Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

exalarandas ut - fascinar, hipnotizarfascinera, hypnotisera - arouse, brace, energise, energize, perk up, stimulate (en) - Black Death, Black Plague (en) - osteoporosis (en) - acute (en) - chronic (en) - astenia, debilidade - câncer, carcinomacancertumor, carcinom - eczemaeksem - gonorréiagonorré - radiologistaradiolog - tratarbehandla - dispensar, ministrardela ut, fördela, ge - imunizar, vacinar[]ympa, immunicera, inokulera, inympa, vaccinera, ympa in - apanhar, pegarfå tag i - contaminar, infeccionar, infectarinfektera - desinfectardesinficera - draw (en) - cura, terapia, tratamentobehandling, kur, terapi, vård - conjuntivitebindhinneinflammation, konjunktivit - doença convulsiva, eclampsiaförlossningskramp - gengivitegingivit - alergia, alergia.allergi - pediatrabarnläkare, pediatriker - irradiação, radioterapiaradioterapi - cirurgia plásticaansiktslyftning, plastikkirurgi - hiperglicemiahyperglykemi - Dermatologistadermatolog - check-up, exame geral, exame médico, médicohälsokontroll, läkarundersökning - febre de feno, febre dos fenos, polenosehösnuva - tubal ligation (en) - medical diagnosis (en) - cesárea, cesariana, parto cesáreokejsarsnitt - criança nascida mortadödfödsel, dödfött barn - therapeutic abortion (en) - intramuscular injection (en) - transfusão, transfusão de sangueblodöverföring, blodtransfusion, överföring, transfusion - cansaço, fadigatrötthet, utmattning - cair morto, morrerfalla död, ge upp andan - cauterizarbränna, kauterisera - diminuição, incapacidade, invalidezhandikapp, invaliditet, oförmåga, oförmögenhet, svaghet - obstetra, parteira, parteirobarnmorska, förlossningssköterska, obstetriker - sordidamenteeländigt, tarvligt - dingily, grubbily, grungily (en) - cólicakolik - hypersomnia (en) - medicinaläkarvetenskap, läkekonst, medicin - medicina preventiva - medicina alternativa - endoscopy (en) - blood profile, CBC, complete blood count (en) - hospitalizaçãoinläggning på sjukhus, sjukhusvistelse - vesgoskelögd, vindögd - terapiaterapi - quimioterapiakemoterapi - correção, correcçãokorrigering, rättelse, rättning - terapia ocupacionalarbetsterapi, sysselsättningsterapi - nursing care (en) - adenoidectomy (en) - apendicectomiablindtarmsoperation - angioplasty (en) - arthroscopy (en) - colostomy (en) - operaçãoingrepp, operation - histerectomiahysterektomi - laminectomy (en) - laparotomy (en) - laryngectomy (en) - lobotomialobotomi - mastectomiabröstamputation, mastektomi - splenectomy (en) - stapedectomy (en) - amigdalotomia, tonsilectomiatonsillektomi - neurocirurgianeurokirurgi - mergulharplastikoperation på näsan - traqueotomiatrakeotomi - organ transplant, transplant, transplantation (en) - administration, giving medication (en) - clisterlavemang - gastric lavage (en) - injecçãoinjektion, spruta - defibrillation (en) - fisioterapiafysioterapi, sjukgymnastik - aversion therapy (en) - psicanálisepsykoanalys - terapia de eletrochoqueelchockbehandling - chiropractic (en) - osteopathy (en) - desinfecçãoaseptik, desinfektion - acupunturaakupunktur - acupressure, G-Jo, shiatsu (en) - autogenics, autogenic therapy, autogenic training (en) - homeopatiahomeopati - hidroterapiahydroterapi - vasectomiavasektomi - vivissecçãovivisektion - respiração artificialkonstgjord andning - beijo da vidaåterupplivande genom mun-mot-munmetoden, mun-mot-mun-metoden - coitus interruptus, onanism, pulling out, withdrawal, withdrawal method (en) - controle de natalidade, planeamento familiar, planejamento familiarfamiljeplanering, födelsekontroll - anticoncepção, contracepção[] preventivmedel, födelsekontroll, födelsekotroll - auscultaçãoauskultation - indicate, suggest (en) - electromyography (en) - mammography (en) - salutar, são, saudávelförståndig, frisk, i bra form, spänstig, sund - robusto, são de corpoarbetsför, stark - aleijado, diminuído, enfermohandikappad, invalidiserad - profilaxiaprofylax - specific (en) - saudávelfrisk, god, sund - asmáticoastmatisk - doente, doentio, enfermo, insalubre, mórbido, patológicoangripen, patologisk, sjuklig - quarantine (en) - para doentes mentaismental- - arquejarflämta, flåsa, pusta - contagioso, infeccioso, transmissívelsmittsam - atemorizar-sebacka ur - apopléticoapoplektisk - atactic, ataxic (en) - febrilfeberhet, febersjuk, febrig - hydrocephalic, hydrocephalous (en) - pediátricopediatrisk - dermatologic, dermatological (en) - neurológico - implante de mamabröstimplantat - epidemiológico - freudianofreudiansk - cellulose tape, Scotch tape, Sellotape (en) - endoskop - hypodermic needle (en) - iron lung (en) - laringoscópiolaryngoskop - oftalmoskop - orthoscope (en) - otoscópiootoskop - sondasond - próteseprotes - estetoscópiostetoskop - spatula, tongue depressor (en) - plantar wart (en) - specimen (en) - febre, temperaturafeber, temperatur - dieta, regimelevnadsordning, regim, styrelse - medical science (en) - angiology (en) - bacteriologiabakteriologi - cardiologia, unidade de assistência coronáriahjärtintensivavdelning, hjärtvetenskap, kardiologi - dentistriatandläkaryrket - endodontia, endodontics (en) - ortodontiaortodonti - dermatologiadermatologi - endocrinologiaendokrinologi - epidemiologiaepidemiologi - geriatria, gerontologiageriatri, geriatrik, gerontologi - ginecologiagynekologi - hematologia - imunologiaimmunologi - general medicine, internal medicine (en) - neuropsiquiatria - nosologiadiagnostik - obstetríciaförlossningskonst, obstetrik - oncologia - oftalmologiaoftalmologi - otologiaotologi - farmáciaapotekarkonst, farmaci - psiquiatra, psiquiatriapsykiatri - clinical psychology (en) - audiology, audiometry (en) - patologiapatologi - pediatriapediatrik - quiropodiafotvård - proctology (en) - rheumatology (en) - serologi - cirurgiakirurgi - terapêutica - urologiaurologi - medicina veterinária - virologia, virologistavirologi - anamnese, história clínicaanamnes, sjukdomshistoria - medical report (en) - infecçãosmitta, smittoämne - hurt, suffering (en) - desalento, desânimoförtvivlan, missmod, misströstan - dysphoria (en) - medical institution (en) - grupo sanguíneo, tipo sangüíneoblodgrupp - A, group A, type A (en) - aborteira, cureteira, médica aborteiraabortör - cegoblind kvinna - cardióloga, cardiólogohjärtspecialist, kardiolog - calistafotvårdsspecialist - dentistatandläkare - patologistapatolog - especialista, médicoläkare, medicinare - ear, nose and throat specialist, ear-nose-and-throat doctor, ENT, ENT man, nose and throat specialist, otolaryngologist, otorhinolaryngologist, rhinolaryngologist (en) - generalistaallmänpraktiserande läkare - ginecologistagynekolog - vårdare, vårdgivare - immunolog - internoassistentläkare - assistente de enfermagem - piromaníaco, pirómano - parteira - nudistanudist - enfermeiro - oncologista - ortodontist - osteopath, osteopathist (en) - paramédicosjukvårdsbiträde - doente - farmacêuticoapotekare, apoteksbiträde, farmaceut - farmacologista, farmacólogofarmakolog - psiquiatrapsykiater - clinical psychologist, psychotherapist (en) - psykopat - registered nurse, RN (en) - roundhead (en) - especialistakonsulterande läkare, specialist - cirurgião, médicofält-, kirurg, marinläkare, regements- - cirurgiã veterinária, doutor, doutora, médico veterinário, veterinária de cavalos, veterinárioveterinär - Freud, Sigmund Freud (en) - Baron Lister, Joseph Lister, Lister (en) - rouxinolnäktergal, sydnäktergal - Reed, Walter Reed (en) - compensation (en) - defence, defence mechanism, defence reaction, defense, defense mechanism, defense reaction (en) - pancytopenia (en) - immunosuppression (en) - jet lag (en) - bebedeira, embriaguez, intoxicaçãoberusning, dryckenskap, fylla, lätt berusning, rus - acidose, acidosisacidos - ancilose, anquilose - insónia, vigilânciaInsomni, Sömnlöshet, vakenhet - asystole, cardiac arrest, cardiopulmonary arrest, heart failure (en) - sono, sonolênciadåsighet, sömnighet - diverticulosis (en) - hypoxia (en) - altitude sickness (en) - syrehunger - energy, vim, vitality (en) - achlorhydria (en) - achaque, dano, dor, indisposição, mal, maldade, mau, problema[]sjuka, åkomma, besvär, illa, krämpa, ondska, ont, sjukdom[] - ADD, ADHD, attention deficit disorder, attention deficit hyperactivity disorder, hyperkinetic syndrome, MBD, minimal brain damage, minimal brain dysfunction (en) - cardiovascular disease (en) - carpal tunnel syndrome (en) - hyperactivity (en) - distúrbio, doença, enfermidadesjukdom - amyloidosis (en) - shock (en) - cardiac shock, cardiogenic shock (en) - intoxicação alimentarmatförgiftning - botulismobotulism - salmonellosis (en) - saturnismosaturnism - catalepsiakatalepsi - doençasjukdom - agranulocytosis, agranulosis, granulocytopenia (en) - blackwater (en) - folksjukdom - maláriamalaria - boutonneuse fever, Indian tick fever, Kenya fever, Marseilles fever (en) - doença periodontal - apoplexia, ataque, derrane cerebralapoplexi, slaganfall, stroke - neuritenervinflammation, neurit - akinesia, akinesis (en) - epilepsiaepilepsi - status epilepticus (en) - apraxia (en) - ataxia - dyskinesia (en) - tardive dyskinesia (en) - esclerose múltiplamultipel skleros - Doença de ParkinsonParkinsons sjukdom - cerebral palsy, spastic paralysis (en) - Saint Vitus dance, St. Vitus dance, Sydenham's chorea (en) - tarantism (en) - amblyopia, lazy eye (en) - aphakia (en) - afasiaafasi - dislexiadyslexi, ordblindhet - agnosia (en) - pulmonary embolism (en) - tromboseblodpropp, trombos - cardiopatiahjärtsjukdom - pressão alta - hypotension, low blood pressure (en) - ALS, amyotrophic lateral sclerosis, Lou Gehrig's disease (en) - aneurisma - estenose - cerebral aneurysm (en) - angina - arterioscleroseåderförkalkning, arterioskleros - atherosclerosis, coronary artery disease (en) - athetosis (en) - ascites (en) - escleroseskleros - arritmia - cardiomyopathy, myocardiopathy (en) - paragem cardíacahjärtförlamning, hjärtslag - ataque cardíaco, enfarte agudo do miocárdio, infarto agudo do miocárdiohjärtattack, hjärtinfarkt - MI, myocardial infarct, myocardial infarction (en) - kidney disease, nephropathy, nephrosis, renal disorder (en) - nefritenefrit, njurinflammation - acute kidney failure, acute renal failure (en) - glomerulonephritis (en) - cirrosecirros - adenopathy (en) - Cushing's syndrome, hyperadrenocorticism (en) - diabete, diabetesdiabetes - diabetes mellitus, DM (en) - diabetes insipidus (en) - hyperthyroidism, thyrotoxicosis (en) - hypothyroidism (en) - myxedema, myxoedema (en) - cretinismokretinism - achondroplasia, achondroplasty, chondrodystrophy, osteosclerosis congenita (en) - contágiosmitta, smittsam sjukdom - gripeflunsa, influensa - sarampomässling - rubéolaröda hund - difteriadifteri - escarlatinascharlakansfeber - varíolasmittkoppor - tinharevorm - pé-de-atletafotsvamp - cegueirablindhet - doença infecciosa - Síndrome da imunodeficiência adquiridaaids - cólerakolera - dengue - disenteriadysenteri - hepatitehepatit, inflammation i levern - herpes labialförkylningssår - zonabältros - varicelavatt[]koppor, vattkoppor - doença venéreakönssjukdom, venerisk sjukdom - lues, lues venerea, pox, syph, syphilis (en) - locomotor ataxia, tabes dorsalis (en) - mononucleose, mononucleose infecciosakörtelfeber, kysssjuka - lepralepra, spetälska - NEC, necrotizing enterocolitis (en) - meningitehjärnhinneinflammation, meningit - caxumba, papeira, papeirasparotit, påssjuka - farsot - peste bubônica, Peste Negraböldpest, digerdöd, svart död - polio, póliopolio - tifofläckfeber, fläcktyfus - American spotted fever, Bullis fever, lone star fever, mountain fever, Rocky Mountain spotted fever, tick fever (en) - Q fever (en) - scrub typhus, tsutsugamushi disease (en) - febre reumáticareumatisk feber - tuberculosetuberculos, tuberkulos - escrófula, escrofuloseskrofler - febre tifoide, febre tifóidetyfus - tosse convulsakikhosta - framboesia, piãframboesi - febre amarelagula febern - doença respiratória - frossbrytning - asmaastma - bronchiolitis (en) - chronic obstructive pulmonary disease (en) - cryptococcosis (en) - enfisemaemfysem - pneumonialunginflammation, pneumoni - interstitial plasma cell pneumonia, pneumocystis carinii pneumonia, pneumocystis pneumonia, pneumocytosis (en) - pneumoconiosis, pneumonoconiosis (en) - asbestosis (en) - silicosesilikos - congenital disease, genetic abnormality, genetic defect, genetic disease, genetic disorder, hereditary condition, hereditary disease, inherited disease, inherited disorder (en) - albinism (en) - anencephalia, anencephaly (en) - daltonismofärgblindhet - daltonismofärgblindhet - CF, cystic fibrosis, fibrocystic disease of the pancreas, mucoviscidosis, pancreatic fibrosis (en) - Gaucher's disease (en) - Huntington's chorea, Huntington's disease (en) - malignant hyperthermia (en) - mongolismo, síndrome de DownDowns syndrom, mongolism - branched chain ketoaciduria, maple syrup urine disease (en) - distrofia muscularmuskeldystrofi - atrophic myotonia, Batten's disease, Batten-Steinert syndrome, Curschmann-Batten-Steinert syndrome, Curschmann-Steinert syndrome, myotonia atrophica, myotonic dystrophy, myotonic muscular dystrophy, Steinert's disease (en) - aplastic anaemia, aplastic anemia (en) - clorosebleksot, klorosis - crescent-cell anaemia, crescent-cell anemia, drepanocytic anaemia, drepanocytic anemia, Dresbach's anemia, Herrick's anemia, sickle-cell anaemia, sickle-cell anemia, sickle-cell disease, sicklemia (en) - infantile amaurotic idiocy, Sachs disease, Tay-Sachs, Tay-Sachs disease (en) - gastroenteritis, gastro-enteritis, intestinal flu, stomach flu (en) - pelvic inflammatory disease, PID (en) - pleurisia, pleuritelungsäcksinflammation, pleurit - angina, angine, dor de gargantahalsont - peritonsillar abscess, quinsy (en) - infecçãoinfektion - amebiasis, amebiosis, amoebiasis, amoebiosis (en) - fungal infection, mycosis (en) - haemorrhagic fever, hemorrhagic fever, VHF, viral haemorrhagic fever, viral hemorrhagic fever (en) - kala azar, leishmaniasis, leishmaniosis (en) - opportunistic infection (en) - sarnaskabb - bilharzious - sepsia, septicemiablodförgiftning, sepsis - Assam fever, dumdum fever, kala-azar, visceral leishmaniasis (en) - candidiasis, monilia disease, moniliasis (en) - ferida, pústula - frieirafrostknöl - hordéolo, terçolvagel - artriteartrit, ledinflammation - reumatismoreumatism - psoriatic arthritis (en) - arthrosis, degenerative arthritis, degenerative joint disease, DJD, hypertrophic arthritis, noninflammatory arthritis, osteoarthritis, osteo-arthritis, osteo-arthrosis, senescent arthritis (en) - cistiteblåskatarr, cystit - gota, pingobloddroppe, gikt - blodsjukdom - intoxicação, septicemiablodförgiftning - preeclampsia, pre-eclampsia (en) - hypovolaemia, hypovolemia (en) - Mediterranean anaemia, Mediterranean anemia, thalassaemia, thalassemia (en) - leucopenia, leukopenia (en) - neutropenia (en) - polycythemia (en) - peliosis, purpura, purpure (en) - trombocitopenia - vitaminbrist - beribériberiberi - bóciostruma - desnutriçãoundernäring - pelagra - raquitismorakitis - chalazion, Meibomian cyst (en) - enjôoåksjuka - enjoosjösjuka - adenomyohyperplasia, adenomyometritis, adenomyosis, adenomyosis uteri, endometriosis, endometriosis interna, endometriosis uterina, stromal adenomyosis, uterine adenomyosis (en) - pathology (en) - infarct, infarction (en) - fibrosis (en) - myelofibrosis (en) - osteomalacia (en) - uremiauremi, urinförgiftning - lesion (en) - úlcerarötsår, sår - liggsår - cancróidechancroid - peptic ulcer, peptic ulceration (en) - lábio leporinoharmynthet - pappataci fever, phlebotomus, sandfly fever (en) - hudsjukdom - ankylosing spondylitis, Bekhterev's disease, Bekhterev's spondylitis, Bekterev's spondylitis, Marie-Strumpell disease, Marie-Strümpell disease, rheumatoid spondylitis, rhizomelic spondylitis, spondylitis ankylopoeitica, spondylitis ankylopoietica, spondylitis ankylosans, spondylitis deformans, spondylitis rhizomelica, spondylitis rhizomélique (en) - LE, lupus erythematosus (en) - acanthosis nigricans, keratosis nigricans (en) - acne, acneiaacne, finnar - acne rosacea, rosacea (en) - acne vulgaris (en) - atopic dermatitis, atopic eczema (en) - dermatitedermatit - impetigo - jungle rot (en) - lúpuslupus - melanism, melanosis (en) - pênfigo - psoríasepsoriasis - erisipelarosfeber - vitiligo (en) - xanthoma (en) - tumortumör - adenoma (en) - angioma (en) - tumor benigno - tumor cerebralhjärntumör - granuloma (en) - fettsvulst - meningioma (en) - câncer, cancrocancer, cancertumör - Kaposi's sarcoma (en) - osteogenic sarcoma, osteosarcoma (en) - lymphoma (en) - leukemi - acute lymphoblastic leukemia, acute lymphocytic leukemia (en) - chronic lymphocytic leukemia (en) - sarcomasarkom - adenocarcinoma, glandular cancer, glandular carcinoma (en) - câncer de mama - eldsmärke - multiple myeloma, myelomatosis (en) - myoma (en) - lung cancer (en) - mesothelioma (en) - pancreatic cancer (en) - seminoma, testicular cancer (en) - câncer de pelehudcancer - malignant melanoma, melanoma (en) - glaucomaglaukom, grön starr - tracomatrakom - adenitis (en) - apendiciteappendicit, blindtarmsinflammation - arteritis (en) - animal disease (en) - balanitis (en) - blepharitis (en) - bursit - varíola bovinakokoppor - hemorrhagic septicemia, pasteurellosis (en) - foot-and-mouth disease, hoof-and-mouth disease (en) - rots - Borrelia - ägg - furor, raivarabies - peste bovinaboskapsprest - leptospirosis, swamp fever (en) - mange (en) - moon blindness, mooneye (en) - kaninpest - Newcastle disease (en) - harpest - zoonosis, zoonotic disease (en) - estigmasstigmata - golpehack, skåra - hemorragiablödning - negrablåmärke, fläck - fatigue fracture, stress fracture (en) - úlceras de frioförfrysning, frostbett - hérniabråck - Meckel's diverticulum (en) - hérnia umbilical, onfalocele - bem-estar, felicidade, prosperidade, vergãomärke, strimma, väl, välfärd - lesion, wound (en) - symptom (en) - sign (en) - amenia, amenorrhea, amenorrhoea (en) - chloasma, mask of pregnancy, melasma (en) - agressão com cacete, surraklubbande, slående tillsammans om - cianosecyanos - acrocianose - prodroma, prodrome (en) - FAS, fetal alcohol syndrome (en) - Crohn's disease, regional enteritis, regional ileitis (en) - irritable bowel syndrome, mucous colitis, spastic colon (en) - ulcerative colitis (en) - narcolepsy (en) - PMS, premenstrual syndrome (en) - morte súbita infantil, síndrome da morte súbita infantilplötslig spädbarnsdöd - effect (en) - abcessoabscess, böld - exophthalmos (en) - haematuria, hematuria (en) - joanete - edema, hidropisiavattusot - hematoma - hipoglicemiahypoglykemi - icteríciagulsot - erupçãoutslag - urticárianässelfeber - sofrimentovärk - dor de dente, dor de dentestandvärk - agonia, angústiadödsångest, dödskamp, vånda - arthralgia (en) - paraesthesia, paresthesia (en) - Passion, Passion of Christ (en) - dor no peito - dysmenorrhea (en) - haemorrhoid, hemorrhoid, piles (en) - dor de ouvidosöronvärk, örsprång - cluster headache, histamine headache (en) - enxaquecamigrän - tension headache (en) - contusão, distensão muscular, lumbagem, lumbagolumbago, ryggskott - dor muscular, mialgiamuskelvärk - tic douloureux, trigeminal neuralgia (en) - ciáticaischias - pápula - empola, espinha, marcautslag - cardiac murmur, heart murmur, murmur (en) - aziahalsbränna - indigestãodyspepsi, matsmältningbesvär, matsmältnings- - endocardite - inflamação do miocárdio, miocarditemyokardit - pericarditehjärtsäcksinflammation, perikardit - Catar, catarrokatarr, Qatar, snuva - celulitecellulit - cervicitis (en) - cholecystitis (en) - colitekolit - encefaliteencefalit - doença do sonosömnsjuka - enteriteenterit, tarminflammation - glossite, inflamação da língua - keratitis (en) - labyrinthitis, otitis interna (en) - laringitelaryngit, strupkatarr - mastitebröstböld, mastit - mastoiditis (en) - endometritis, metritis (en) - inflamação da medula, mielite - neuritis (en) - osteomyelitis (en) - otiteöroninflammation, otit - otitis externa (en) - otitis media (en) - pancreatitis (en) - peritonitebukhinneinflammation, peritonit - flebiteåderinflammation, flebit - multiple neuritis, polyneuritis (en) - thrombophlebitis (en) - prostatitis (en) - corisa, defluxo - sinusitebihåleinflammation, sinuit, sinusit - tendinitis, tendonitis, tenonitis (en) - sinovite do cotovelotennisarm - amigdalitehalsfluss - tracheitis (en) - uveitis (en) - vaginitis (en) - vasculitis (en) - meningism (en) - tiquenervös ryckning, tic - atrial fibrillation (en) - bradycardia (en) - tachycardia (en) - ventricular fibrillation (en) - fasciculation (en) - febricity, febrility, fever, feverishness, pyrexia (en) - dysplasia (en) - elefantíaseelefantiasis - filariasis (en) - splenomegaly (en) - acromegaliaakromegali - hyperplasia (en) - hypoplasia (en) - apnéia, asfixiaapne - dificuldade na respiração, dispneiaandtäppa - sömnapné - hemorragia cerebralhjärnblödning - metrorrhagia (en) - hemorragia nasal, nariz sangrentoblödande näsa, näsblod - diarreiadiarré - tontura, vertigemsvindel, vimmelkantighet, yrsel - silvoheshet, rosslighet - blodpropp, tromb - afonia, perda da voz - quarentenakarantän - saúdehälsotillstånd - infestaçãoangrepp [], hemsökelse - ascariasis (en) - onchocerciasis, river blindness (en) - ruindadelusighet, uruselhet - crabs, pediculosis pubis (en) - defect (en) - birth defect, congenital abnormality, congenital anomaly, congenital defect, congenital disorder (en) - hydrocephalus, hydrocephaly (en) - Amalia - phocomelia, seal limbs (en) - atrial septal defect (en) - ventricular septal defect (en) - blue baby syndrome, cardiac cyanosis, Fallot's syndrome, Fallot's tetrad, Fallot's tetralogy, morbus caeruleus, morbus ceruleus, tetralogy of Fallot (en) - rachischisis, schistorrhachis, spina bifida (en) - hygiene (en) - asseioavsaknad av fläckar, frihet från fläckar - porcaria, sujidadelort, smuts, sot - sordidezeländighet, tarvlighet - atelectasis (en) - coprolalia (en) - gynecomastia (en) - dvärgväxt - porphyria (en) - ergotismo - autoimmunity (en) - predisposition, sensitivity (en) - atopic allergy, atopic disease, atopy, hereditary allergy, immediate allergy, type I allergic reaction (en) - anaphylaxis (en) - hypersensitivity (en) - condition, shape (en) - aptidão física - debilidade, delicadeza, enfermidade, fragilidade, fraquezakraftlöshet, krämpor, skröplighet, svaghet - caquexiaavtärdhet - abasi - defeitohälta, halthet - hearing disorder, hearing impairment (en) - surdezdövhet - asonia, receptive amusia, sensory amusia, tin ear, tone deafness (en) - anosmia - synfel - miopiamyopi, närsynthet - ao longe visão, presbitialångsynthet - cegueira noturnanattblindhet - farsightedness, presbyopia (en) - estrabismoskelning, vindögdhet - paralisiaförlamning - ptosis (en) - paraplegiaparaplegi - hemiplegia, unilateral paralysis (en) - kvadriplegi - sarcoidosis (en) - dermatosclerosis, scleroderma (en) - urinary infection, urinary tract infection (en) - pyelonephritis (en) - urethritis (en) - sodoku, spirillum fever (en) - steatorrhea (en) - '''tinnitus''', acúfeno, tinido, zumbido, zunido nos ouvidos'''tinnitus''', öronsusning - alérgenoallergen - licença médicasjukledighet - inkubationstid[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼