Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

vážně, zleseriamente - okamžitěinstantaneamente - další, dodatečný, mimořádný, navícextra - dříve, předtímantes, antigamente, previamente - koupě, nákupcompra - nákup, nakupování, nákupycompras - posloupnost - vyvlastněnídesapropriação, expropriação - grant, subvencování - nedávno, poslední dobourecentemente, ultimamente, utlimamente - mezinárodněinternacionalmente - nájemaluguer, arrendamento, locação - rozhodčí, soudceárbitro, juiz, juíza - embargoembargo, restrição - kritický, závažnýcrítica, crítico - globálněglobalmente, universalmente - splatnýpagável - stoupnout, vyléztlevantar, subir - narůstat, naskočit, přibývat - bez užitku, bez výsledku, k ničemu, marně, nadarmo, naplanobaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - ekonomika, úsporapoupança - extradice, vydání, vydání stíhané osoby cizímu státuextradição, extraditação/extradição? - padák, propuštění, vyhazov, výpověď, zamítnutí, zproštěnídespedimento, exoneração - odhláška, storno, stornování, zrušenícancelamento - zmrazit - bezplatný, volný, zadarmo, zdarmade graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - sociální státde segurança estado social QUERY - deplece, spotřebování, vyčerpání, vypotřebování, výrazné zmenšeníesgotamento - sleva - bolestněatrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - nárůst, přírůstekacumulação - bída, žebrota - strop - kultura, plantážplantação - preço - kolonialismuscolonialismo - neokolonizaceneocolonialismo - důchodce, penzistapensionista - odčinění, satisfakce, zadostiučinění - rozšířit, rozvětvitalargar - práce, robota - vážný, zlýgrave - podvod - uzavřít - indexace, indexování - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - chov - kapitalizace - okamžitýimediata, imediato, instantâneo - přidělení, rozděleníatribuição - přerozdělení, znovurozdělení - new deal (en) - přídělový systémracionamento - díl, podíl, poměrná částparte, porção - filantropie, lidumilnostfilantropia - jednání, transakce, vyjednáníefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - převedení, převod - převádění majetku, převedení, převodtransferência de bens - dodání, dodávka, doručení - úschovadepósito - lease-lend, lend-lease (en) - hrazení, platba, výplatapagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - povolení, souhlas, svolenílicença, permissão - získat, znovunabýt - kolektivizacecoletivização - chránit - finanční pomoc, pomoc - zaměstnáníemprego - mobilizacemobilização - decentralizacedescentralização - zadarmodesvencilhado, isento - produktivníprodutivo - bezvýsledný, marný, neplodnýinfructuoso, infrutífero, vão - nominální - majetný, nuzný, zámožnýnecessitado/endinheirado - dostatečný, uspokojivýconfortável - indigente, pobre - na mizině, rozbitý, švorc, zkrachovanýduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - bez prostředků, chudý, jsoucí bez peněz, jsoucí bez prostředků, nemající peníze, nezámožný, nuzný, potřebný, strádajícíindigente, necessitado - bez haléře, nasuchu, na suchucom muita falta de, sem um tostão - přestěhovat se, přesunoutmudar-se - vynaložitcontribuir, levantar - platit předem, předplatitpagar adiantado - kompenzovat, nahradit, napravit, odškodnit, vynahraditcompensar, remediar - splatit, vyplatit, zaplatit - zaplatit, zatáhnoutpagar - splatit, zaplatit - odškodnit, propustit, splatit, vyplatit, vyrovnat, vyrovnat se, zaplatitcompensar, despedir - prodělat, tratit - nést, rentovat se, táhnout se, vynést, zatáčetvirar - podat nabídkuconcorrer, oferecer - deponovat, uložit, vložit do bankydepositar, registrar - půjčit si, vypůjčit sipedir emprestado - give (en) - preferovat, upřednostňovat - angažovat, najmout, zaměstnat, zjednat siadmitir, contratar - kolektivizovatcolectivizar - declare (en) - hlásit se, přihlásit, vstoupit, zapsat se - ekonomický, hospodářskýeconómico - ergonomic (en) - vedlejší produktderivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - zařízení - výdej, výrobní výdejprodução - člun, loď, plavidlobarco, nave, navio - dráha, elektrika, tramvaj, tramvajová síť, trolejbusbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - celkové množství, součet, souhrn, totalita, úhrnsoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - deficit, manko, schodekdéficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - rovnostářství - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomieergonomia - ekonomie, ekonomikaeconomia - game theory, theory of games (en) - ekonometrieeconometria - supply-side economics (en) - utilitarismus, utilitarizmusutilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - charta, majestát, stanovy, výsadní listinacarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patente - faktura, konto, účet, účtenkaconta, factura, fatura - kvitance, potvrzenka, stvrzenka, účtenkarecibo - kontrakt - kolektivní smlouva - pracovní smlouvacontrato de trabalho - hospodářská politikapolítica económica - fiskální politika - control (en) - cenová regulacecontrole de preços - base, floor (en) - celní ochranaproteccionismo - domluva, shoda, souhlas, úmluvaacordo - podmínkacondição - collective bargaining (en) - hospodářský cyklus - finanční organizaceinstituição financeira - přepravcecarreto, transportadora, transporte - blok, táborbloco - chasa, lidská síla, pracovní síla, zaměstnanciforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - odbor, odborová organizace, odborymovimento sindical, sindicato - závodní odbory - park, vozový park - capitalismo - industrialismo - tržní hospodářstvílivre empresa - state capitalism (en) - International (en) - nacismus, národní socialismusnacional socialismo, nazismo - ekonomie, ekonomika, hospodářská soustavaeconomia - nadacefundação - sociedade fiduciária - divočina, zaostalý kraj, zázemíinterior - -ice, mediátor, prostředník, spojka, zprostředkovatelintermediária, intermediário, medianeiro - adresát, adresátka, konkurzní správce, příjemce, přijímačdestinatário, liquidador, receptor - adresát, adresátkadestinatário - bankéř, peněžníkbanqueiro - beneficiário - vypůjčovatelquem pede emprestado - broker-dealer (en) - dlužníkdevedor, devedora - překladateldrogomano, pescador - ekonom, -ka, národohospodářeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - tajemník - garant, ručitelabonadora, fiadora - -ice, -ka, tlumočníkintérprete - nájemcearrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministr - společnice, společníksócio - estatístico, perito de estatística - bankovní úředník, pokladníkcaixa, contador - pokladníktesoureiro - viceprezidentvice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - hmota, krámy, látka, mast, nemovitost, věci, zavazadlapertences, substância, tralha - movitý majetek, osobní majetek, soukromé vlastnictví, soukromý majetekpropriedade pessoal - objetos de uso pessoal - osobní věci, věcicoisas - nemovitost, nemovitý majetek, realitabem imóvel, ben imóvel - majetek, nemovitost, nemovitý majetek, panství, pozemek, pozemky, statekpropriedade, terras - církevní půdacampo, gleba, terra, terreno - pronájem - veřejný majetekpropriedade pública - pozemekterras - penízedinheiro, numerário - národní důchod - produto nacional bruto - produto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bonifikace, mimořádná odměna, prémie, přídavek, příplatekbónus - přídavekajuste, rectificação, regulagem - spotřeba, útrata, výdajdespesa, gasto - výdaj, vydání, výloha - náklad, soudní výlohycusto - investiční výdaje - odměnapagamento - gáže, odměna, příjem, služné, stálý plat, úplata, výdělek, výplatapagamento - minimální mzdasalário mínimo - rabat, skonto, sleva - kompenzace, náhrada, odškodné, odškodněnícompensação - alimenty, výživnépensão de alimentos - korupce - účast, úrok, vkladjuro, juros - refundace, úhrada - příjem, ziskvencimento - odškodné, reparace, restitucerestituição - mzda, plat, příjememolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebendaprebenda, prebendado, prebendário - požitek, vedlejší příjem, výhodaprivilégio - bakšiš, odměna, spropitné, spropytné, tuzérgorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - životní nákladycusto de vida - distribuční náklady - custo de produção - price (en) - prodejní cenapreço de venda, preço inicial - preço de compra - náklady obětované příležitosti, náklady ušlé příležitosti - finanční ztráta - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - nehmotné aktivum - investice, vkladinvestimento - účetní hodnotavalor contábil - hazard, spekulaceaventura - kauce, záruka - zálohadepósito, entrada - hypotékahipoteca - zárukagarantia - vyúčtování, zúčtováníextrato de conta - hotovost, peněžní prostředky, peněžní zásobafundos - kredit, úvěrcrédito - deficit, manko, schodek - rozpočtový deficit, rozpočtový schodekdéfice orçamental - limited liability (en) - dluh, pohledávkadívida - dívida interna, dívida pública - dluhopis, dlužní úpis, obligace - půjčka, vypůjčka, výpůjčkaempréstimo, empréstimo contraído - poplatek - rejstřík, zápis, záznamregisto - bilance, rozvahabalança, equilíbrio, folha de saldo - platební bilancebalança de pagamentos - běžný účetconta corrente - matrika, registr, seznam, soupisregisto - conspicuous consumption (en) - spotřebaconsumo - poptávkademanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - dodávání, nabídka, zásobovánífornecimento - konkurence - účetrelações comerciais - afilace, sdružení, seskupení - kritická situace, krizecrise - autarkie, soběstačnostautarcia - platební schopnost - platební neschopnostinsolvência - bankrot, krach, úpadekfalência - vlastnictvípropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - blahobyt, prosperitaprosperidade - povinnost, závazek - finanční závazek, peněžní závazek, zadluženostgratidão - dluh, pasivum, pohledávka, závazek - bohatost, bohatství, hojnost, nadbytekopulência - mamonmamona - nedostatek, nouze, nuzotaindigência, pobreza - fiskální rokexercício financeiro - doba pronájmu, pronájemcontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼