Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

enormt, oerhört, ofantligt大大地 - good, well (en) - kvantitet, mått, måttsystem度量法, 数量, 數量 - egendomligt, märkligt非常 - alldeles för, alltför, för, överdrivet太,过份, 太,過份, 过分, 過分 - [] stora [], mycket, storligen好久,常常, 很多 - kg, kilo, kilogram公斤, 千克 , 千克,公斤 - bra, passande, rätt合適的 - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - eländig, miserabel粗劣的 - kvadratmeter - astronomically (en) - höjdmätare - esfigmógrafo (pt) - ohmmeter (en) - solur日昝, 日晷 rìguǐ - Greenwichtid - intensivt深入细致地 - tillräckligt充分地, 充足地, 十分地 - insuficientemente (pt) - djupt深深地, 深远[地] - övergång till metersystemet - utmärkt, utomordentligt极好地 - enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbart壮丽地, 惊人地, 极妙地, 极度地, 極度地 - intensivt非常地 - enormt, kolossalt, väldigt极多地, 極多地, 非常(地) - i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigt丰富地, 大量地,很多, 过多[地] - generosamente (pt) - urtavla表面,鐘面, 表面,钟面 - omåttligt, orimligt过度地 - VHF - minimalt, minutiöst详细地 - 溫度計 - shallowly (en) - superlatively (en) - ardorosamente (pt) - mätning测量, 測量 - actinometry (en) - antropometria (pt) - djupmätning - värmemätning - hydrometri - iakttagelse, observation观察 - surveying (en) - mental test, mental testing, psychometric test, test (en) - över-, övre上边的, 上邊的, (地位、权力、等级)较高的 - låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa低, 低下的, 低廉的, 低的, 地势低洼的 - standard-标准的, 標準的 - månads-, månatlig每月的 - daglig每日的 - anthropometric, anthropometrical (en) - accelerometer - actinometer (en) - väckarklocka闹钟 - amperemeter - anemometer, vindmätare - astrolábio (pt) - atmometer, evaporometer (en) - atomic clock (en) - audiômetro (pt) - 体重器,称重机, 体重器,稱重机, 天平, 秤 - barometer晴雨表;气压表, 晴雨錶;氣壓表, 气压计, 氣壓計 - bolometer - bubbelkammare - värmemätare - kronograf - chronometer (en) - gökur - dosimeter - dynamometer - eletrômetro (pt) - 測氣管 - galvanometer - geigermätare - gnomon (en) - golvur有摆的落地大座钟, 有擺的落地大座鐘 - areometer, fuktighetsmätare, hydrometer - hygrometer - planimeter - ionization chamber, ionization tube (en) - Kundt's tube (en) - magnetômetro (pt) - manometer - mätredskap, mått量具 - mercurial thermometer, mercury-in-glass thermometer, mercury thermometer (en) - vägmätare - stegräknare - pêndulo (pt) - piezômetro (pt) - postage meter (en) - proportional counter, proportional counter tube (en) - bärkorg - pyrometer - radarcar: 測速裝置, 雷达, 雷達 - radiometer - pluviometer, regnmätare - avståndsmätare - platinum thermometer, resistance thermometer (en) - scintillation counter (en) - seismograf - hastighetsmätare速度 - spirograph (en) - fjädervåg - stoppur, tidtagarur跑表, 跑錶 - strain gage, strain gauge (en) - måttband卷尺, 带尺, 帶尺 - taxameter車費計程器, 车费计程器 - par termoelétrico (pt) - viscometer, viscosimeter (en) - voltmeter - vattenur - water meter (en) - waveguide, wave guide (en) - weather radar (en) - avkastning, skörd产量, 產量 - radiofrekvens - ELF, extremely low frequency (en) - very low frequency, VLF (en) - LF, low frequency (en) - medium frequency, MF (en) - HF, high frequency (en) - EHF, extremely high frequency, millimeter wave, millimetric wave (en) - number (en) - sequence (en) - korn細粒, 细粒 - metersystem, metersystemet米制 - International System, International System of Units, SI, SI system, SI unit, Systeme International, Systeme International d'Unites (en) - bandbredd - ental单元, 最小整数,一,基数, 计量单位 - karat - quota (en) - vikt砝码 - langley (en) - point (en) - matchpoäng - bågsekund - minut - radian - sr, steradian (en) - milha quadrada (pt) - section (en) - tunnland - ar, area公亩, 公畝 - hektar公頃, 公顷 - arpent (en) - h - homer, kor (en) - board foot (en) - kubikcentimeter, milliliter, ml毫升, 立方厘米 - deciliter分升, 分升(十分之一公升) - liter - hektoliter - kubikmeter - farad - coulomb (pt) - ampere-hour (en) - siemens - ampere安培 - mamma - abamp, abampere (en) - ersted - maxwell, Mx (en) - weber - gauss (en) - tesla - Henrik, henry亨, 亨利 - L, lambert (en) - lux - phot - candela - menig, soldat- - volt伏特, 伏(特) - kilovolt - rydberg, rydberg constant, rydberg unit (en) - watt瓦特, (电的计量单位)瓦特 - kilowatt千瓦 - hästkraft[]馬力, 马力 - var, volt-ampere (en) - curie - rutherford (en) - ohm欧姆, 歐姆 - dyn - newton (pt) - pdl, poundal (en) - fot英尺 - åttondels engelsk mil - engelsk mil, mile英里 - ligne (en) - coss, kos (en) - verst (en) - cable, cable's length, cable length (en) - chain (en) - aln, armbåge - digit, finger, finger's breadth, fingerbreadth (en) - head (en) - nanômetro (pt) - mikron微米 - millimeter, mm毫米 - centimeter, cm公分, 厘米 - decimeter公寸 - m, meter米, (公制长度单位)米 - dekameter公丈, 十米 - hectômetro (pt) - kilometer, km公里, 千米 , 千米,公裡, 千米,公里 - franc法郎 - balboa (en) - cruzeiro - Algerian dinar, dinar (en) - dinar, Iraqi dinar (en) - dinar, Jordanian dinar (en) - dinar, Kuwaiti dinar (en) - dinar, Libyan dinar (en) - dinar, Tunisian dinar (en) - dirham, Moroccan dirham (en) - Australian dollar (en) - sen (en) - Canadian dollar, loonie (en) - Hong Kong dollar (en) - Jamaican dollar (en) - Liberian dollar (en) - New Zealand dollar (en) - Singapore dollar (en) - United States dollar (en) - eurodollar - Zimbabwean dollar (en) - hao (en) - drakma德拉克马(希腊货币单位) - dobra (en) - escudo, Portuguese escudo (en) - forint (en) - Belgian franc (en) - French franc (en) - Swiss franc (en) - inti (en) - at (en) - krona, Swedish krona (en) - Danish krone, krone (en) - krone, Norwegian krone (en) - kwacha, Zambian kwacha (en) - lek (en) - lev (en) - lira里拉(土耳其货币), 里拉(意大利旧货币), 里拉(意大利舊貨幣) - pund - D-mark, mark马克(德国的旧货币) - pfennig (en) - peseta西班牙銀幣,比塞塔, 西班牙银币,比塞塔 - Chilean peso, peso (en) - Colombian peso, peso (en) - Cuban peso, peso (en) - Dominican peso, peso (en) - peso mexicano (pt) - peso, Philippine peso (en) - peso, Uruguayan peso (en) - Cypriot pound, pound (en) - Egyptian pound, pound (en) - Irish pound, Irish punt, pound, punt (en) - lira, Maltese lira (en) - pound, Syrian pound (en) - pula (en) - thebe (en) - rand兰特 - Iranian rial, rial (en) - riel (en) - Qatari riyal, riyal (en) - Indian rupee, rupee (en) - Pakistani rupee, rupee (en) - Anna, Annika - Mauritian rupee, rupee (en) - Nepalese rupee, rupee (en) - Austrian schilling, schilling (en) - groschen (en) - sikel - Kenyan shilling, shilling (en) - shilling, Tanzanian shilling (en) - shilling, Ugandan shilling (en) - sucre (en) - Guinean franc (en) - mongo (en) - yuan(人民币)圆 - zaire - zloty (en) - dol (en) - atm, atmosphere, standard atmosphere, standard pressure (en) - pascal - millimeter of mercury, mm Hg, torr (en) - pounds per square inch, psi (en) - takt, taktstreck小節線, 小节线 - bar absolute, barye, microbar (en) - en, nut (en) - em, em quad, mutton quad (en) - cicero - agate line, line (en) - Erlang (en) - (摄氏温度的)度数, (攝氏溫度的)度數, (角的)度数 - celsius, Celsiusgrad, grad Celsius摄氏的, 攝氏的 - K, kelvin (en) - atomic mass unit (en) - mass number, nucleon number (en) - troja - obolus (en) - tael (en) - []pund磅(书面语缩写式), 英镑 - mcg, microgram (en) - mg, milligram毫克, 毫克(书面语缩写式) - decigram - gram克, 克(书面语缩写式) - grammolekyl - hekto, hektogram - ton - erg - electron volt, eV (en) - joule焦耳 - kalori卡路里(热量单位), 食物产生的热量单位 - gramkalori, kalori - B.Th.U., British thermal unit, British Thermal Unit, BTU (en) - watt-hour (en) - correction, fudge factor (en) - volym容积, 容積 - kapacitet容量 - scale (en) - proportionalitet - content (en) - förhållande, frekvens, proportion比率 - frequency, relative frequency (en) - synkronism - coordinated universal time, UTC (en) - night (en) - emboli, infogande, inskjutande - almanacka日历, 日曆 - Roman calendar (en) - Gregorian calendar, New Style calendar (en) - Julian calendar, Old Style calendar (en) - Revolutionary calendar (en) - Brumaire (en) - Frimaire (en) - Germinal (en) - Prairial (en) - Messidor (en) - Thermidor (en) - Fructidor (en) - Hebrew calendar, Jewish calendar (en) - lunar calendar (en) - lunisolar calendar (en) - Islamic calendar, Mohammedan calendar, Moslem calendar, Muhammadan calendar, Muslim calendar (en) - Hindu calendar (en) - Holy Week, Passion Week (en) - månad月 , 月份 - månmånad, månvarv, synodisk månad - januari一月 , 元月, 正月 - februari二月 - mars三月 - april四月 - maj五月 - juni6月, 六月 - juli7月, 七月 - augusti8月, 八月 - september九月, 九月(书面语缩写) - oktober十月 - november十一月 - december十二月 - Chislev, Kislev (en) - Tebet, Tevet (en) - Shebat, Shevat (en) - Adar (en) - Nisan, Nissan (en) - Iyar, Iyyar (en) - Sivan, Siwan (en) - Ab, Av (en) - Ellul, Elul (en) - Moharram, Muharram, Muharrum (en) - Safar, Saphar (en) - Rajab (en) - Shawwal (en) - Pansa, Pus (en) - skottsekund - fasta, fastan - födelsetal出生率 - dödlighet, mortalitet必死, 死亡率 - dose rate (en) - current velocity, flow, flow rate, rate of flow, stream velocity, velocity of flow (en) - frequence, frequency, oftenness (en) - Gc, GHz, gigacycle, gigacycle per second, gigahertz (en) - hertz赫 , 赫兹, 赫茲 - kilometer i timmen, km/h公里/时 - 速度 - pace, tempo (en) - kurshastighet - escape speed, escape velocity (en) - ljusets hastighet, ljushastigheten - barnadödlighet - luminous flux (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼