Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

อย่างเอาจริงเอาจังseriamente - อย่างทันทีinstantaneamente - ที่เพิ่มขึ้น, เป็นพิเศษextra - ก่อนหน้านี้, แต่ก่อนantes, antigamente, previamente - การซื้อ, ของที่ซื้อมาcompra - การซื้อของ, ของที่ซื้อมาcompras - succession, taking over (en) - desapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - อย่างเร็ว, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เร็ว ๆ นี้, ในไม่ช้าrecentemente, ultimamente, utlimamente - ระหว่างประเทศinternacionalmente - การเช่าaluguer, arrendamento, locação - กรรมการ, กรรมการตัดสิน, ผู้ตัดสินárbitro, juiz, juíza - การสั่งห้ามค้าขายembargo, restrição - crítica, crítico - โดยกระจายไปทั่วโลกglobalmente, universalmente - ซึ่งสามารถจ่ายได้pagável - levantar, subir - accrue (en) - อย่างล้มเหลว, อย่างไร้ประโยชน์, เป็นประโยชน์, ไม่มีผล, ไม่เกิดประโยชน์baldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - การประหยัดpoupança - การส่งผู้ร้ายข้ามแดนextradição, extraditação/extradição? - การปลดประจำการ, การปล่อย, การระบายออก, การไล่ออกdespedimento, exoneração - การยกเลิกcancelamento - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - ไม่มีค่าตอบแทนde graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่าง ๆde segurança estado social QUERY - การทำให้ลดลงesgotamento - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - การเก็บสะสมacumulação - ความจน, ความยากจน - cap, ceiling, roof (en) - พื้นที่เพาะปลูกplantação - preço - การล่าอาณานิคมcolonialismo - neocolonialismo - ผู้รับเงินบำนาญpensionista - atonement, expiation, satisfaction (en) - alargar - labor, labour, toil (en) - grave - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - ทันทีทันใด, รีบด่วนimediata, imediato, instantâneo - การจัดสรร, การแบ่งส่วนatribuição - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - parte, porção - ความใจบุญfilantropia - การดำเนินการ, การติดต่อทางธุรกิจ, ทรานแซคชันefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - การโอนกรรมสิทธิ์transferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito - lease-lend, lend-lease (en) - pagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - การอนุญาตlicença, permissão - get back, win back (en) - coletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - emprego - การทำให้เคลื่อนที่mobilização - descentralização - ซึ่งให้เปล่า, ที่ได้รับสมนาคุณ, ไม่คิดมูลค่าdesvencilhado, isento - produtivo - ซึ่งไม่มีสาระ, ไร้ประโยชน์infructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - มั่งคั่ง, รวย, ร่ำรวยnecessitado/endinheirado - มั่งคั่งconfortável - indigente, pobre - หมดตัวduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - ขัดสน, อดอยาก, แร้นแค้นindigente, necessitado - ขาดแคลนเงิน, ซึ่งหมดเนื้อหมดตัวcom muita falta de, sem um tostão - ย้ายmudar-se - contribuir, levantar - จ่ายล่วงหน้าpagar adiantado - ชดเชยcompensar, remediar - จ่าย, ชำระหนี้ - ชำระหนี้pagar - pay (en) - จ่ายเพื่อจ้างให้ออก, ชดเชยcompensar, despedir - lose, turn a loss (en) - มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่งvirar - ประมูล, เสนอราคาconcorrer, oferecer - เก็บไว้ในที่ปลอดภัยdepositar, registrar - ยืมpedir emprestado - give (en) - prefer (en) - จ้าง, ต่อสู้, ว่าจ้างadmitir, contratar - colectivizar - declare (en) - ลงทะเบียน - เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์económico - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produção - เครื่องบิน, เรือ, เรือขนาดใหญ่, เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่barco, nave, navio - ทางรถราง, รถตามถนน, รถรางbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - ผลรวมsoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - วิชาเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์economia - ทฤษฎีเกม - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - กฎบัตรcarta - มหากฎบัตร - สิทธิบัตรpatente - บัญชีเงินฝาก, ใบเรียกเก็บเงิน, ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้conta, factura, fatura - ใบเสร็จรับเงินrecibo - นิติกรรมสัญญา - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - proteccionismo - การเห็นชอบร่วมกันacordo - condição - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - กลุ่มประเทศbloco - กำลังคน, แรงงานforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - สหภาพแรงงานmovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - ทุนนิยม, ระบบทุนนิยมcapitalismo - industrialismo - livre empresa - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismo - องค์กรทางการเงินและทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์economia - fundação - sociedade fiduciária - เขตด้อยความเจริญของประเทศinterior - ซึ่งเป็นสื่อกลาง, ตัวสื่อกลาง, ผู้เป็นสื่อกลาง, พ่อค้าคนกลางintermediária, intermediário, medianeiro - ผู้รับ, อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพdestinatário, liquidador, receptor - ผู้รับdestinatário - banqueiro - beneficiário - ผู้ขอยืมquem pede emprestado - broker-dealer (en) - ลูกหนี้devedor, devedora - drogomano, pescador - นักเศรษฐศาสตร์economista - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - abonadora, fiadora - นักแปล, ผู้แปล , ล่ามintérprete - arrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - หุ้นส่วนsócio - estatístico, perito de estatística - พนักงานรับจ่ายเงิน, พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคารcaixa, contador - ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติtesoureiro - vice-presidente - จอห์น เมย์เนิร์ด เคนส์ - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - สาธารณสมบัติdomínio público - ของที่ไม่จำเป็น, ทรัพย์สมบัติ, ที่ดิน, สมบัติส่วนตัว, สาร, สิ่งของpertences, substância, tralha - propriedade pessoal - objetos de uso pessoal - เสื้อผ้าอาภรณ์coisas - อสังหาริมทรัพย์bem imóvel, ben imóvel - ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์propriedade, terras - campo, gleba, terra, terreno - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - terras - เงินตราdinheiro, numerário - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศproduto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน, เงินปันผลกำไรbónus - ajuste, rectificação, regulagem - การใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายdespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - custo - capital expenditure, capital outlay (en) - การจ่ายเงินpagamento - การจ่ายค่าตอบแทน, ค่าแรง, เงิน, เงินเดือนpagamento - salário mínimo - รีเบต - การได้รับความเสียหาย, ค่าเสียหายcompensação - pensão de alimentos - payola (en) - ดอกเบี้ยjuro, juros - reimbursement (en) - เงินเดือนvencimento - restituição - emolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebenda, prebendado, prebendário - privilégio - เงินค่าตอบแทนพิเศษgorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - เงินลงทุนinvestimento - valor contábil - การเสี่ยงภัยaventura - security, surety (en) - เงินมัดจำdepósito, entrada - การจำนองhipoteca - garantia - extrato de conta - เงินที่พร้อมใช้fundos - ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อcrédito - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - ภาวะที่เป็นหนี้dívida - dívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - การให้ยืมempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - บันทึกregisto - งบดุลbalança, equilíbrio, folha de saldo - balança de pagamentos - บัญชีเดินสะพัดconta corrente - บันทึกregisto - conspicuous consumption (en) - การบริโภคconsumo - การเรียกร้องdemanda, procura - ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจcrescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - การจัดส่ง, การจัดหาfornecimento - competition (en) - บัญชีผู้ใช้relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - ช่วงวิกฤตcrise - autarcia - solvency (en) - insolvência - การล้มละลายfalência - propriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - การจ้างงานเต็มที่pleno emprego - prosperidade - obligation (en) - ความเป็นหนี้gratidão - debt (en) - ความมั่งคั่งopulência - mamona - indigência, pobreza - exercício financeiro - contrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼