Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

seriamentevážne - instantaneamenteokamžite - extraďalší, dodatočný, naviac - antes, antigamente, previamentepredtým, skôr - comprakúpa, nákup - comprasnákup, nákupný, nákupy - succession, taking over (en) - desapropriação, expropriaçãovyvlastnenie - grant, subsidisation, subsidization (en) - recentemente, ultimamente, utlimamentenedávno, v poslednom čase - internacionalmentemedzinárodne - aluguer, arrendamento, locaçãoprenájom - árbitro, juiz, juízaarbiter, arbitrážny rozhodca, rozhodca - embargo, restriçãoembargo - crítica, crítico - globalmente, universalmenteglobálne - pagávelsplatný - levantar, subirstúpať - accrue (en) - baldadamente, debalde, efeito, em vão, para nadabez úžitku, bez výsledku, márne, nadarmo, neúspešne - poupançaúspora - extradição, extraditação/extradição?extradícia - despedimento, exoneraçãoprepustenie, zamietnutie - cancelamentozrušenie - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - de graça, grátis, gratuitamente, gratuitozadarmo - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - de segurança estado social QUERY,, sociálny štát, štát blahobytu - esgotamentozníženie - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - acumulaçãozhromažďovanie - impoverishment, poorness, poverty (en) - cap, ceiling, roof (en) - plantaçãoplantáž - preçocena - colonialismokolonializmus - neocolonialismo - pensionistadôchodca - atonement, expiation, satisfaction (en) - alargar - labor, labour, toil (en) - gravevážny, závažný - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - imediata, imediato, instantâneookamžitý - atribuiçãopridelenie - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - parte, porçãopodiel, úryvok - filantropiafilantropia, ľudomilnosť - efectuação, transacçãorokovanie, styk, transakcia, uzavretie obchodu, vybavenie, vybavovanie - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - transferência de bensprevádzanie majetku - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito - lease-lend, lend-lease (en) - pagamentoodmena - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - licença, permissãozelená - získať späť - coletivizaçãokolektivizácia - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - empregozamestnanie - mobilizaçãomobilizácia - descentralização - desvencilhado, isentobezplatný, voľný, zadarmo - produtivoplodný, úrodný - infructuoso, infrutífero, vãobezvýsledný, márny, neúspešný, zbytočný - nominal (en) - necessitado/endinheiradobohatý, chudobný - confortáveldostatočný - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheirobez peňazí, na dne, zlomený, zničený - indigente, necessitadobez prostriedkov, biedny - com muita falta de, sem um tostãobez haliera, vo finančnej tiesni - mudar-sepresťahovať sa - contribuir, levantarprispieť, zdvihnúť - pagar adiantadoplatiť vopred - compensar, remediarnahradiť, napraviť - splatiť - pagarsplatiť - pay (en) - compensar, despedirodškodniť, vyplatiť a prepustiť - lose, turn a loss (en) - virarzatáčať sa - concorrer, oferecerdať ponuku - depositar, registraruložiť - pedir emprestadopožičať si - give (en) - prefer (en) - admitir, contratarzamestnať - colectivizarkolektivizovať - declare (en) - enrol, enroll, enter, inscribe, recruit (en) - económicohospodársky - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produçãoprodukcia - barco, nave, naviočln, loď, plavidlo - bonde, carro eléctrico, linha do eléctricoelektričková trať - soma, totalsúčet, súhrn - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficitdeficit, manko, nedostatok, schodok - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - rovnostárstvo - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - economiaekonómia - game theory, theory of games (en) - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - cartacharta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentepatent, patentový - conta, factura, faturafaktúra, konto, účet - recibopotvrdenie - zmluva - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - proteccionismoochranárstvo - acordosúhlas, zhoda - condiçãookolnosti, stav - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - blocoblok - força de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadorespracovná sila, pracovné sily - day shift, day watch (en) - movimento sindical, sindicatoodbory - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismokapitalizmus - industrialismo - livre empresa - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismo - economiaekonómia - fundaçãonadácia - sociedade fiduciária - interiorprales, zázemie - intermediária, intermediário, medianeiro-ka, prostredník, sprostredkovateľ - destinatário, liquidador, receptorpríjemca, prijímač - destinatárioadresát - banqueirobankár - beneficiário - quem pede emprestadokto si požičiava - broker-dealer (en) - devedor, devedora-čka, dlžník - drogomano, pescador - economistaekonóm, -ka - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - abonadora, fiadoraručiteľ - intérprete-čka, prekladateľ, tlmočník - arrendatário, rendeironájomca - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - sócio-čka, spoločník - estatístico, perito de estatísticaštatistik - caixa, contadorbankový pokladník, -čka, pokladník - tesoureiropokladníčka, pokladník - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - pertences, substância, tralhacárachy, hmota, krámy, látka, nemovitosť, veci, vlastníctvo - propriedade pessoalnehnuteľnosť - objetos de uso pessoalefekty, hnuteľný majetok - coisasveci - bem imóvel, ben imóvelnehnuteľnosť - propriedade, terraspozemky - campo, gleba, terra, terrenohruda, pôda - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - terras - dinheiro, numeráriopeniaze - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - produto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bónusprémie - ajuste, rectificação, regulagemúprava - despesa, gastospotrebovanie, výdaj, výdavky - disbursal, disbursement, expense (en) - custocena - capital expenditure, capital outlay (en) - pagamentoodmena - pagamentofinančná odmena, zárobok - salário mínimo - discount, rebate (en) - compensaçãonáhrada, odškodné - pensão de alimentosalimenty - payola (en) - juro, jurosúrok, úrokový - reimbursement (en) - vencimentopríjem - restituiçãonáhrada, odškodnenie - emolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldomzda, plat - prebenda, prebendado, prebendárioprebenda - privilégiopožitok - gorjeta, gratificaçãoprepitné - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - investimentoinvestícia - valor contábil - aventurahazard, risk, riskantné podujatie - security, surety (en) - depósito, entradazáloha - hipotecahypotéka - garantiagarancia, ručenie, záruka - extrato de conta - fundosfinančné prostriedky, peniaze - créditoúver - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - dívidadlh - dívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - empréstimo, empréstimo contraídopôžička, výpožička - charge (en) - registozápis, záznam - balança, equilíbrio, folha de saldobilancia - balança de pagamentos - conta correntebežný účet - registomatrika, zoznam - conspicuous consumption (en) - consumospotreba - demanda, procuradopyt - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - fornecimentododávanie, zásobovanie - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisekritická situácia - autarciasebestačnosť - solvency (en) - insolvência - falênciabankrot, úpadok - propriedadevlastníctvo - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - prosperidadeúspech - obligation (en) - gratidãozaviazanosť - debt (en) - opulênciabohatosť, hojnosť - mamonabohatstvo, mamon, mamona, peniaze - indigência, pobrezachudoba - exercício financeiro - contrato de arrendamentonájomná zmluva[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼