Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

อย่างเป็นภัย, อย่างไม่เชื่อฟังcom marotice, travessamente - อย่างทันทีinstantaneamente - อย่างทันที, เร็วabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - breach of trust (en) - ตามเวลาที่คาดไว้, อย่างตรงต่อเวลา, อย่างตรงเวลาdevidamente, pontualmente - โดยรับผิดชอบresponsavelmente - as usual (en) - astigmático - irrevogavelmente - ซึ่งสามารถจ่ายได้pagável - artificialmente - อย่างผิดกฎหมาย, ไร้กฏหมายilegalmente, ilicitamente - อย่างลับ ๆconfidencialmente, em confidência, em segredo - anticonstitucional, inconstitucional - อย่างมีเหตุผลracionalmente - desnecessariamente, inutilmente - exemption, granting immunity, immunity (en) - unjustly (en) - inevitavelmente - ตามธรรมเนียม, โดยปกติวิสัยhabitualmente - inexorably (en) - อย่างสมัครใจvoluntariamente - อย่างไม่ได้ตั้งใจinvoluntariamente - unlawfully (en) - โดยมิชอบinjustamente - ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, อย่างจำเป็นต้องobrigatoriamente - อย่างมีศักยภาพpotencialmente - อย่างไม่ซื่อสัตย์desonestamente - อย่างหน้าไหว้หลังหลอกhipocritamente - โดยยุติธรรมrazoavelmente - injustamente - อย่างไม่น่าไว้วางใจtraiçoeiramente - final, último - fraudulentamente - อย่างยุติธรรมimparcialmente - อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุมcriteriosamente - perfidiously (en) - ตามหลักไวยากรณ์gramaticalmente - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - ซึ่งอยู่ในระยะเวลาการภาคทัณฑ์, เฉพาะกาลestagiário, provisória, provisório - job (en) - dano - delinqüência juvenil - ความไม่ระมัดระวัง, ความไม่เอาใจใส่descuido, desleixo, displicência, imprudência, negligência - การหลีกเลี่ยงevasão - sonegação de impostos - damage, legal injury, wrong (en) - ปฐมบาปpecado original - pecado mortal - การทำผิดกฎหมาย, อาชญากรรมcrime, sujeira - การกระทำผิดกฎหมาย, อาชญากรรมcrime, delito - infração, infracção - perpetração - การกระทำทารุณทางเพศ - crime de guerra - การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ได้แต่งงาน, การมีชู้adultério - incesto - in operation, operating, operational (en) - ซึ่งเป็นทางเลือกfacultativo - de rigueur (en) - bad, defective (en) - การแบ่งแยกdiscriminação, favoritismo - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismo - การยึดชาติพันธุ์เป็นเกณฑ์racismo - sexismo - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - due process, due process of law (en) - การสอดคล้องกันconformidade - formality (en) - line (en) - พิธีกรรมทางศาสนาobservação, observância - necessitar, precisar - legal - unlawful (en) - extrajudicial - morganático - โสดsolteiro - civil (en) - ที่ต้องหลีกเลี่ยง, ที่ไม่จำเป็นdesnecessário, inútil - normal - duty-bound, obliged (en) - unpardonable (en) - ซึ่งยอมรับได้admissível - ตรงเวลาpontual - timely (en) - ล่าช้าtardio - qualified (en) - official, prescribed (en) - accountable (en) - sound (en) - beato - Blessed (en) - ที่เป็นมาตรฐานuniformizado - extraterritorial - binding (en) - ชดเชยcompensar, indemnizar - clear, pass (en) - get through, make it, pass, qualify (en) - ฝ่าฝืน, โต้แย้งinfringir - roubar - cheat, chisel, rip off (en) - หลอกลวงiludir - นำไปในทางผิดperverter - เหมาะสมกับadequar-se - ที่เกี่ยวกับเมืองcitadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbano - admit, allow (en) - multicultural (en) - ทำให้ลัดวงจรcurto-circuito - ความรับผิดชอบ, ภาระ, หน้าที่ - responsabilidade - ความถูกต้องตามกฎหมาย, หลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้legalidade, legitimidade - validity, validness (en) - effect, force (en) - legitimidade - การมีศีลธรรมvirtude - virtude - ความบริสุทธิ์castidade - honor, honour, pureness, purity (en) - ความถูกต้อง, ความยุติธรรมequidade, justeza, justiça - ความถูกต้องrazão - ความซื่อสัตย์integridade - การอนุญาตให้เข้าได้, สิทธิ์ในการเข้าพบ, สิทธิ์ในการใช้acesso, direito de ingresso - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - การตั้งชื่อdireito - direito à vida - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei - สิทธิของพลเมืองตามกฏหมายdireitos civis - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensa - freedom of assembly (en) - การได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง, สิทธิในการเลือกตั้งdireito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, voto - equal opportunity (en) - การอนุญาต, อำนาจ, อำนาจหน้าที่autoridade, poder - ขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฏหมายควบคุมไปถึงjurisdição - ด้วยความเต็มใจlivre vontade - การกลับไปกลับมาatraso - practice (en) - costumes, maneiras - code of behavior, code of conduct (en) - courtly love (en) - การละเลยomissão - exclusão - res adjudicata, res judicata (en) - คำแนะนำ, ตัวชี้นำdiretriz - á-bê-cê, bê-á-bá, rudimentos - condição necessária - ความยุติธรรมimparcialidade - disinterestedness (en) - conformismo - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - princípio - caveat emptor (en) - มารยาทetiqueta - protocol (en) - โพรโทคอล - FTP - HTTP - MIDI - TCP - สองมาตรฐานpadrão duplo - repreensão - lição prática - cabala - open secret (en) - approval, commendation (en) - aprovação, endosso - ใช้ได้concordância - การพิมพ์ผิด, ข้อผิดพลาดในการเขียนerro de impressão, erro tipográfico, gralha - ความผิดพลาดdeslize, lapso - trocadilho - การออกเสียงผิดpronúncia errada - atribuição de errado, interpretação errada - proibição - critério, norma, pedra-de-toque - การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติdefeito - destino - desvio - interrupção - ตัดไฟcorte de energia - disturbance, perturbation (en) - formalities, formality (en) - independence (en) - องค์ประกอบสำคัญexigência, fundamento, indispensável/fundamento - falta - norm (en) - legal status (en) - legal rule, rule of law (en) - innocence, pureness, purity, sinlessness, whiteness (en) - การประณาม, คำตำหนิculpabilidade - criminalidade - academic freedom (en) - autarcia - freedom of the seas (en) - ความเป็นอิสระ, เอกราชindependência - อิสระเสรีliberdade - liberdade - constraint, restraint (en) - dissimulação, encobrimento - ความลับsigilo - ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน, รอยตำหนิdefeito, deficiência, falha, limitação - จุดบกพร่อง - aberração, afastamento, anomalia, desvio, ignorante - anomalia[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼