Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alvorlig, for alvor - momentant, øyeblikkelig - tilleggs-, ytterligere, økt - før, før i tida, tidligere - anskaffelse, innkjøping, kjøp - handle-, handling, innkjøp - succession, taking over (en) - desapropriação, expropriação (pt) - grant, subsidisation, subsidization (en) - i den seinere tid, i det siste, nylig - internasjonalt, mellomfolkelig - leie, utleie - dommer, mekler, voldgiftsdommer - embargo - crítica, crítico (pt) - globalt - som forfaller - stige opp - accrue (en) - for ingenting, nytte, nytteløs, til ingen nytte, uten hell - oppsparte midler, sparepenger - utlevering - dimittering, løslatelse, oppsigelse, avvisning, utskriving - avbestilling, avlysing - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - gratis - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - velferdsstat - tømming, utarming - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - opphopning, samling - fattigdom - cap, ceiling, roof (en) - plantasje - pris - kolonialisme - neocolonialismo (pt) - pensjonist, trygdet person - atonement, expiation, satisfaction (en) - gjøre bred, utvide - labor, labour, toil (en) - alvorlig, betydningsfull, viktig - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - momentan, omgående, umiddelbar, øyeblikkelig - tildeling, utdeling - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento (pt) - del, part - menneskekjærlighet, veldedighet - forhandling, forretning, handel, transaksjon - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - overdragelse, tilskjøting - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito (pt) - lease-lend, lend-lease (en) - betaling - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - grønt lys, klarsignal - get back, win back (en) - coletivização (pt) - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - ansettelse, arbeid, sysselsetting - mobilisering - descentralização (pt) - fri-, frivillig, gave- - fruktbar, produktiv - forgjeves, resultatløs, unyttig - nominal (en) - dårlig stilt, rik, velstående - rundelig, som har gode/trygge kår - indigente, pobre (pt) - blakk, fallitt, pengelens - lutfattig, nødlidende, trengende, uten midler - blakk, i pengeknipe, mangle noe, pengelens - flytte - bidra med, heise, levere bidrag til, rekke i været, skrive i, tilføre - betale på forhånd - bøte på, korrigere, motvirke, oppveie, rette opp - betale, betale tilbake, gjengjelde, lønne, utbetale - betale fullt ut, punge ut - pay (en) - gi avskjedslønn, gjøre noe godt igjen, godtgjøre, erstatte, kompensere - lose, turn a loss (en) - svinge, ta av - by, by på - deponere - låne - give (en) - prefer (en) - an-/tilsette, ansette, engasjere, feste, ta inn - colectivizar (pt) - declare (en) - melde på - samfunnsøkonomisk - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto (pt) - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produksjon, utdata, ytelse - båt, fartøy - sporvei, sporvogn, trikkelinje - opphopning, sum - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit (pt) - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia (pt) - sosialøkonomi - game theory, theory of games (en) - econometrie - supply-side economics (en) - utilitarismo (pt) - maoísmo (pt) - arbitration clause (en) - frihetsbrev, pakt, rettighetsbrev - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patent - faktura, regning - kvittering - avtale - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho (pt) - política económica (pt) - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços (pt) - base, floor (en) - proteccionismo (pt) - enighet - forfatning, forhold, tilstand - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira (pt) - carreto, transportadora, transporte (pt) - blokk - arbeidskraft, arbeidsstokk - day shift, day watch (en) - fagforening - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - kapitalisme - industrialismo (pt) - livre empresa (pt) - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismo (pt) - husholdning, samfunnsøkonomi - fond, legat - sociedade fiduciária (pt) - innland, oppland - formidler, mekler, mellommann, mellommann/-ledd - midlertidig bobestyrer, mottaker, radio-/TV-mottaker - adressat, mottaker - bankforbindelse, bankier - begunstiget - låner, låntaker - broker-dealer (en) - debitor, skyldner - drogomano, pescador (pt) - sosialøkonom - ministro da fazenda, ministro das finanças (pt) - foreign minister, secretary of state (en) - abonadora, fiadora (pt) - oversetter, tolk - arrendatário, rendeiro (pt) - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - kompanjong, partner - statistiker - bankfunksjonær, kassebetjent, kassedame, kasserer - kasserer - vice-presidente (pt) - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público (pt) - eiendeler, eiendom/-deler, fast eiendom, landeiendom, masse, materiale, medisin, middel, stoff, substans, ting - propriedade pessoal (pt) - objetos de uso pessoal (pt) - klær, ting - bem imóvel, ben imóvel (pt) - eiendom, gods, land-/jordeiendom, plantasje - campo, gleba, terra, terreno (pt) - lease, letting, rental (en) - propriedade pública (pt) - jordeiendom, land- - penger - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto (pt) - brutto nasjonalprodukt - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bonus - regulering, tilpasning - forbruk, utgifter, utlegg - disbursal, disbursement, expense (en) - kostnad, pris - capital expenditure, capital outlay (en) - betaling - betaling, fortjeneste, gasje, godtgjøring, honorar, inntekt - salário mínimo (pt) - discount, rebate (en) - erstatning, godtgjøring, kompensasjon, skadeserstatning - pensão de alimentos (pt) - payola (en) - rente - reimbursement (en) - biinntekt, lønnsinntekt - erstatning, tilbakelevering - lønn - prebenda, prebendado, prebendário (pt) - privilégio (pt) - drikkepenger, driks - child support (en) - penalty (en) - custo de vida (pt) - distribution cost (en) - custo de produção (pt) - price (en) - preço de venda, preço inicial (pt) - preço de compra (pt) - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - anbrakt kapital, investering - valor contábil (pt) - eventyr, satsing, vågestykke - security, surety (en) - delbetaling, deponert beløp, depositum, pant - pant i fast eiendom - garantia (pt) - extrato de conta (pt) - kapital, midler, penger - avbetaling, kreditt - deficit (en) - défice orçamental (pt) - limited liability (en) - gjeld - dívida interna, dívida pública (pt) - note, note of hand, promissory note (en) - lån - charge (en) - opptegnelse, protokoll - årsbalanse, statusoppgjør - balança de pagamentos (pt) - foliokonto, kontokurant - liste, protokoll, register - conspicuous consumption (en) - forbruk, fortæring, konsum, ødeleggelse - etterspørsel, fordring, krav - crescimento econômico (pt) - exponential decay, exponential return (en) - forsyning, levering, tilgang - competition (en) - relações comerciais (pt) - affiliation, association, tie, tie-up (en) - krise - autarcia (pt) - solvency (en) - insolvência (pt) - fallitt, konkurs - eie, eiendomsrett - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego (pt) - framgang, velstand - obligation (en) - takknemlighetsgjeld - debt (en) - overdådighet, overflod, rikhet - mamona (pt) - indigência, pobreza (pt) - exercício financeiro (pt) - bygselbrev, kontrakt, leiekontrakt[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼