Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

nopietniseriamente - acumirklī, tūlītinstantaneamente - papildu, papildu-extra - agrāk, iepriekš, līdz šim, senākantes, antigamente, previamente - pirkšana, pirkumscompra - iepirkšanās, pirkumicompras - succession, taking over (en) - atsavināšana, ekspropriācijadesapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - mūsdienās, nesen, pēdējā laikārecentemente, ultimamente, utlimamente - internacionāli, starptautiskiinternacionalmente - īrēšana, nomāšanaaluguer, arrendamento, locação - arbitrs, eksperts, šķīrējtiesnesisárbitro, juiz, juíza - aizliegums, embargoembargo, restrição - crítica, crítico - globāliglobalmente, universalmente - nokārtojams, nomaksājamspagável - celties, paceltieslevantar, subir - accrue (en) - bez panākumiem, derīgi, neveiksmīgi, velti, veltīgibaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - krāšana, taupīšanapoupança - extradição, extraditação/extradição? - aizraidīšana, demobilizēšana, izplūde, izšaušana, izvadīšanadespedimento, exoneração - anulēšana, atcelšana, dzēšanacancelamento - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - bezmaksas, bez maksas, par brīvude graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - vispārējas labklājības valstsde segurança estado social QUERY - izsmelšana, iztērēšanaesgotamento - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - uzkrāšana, uzkrāšanāsacumulação - nabadzība, nepietiekamība, trūcīgums - cap, ceiling, roof (en) - plantācijaplantação - cenapreço - koloniālismscolonialismo - neocolonialismo - pensionārspensionista - atonement, expiation, satisfaction (en) - izplest, paplašinātalargar - labor, labour, toil (en) - draudīgs, nopietns, nospiedošs, svarīgsgrave - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - acumirklīgs, neatliekams, steidzams, tūlītējsimediata, imediato, instantâneo - asignējums, piešķiršanaatribuição - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - daļaparte, porção - filantropijafilantropia - biznesa operācija, darījuma kārtošana, darījumsefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - īpašuma nodošanas formalitātestransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - atbrīvošana pret galvojumu, preču nodošana glabāšanādepósito - lease-lend, lend-lease (en) - atalgojums, samaksapagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - atļaujalicença, permissão - get back, win back (en) - kolektivizācijacoletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - darbs, nodarbinātībaemprego - mobilizācijamobilização - descentralização - bezmaksas-, brīv[]desvencilhado, isento - auglīgs, produktīvs, ražīgsprodutivo - neveiksmīgs, veltīgsinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - [] turīgs, bagāts, ne visai turīgs, turīgsnecessitado/endinheirado - apmierinošs, pārticis, pietiekamsconfortável - indigente, pobre - bankrotējis, izputējis, pilnīgi bez naudasduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - nabadzīgs, trūcīgsindigente, necessitado - [] grūtībās, nabadzīgscom muita falta de, sem um tostão - pārceltiesmudar-se - celt, pacelt, ziedotcontribuir, levantar - iepriekš apmaksāt/samaksātpagar adiantado - atlīdzināt, kompensētcompensar, remediar - []maksāt, nomaksāt, samaksāt - samaksātpagar - pay (en) - atlīdzināt, kompensēt, samaksāt un atlaist no darbacompensar, despedir - lose, turn a loss (en) - []grieztiesvirar - concorrer, oferecer - iemaksāt, noguldītdepositar, registrar - aizņemtiespedir emprestado - give (en) - prefer (en) - pieņemt darbāadmitir, contratar - colectivizar - declare (en) - ierakstīt sarakstā, reģistrēt, uzņemt par biedru - ekonomikas-económico - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - izlaidumsprodução - kosmosa kuģis, laivabarco, nave, navio - tramvaja līnijabonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - kopsummasoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - ekonomikaeconomia - game theory, theory of games (en) - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - hartacarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentēts, patentspatente - faktūrrēķins, pavadzīme, rēķinsconta, factura, fatura - kvītsrecibo - kontrakts, līgums, vienošanās - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - protekcionismsproteccionismo - saprašanās, saskaņaacordo - apstākļi, stāvokliscondição - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - apvienība, bloksbloco - darbaspēks, nodarbinātieforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - arodbiedrībamovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - kapitālismscapitalismo - industriālismsindustrialismo - livre empresa - state capitalism (en) - International (en) - nacismsnacional socialismo, nazismo - ekonomika, saimniecība, saimniekošanaeconomia - fondsfundação - sociedade fiduciária - dziļa aizmugureinterior - starpnieksintermediária, intermediário, medianeiro - saņēmējs, tiesu izpildītājsdestinatário, liquidador, receptor - adresātsdestinatário - banķierisbanqueiro - apdāvinātais, ieguvējsbeneficiário - quem pede emprestado - broker-dealer (en) - parādnieksdevedor, devedora - dragomans, tulksdrogomano, pescador - ekonomistseconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - galvotājsabonadora, fiadora - tulksintérprete - nomnieksarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - kompanjons, līdzdalībnieks, partnerissócio - statistiķisestatístico, perito de estatística - bankas kasieris, kasieriscaixa, contador - kases pārzinis, mantzinistesoureiro - viceprezidentsvice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - []viela, grabažas, iedzīve, īpašums, manta, materiāls, nekustamais īpašums, nieki, piederumi, vielapertences, substância, tralha - kustama mantapropriedade pessoal - objetos de uso pessoal - apģērbs, drēbescoisas - nekustams īpašumsbem imóvel, ben imóvel - gruntsgabals, zemesgabalspropriedade, terras - campo, gleba, terra, terreno - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - gruntsgabals, zemesgabalsterras - naudadinheiro, numerário - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - produto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - prēmijabónus - noregulēšana, sakārtošanaajuste, rectificação, regulagem - izdevumi, patēriņšdespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - cenacusto - capital expenditure, capital outlay (en) - atalgojums, samaksapagamento - alga, atalgojums, atlīdzināšana, kompensācija, peļņapagamento - salário mínimo - discount, rebate (en) - kompensācija, kompensācija par zaudējumiemcompensação - alimenti, iztika, uzturspensão de alimentos - payola (en) - procentu likmejuro, juros - reimbursement (en) - atalgojums, ienākumivencimento - atpakaļatdošana, restitūcijarestituição - alga, stipendijaemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebendaprebenda, prebendado, prebendário - privilégio - dzeramnauda, pabalstsgorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - pārdošanas cena, pazemināta cenapreço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - ieguldījums, investīcijainvestimento - valor contábil - [] pasākums, risksaventura - security, surety (en) - ķīla, noguldījums, pēcmaksadepósito, entrada - hipotēkahipoteca - galvojums, garantijagarantia - extrato de conta - fondi, naudas līdzekļifundos - kredītscrédito - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - parādsdívida - dívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - aizdevums, aizņēmumsempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - dokuments, pieraksts, protokolsregisto - bilancebalança, equilíbrio, folha de saldo - balança de pagamentos - tekošais rēķinsconta corrente - reģistrs, saraksts, žurnālsregisto - conspicuous consumption (en) - patēriņšconsumo - pieprasījumsdemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - apgāde, piegādefornecimento - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - kritiska situācija, krīzecrise - autarcia - solvency (en) - bankrots, maksātnespējainsolvência - bankrotsfalência - īpašums, īpašumtiesībaspropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - bagātība, panākumi, veiksmeprosperidade - obligation (en) - parādigratidão - debt (en) - bagātība, bagātīgums, greznumsopulência - bagātība, mamonsmamona - nabadzība, trūkumsindigência, pobreza - exercício financeiro - noma, nomāšana, nomas laiks, nomas līgumscontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼