» 

dicionario analógico

adam, birey, fert, insan, kimse, kişi, şahıs - tek kollu - Chaucer, Geoffrey Chaucer (en) - Chevalier de Lamarck, Jean Baptiste de Lamarck, Lamarck (en) - human (en) - kıza benzer, kız gibi - ülkesiz, vatansız - homo sapiens (pt) - Homo sapiens neanderthalensis, Neandertal, Neandertal man, Neanderthal, Neanderthal man (en) - Cro-magnon, cro-magnon man (en) - Homo sapiens sapiens, modern man (en) - Epicurean (en) - shakespeariano (pt) - freudiano (pt) - Keynesian (en) - Pavlovian (en) - Machiavellian (en) - Rabelaisian (en) - Kafkaesque (en) - anatomi, beden, gövde, insan vücudu, vücut, yapıbilim - ceset, naaş - loss, personnel casualty (en) - bütün dünya, insanlar, insanlık, insanoğlu - halk, kamu - dünya - kan grubu - A, group A, type A (en) - dünya, halk, kamuoyu, nüfus - chosen people (en) - Midas (pt) - Sisyphus (en) - Narcisse, Narcissus (en) - Bellerophon (en) - Enkidu (en) - Buda (pt) - Pygmalion (en) - Eve (en) - Cain (en) - Ajax (en) - Aladdin (en) - Beatrice (en) - Bluebeard (en) - Jason (en) - Medea (en) - Odysseus (en) - Aquiles (pt) - Aeneas (en) - Agamemnon (en) - Cassandra (en) - Antigone (en) - Electra (en) - King Oedipus, Oedipus, Oedipus Rex (en) - Tiresias (en) - Peleus (en) - El Cid (en) - Fagin (en) - Falstaff, Sir John Falstaff (en) - Faust, Faustus (en) - Hector (en) - Helen, Helen of Troy (en) - Leda (en) - Sherlock Holmes (pt) - apaçi, sokak serserisi - bağış yapan kimse, hayırsever/yardımsever kimse - iletişim kuran kişi - yaratıcı - bekçi, koruyucu, muhafız - eğlendiren kişi, komedyen - gözlemci - precursor (pt) - alıcı, tavsiye memuru, yediemin - yolcu - suçlu - suç ortağı, yardakçı - suç ortağı - dahi, usta, üstat, virtüöz - alıcı, muhatap - hayran - aldatan erkek, zina yapan erkek - aldatan kadın, zina yapan kadın - aleyhtar, düşman, hasım, karşıt, muhalif, rakip - destekçi, savunucu, taraftar - kışkırtıcı, tahrikçi - albino, albino/albina (pt) - Ali Baba (en) - antolojist - apostol, havari, lider, öncü - kemankeş - artist, ressam, sanatçı, sanatkar - otodidakt - efendi - diabo, pessoa malvada, pobre diabo, satanás (pt) - kötü adam - çocuk - dilber, güzel, güzel kadın - recém-casado (pt) - bibliyofil, kitap hastası, kitapsever - bigot (en) - kodaman, önemli kimse - biyografi yazarı - cego (pt) - aydın kadın, entellektüel kadın, okumuş kadın - kayıkçı, sandalcı - vücut geliştiren - ödünç/borç alan kimse - delikanlı, oğlan, oğlan çocuğu - kavgacı tip - broker-dealer (en) - enişte, kayınbirader, kayın birader, kayınço - ev hırsızı, ev soyan hırsız - işgüzar kimse - alıcı - seyirci - askeri eğitim gören öğrenci, harb okulu/polis koleji öğrencisi, kadet - değerlendirici, tahminci - hattat - harpte harcanan erler - karikatürist - case (en) - castrato (en) - cesur ve mert kimse, silâhşör, süvari - mağara adamı - savunucu - nev-i şahsına münhasır, tuhaf kişi - geveze - cimri kimse - çocuk, evlat - tarihçi, vak'anüvis - enayi, yolunacak kaz - bir hiç, önemsiz kimse - klarnetçi, klârnetçi - kız - Blimp, Colonel Blimp (en) - dev - dolandırıcı, üçkâğıtçı - bilir kişi, eksper, uzman - conquistador (pt) - taklitçi, taklit yapan kimse - güzel kız resmi, kız - cow (en) - adam, insan, kimse, kişi, şahıs, zat - cani, kanun kaçağı, suç/cinayet işleyen kimse, suçlu - yanık şarkıcı - bionic man, bionic woman, cyborg (en) - kötümser kimse, olumsuz - baba - çabuk kızan/parlayan kimse - gelin - iftiracı, kötüleyen kimse - demimondaine (en) - andarilho, seguidor (pt) - din değiştiren kimse, dininden dönmüş kimse - aleyhte konuşan kimse, küçük düşürücü kimse, küçük düşürücü şey - devil's advocate (en) - günlük tutan kimse - discriminador (pt) - displaced person, DP, stateless person (en) - dalgıç, kurbağa adam - Doctor, Doctor of the Church (en) - gösterişli yaşlı kadın, zengin dul kadın - davulcu - aptal - boyacı - ectomorph (en) - egoist, kendini beğenmiş kimse - göçmen - enchanter (en) - baştan çıkaran kadın - estet - denetçi, müfettiş - exhibitionist, show-off (en) - kullanıcı - görgü tanığı - seyyar satıcı - kayınbaba, kayınpeder, kayın peder - burd, female child, girl, little girl (en) - iyi kılıç kullanan kimse - traidor (pt) - avcı, kuş avcısı - Francophil, Francophile (en) - azat edilmiş köle, onursal hemşehri, özgür adam - fuzileiro (pt) - geyşa - geezer (en) - calüt, dev - jigolo - vaftiz oğlu/kızı - afilhada (pt) - vaftiz anası - vaftiz babası/anası/ebeveyni - afilhado (pt) - galanteador, mulherengo, pessoa inútil (pt) - golf oyuncusu - iyi adam - samiriyeli - aptal kişi - acemi aktör, aktör bozuntusu - head (en) - Heidelberg man, Homo heidelbergensis (en) - arkadaş, can yoldaşı, eş, yardımcı - eşkiya, hava korsanı, soyguncu - tarihçi - otostopçu - domuz - insancıl kimse, yardımsever kimse - ikiyüzlü/riyakâr kimse - ahmak, ahmak kimse, akılsız, alık, aptal, aptal kimse, aptal kişi, budala, budala kimse, eşek, et kafalı kimse, gerizekalı, geri zekalı, geri zekâlı, geri zekâlı kimse, kreten, moron, odun kafalı biri, salak, sersem - cahil, kara cahil - taklit eden kişi - dolandırıcı, sahtekâr, sahtekâr kimse - icat eden kimse, mucit - ada halkı, adalı - yeniçeri - uğursuz adam, yunus peygamber - çifte atan at, golcü, mızmız, şikâyetçi - katil - diğerlerinden farklı olan şey/kimse, dışarıda kalan şey/kimse - retardatário (pt) - yalancı - Lot (en) - ayı gibi adam, eşek - adonis, yakışıklı genç, züppe - kişi - disiplin yanlısı kimse, sert amir - cimri kimse - Bay - Monsieur (en) - kayınvalide - adaş - engelleyen kimse - avarento, avaro (pt) - nightbird, nighthawk, night owl (en) - avanak, salak, sersem - çıplak kimse, nüdist - numismata (pt) - çekici ve tahrik eden kız, seksi kız - gerici - antique, gaffer, old geezer, oldtimer, old-timer (en) - koruyucu aziz - barbar, hödük, kaba/görgüsüz kimse, uygar olmayan kimse - bilgiç, ukalâ - kulampara, oğlancı - farisi, ikiyüzlü, riyakâr, sahte sofu - pul koleksiyoncusu - baş kadın oyuncu - prince charming (en) - aşırı iffet taslayan kadın, aşırı namuslu geçinen kadın, erdemlilik taslayan tip - Pigme - itirazcı - ırza geçen kimse - raridade (pt) - alem tip, dikişleri almaya yarayan alet, kanlı katil, sökücü, yaman herif, yırtıcı - Robin Hood (en) - afacan, dalavereci, düzenbaz, maskara - eleştirilemez kurum - aziz, ermiş, evliya, melek, melek gibi kimse - Pai Natal, Papai Noel (pt) - Tristan, Tristram (en) - eşkinli at, rahvan yürüyen at - dedikoducu, lafçı, lâfebesi - günah keçisi, şamar oğlanı - seri cinayetler katili, seri katil - Simeon (en) - aptal kimse - savunmasız hedef - A Bela adormecida (pt) - uykuda yürüyen kişi - iyilik meleği, melek, sponsor - görmüş geçirmiş kişi, hayat adamı - yabancı - güçlü kuvvetli adam - CDF, nerd, nerdi (pt) - ahtapot, asalak, beleşçi, hayran, izleyici - Tell, William Tell (en) - yerkürede yaşayan kimse, yersel - baş belası, felâket, musibet - scrag, skin and bones, thin person (en) - ufak çocuk, ufaklık, yeni yürümeye başlayan çocuk - erkek Fatma, erkek gibi kız - baş belâsı, fitneci, ortalık karıştırıcı, sorun çıkaran kimse, sürekli sorun yaratan kimse - mutlak yetkili hükümdar, otokrat, zorba - patinho feio (pt) - haylaz oğlan, yaramaz çocuk - vegan (en) - önde gelen kişi, yüksek mevkili kimse - kötü adam, rezil kimse - dişi tilki, tilki - voice (en) - Wandering Jew (en) - beberrão, farrista (pt) - ahmak, budala - young buck, young man (en) - Hazreti İbrahim, Hazret-i İbrahim, Hz. İbrahim, İbrahim - Adams, John Adams, President Adams, President John Adams (en) - Adams, John Quincy Adams, President Adams, President John Quincy Adams (en) - Ésquilo (pt) - Aesop (en) - Agrippa, Marcus Vipsanius Agrippa (en) - Ahab (en) - Alcaeus (en) - Büyük İskender - Andersen, Hans Christian Andersen (en) - Andrew, Saint Andrew, Saint Andrew the Apostle, St. Andrew (en) - Anthony, Antonius, Antony, Marcus Antonius, Mark Anthony, Mark Antony (en) - Aquinas, Saint Thomas, Saint Thomas Aquinas, St. Thomas, St. Thomas Aquinas, Thomas Aquinas (en) - Aristarchus of Samos (en) - Aristophanes (en) - Aristotle (en) - Armin, Arminius, Hermann (en) - Armstrong, Neil Armstrong (en) - Artur, Rei Arthur (pt) - Arthur, Chester A. Arthur, Chester Alan Arthur, President Arthur (en) - Attila, Attila the Hun, Scourge of God, Scourge of the Gods (en) - Auden, W. H. Auden, Wystan Hugh Auden (en) - Augustine, Augustine of Hippo, Saint Augustine, St. Augustine (en) - Augustus, Gaius Julius Caesar Octavianus, Gaius Octavianus, Octavian (en) - Bach, Johann Sebastian Bach (en) - 1st Baron Verulam, Bacon, Baron Verulam, Francis Bacon, Sir Francis Bacon, Viscount St. Albans (en) - Barrie, J. M. Barrie, James Barrie, James Matthew Barrie, Sir James Matthew Barrie (en) - Baudelaire, Charles Baudelaire, Charles Pierre Baudelaire (en) - Beckett, Samuel Beckett (en) - Beethoven, Ludwig van Beethoven, van Beethoven (en) - Alexander Bell, Alexander Graham Bell, Bell (en) - Belshazzar (en) - Berkeley, Bishop Berkeley, George Berkeley (en) - Bismarck, Iron Chancellor, Otto von Bismarck, Prince Otto Eduard Leopold von Bismarck, Prince Otto von Bismarck, von Bismarck (en) - Bligh, Captain Bligh, William Bligh (en) - Bogart, Humphrey Bogart, Humphrey DeForest Bogart (en) - Anne Boleyn, Boleyn (en) - Boole, George Boole (en) - Boone, Daniel Boone (en) - Bragg, Braxton Bragg (en) - Brahms, Johannes Brahms (en) - Bride, Bridget, Brigid, Saint Bride, Saint Bridget, Saint Brigid, St. Bride, St. Bridget, St. Brigid (en) - Bruce, Robert I, Robert the Bruce (en) - Brutus, Marcus Junius Brutus (en) - Buchanan, James Buchanan, President Buchanan (en) - Burgoyne, Gentleman Johnny, John Burgoyne (en) - Caesar, Gaius Julius Caesar, Julius Caesar (en) - Calvin, Jean Caulvin, Jean Cauvin, Jean Chauvin, John Calvin (en) - Andrew Carnegie, Carnegie (en) - Carroll, Charles Dodgson, Charles Lutwidge Dodgson, Dodgson, Lewis Carroll, Reverend Dodgson (en) - Carter, James Earl Carter, James Earl Carter Jr., Jimmy Carter, President Carter (en) - Cassius, Cassius Longinus, Gaius Cassius Longinus (en) - Catherine, Catherine of Aragon (en) - Cervantes, Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra (en) - Carolus, Charlemagne, Charles, Charles I, Charles the Great (en) - Anton Chekhov, Anton Chekov, Anton Pavlovich Chekhov, Anton Pavlovich Chekov, Chekhov, Chekov (en) - Kristof - Churchill, Sir Winston Leonard Spenser Churchill, Winston Churchill, Winston S. Churchill (en) - Cicero, Marcus Tullius Cicero, Tully (en) - Cimabue, Giovanni Cimabue (en) - Kleopatra - Cleveland, Grover Cleveland, President Cleveland, Stephen Grover Cleveland (en) - Bill Clinton, Clinton, President Clinton, William Jefferson Clinton (en) - Clovis, Clovis I (en) - Coleridge, Samuel Taylor Coleridge (en) - Christopher Columbus, Columbus, Cristobal Colon, Cristoforo Colombo (en) - A. Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle (en) - Confúcio (pt) - Calvin Coolidge, Coolidge, President Coolidge (en) - Copernicus, Mikolaj Kopernik, Nicolaus Copernicus (en) - Cortes, Cortez, Hernan Cortes, Hernan Cortez, Hernando Cortes, Hernando Cortez (en) - Cromwell, Ironsides, Oliver Cromwell (en) - Dalton, John Dalton (en) - Dante, Dante Alighieri (en) - Charles Darwin, Charles Robert Darwin, Darwin (en) - David (en) - Demetrius, Demetrius I, Demetrius Poliorcetes (en) - Demosthenes (en) - Dewey, John Dewey (en) - Donne, John Donne (en) - Dostoevski, Dostoevsky, Dostoyevsky, Feodor Dostoevski, Feodor Dostoevsky, Feodor Dostoyevsky, Feodor Mikhailovich Dostoevski, Feodor Mikhailovich Dostoevsky, Feodor Mikhailovich Dostoyevsky, Fyodor Dostoevski, Fyodor Dostoevsky, Fyodor Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoevski, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (en) - Alfred Dreyfus, Dreyfus (en) - Eddy, Mary Baker Eddy, Mary Morse Baker Eddy (en) - Edison, Thomas Alva Edison, Thomas Edison (en) - Edward the Confessor, Saint Edward the Confessor, St. Edward the Confessor (en) - Albert Einstein, Einstein (en) - Dwight D. Eisenhower, Dwight David Eisenhower, Dwight Eisenhower, Eisenhower, Ike, President Eisenhower (en) - Elijah (en) - Elizabeth, Elizabeth I (en) - Elizabeth, Elizabeth II (en) - Engels, Friedrich Engels (en) - Epicurus (en) - Desiderius Erasmus, Erasmus, Geert Geerts, Gerhard Gerhards (en) - Eratosthenes (en) - Esaú (pt) - Euclid (en) - Faraday, Michael Faraday (en) - Falkner, Faulkner, William Cuthbert Faulkner, William Falkner, William Faulkner (en) - Fermat, Pierre de Fermat (en) - Fillmore, Millard Fillmore, President Fillmore (en) - Flaminius, Gaius Flaminius (en) - Ford, Gerald Ford, Gerald R. Ford, Gerald Rudolph Ford, President Ford (en) - Ford, John Ford (en) - Fox, George Fox (en) - Francis of Assisi, Giovanni di Bernardone, Saint Francis, Saint Francis of Assisi, St. Francis, St. Francis of Assisi (en) - Freud, Sigmund Freud (en) - Frost, Robert Frost, Robert Lee Frost (en) - Fulton, Robert Fulton (en) - Gainsborough, Thomas Gainsborough (en) - Galahad, Sir Galahad (en) - Galileo, Galileo Galilei (en) - Gandhi, Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi (en) - Gandhi, Indira Gandhi, Indira Nehru Gandhi, Mrs. Gandhi (en) - Garfield, James A. Garfield, James Abraham Garfield, James Garfield, President Garfield (en) - Garibaldi, Giuseppe Garibaldi (en) - Gauguin, Paul Gauguin (en) - Gauss, Karl Friedrich Gauss, Karl Gauss (en) - Gawain, Sir Gawain (en) - Geiger, Hans Geiger (en) - Genghis Khan, Jenghiz Khan, Jinghis Khan, Temujin (en) - George, George I (en) - George, George II (en) - Jorj - Glenn, John Glenn, John Herschel Glenn Jr. (en) - Godiva, Lady Godiva (en) - Goethe, Johann Wolfgang von Goethe (en) - Grant, Hiram Ulysses Grant, President Grant, Ulysses Grant, Ulysses S. Grant, Ulysses Simpson Grant (en) - Grimm, Wilhelm Grimm, Wilhelm Karl Grimm (en) - Gropius, Walter Gropius (en) - Guenevere, Guinevere (en) - Harding, President Harding, Warren Gamaliel Harding, Warren Harding (en) - Harrison, President Harrison, President William Henry Harrison, William Henry Harrison (en) - Benjamin Harrison, Harrison, President Benjamin Harrison, President Harrison (en) - Hasdrubal (en) - Franz Joseph Haydn, Haydn, Joseph Haydn (en) - Hayes, President Hayes, Rutherford B. Hayes, Rutherford Birchard Hayes (en) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel (en) - Baron Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, Hermann von Helmholtz (en) - Ernest Hemingway, Hemingway - Henry, Joseph Henry (en) - Henry Beauclerc, Henry I (en) - Bolingbroke, Henry Bolingbroke, Henry IV (en) - Henry V (en) - Henry VI (en) - Henry Tudor, Henry VII (en) - Herod, Herod the Great (en) - Heródoto de Halicarnasso (pt) - Heinrich Hertz, Heinrich Rudolph Hertz, Hertz (en) - Hipócrates (pt) - Adolf Hitler, Der Fuhrer, Hitler (en) - Herbert Clark Hoover, Herbert Hoover, Hoover, President Hoover (en) - Hugo, Victor Hugo, Victor-Marie Hugo (en) - Huxley, Thomas Henry Huxley, Thomas Huxley (en) - Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, Ibsen (en) - İshak - Andrew Jackson, Jackson, Old Hickory (en) - Henry James, James - James, William James (en) - James, James I, King James, King James I (en) - James, James II (en) - Cornelis Jansen, Cornelius Jansenius, Jansen (en) - Jefferson, President Jefferson, Thomas Jefferson (en) - Hz.İsa - John, John the Divine, John the Evangelist, Saint John, Saint John the Apostle, St. John, St. John the Apostle (en) - John, John Lackland, King John (en) - John the Baptist, St. John the Baptist (en) - Andrew Johnson, Johnson, President Andrew Johnson, President Johnson (en) - Judas, Judas Iscariot (en) - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung (en) - Franz Kafka, Kafka - Immanuel Kant, Kant (en) - Johan Kepler, Johannes Kepler, Kepler (en) - John Maynard Keynes, Keynes (en) - Captain Kidd, Kidd, William Kidd (en) - Kipling, Rudyard Kipling - Lancelot, Sir Lancelot (en) - Leakey, Louis Leakey, Louis Seymour Bazett Leakey (en) - Leakey, Mary Douglas Leakey, Mary Leakey (en) - Leakey, Richard Erskine Leakey, Richard Leakey (en) - Edward Lear, Lear (en) - Lee, Robert E. Lee, Robert Edward Lee (en) - Gottfried Wilhelm Leibnitz, Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibnitz, Leibniz (en) - Lenin, Nikolai Lenin, Vladimir Ilich Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Ilyich Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, Vladimir Lenin (en) - da Vinci, Leonardo, Leonardo da Vinci (en) - Abraham Lincoln, Lincoln, President Abraham Lincoln, President Lincoln (en) - Carl von Linne, Carolus Linnaeus, Karl Linne, Linnaeus (en) - Baron Lister, Joseph Lister, Lister (en) - John Locke, Locke (en) - Henry Wadsworth Longfellow, Longfellow (en) - Luther, Martin Luther (en) - Lysander (en) - Lysimachus (en) - James Madison, Madison, President Madison (en) - Ferdinand Magellan, Fernao Magalhaes, Magellan (en) - Malcolm Little, Malcolm X (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - Mao, Mao Tsetung, Mao Zedong (en) - John Marshall, Marshall (en) - Karl Marx, Marx (en) - Meryem Ana - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene (en) - Margarete Gertrud Zelle, Mata Hari (en) - Levi, Matthew, Saint Matthew, Saint Matthew the Apostle, St. Matthew, St. Matthew the Apostle (en) - McKinley, President McKinley, William McKinley (en) - Herman Melville, Melville - Gregor Mendel, Johann Mendel, Mendel (en) - Dmitri Ivanovich Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Dmitri Mendeleev, Dmitri Mendeleyev, Mendeleev, Mendeleyev (en) - Merlin (en) - Michelangelo, Michelangelo Buonarroti (en) - Mithridates, Mithridates the Great, Mithridates VI (en) - James Monroe, Monroe, President Monroe (en) - Earl of Leicester, Montfort, Simon de Montfort (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - Daniel Morgan, Morgan (en) - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Morgan, Thomas Hunt Morgan (en) - Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart (en) - Benito Mussolini, Il Duce, Mussolini (en) - Naomi, Noemi (en) - John Napier, Napier (en) - Bonaparte, Little Corporal, Napoleon, Napoleon Bonaparte, Napoleon I (en) - Gamal Abdel Nasser, Nasser (en) - Nast, Thomas Nast (en) - Jawaharlal Nehru, Nehru (en) - Isaac Newton, Newton, Sir Isaac Newton (en) - bülbül - Nixon, President Nixon, Richard M. Nixon, Richard Milhous Nixon, Richard Nixon (en) - Nuh - Georg Simon Ohm, Ohm (en) - Oppenheimer, Robert Oppenheimer (en) - Panini (en) - Erwin Panofsky, Panofsky (en) - Blaise Pascal, Pascal (en) - Louis Pasteur, Pasteur (en) - Patrick, Saint Patrick, St. Patrick (en) - Apostle of the Gentiles, Apostle Paul, Paul, Paul the Apostle, Saint Paul, Saul, Saul of Tarsus, St. Paul (en) - Ivan Pavlov, Ivan Petrovich Pavlov, Pavlov (en) - Charles Peirce, Charles Sanders Peirce, Peirce (en) - Peter, Saint Peter, Saint Peter the Apostle, Simon Peter, St. Peter, St. Peter the Apostle (en) - Francesco Petrarca, Petrarca, Petrarch (en) - Jean Piaget, Piaget (en) - Franklin Pierce, Pierce, President Pierce (en) - Pablo Picasso, Picasso (en) - Pindar (en) - Plato (en) - Plutarco (pt) - Matoaka, Pocahontas, Rebecca Rolfe (en) - James K. Polk, James Knox Polk, James Polk, Polk, President Polk (en) - Marco Polo, Polo (en) - Pontiac (en) - Priam (en) - Marcel Proust, Proust (en) - Pyrrhus (en) - Pitagor - Quine, W. V. Quine, Willard Van Orman Quine (en) - Jean Baptiste Racine, Jean Racine, Racine (en) - President Reagan, Reagan, Ronald Reagan, Ronald Wilson Reagan (en) - Reed, Walter Reed (en) - Rembrandt, Rembrandt Harmensz van Rijn, Rembrandt van Rijn, Rembrandt van Ryn (en) - Richard III (en) - Armand Jean du Plessis, Cardinal Richelieu, Duc de Richelieu, Richelieu (en) - Bernhard Riemann, Georg Friedrich Bernhard Riemann, Riemann (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Desert Fox, Erwin Rommel, Rommel (en) - President Roosevelt, President Theodore Roosevelt, Roosevelt, Theodore Roosevelt (en) - Anna Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Roosevelt - Betsy Griscom Ross, Betsy Ross, Ross (en) - Dante Gabriel Rossetti, Rossetti (en) - Jean-Jacques Rousseau, Rousseau - Bertrand Arthur William Russell, Bertrand Russell, Earl Russell, Russell (en) - Babe Ruth, George Herman Ruth, Ruth, Sultan of Swat (en) - Comte Donatien Alphonse Francois de Sade, de Sade, Marquis de Sade, Sade - Salome (en) - Edward Sapir, Sapir (en) - Sappho (en) - Publius Cornelius Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus Major, Scipio, Scipio Africanus, Scipio Africanus Major, Scipio the Elder (en) - Seleucus, Seleucus I, Seleucus I Nicator (en) - Jane Seymour, Seymour (en) - Bard of Avon, Shakespeare, Shakspere, William Shakespeare, William Shakspere (en) - G B Shaw, George Bernard Shaw, Shaw - Alan Bartlett Shepard Jr., Alan Shepard, Shepard (en) - Sitting Bull (en) - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner (en) - Sokrates - John Philip Sousa, March King, Sousa (en) - Edmund Spenser, Spenser (en) - Iosif Vissarionovich Dzhugashvili, Joseph Stalin, Stalin (en) - Igor Fyodorovich Stravinsky, Igor Stravinsky, Stravinsky (en) - Arthur Seymour Sullivan, Arthur Sullivan, Sir Arthur Sullivan, Sullivan (en) - Dean Swift, Jonathan Swift, Swift (en) - President Taft, Taft, William Howard Taft (en) - Aksak Timur, Timur, Timurlenk - President Taylor, Taylor, Zachary Taylor (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - Tecumseh, Tecumtha (en) - Henry David Thoreau, Thoreau - Thucydides (en) - Titian, Tiziano Vecellio (en) - Count Lev Nikolayevitch Tolstoy, Leo Tolstoy, Tolstoy (en) - Evangelista Torricelli, Torricelli (en) - Harry S Truman, Harry Truman, President Truman, Truman (en) - John Tyler, President Tyler, Tyler (en) - Bishop Ulfila, Bishop Ulfilas, Bishop Wulfila, Ulfila, Ulfilas, Wulfila (en) - Maurice Utrillo, Utrillo (en) - Martin Van Buren, President Van Buren, Van Buren (en) - Gogh, van Gogh, Vincent van Gogh (en) - Giovanni da Verrazano, Giovanni da Verrazzano, Verrazano, Verrazzano (en) - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - Americus Vespucius, Amerigo Vespucci, Vespucci (en) - Publius Vergilius Maro, Vergil, Virgil (en) - Francois-Marie Arouet, Voltaire - John von Neumann, Neumann, von Neumann (en) - Richard Wagner, Wagner, Wilhelm Richard Wagner (en) - First Earl of Orford, Robert Walpole, Sir Robert Walpole, Walpole (en) - George Washington, President Washington, Washington (en) - Noah Webster, Webster (en) - John Wesley, Wesley (en) - President Wilson, Thomas Woodrow Wilson, Wilson, Woodrow Wilson (en) - Ludwig Josef Johan Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein (en) - William Wordsworth, Wordsworth (en) - W. B. Yeats, William Butler Yeats, Yeats (en) - Zeno, Zeno of Citium (en) - Zeno, Zeno of Elea (en) - Emile Zola, Zola (en) - Zarathustra, Zoroaster (en) - skin (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼