Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

mahal, mekan, nokta, yerlocation - atmosferle ilgiliatmospheric, atmospherical - basketball court - intergalactic - bölme, boşluk, mermi yuvası, odachamber - bema, chancel, chorus, presbytery, sanctuary - kümes bahçesichicken run, chicken yard, fowl run, henhouse, hen yard - balkonbalcony, circle, dress circle - avlu, taşlıkcourt, courtyard, inner court, quadrangle, yard - yaya geçidicrossing, crossover, crosswalk, pedestrian crossing, pelican crossing, zebra crossing - cul, cul de sac, dead end - ambar, depo, emanetçideposit, depositary, depository, repository - kenaredge - çiçek tarhı, tarhbed of flowers, flowerbed, flower bed, flower-bed - taban, temelbase, foot, foundation, fundament, groundwork, substructure, understructure - meyve bahçesigrove, orchard, plantation, woodlet - adaisland - allotment, kitchen garden, vegetable garden, vegetable patch - yolun kenarında arabaların durabileceği alanlayby, lay-by, pull-off, rest area, rest stop - kilisenin orta bölümünave - teraspatio, terrace - yaya geçidipedestrian crossing, zebra crossing - oyukniche, recess - kayalık bahçerockery, rock garden, rock-garden - gül bahçesirose garden - terminal, uçbirimdepot, terminal, terminus - transept - halkın koruyucusu lider, kürsü, piskopos tahtı, platform, tribün, yüksek rütbeli subaytribune - bağ, üzüm bağıvinery, vineyard - kızakshipway, slip, slipway, ways - iş, işyeriwork, workplace - Annwfn, Annwn - eldorado, hayali altın şehireldorado, El Dorado - Erewhon - Eden, Garden of Eden - Paradise - Valhalla, Walhalla - cehennem, tamudamnation, Hell, infernal region, Inferno, Jahannam, nether region, perdition, pit - Gehenna, Tartarus - Midgard - hayaller ülkesi, periler ülkesidreamland, dreamworld, never-never land - boşluk, yerblank space, place, space, spot - Antarctic Circle - başucu, zevalapex, apex of the sun's way, solar apex - apoapsis, point of apoapsis - afel, en uzak noktaaphelion - kutup dairesipolar circle - Arctic Circle - asteroid belt - interstellar space - heliosfer, helyosferheliosphere - intergalactic space - deep space - kapsam, sınırbound, boundary, bounds - hudut, sınır, sınır çizgisiborder, borderline, boundary, boundary line, delimitation, demarcation, dividing line, frontier, limit, mete - bowels - göksel ekvatorcelestial equator, equinoctial, equinoctial circle, equinoctial line - gökkubbecelestial sphere, empyrean, expanse, firmament, heavens, skies, sky, sphere, vault of heaven, welkin - merkez, ortacenter, centre, midpoint - center of mass, centre of mass - corner - ağaç büyüme üst sınırıtimberline, timber line, tree line - profile - end - can alıcı nokta, deprem merkezi, merkez üssüepicenter, epicentre - büyük çembergreat circle - ufukapparent horizon, horizon, sensible horizon, skyline, visible horizon - en yoğun/kalabalık yer, ormanın tam ortasındamidst, thick - ionosphere - çizgi, hatline - boylam, doruk, meridyenline of longitude, longitude, meridian - prime meridian - uluslararası tarih çizgisidateline, date line, International Date Line - periapsis, point of periapsis - yerberiperigee - günberiperihelion - bölge, yerpart, region - bilinmeyen yerterra incognita, unknown, unknown region - kerte hattıcompass point, loxodrome, rhumb, rhumb line - danger - plane section, section - sector - alan, sahaspace - boşlukvacuity, vacuum - durakstop - Tropic of Cancer - Tropic of Capricorn - mahal, olay yeri, sahne, yerlocale, location, locus, scene, setting, stage, venue - doruk, tepe, zirveacme, apex, peak, summit, vertex - meridyen, zenit, zirvezenith - burçhouse, mansion, planetary house, sign, sign of the zodiac, star sign - gökyüzü ya da denizblue, blue air, blue sky, wild blue yonder - exosphere - hidrosfer, suküre, su küre, su yuvarıhydrosphere - interplanetary medium - interstellar medium - aydaki karanlık düzlükler, mariya, meryem anamare, maria - mezosfer, orta küremesosphere - ozone layer, ozonosphere - stratosferstratosphere - thermosphere - tropopause - troposfertroposphere - alanfield, field of force, force field - magnetosphere - manyetik alanflux, magnetic field, magnetic flux - hayat sahası, yaşam yerihabitable room, lebensraum, livable space, living space - boşlukemptiness, vacancy, vacuum, void - arkaplan, çevre, yerbackground, scope, setting[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼