» 

dicionario analógico

ertelystent, skjelmsk, slemt, uskikkelig - momentant, øyeblikkelig - brått, bryskt - breach of trust (en) - passende, presist, punktlig, rettmessig, som seg hør og bør - ansvarlig - as usual (en) - astigmático (pt) - irrevogavelmente (pt) - som forfaller - artificialmente (pt) - illegalt, lovløst, ulovlig - i fortrolighet, konfidensielt - anticonstitucional, inconstitucional (pt) - fornuftig, rasjonelt - selvfølgelig, unødig - exemption, granting immunity, immunity (en) - unjustly (en) - inevitavelmente (pt) - i sin alminnelighet, vanligvis - inexorably (en) - av egen fri vilje, frivillig - ufrivillig, uvilkårlig - unlawfully (en) - uberettiget, urettferdig - bindende, obligatorisk, tvungent - eventuelt, muligens, potensielt - uærlig, uredelig - hyklersk, skinnhellig - rett og rimelig - injustamente (pt) - forrædersk, med stor risiko - avsluttende, sist, slutt- - fraudulentamente (pt) - upartisk - klokt, skjønnsomt - perfidiously (en) - grammatikalsk, grammatisk - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - betinget, foreløpig, midlertidig, prøvetids- - job (en) - dano (pt) - delinqüência juvenil (pt) - likegyldighet, skjødesløshet, uaktsomhet - omgåelse, unndragelse - sonegação de impostos (pt) - damage, legal injury, wrong (en) - pecado original (pt) - dødssynd - forbrytelse, kriminalitet, mord - forseelse, grov forbrytelse, lovovertredelse - brudd, krenkelse, overtredelse - perpetração (pt) - seksuelt misbruk - crime de guerra (pt) - ekteskapsbrudd, hor, samleie, utroskap - incesto (pt) - in operation, operating, operational (en) - valgfri - de rigueur (en) - bad, defective (en) - diskriminering, forskjellsbehandling - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismo (pt) - raseideologi, rasisme - sexismo (pt) - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - due process, due process of law (en) - konformitet, samsvar - formality (en) - line (en) - helligholdelse - behøve, ha bruk for, trenge - lov-, rettmessig - unlawful (en) - extrajudicial (pt) - morganático (pt) - ugift - civil (en) - overflødig, unødvendig - normal (pt) - duty-bound, obliged (en) - unpardonable (en) - godtatt, tillatelig - presis, punktlig - timely (en) - for seint, forsinket, på etterskudd - qualified (en) - official, prescribed (en) - accountable (en) - sound (en) - beato (pt) - Blessed (en) - normal-, standard - extraterritorial (pt) - binding (en) - bøte på, erstatte - clear, pass (en) - get through, make it, pass, qualify (en) - bestride, imøtegå, krenke, overtre - roubar (pt) - cheat, chisel, rip off (en) - føre bak lyset - forderve, forføre - passe til - borger-, by-, kommune- - admit, allow (en) - multicultural (en) - kortslutning, kortslutte - ansvar - responsabilidade (pt) - ektefødsel, legalitet, legitimitet, lovlighet - validity, validness (en) - effect, force (en) - legitimidade (pt) - dydighet - karakterstyrke - jomfruelighet, kyskhet, uskyld - honor, honour, pureness, purity (en) - rettferdighet, rettskaffenhet - rett - ærlighet, hederlighet, integritet - adgang, tilgang - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - benevnelse, rett, rettighet, tittel - direito à vida (pt) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei (pt) - borgerrettigheter, personlig frihet - liberdade de culto (pt) - liberdade de opinião (pt) - liberdade de imprensa (pt) - freedom of assembly (en) - stemmerett - equal opportunity (en) - autoritet, myndighet - domsmyndighet, jurisdiksjon - fri vilje - det å være tilbakestående, treghet - practice (en) - costumes, maneiras (pt) - code of behavior, code of conduct (en) - courtly love (en) - forglemmelse, unnlatelse - utelukkelse, utestengning - res adjudicata, res judicata (en) - retningslinje - ABC, basiskunnskap - condição necessária (pt) - upartiskhet - disinterestedness (en) - conformismo (pt) - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - grunnsetning, lov, prinsipp - caveat emptor (en) - skikk og bruk, takt og tone - protocol (en) - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - padrão duplo (pt) - advarsel, irettesetting - lição prática (pt) - cabala (pt) - open secret (en) - approval, commendation (en) - endossement, påtegning, støtte, tilslutning - samtykke - trykkfeil - feiltrinn, lapsus - trocadilho (pt) - gal uttale - atribuição de errado, interpretação errada (pt) - forbud - kriterium - funksjonsfeil, svikt - destino (pt) - avvik - avbrytelse, forstyrring - strømbrudd/-utkopling - disturbance, perturbation (en) - formalities, formality (en) - independence (en) - det viktigste, grunn- - mangel, skort - norm (en) - legal status (en) - legal rule, rule of law (en) - innocence, pureness, purity, sinlessness, whiteness (en) - straffskyld - criminalidade (pt) - academic freedom (en) - autarcia (pt) - freedom of the seas (en) - selvstendighet, uavhengighet - liberdade (pt) - frihet - constraint, restraint (en) - fortielse, hemmeligholdelse, skjul, tilfluktssted - fortrolighet - feil, lyte, mangel, skavank, skjønnhetsfeil - bug, glitch (en) - aberração, afastamento, anomalia, desvio, ignorante (pt) - anomalia (pt)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼