» 

dicionario analógico

exalara expira, expira - fascinar, hipnotizaradormi prin hipnoză, a fascina, a hipnotiza, a hip­­notiza, hipnotiza, magnetiza - dinamiza, înviora, stimula - Black Death, Black Plague (en) - osteoporosis (en) - acute (en) - chronic (en) - astenia, debilidadeastenie - câncer, carcinoma - eczemaeczemă, pecingine - gonorréiablenoragie, gonoree - radiologistaradiolog, radioterapeut - tratara trata, doftori, doftorici, îngriji, trata - dispensar, ministrara administra, a distribui, administra, a împărţi, aplica - imunizar, vacinara vaccina, inocula, vaccina - apanhar, pegarcontracta, face, lua - contaminar, infeccionar, infectarcontagia, contamina, infecta, molipsi - desinfectara dezinfecta, dezinfecta - aduce, concentra, duce, trage - cura, terapia, tratamentoterapie, tratament, tratare - conjuntiviteconjunctivită - doença convulsiva, eclampsia - gengivite - alergia, alergia.alergie - pediatramedic de copii, medic pediatru, pediatru - irradiação, radioterapiaradioterapie - cirurgia plásticaanaplastie, chirurgie estetică, chi­rurgie plastică - hiperglicemia - Dermatologistadermatolog - check-up, exame geral, exame médico, médicocontrol medical, examen, examen medical - febre de feno, febre dos fenos, polenosealergie, febra fânului - tubal ligation (en) - medical diagnosis (en) - cesárea, cesariana, parto cesáreo - criança nascida morta - therapeutic abortion (en) - intramuscular injection (en) - transfusão, transfusão de sanguetransfuzie - cansaço, fadigaoboseală, osteneală, trudă - cair morto, morrera muri, da colţul, înghiţi gutuia, o mierli - cauterizara cauteriza, arde, cauteriza - diminuição, incapacidade, invalidezdeficienţă, handicap, infirmitate, invaliditate - obstetra, parteira, parteiromoaşă, obstetrician - sordidamentejosnic, murdar, sordid - dingily, grubbily, grungily (en) - cólicacolică - hypersomnia (en) - medicina - medicina preventiva - medicina alternativa - endoscopie - blood profile, CBC, complete blood count (en) - hospitalização - vesgosaşiu - terapiaterapie, tratament - quimioterapia - correção, correcçãocorectare - terapia ocupacionalergoterapie - nursing care (en) - adenoidectomy (en) - apendicectomia - angioplasty (en) - arthroscopy (en) - colostomy (en) - operaçãointervenţie chirurgicală, operaţie - histerectomia - laminectomy (en) - laparotomy (en) - laryngectomy (en) - lobotomia - mastectomia - splenectomy (en) - stapedectomy (en) - amigdalotomia, tonsilectomia - neurocirurgianeurochirurgie - mergulhara coborî în picaj - traqueotomia - organ transplant, transplant, transplantation (en) - administrare - clisterclismă - gastric lavage (en) - injecçãoinjectare, injecţie, in­jecţie - defibrillation (en) - fisioterapiafizioterapie - aversion therapy (en) - psicanálisepsihanaliză, psihana­liză - terapia de eletrochoqueelectronarcoză - chiropractic (en) - osteopatie - desinfecçãodezinfectare - acupunturaacupunctură - acupressure, G-Jo, shiatsu (en) - autogenics, autogenic therapy, autogenic training (en) - homeopatiahomeopatie - hidroterapia - vasectomia - vivissecçãovivisecţie - respiração artificialrespiraţie artificială - beijo da vidarespiraţie gură la gură - scoatere - controle de natalidade, planeamento familiar, planejamento familiarmetode, metode/mijloace anticoncepţio­nale, planning familial - anticoncepção, contracepçãocon­tracepţie - auscultação - indica, prescrie, recomanda - electromyography (en) - mammography (en) - salutar, são, saudávelcuvenit, în formă, salutar, sănătos - robusto, são de corpoapt, sănătos, teafăr - aleijado, diminuído, enfermohandicapat - profilaxiaprofilaxie - specific (en) - saudávelsănătos - asmáticoastmatic - doente, doentio, enfermo, insalubre, mórbido, patológicopatologic - quarantine (en) - para doentes mentaismintal, psihiatric - arquejara gâfâi, a respira greu, trage - contagioso, infeccioso, transmissívelcontagios, con­tagios, molipsitor - atemorizar-sea da înapoi - apopléticoapoplectic - atactic, ataxic (en) - febrilfebril - hydrocephalic, hydrocephalous (en) - pediátrico - dermatologic, dermatological (en) - neurológico - implante de mama - epidemiológico - freudiano - cellulose tape, Scotch tape, Sellotape (en) - endoscop - hypodermic needle (en) - iron lung (en) - laringoscópio - ophthalmoscope (en) - orthoscope (en) - otoscópio - sondasondă - próteseproteză - estetoscópiostetoscop - spatula, tongue depressor (en) - plantar wart (en) - probă - febre, temperaturafebră, temperatură - dieta, regimedietă, regim - medicină - angiology (en) - bacteriologiabacterilogie, bacteriologie - cardiologia, unidade de assistência coronáriacardiologie - dentistriadentistică, stomatologie, stoma­to­logie - endodontia, endodontics (en) - ortodontia - dermatologiadermatologie - endocrinologiaendocrinologie - epidemiologia - geriatria, gerontologiageriatrie - ginecologiaginecologie - hematologia - imunologiaimunologie - general medicine, internal medicine (en) - neuropsiquiatria - nosologia - obstetríciaobstetrică - oncologiacancerologie, oncologie - oftalmologiaoftalmologie - otologia - farmáciafarmaceutică, farmacie, farmacologie - psiquiatra, psiquiatriapsihiatrie - clinical psychology (en) - audiology, audiometry (en) - patologiapatologie - pediatriapediatrie - quiropodiapedichiură - proctology (en) - rheumatology (en) - serologie - cirurgiachirurgie - terapêuticaterapeutică - urologianefrologie, urologie - medicina veterinária - virologia, virologistavirusologie - anamnese, história clínica - medical report (en) - infecçãocontagiune, contaminare, infectare, molipsire - hurt, suffering (en) - desalento, desânimodemoralizare, depresiune, descurajare, desperare, deznădejde, mâhnire - dysphoria (en) - instituţie medicală - grupo sanguíneo, tipo sangüíneogrupă sanguină, grupă sangvină - A, group A, type A (en) - aborteira, cureteira, médica aborteira - cegonevăzător, orb - cardióloga, cardiólogocardiolog - calistapedi­chiu­ristă - dentistadentist, stomatolog - patologistapatolog - especialista, médicomedic - ear, nose and throat specialist, ear-nose-and-throat doctor, ENT, ENT man, nose and throat specialist, otolaryngologist, otorhinolaryngologist, rhinolaryngologist (en) - generalista - ginecologistaginecolog, mamoş, obstetrician - agent sanitar, sanitar - immunologist (en) - internointern, internist - assistente de enfermagem - piromaníaco, pirómano - parteira - nudistanudist - enfermeiroasistentă medicală, infirmieră, soră medicală - oncologista - orthodontist (en) - osteopath, osteopathist (en) - paramédico - doentecaz, pacient - farmacêuticofarmacist, far­macist - farmacologista, farmacólogo - psiquiatrapsihiatru - medic psihiatru - psycho, psychotic, psychotic person (en) - registered nurse, RN (en) - cap rotund - especialistamedic specialist, specialist, spe­cialist - cirurgião, médicochirurg, medic militar - cirurgiã veterinária, doutor, doutora, médico veterinário, veterinária de cavalos, veterinárioveterinar - Freud, Sigmund Freud (en) - Baron Lister, Joseph Lister, Lister (en) - rouxinolprivighetoare - Reed, Walter Reed (en) - compensare, compensaţie - mecanism de apărare - pancytopenia (en) - immunosuppression (en) - jet lag (en) - bebedeira, embriaguez, intoxicaçãobeţie, ebrietate, stare de ebri­etate - acidose, acidosis - ancilose, anquiloseanchiloză - insónia, vigilânciainsomnie - asystole, cardiac arrest, cardiopulmonary arrest, heart failure (en) - sono, sonolênciamoleşeală, somnolenţă, toropeală - diverticulosis (en) - anoxie, hipoxie - altitude sickness (en) - anoxia (en) - energie, forţă, putere, robusteţe, vigoare, vlagă - achlorhydria (en) - achaque, dano, dor, indisposição, mal, maldade, mau, problemaindispoziţie, maladie, necaz, rău - ADD, ADHD, attention deficit disorder, attention deficit hyperactivity disorder, hyperkinetic syndrome, MBD, minimal brain damage, minimal brain dysfunction (en) - cardiovascular disease (en) - carpal tunnel syndrome (en) - hyperactivity (en) - distúrbio, doença, enfermidadeboală, starepatologică - amyloidosis (en) - ictus, şoc - cardiac shock, cardiogenic shock (en) - intoxicação alimentar - botulismo - salmonellosis (en) - saturnismosaturnism - catalepsiacatalepsie - doençaafecţiune, boală, maladie - agranulocytosis, agranulosis, granulocytopenia (en) - blackwater (en) - endemic, endemic disease (en) - maláriafriguri palustre, impaludism, malarie, paludism - boutonneuse fever, Indian tick fever, Kenya fever, Marseilles fever (en) - doença periodontal - apoplexia, ataque, derrane cerebralaccident cerebral, apoplexie, atac, atac cerebral, dambla, ictus apoplectic - neuritenevropatie, psihonevroză - akinesia, akinesis (en) - epilepsiaboala copiilor, epilepsie - status epilepticus (en) - apraxia (en) - ataxia - dyskinesia (en) - tardive dyskinesia (en) - esclerose múltipla - Doença de Parkinsonboala lui parkinson - cerebral palsy, spastic paralysis (en) - Saint Vitus dance, St. Vitus dance, Sydenham's chorea (en) - tarantism (en) - amblyopia, lazy eye (en) - aphakia (en) - afasiaafazie, disfazie - dislexia - agnosia (en) - pulmonary embolism (en) - trombosetromboză - cardiopatia - pressão alta - hypotension, low blood pressure (en) - ALS, amyotrophic lateral sclerosis, Lou Gehrig's disease (en) - aneurismaanevrism - estenose - cerebral aneurysm (en) - angina - arterioscleroseateroscleroză - atherosclerosis, coronary artery disease (en) - athetosis (en) - ascites (en) - escleroseinduraţie, scleroză - arritmia - cardiomyopathy, myocardiopathy (en) - paragem cardíacastop cardiac - ataque cardíaco, enfarte agudo do miocárdio, infarto agudo do miocárdiocriză cardiacă, criză cardiacă/de inimă - MI, myocardial infarct, myocardial infarction (en) - kidney disease, nephropathy, nephrosis, renal disorder (en) - nefritenefrită - acute kidney failure, acute renal failure (en) - glomerulonephritis (en) - cirroseciroză - adenopathy (en) - Cushing's syndrome, hyperadrenocorticism (en) - diabete, diabetesdiabet - diabetes mellitus, DM (en) - diabetes insipidus (en) - hyperthyroidism, thyrotoxicosis (en) - hypothyroidism (en) - myxedema, myxoedema (en) - cretinismocretinism - achondroplasia, achondroplasty, chondrodystrophy, osteosclerosis congenita (en) - contágioboală contagioasă, contagiune - gripeinfluenţă - sarampopojar, rujeolă - rubéolarubeolă - difteriaanghină difterică, difterie - escarlatinascarlatină - varíolavariolă, vari­olă, vărsat - tinhaimpetigo, pecingine - pé-de-atleta - cegueiracecitate, orbire - doença infecciosaboală contagioasă, boală molipsitoare, boală transmisibilă - Síndrome da imunodeficiência adquiridaSIDA - cóleraholeră - dengue - disenteriadizenterie - hepatitehepatită - herpes labial - zonazona zoster - varicelavaricelă, vărsat de vânt - doença venéreaveneric - lues, sifilis - locomotor ataxia, tabes dorsalis (en) - mononucleose, mononucleose infecciosa - lepralepră - NEC, necrotizing enterocolitis (en) - meningiteme­nin­gită - caxumba, papeira, papeirasoreion, parotidită epidemică - ciumă, pestă - peste bubônica, Peste Negra - polio, pólioparalizie infantilă, poliomielită, polio­mielită - tifofebră tifoidă, tifos - American spotted fever, Bullis fever, lone star fever, mountain fever, Rocky Mountain spotted fever, tick fever (en) - Q fever (en) - scrub typhus, tsutsugamushi disease (en) - febre reumática - tuberculoseftizie, tebece, tuberculoză - escrófula, escrofulosescrofuloză - febre tifoide, febre tifóide - tosse convulsatuse convulsivă, tuse con­vulsivă, tuse măgărească - framboesia, piã - febre amarela - doença respiratóriaafecţiune respiratorie - chill, cold, common cold, runny nose (en) - asmaastm, astmă - bronchiolitis (en) - chronic obstructive pulmonary disease (en) - cryptococcosis (en) - enfisemaemfizem - pneumoniapneumo­nie - interstitial plasma cell pneumonia, pneumocystis carinii pneumonia, pneumocystis pneumonia, pneumocytosis (en) - pneumoconiosis, pneumonoconiosis (en) - asbestosis (en) - silicose - afecţiune genetică, boală genetică, maladie genetică - albinism - anencephalia, anencephaly (en) - daltonismodaltonism - daltonismodaltonism - CF, cystic fibrosis, fibrocystic disease of the pancreas, mucoviscidosis, pancreatic fibrosis (en) - Gaucher's disease (en) - Huntington's chorea, Huntington's disease (en) - malignant hyperthermia (en) - mongolismo, síndrome de Downmongolism - branched chain ketoaciduria, maple syrup urine disease (en) - distrofia muscular - atrophic myotonia, Batten's disease, Batten-Steinert syndrome, Curschmann-Batten-Steinert syndrome, Curschmann-Steinert syndrome, myotonia atrophica, myotonic dystrophy, myotonic muscular dystrophy, Steinert's disease (en) - aplastic anaemia, aplastic anemia (en) - clorose - crescent-cell anaemia, crescent-cell anemia, drepanocytic anaemia, drepanocytic anemia, Dresbach's anemia, Herrick's anemia, sickle-cell anaemia, sickle-cell anemia, sickle-cell disease, sicklemia (en) - infantile amaurotic idiocy, Sachs disease, Tay-Sachs, Tay-Sachs disease (en) - gastroenteritis, gastro-enteritis, intestinal flu, stomach flu (en) - pelvic inflammatory disease, PID (en) - pleurisia, pleuritepleurezie - angina, angine, dor de gargantafaringită - peritonsillar abscess, quinsy (en) - infecçãoinfecţie - amebiasis, amebiosis, amoebiasis, amoebiosis (en) - micoză - haemorrhagic fever, hemorrhagic fever, VHF, viral haemorrhagic fever, viral hemorrhagic fever (en) - kala azar, leishmaniasis, leishmaniosis (en) - opportunistic infection (en) - sarnaciu­percă - bilharzia, bilharziasis, schistosomiasis (en) - sepsia, septicemiamaladie septică, otrăvire a sângelui, sepsis, stare septică - Assam fever, dumdum fever, kala-azar, visceral leishmaniasis (en) - candidiasis, monilia disease, moniliasis (en) - ferida, pústula - frieiradegerătură - hordéolo, terçolurcior - artriteartrită - reumatismo - psoriatic arthritis (en) - arthrosis, degenerative arthritis, degenerative joint disease, DJD, hypertrophic arthritis, noninflammatory arthritis, osteoarthritis, osteo-arthritis, osteo-arthrosis, senescent arthritis (en) - cistite - gota, pingogută, podagră - boală de sânge - intoxicação, septicemiainfec­tare a sângelui, septicemie - preeclampsia, pre-eclampsia (en) - hypovolaemia, hypovolemia (en) - Mediterranean anaemia, Mediterranean anemia, thalassaemia, thalassemia (en) - leucopenia, leukopenia (en) - neutropenia (en) - polycythemia (en) - purpur or purpură - trombocitopenia - avitaminoză - beribéri - bócioguşă - desnutriçãomalnutriţie, mal­nutriţie, subalimentare, subalimentaţie, subnutriţie, sub­nutriţie - pelagrapelagră - raquitismorahitism - chalazion, Meibomian cyst (en) - enjôo - enjoorău de mare - adenomyohyperplasia, adenomyometritis, adenomyosis, adenomyosis uteri, endometriosis, endometriosis interna, endometriosis uterina, stromal adenomyosis, uterine adenomyosis (en) - patologie - infarct, infarction (en) - fibrosis (en) - myelofibrosis (en) - osteomalacia (en) - uremia - bubă, leziune, plagă, rană - úlceraulcer, ulceraţie - bedsore, decubitus ulcer, pressure sore (en) - cancróide - peptic ulcer, peptic ulceration (en) - lábio leporino - pappataci fever, phlebotomus, sandfly fever (en) - boală de piele - ankylosing spondylitis, Bekhterev's disease, Bekhterev's spondylitis, Bekterev's spondylitis, Marie-Strumpell disease, Marie-Strümpell disease, rheumatoid spondylitis, rhizomelic spondylitis, spondylitis ankylopoeitica, spondylitis ankylopoietica, spondylitis ankylosans, spondylitis deformans, spondylitis rhizomelica, spondylitis rhizomélique (en) - LE, lupus erythematosus (en) - acanthosis nigricans, keratosis nigricans (en) - acne, acneiaacnee - acne rosacea, rosacea (en) - acne vulgaris (en) - atopic dermatitis, atopic eczema (en) - dermatitedermatită - impetigoimpetigo - jungle rot (en) - lúpus - melanism, melanosis (en) - pênfigo - psoríase - erisipelaerizipel - vitiligo (en) - xanthoma (en) - tumortumoare - adenoma (en) - angioma (en) - tumor benigno - tumor cerebral - granulom - lipom - meningioma (en) - câncer, cancrocancer, can­­cer - Kaposi's sarcoma (en) - osteogenic sarcoma, osteosarcoma (en) - lymphoma (en) - leucoză - acute lymphoblastic leukemia, acute lymphocytic leukemia (en) - chronic lymphocytic leukemia (en) - sarcomasarcom - adenocarcinoma, glandular cancer, glandular carcinoma (en) - câncer de mama - haemangioma, hemangioma (en) - multiple myeloma, myelomatosis (en) - myoma (en) - lung cancer (en) - mesothelioma (en) - pancreatic cancer (en) - seminoma, testicular cancer (en) - câncer de pele - malignant melanoma, melanoma (en) - glaucomaglaucom - tracoma - adenitis (en) - apendiciteapendicită - arteritis (en) - afecţiune, boală, maladie - balanitis (en) - blepharitis (en) - bursitis (en) - varíola bovina - hemorrhagic septicemia, pasteurellosis (en) - febră aftoasă - răpciugă - Lyme arthritis, Lyme disease (en) - albuminuria, proteinuria (en) - furor, raivarabie, turbare - peste bovinapestă bovină - leptospirosis, swamp fever (en) - râie, scabie - moon blindness, mooneye (en) - myxomatosis (en) - Newcastle disease (en) - deer fly fever, Francis' disease, Ohara's disease, rabbit fever, tularaemia, tularemia, yatobyo (en) - zoonoză - estigmas - golperană, tăietură - hemorragiagolire, hemoragie, he­mo­­ragie, luare de sânge, recoltare de sânge, sângerare - negracontuzie, lovitură, vânătaie - fatigue fracture, stress fracture (en) - úlceras de friodegerătură - hérniahernie - Meckel's diverticulum (en) - hérnia umbilical, onfalocele - bem-estar, felicidade, prosperidade, vergãobunăstare, prosperitate - leziune, plagă - simptom - semn - amenia, amenorrhea, amenorrhoea (en) - chloasma, mask of pregnancy, melasma (en) - agressão com cacete, surra - cianosecianoză - acrocianose - prodroma, prodrome (en) - FAS, fetal alcohol syndrome (en) - Crohn's disease, regional enteritis, regional ileitis (en) - irritable bowel syndrome, mucous colitis, spastic colon (en) - ulcerative colitis (en) - narcolepsy (en) - PMS, premenstrual syndrome (en) - morte súbita infantil, síndrome da morte súbita infantil - efect - abcessoabces - exophthalmos (en) - haematuria, hematuria (en) - joaneteinflamaţie la picior - edema, hidropisiaedem - hematoma - hipoglicemia - icteríciagălbinare, hepatită, icter - erupção - urticáriaerupţie, laringită, urticarie, vărsat de vânt - sofrimentodurere persistentă - dor de dente, dor de dentesdurere de dinţi - agonia, angústiaagonie, chin, criză, paroxism - arthralgia (en) - paraesthesia, paresthesia (en) - Passion, Passion of Christ (en) - dor no peito - dysmenorrhea (en) - hemoroid, hemoroizi - dor de ouvidosdurere de urechi - cluster headache, histamine headache (en) - enxaquecamigrenă, rău - tension headache (en) - contusão, distensão muscular, lumbagem, lumbagolumbago - dor muscular, mialgia - tic douloureux, trigeminal neuralgia (en) - ciáticasciatică - pápula - empola, espinha, marcacoş - cardiac murmur, heart murmur, murmur (en) - azia - indigestãoindigestie - endocardite - inflamação do miocárdio, miocardite - pericarditepericardită - Catar, catarrocatar, guturai - celulite - cervicitis (en) - cholecystitis (en) - colite - encefaliteencefalită - doença do sono - enteriteenterită - glossite, inflamação da língua - keratitis (en) - labyrinthitis, otitis interna (en) - laringitelaringită - mastitemamită, mastită - mastoiditis (en) - endometritis, metritis (en) - inflamação da medula, mielitemielită - neuritis (en) - osteomyelitis (en) - otiteotită - otitis externa (en) - otitis media (en) - pancreatitis (en) - peritoniteperitonită - flebiteflebită - multiple neuritis, polyneuritis (en) - thrombophlebitis (en) - prostatitis (en) - corisa, defluxoguturai, rinită - sinusitesinuzită - tendinitis, tendonitis, tenonitis (en) - sinovite do cotovelo - amigdaliteamigdalită - tracheitis (en) - uveitis (en) - vaginitis (en) - vasculitis (en) - meningism (en) - tique - atrial fibrillation (en) - bradicardie - tachycardia (en) - ventricular fibrillation (en) - fasciculation (en) - febră - dysplasia (en) - elefantíaseelefantiazis - filariasis (en) - splenomegaly (en) - acromegalia - hyperplasia (en) - hypoplasia (en) - apnéia, asfixia - dificuldade na respiração, dispneiadispnee - sleep apnea (en) - hemorragia cerebral - metrorrhagia (en) - hemorragia nasal, nariz sangrento - diarreiacufureală, diaree - tontura, vertigemameţeală, vertij - silvorespiraţie grea/astmatică - thrombus (en) - afonia, perda da vozafonie, tăcere - quarentenacarantină - saúdesănătate - infestaçãoinfestare, invazie - ascariasis (en) - onchocerciasis, river blindness (en) - ruindadecaracter groaznic - crabs, pediculosis pubis (en) - defect - birth defect, congenital abnormality, congenital anomaly, congenital defect, congenital disorder (en) - hydrocephalus, hydrocephaly (en) - amelia (en) - phocomelia, seal limbs (en) - atrial septal defect (en) - ventricular septal defect (en) - blue baby syndrome, cardiac cyanosis, Fallot's syndrome, Fallot's tetrad, Fallot's tetralogy, morbus caeruleus, morbus ceruleus, tetralogy of Fallot (en) - rachischisis, schistorrhachis, spina bifida (en) - igienă - asseiocurăţenie impecabilă - porcaria, sujidademurdărie, necurăţenie - sordidezcaracter sordid - atelectasis (en) - coprolalia (en) - gynecomastia (en) - dwarfism, nanism (en) - porphyria (en) - ergotismo - autoimmunity (en) - predispoziţie, sensibilitate - atopic allergy, atopic disease, atopy, hereditary allergy, immediate allergy, type I allergic reaction (en) - anaphylaxis (en) - hipersensibilitate - formă - aptidão físicaformă - debilidade, delicadeza, enfermidade, fragilidade, fraquezainfirmitate, slăbiciune - caquexiacaşexie - abasia (en) - defeitoceapraz, energie, firet, şchiop, şchiopătat, şiret, vitalitate - afonizare, asurzire - surdezsurditate, surzeală, surzenie - asonia, receptive amusia, sensory amusia, tin ear, tone deafness (en) - anosmia - vision defect, visual defect, visual disorder, visual impairment (en) - miopialipsă de pre­vedere, miopie - ao longe visão, presbitiahipermetropie - cegueira noturnanictalopie - farsightedness, presbyopia (en) - estrabismostrabism - paralisiaparalizie - ptosis (en) - paraplegiaparaplegie - hemiplegia, unilateral paralysis (en) - quadriplegia (en) - sarcoidosis (en) - dermatosclerosis, scleroderma (en) - urinary infection, urinary tract infection (en) - pyelonephritis (en) - urethritis (en) - sodoku, spirillum fever (en) - steatorrhea (en) - '''tinnitus''', acúfeno, tinido, zumbido, zunido nos ouvidos - alérgeno - licença médica - incubation period (en)[Domaine]

-