» 

dicionario analógico

assustadoramente, horrivelmentealarmerande, oroande - vorazglupande, omåttlig - serbli - acquisitive (en) - avarento, ávido, cobiçoso, eávido, ganancioso, gulosoförvärvslysten, girig, girig efter, glupsk, gnidig, hagalen, lysten, snål, sniken - inactive, passive (en) - alegremente, felizmente, jubilosamente, por sorteglatt, jublande, muntert, upprymt - exaustivamente - deliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamenteavsiktligt, med flit, med vilje - involuntariamenteoavsiktligt, omedvetet, utan att veta om det - passivamentepassivt - horrorizadoförskräckt - assustado, pâniconervös, panikartad - inabalávelorubblig, ståndaktig - responsavelmenteansvarsfullt, ansvarskännande - amnésiaamnesi, minnesförlust - orgulhosamentepå ett stolt sätt - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente[]klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligen - communally, conjointly, jointly, together (en) - seriamenteallvarligt, uppriktigt - corajosamentedjärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappert - conscienciosamente, escrupulosamenteomsorgsfullt, samvetsgrant - sobriamentenyktert - sem medodjärvt - adequadamente, com conpetência, com eficiência, competentemente, habilmentedugligt, kompetent, skickligt, träffande - ansiosamente, apreensivamente, com constrangimentoängsligt, oroligt - intellectually (en) - solenementeallvarligt, högtidligt - com grosseriagrovt, oanständigt, rått - atroz, feio, terrívelfruktansvärd, ohygglig - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelavskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämd - ameaçador, assustadoravskräckande, farlig, frånstötande, hotande - arrepiante, arripiante, horripilantebloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslik - acanhado, amedrontado, assustado, assustadorläskig, läskigt, ruskig, skrämmande - corajosofarlig, respektingivande - de mau gosto, macabromakaber, sjuk, sorglig - impropriamenteoanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligt - destemidamente, inabalavelmente, intrepidamentemodigt, oförfärat, oförskräckt, orubbligt, ståndaktigt - inteligentementepå ett intelligent sätt - cortesmente, cortêsmente, educadamenteartigt, hövligt - com má educação, descortesmente, grosseiramentegrovt, oartigt, ohövligt - com vontade, cordialmentehjärtligt, hurtfriskt - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorartigt, förbindligt, gladlynt, vänligt - de modo ameaçadorpå ett olycksbådande sätt - intrépido, sem medo/ADJ – destemidomodig, oförfärad, oförskräckt, orädd - horrifyingly (en) - assustado, assustador, terrívelfruktansvärd, rädd, skrämd - corajosodjärv, käck, modig, tapper - horrivelmenteförfärligt, skrämmande - valentemodig, tapper - assustadorädd, skrämd - receoso, tímidoblyg, försagd, timid - acanhado, envergonhado, tímidoförsagd - arrogantementearrogant, förmätet - indubitavelmentebestämd, säkert - avidamentegirigt, glupskt, ivrigt - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetaljerad, utförlig - de relance, superficialflyktig, hastig - equably (en) - formidably (en) - alegremente, com muito gosto, de boa vontadegärna, gladeligen, med glädje - gluttonously (en) - com má vontade, relutantementemotsträvigt - alegre, contenteglättig, munter - alegre, contente, feliz, vivoglad, livad, livlig, lustig, morsk, pigg - descuidadamente, temerariamentehänsynslöst, vårdslöst - heroicamenteheroiskt, hjältemodigt - impassivelmentekänslolöst, likgiltigt - tomar um assunto como pessoal, tornar pessoaluppfatta personligt - criteriosamenteförståndigt, klokt - benevolamenteeftergivet, milt, överseende - drippily, mawkishly (en) - monotonamenteenformigt, monotont - phlegmatically (en) - debilmente, justoklent, ynkligt - sensualmentesensuellt, sinnligt - solitarily (en) - stoically (en) - valentementemodigt, tappert - vorazmente - compreender, perceberförstå, förstå sig på - compreender - acertar, reconhecerfatta, förstå, förstå rätt, inse, vara medveten om - saberveta - conhecerkänna, känna till, kunna - know (en) - experimentar, vivererfara, leva, möta, uppleva - know (en) - confundirförväxla - ler nas entrelinhasläsa mellan raderna - analisar, construir, explicar, interpretar, traduziranalysera, konstruera, tolka, utlägga - read, take (en) - cavalheirescochevaleresk, ridderlig - brusco, desabridobrysk, skarp, tvär - differentiate, distinguish, mark (en) - antever, preverförutse - vendersälja - conquistar, convencer, persuadirfå över ngn på sin sida, övertyga - dissuadiravråda - Jean Piaget, Piaget (en) - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner (en) - afetivoemotionell - secretoinnerst, inre - descreverbeteckna - insistência, perseverançaframhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighet - ungdomsvåld - comportamento, feitosförehavanden, hållning, uppträdande - behavior, behaviour (en) - friokall, kylig - intelectual - inteligenteintelligent - intencionalavsiktlig, uppsåtlig - oavsiktlig, ofrivillig - introspectivointrospektiv - fazer, obrigarfå, förmå att, tvinga att - onanera, runka - obedientelydig - contrário, voluntariosoegensinnig, motsatt, i motsats till, trilsk - obstinado, voluntariosoegensinnig, envis, halsstarrig, hårdnackad, obstinat, tjurskallig - atrairbe om - draw (en) - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - assure, reassure (en) - boil, seethe (en) - assustar, espantar, sobressaltargöra bestört, injaga skräck i, skrämma - escandalizar, horrorizarförfära, slå med fasa - perturbarfå att tappa koncepterna, göra nervös, göra osäker, oroa - die (en) - intimidargöra modlös, hota, köra med, skrämma, tyrannisera - enraivecergöra rasande - embaraçarbringa ur fattningen - aturdirförvilla, förvirra - embaraçar, envolver em dificuldades financeirasförsätta i [] trångmål - sofrerfå utstå, lida, sota för - perderförlora, tappa bort - decepcionar, desapontargöra besviken, svika - abaixar, abater, humilhar, rebaixarförödmjuka, göra ödmjuk, kväsa - rebaixarförnedra, förödmjuka - reduzirminska, reducera, sänka - controlar-sebehärska - elevar, exaltar, extasiar-se, transportarfylla med stolthet - animar, encorajar, estimular, incitar - encorajar, incentivargynna, stödja, uppmuntra - discourage (en) - dishearten, put off (en) - burn (en) - arrogante, presunçosoarrogant, dryg, viktig - altaneiro, arrogante, desdenhosohögdragen, högfärdig, högmodig, överlägsen - convencido, vaidosoegenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåst - atento, cuidadoso, que não esqueceuppmärksam på - responsávelansvarig - sensitise, sensitize (en) - comover, despertar, excitar[]väcka, framkalla, göra berörd, gripa - endiabradookynnig, småjäklig - sóbrioallvarsam - find (en) - lutar, militar, pugnartala mot - influenciarpåverka - caracterizarkänneteckna, karakterisera - behavioral, behavioural (en) - anti-semitaantisemitisk - image, persona (en) - cabeçahuvud, skalle - inconscientedet undermedvetna - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariaillistighet, knipslughet, list, slughet, smarthet - atrasoefterblivenhet - habilidade/condãofallenhet, förmåga, talang - preocupação, responsabilidadeangelägenhet, ensak, sak - assunto, caso, coisaaffär, angelägenhet, sak, ting - torre de marfimelfenbenstorn - anima (en) - envolvimentoinblandning, intresse, trasslig situation - confusãoförvirring, oreda - estupefacção, perplexidadevirrvarr - perplexidadebryderi, förvirring, rådlöshet - adivinha, enigma, misterio, mistérioenigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystik - dilemadilemma - certezavisshet - auto-confiança, segurança[]säkerhet, säkerhet, självförtroende, självsäkerhet, självtillit, visshet - certeza, temeridadesäkerhet, visshet - reliance, trust (en) - dubiedade, dúvida, incertezatveksamhet, tvivelaktighet, tvivelsmål - apreensão, desconfiançafarhåga, misstro[], onda aningar - princípiosprinciper - psicologiapsykologi - cognitive psychology (en) - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - experimental psychology, psychonomics (en) - psychophysics (en) - behaviorismobehaviorism - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology (en) - psychometrics, psychometrika, psychometry (en) - gestaltpsykologi - socialpsykologi - gruppdynamik - voice (en) - parapsychologist (en) - psicóloga, psicólogopsykolog - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung (en) - quociente intelectualintelligenskvot, IQ - contentamento, sétimo céu, sétimo-céulycksalighet, sällhet, sjunde himlen - aboulia, abulia (en) - anhedonia (en) - hipnoseHypnos - auto-sugestãosjälvsuggestion - hipocondriahypokondri - anspänning, sträckning - moderaçãoförnuftighet, resonlighet - melancholia (en) - irritaçãoirritation - lembrançasassociation, minne - humorhumör, stämning[Domaine]

-