» 

dicionario analógico

poważnie - błyskawicznie - dodatkowy, ekstra - poprzednio - zakup - zakupy - succession, taking over (en) - ekspropriacja, konfiskata własności, wywłaszczenie - grant, subsidisation, subsidization (en) - niedawno, ostatnio - na arenie międzynarodowej - dzierżawa - sędzia, sędzia rozjemczy - embargo - crítica, crítico (pt) - globalnie - płatny - levantar, subir (pt) - accrue (en) - bezskutecznie, daremnie, na nic, na prożno, na próżno - oszczędność - ekstradycja - dymisja, oddalenie, zwolnienie - anulowanie, odwołanie, unieważnienie - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - bezpłatny, darmowy, gratis, za darmo - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - państwo opiekuńcze - naruszanie, zmniejszanie - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - acumulação (pt) - bieda, ubóstwo - cap, ceiling, roof (en) - plantacja - cena - kolonializm - neocolonialismo (pt) - emeryt, rencista - atonement, expiation, satisfaction (en) - poszerzyć - labor, labour, toil (en) - niepokojący, ważki - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - błyskawiczny, natychmiastowy - przeznaczenie, przydział - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento (pt) - część - filantropia - interes, kompromis, prowadzenie, sprawa, transakcja, ugoda, umowa, załatwianie - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - prawo własnościowe - delivery, legal transfer, livery (en) - uwolnienie więźnia za kaucją - lease-lend, lend-lease (en) - zapłata - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - przyzwolenie - odegrać się - kolektywizacja - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - zatrudnienie - mobilizować - descentralização (pt) - desvencilhado, isento (pt) - produktywny, wydajny - bezowocny, daremny - nominal (en) - biedny, zamożny - bezpieczny - indigente, pobre (pt) - bez grosza, spłukany z pieniędzy, zrujnowany - bez środków do życia, ubogi - bez grosza, biedny, być spłukanym - przenieść się - podnieść, przyczyniać się, wniosić wkład - zapłacić z góry - kompensować, naprawiać - spłacić - zwrócić dług - pay (en) - kompensować, odprawić, wynagrodzić, zwolnić z odprawą - lose, turn a loss (en) - rozwidlać się, skręcać - licytować, składać ofertę - składać - pożyczyć - give (en) - prefer (en) - najmować, przyjmować, zaangażować, zatrudniać - colectivizar (pt) - declare (en) - enrol, enroll, enter, inscribe, recruit (en) - ekonomiczny - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto (pt) - Keynesian (en) - facility, installation (en) - wydajność - statek, łódka, łódź - sieć tramwajowa - suma - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit (pt) - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia (pt) - ekonomika - game theory, theory of games (en) - ekonometria - supply-side economics (en) - utylitarność, utylitaryzm - maoísmo (pt) - arbitration clause (en) - statut - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patent - faktura, rachunek - pokwitowanie - kontrakt, umowa - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho (pt) - política económica (pt) - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços (pt) - base, floor (en) - protekcjonizm - zgoda - stan - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira (pt) - carreto, transportadora, transporte (pt) - blok - liczba zatrudnionych, siła robocza - day shift, day watch (en) - związek zawodowy - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismo (pt) - industrialismo (pt) - livre empresa (pt) - state capitalism (en) - International (en) - hitleryzm, nazizm - gospodarka - fundacja - sociedade fiduciária (pt) - głąb kraju - mediator, pośrednik - likwidator, odbiorca, odbiornik - adresat - bankier - obdarowany, spadkobierca - pożyczający - broker-dealer (en) - dłużnik - dragoman, drogman - ekonomista - ministro da fazenda, ministro das finanças (pt) - foreign minister, secretary of state (en) - gwarant, poręczyciel - intérprete (pt) - dzierżawca - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - wspólnik - statystyk - kasjer, kasjer bankowy - skarbnik - vice-presidente (pt) - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público (pt) - coś, mienie, nieruchomość, rupiecie, rzecz, rzeczy, substancja, własność - propriedade pessoal (pt) - ruchomości - rzeczy - nieruchomość - posesja, posiadłość, ziemia - campo, gleba, terra, terreno (pt) - lease, letting, rental (en) - propriedade pública (pt) - ziemia - pieniądz, pieniądze, waluta - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto (pt) - produkt krajowy brutto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - premia - poprawa, zmiana - wydatek, wydatki - disbursal, disbursement, expense (en) - cena, koszt - inwestycja - zapłata - zapłata, zarobki - salário mínimo (pt) - discount, rebate (en) - odszkodowanie - alimenta, alimentacja, alimenty - payola (en) - procent - reimbursement (en) - dochód, pobory - wypłata odszkodowania, zwrot mienia - pensja, pobory duchownego, płaca, wynagrodzenie, zasiłek - prebenda - akcydens, dodatkowy dochód - napiwek - child support (en) - penalty (en) - custo de vida (pt) - distribution cost (en) - custo de produção (pt) - price (en) - cena zniżkowa - preço de compra (pt) - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - lokata, zainwestowane środki - valor contábil (pt) - aventura (pt) - security, surety (en) - zadatek, zastaw - hipoteka - poręczenie, poręka, ręczycielstwo, rękojmia - extrato de conta (pt) - fundusze, gotówka - kredyt - deficit (en) - défice orçamental (pt) - limited liability (en) - dług - dług państwowy - note, note of hand, promissory note (en) - pożyczka - charge (en) - protokół, zapis - zestawienie bilansowe - balança de pagamentos (pt) - rachunek bieżący - rejestr, wykaz - conspicuous consumption (en) - konsumpcja - popyt - crescimento econômico (pt) - exponential decay, exponential return (en) - zaopatrywanie, zaopatrzenie - competition (en) - relações comerciais (pt) - affiliation, association, tie, tie-up (en) - kryzys - autarkia - solvency (en) - bankructwo, niewypłacalność, upadłość - bankructwo - własność - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego (pt) - pomyślność - obligation (en) - zobowiązanie - debt (en) - bogactwo, dostatek - bogactwo, mamona - bieda, brak, nędza, niedostatek, niezamożność, ubóstwo, ubóstwo intelektualne, ubóstwo moralne - exercício financeiro (pt) - dzierżawa[Domaine]

-