Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

poważnieseriamente - błyskawicznieinstantaneamente - dodatkowy, ekstraextra - poprzednioantes, antigamente, previamente - zakupcompra - zakupycompras - succession, taking over (en) - ekspropriacja, konfiskata własności, wywłaszczeniedesapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - niedawno, ostatniorecentemente, ultimamente, utlimamente - na arenie międzynarodowejinternacionalmente - dzierżawaaluguer, arrendamento, locação - sędzia, sędzia rozjemczyárbitro, juiz, juíza - embargoembargo, restrição - crítica, crítico - globalnieglobalmente, universalmente - płatnypagável - levantar, subir - accrue (en) - bezskutecznie, daremnie, na nic, na prożno, na próżnobaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - oszczędnośćpoupança - ekstradycjaextradição, extraditação/extradição? - dymisja, oddalenie, zwolnieniedespedimento, exoneração - anulowanie, odwołanie, unieważnieniecancelamento - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - bezpłatny, darmowy, gratis, za darmode graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - państwo opiekuńczede segurança estado social QUERY - naruszanie, zmniejszanieesgotamento - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - acumulação - bieda, ubóstwo - cap, ceiling, roof (en) - plantacjaplantação - cenapreço - kolonializmcolonialismo - neocolonialismo - emeryt, rencistapensionista - atonement, expiation, satisfaction (en) - poszerzyćalargar - labor, labour, toil (en) - niepokojący, ważkigrave - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - błyskawiczny, natychmiastowyimediata, imediato, instantâneo - przeznaczenie, przydziałatribuição - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - częśćparte, porção - filantropiafilantropia - interes, kompromis, prowadzenie, sprawa, transakcja, ugoda, umowa, załatwianieefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - prawo własnościowetransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - uwolnienie więźnia za kaucjądepósito - lease-lend, lend-lease (en) - zapłatapagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - przyzwolenielicença, permissão - odegrać się - kolektywizacjacoletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - zatrudnienieemprego - mobilizowaćmobilização - descentralização - desvencilhado, isento - produktywny, wydajnyprodutivo - bezowocny, daremnyinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - biedny, zamożnynecessitado/endinheirado - bezpiecznyconfortável - indigente, pobre - bez grosza, spłukany z pieniędzy, zrujnowanyduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - bez środków do życia, ubogiindigente, necessitado - bez grosza, biedny, być spłukanymcom muita falta de, sem um tostão - przenieść sięmudar-se - podnieść, przyczyniać się, wniosić wkładcontribuir, levantar - zapłacić z górypagar adiantado - kompensować, naprawiaćcompensar, remediar - spłacić - zwrócić długpagar - pay (en) - kompensować, odprawić, wynagrodzić, zwolnić z odprawącompensar, despedir - lose, turn a loss (en) - rozwidlać się, skręcaćvirar - licytować, składać ofertęconcorrer, oferecer - składaćdepositar, registrar - pożyczyćpedir emprestado - give (en) - prefer (en) - najmować, przyjmować, zaangażować, zatrudniaćadmitir, contratar - colectivizar - declare (en) - enrol, enroll, enter, inscribe, recruit (en) - ekonomicznyeconómico - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - wydajnośćprodução - statek, łódka, łódźbarco, nave, navio - sieć tramwajowabonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - sumasoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - ekonomikaeconomia - game theory, theory of games (en) - ekonometriaeconometria - supply-side economics (en) - utylitarność, utylitaryzmutilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - statutcarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentpatente - faktura, rachunekconta, factura, fatura - pokwitowanierecibo - kontrakt, umowa - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - protekcjonizmproteccionismo - zgodaacordo - stancondição - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - blokbloco - liczba zatrudnionych, siła roboczaforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - związek zawodowymovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismo - industrialismo - livre empresa - state capitalism (en) - International (en) - hitleryzm, nazizmnacional socialismo, nazismo - gospodarkaeconomia - fundacjafundação - sociedade fiduciária - głąb krajuinterior - mediator, pośrednikintermediária, intermediário, medianeiro - likwidator, odbiorca, odbiornikdestinatário, liquidador, receptor - adresatdestinatário - bankierbanqueiro - obdarowany, spadkobiercabeneficiário - pożyczającyquem pede emprestado - broker-dealer (en) - dłużnikdevedor, devedora - dragoman, drogmandrogomano, pescador - ekonomistaeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - gwarant, poręczycielabonadora, fiadora - intérprete - dzierżawcaarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - wspólniksócio - statystykestatístico, perito de estatística - kasjer, kasjer bankowycaixa, contador - skarbniktesoureiro - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - coś, mienie, nieruchomość, rupiecie, rzecz, rzeczy, substancja, własnośćpertences, substância, tralha - propriedade pessoal - ruchomościobjetos de uso pessoal - rzeczycoisas - nieruchomośćbem imóvel, ben imóvel - posesja, posiadłość, ziemiapropriedade, terras - campo, gleba, terra, terreno - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - ziemiaterras - pieniądz, pieniądze, walutadinheiro, numerário - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - produkt krajowy bruttoproduto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - premiabónus - poprawa, zmianaajuste, rectificação, regulagem - wydatek, wydatkidespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - cena, kosztcusto - inwestycja - zapłatapagamento - zapłata, zarobkipagamento - salário mínimo - discount, rebate (en) - odszkodowaniecompensação - alimenta, alimentacja, alimentypensão de alimentos - payola (en) - procentjuro, juros - reimbursement (en) - dochód, poboryvencimento - wypłata odszkodowania, zwrot mieniarestituição - pensja, pobory duchownego, płaca, wynagrodzenie, zasiłekemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebendaprebenda, prebendado, prebendário - akcydens, dodatkowy dochódprivilégio - napiwekgorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - cena zniżkowapreço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - lokata, zainwestowane środkiinvestimento - valor contábil - aventura - security, surety (en) - zadatek, zastawdepósito, entrada - hipotekahipoteca - poręczenie, poręka, ręczycielstwo, rękojmiagarantia - extrato de conta - fundusze, gotówkafundos - kredytcrédito - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - długdívida - dług państwowydívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - pożyczkaempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - protokół, zapisregisto - zestawienie bilansowebalança, equilíbrio, folha de saldo - balança de pagamentos - rachunek bieżącyconta corrente - rejestr, wykazregisto - conspicuous consumption (en) - konsumpcjaconsumo - popytdemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - zaopatrywanie, zaopatrzeniefornecimento - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - kryzyscrise - autarkiaautarcia - solvency (en) - bankructwo, niewypłacalność, upadłośćinsolvência - bankructwofalência - własnośćpropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - pomyślnośćprosperidade - obligation (en) - zobowiązaniegratidão - debt (en) - bogactwo, dostatekopulência - bogactwo, mamonamamona - bieda, brak, nędza, niedostatek, niezamożność, ubóstwo, ubóstwo intelektualne, ubóstwo moralneindigência, pobreza - exercício financeiro - dzierżawacontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼