Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

hruběaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - hmota, substancematéria - Henry, Joseph Henry (en) - cataphoresis, dielectrolysis, electrophoresis, ionophoresis (en) - kmit, vlnění - automatically, mechanically (en) - fyzickyfisicamente - hubený, kost a kůže, kostnatý, vychrtlý, vyhublý, vyzáblýanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - svítivost, zářivostluminosidade - birefringent (en) - Albert Einstein, Einstein (en) - zero absoluto - očividněclaramente, consideravelmente - světélkující, svítící, zářícíintenso, luminoso - sálavý, zářícíirradiante - vařit se, vřítferver - odmrazit, rozmrazitdescongelar - burn, combust (en) - imperceptivelmente - nápadně, patrně, zřejměnotavelmente, visivelmente - dráhatrajetória - do očí bijící, flagrantní, křiklavý, nehorázný, neslýchaný, zjevnýflagrante, manifesto, óbvio - Geiger, Hans Geiger (en) - Heinrich Hertz, Heinrich Rudolph Hertz, Hertz (en) - Evangelista Torricelli, Torricelli (en) - ohebný, pružnýelástico, flexível, resiliente - baculatý, boubelatý, buclatýrechonchudo - korpulentní, otylý, tlustýcorpulento, obeso - těžký - lehký - hot (en) - chladný - virion - anisotropic (en) - elektropozitivní - elektronegativní, zápornýnegativo - erogenníerógeno - urychlovač - diamagnetic (en) - armilla, armillary sphere (en) - boiling water reactor, BWR (en) - vypařujícíevaporativo - elektromagnetickýeletromagnético, magnetelétrico, magnetoelétrico - breeder, breeder reactor, fast breeder, fast breeder reactor (en) - Bunsenův kahanbico de Bunsen - hydrodynamic (en) - câmera lúcida - cloud chamber, Wilson cloud chamber (en) - regulační tyč - ciclotron - elektronový mikroskop - fast reactor (en) - Foucault pendulum (en) - plynový hořák - lupa, zvětšovací sklo - tepelné čerpadlobomba de aquecimento - mikroskopmicroscópio - micróstoma - atomový reaktor, jaderný reaktor, reaktorreactor, reactor nuclear - kyvadlopêndulo - solar telescope (en) - strobe, strobe light, stroboscope (en) - synchrotron - teplo - enthalpy, H, heat content, total heat (en) - Curie point, Curie temperature (en) - rosný bod - bod mrazuponto de congelação - oheň, žár - calefação - ardor - neviditelnostinvisibilidade - iluminace - hmota, hmotnost - hmotnost, tíha, tíže, váha, zátěž, závažípeso - throw-weight (en) - beztíže, beztížnost, lehkostausência de peso, leveza - moment hybnosti - fyzika, fyzikální vědafísica - biofyzikabiofísica - cryogenics, cryogeny (en) - cristalografia - atomová fyzika, jaderná fyzikafísica nuclear - high energy physics, high-energy physics, particle physics (en) - plasma physics (en) - rheology (en) - conservation of energy, first law of thermodynamics, law of conservation of energy (en) - conservation of mass, conservation of matter, law of conservation of mass, law of conservation of matter (en) - zrcadlová symetrie - kinetická teorie - relativitateoria da relatividade - Einstein's general theory of relativity, general relativity, general relativity theory, general theory of relativity (en) - Einstein's special theory of relativity, special relativity, special relativity theory, special theory of relativity (en) - supersymmetry (en) - kvantová teorieteoria quântica - princip neurčitosti - classical mechanics, Newtonian mechanics (en) - solid-state physics (en) - statistická mechanika - kvantová mechanika - hydraulikahidráulica - pneumática - statikaestática - dynamikadinâmica - kinematics (en) - magnetohydrodynamics (en) - aerodynamikaaerodinâmica, aerodinâmico - termodynamikatermodinâmica - kmitočtové pásmo, pásmo - gravitation wave, gravity wave (en) - sinusová vlna - vlnaonda - seiche (en) - stacionární vlna - částice alfapartícula alfa - atmosphere (en) - částice betaelétron - blackbody, black body, full radiator (en) - boson (en) - exosphere (en) - fermion (en) - gluon (en) - magnetic monopole (en) - mesosphere (en) - micelle (en) - částečka, částice, smítkopartícula - fotonfóton - stratosféraestratosfera - thermosphere (en) - troposfera - fyzikfísico - Georg Simon Ohm, Ohm (en) - Oppenheimer, Robert Oppenheimer (en) - spektrumespectro - aktivační energie - atomová energie, jaderná energieenergia atómica, energia nuclear - atomová energiepoder atómico - světelný paprsekraio de luz - binding energy, separation energy (en) - atmosférický tlakpressão atmosférica - krevní tlaktensão arterial - boundary layer (en) - capilaridade - odstředivá síla - dostředivá sílaforça centrípeta - návratka - podnět, popudímpeto - elektromagnetická vlna, elektromagnetické zářeníradiação eletromagnética - energy, free energy (en) - power (en) - práce - pastvina, pole, silové polecampo, terreno - fluorescencefluorescência - sílaforça - radiação gama, raios gama - gravitace, gravitační síla, přitažlivost, tíže, zemská přitažlivostgravidade, gravitação, peso - crepúsculo - moment setrvačnosti - kinetická energieenergia cinética - latentní teplo - viditelné světloluz - bioluminescence (en) - chemiluminescence (en) - magnetosphere (en) - magnetické pole, magnetický tokcampo magnético - NMR, nuclear magnetic resonance, proton magnetic resonance (en) - antiferromagnetism (en) - diamagnetism (en) - ferrimagnetism (en) - ferromagnetism (en) - paramagnetism (en) - mechanical energy (en) - moment - magnetický moment - světlo hvězdluz das estrelas - fosforescência - potenciální energieenergia potencial - tlak - corpuscular-radiation pressure, radiation pressure (en) - radiant energy (en) - radiace, vyzařování, zářenícancelamento, radiação - nosná vlna - odlesk - birefringence, double refraction (en) - sluneční energieenergia solar - erupce, sluneční erupce - Doppler effect, Doppler shift (en) - tension (en) - fundamental interaction, interaction (en) - color force, strong force, strong interaction (en) - weak force, weak interaction (en) - tensão superficial - povrchové napětí - syzygy (en) - točivý momentesforço de torção, momento de torção, torque - turbulentní proudění - laminární proudění - vapor pressure, vapour pressure (en) - virtual image (en) - větrná energie - zodiacal light (en) - assopro, sopro - radioaktivní rozpad, rozložení, rozpaddesintegração - desorption (en) - extinction (en) - dělení, jaderné štěpení, štěpenífissão, fissão nuclear - fúze, slučovánífusão, fusão nuclear - zkapalněníliquefação - přírodní proces - jaderná reakce - pair creation, pair formation, pair production (en) - phase change, phase transition, physical change, state change (en) - výpar, vypařováníevaporação - módulo de Young - constant of gravitation, G, gravitational constant, universal gravitational constant (en) - baryon number (en) - albedo - Machovo číslo - index of refraction, refractive index (en) - angle of incidence, grazing angle, incidence angle, incident angle (en) - angle of attack (en) - absorber (en) - důlní plyn - amoniak, čpavekamoníaco - nitric oxide (en) - kyanogencianogênio - emise, výfukový plyn - Zápach z ústhalitose - emise, sekret, výron, výtok - effluvium (en) - benzín, slzný plyngasolina - ideální plyngás perfeito - fluido, líquido - yperitgás-mostarda - nervový plyngás asfixiante - ozónozono - fosgenfosgênio - propileno - lávová moréna, škvára, struska, struskovitá lávaescória - ligand (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼