoportūnisms - energy, get-up-and-go, pushenerģija, mērķtiecība, uzņēmība - considerateness, consideration, thoughtfulnessdomīgums, rūpīgums, uzmanīgums - concealment, discretion, keeping back, modesty, privacy, secrecy, tact, tactfulnesstakta izjūta, taktiskums, takts - veracitypatiesīgums, taisnīgums, ticamība - ataraxia - handedness, laterality - left-handedness, sinistralitykreiliskums - dextrality, right-handedness - assertiveness, self-assertiveness - ivory tower - confusedness, confusion, disarray, mental confusion, muddinessapmulsums, juceklis, neskaidrība - bafflement, befuddlement, bemusement, bewilderment, dumbfoundness, mystification, obfuscation, perplexity, puzzlement, stupefactionapjukums, apmulsums, samulsums - perplexityapmulsums - assurance, authority, confidence, self-assurance, self-confidence, surenessdrošums, nekļūdīgums, paļāvība, pārliecība, pašapziņa, pašpaļāvība, pašpārliecība - audacity, certainty, certitude, cocksureness, daring, overconfidence, recklessnesspārliecība - distrust, misgiving, mistrust, suspicionļauna nojauta, neuzticība - mother fixation, Oedipal complex, Oedipus, Oedipus complex - Electra complex - inferiority complex, sense of inferiority - American Dream - bloodlust - libido - lasciviousness, lecherousness, lust, lustfulnessveselība - nymphomania - mysophilia - Anglophilia - shynessbiklums, kautrība - angst - belonging - defeatismsakāvniecība - cynicismcinisms - calf love, crush, infatuation, puppy lovepusaudžu mīlestība - affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmnessmaigums, mīlestība, pieķeršanās, simpātijas - regard, respectcieņa - misogynism, misogynysieviešu nīšana - misology - misoneism - itchy feet, wanderlustceļošanas prieks - Christ Within, Inner Light, Light, Light Within - mental health - rationality, reason, reasonableness[]prātīgums[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼