» 

dicionario analógico

basicamente, fundamentalmenteโดยพื้นฐาน - com simplicidade, simplesmente, só, unicamenteอย่างง่าย ๆ, เท่านั้น, เพียงแค่, เพียงแค่นั้น, แต่ว่า - automaticamenteโดยอัตโนมัติ - assustadoramente, horrivelmenteอย่างน่าหวาดกลัว - imensamenteอย่างมโหฬาร - aproximadamente, grosseiramente, indecentementeอย่างหยาบ - consideravelmenteอย่างพอประเมินค่าได้ - totalอย่างสมบูรณ์ - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizerค่อนข้างจะ, ประมาณ, ราว ๆ, อย่างเหมาะสม, เกือบ, โดยประมาณ, โดยประมาณนั้น, ใกล้เข้ามาทีละน้อย, ใกล้ ๆ หรือขอบเขตโดยรอบ - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteค่อนข้างจะ, ทั้งหมด, อย่างทั้งหมด, อย่างที่สุด, อย่างมาก, อย่างสมบูรณ์, อย่างเสร็จสมบูรณ์, อย่างแน่นอน, เสมอกัน, เหมือนกัน, โดยตรง, โดยทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง - exclusivamenteแต่ผู้เดียว - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - imperfeitamenteอย่างไม่สมบูรณ์ - cheio, totalmenteทั้งหมด, ให้เต็มที่ - only (en) - voraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - vantajosamenteอย่างเป็นประโยชน์ - abundanteอุดมสมบูรณ์ - substancialmente - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - excessivo, exuberanteที่มากมาย, ร่าเริง - seriamenteอย่างเอาจริงเอาจัง - com marotice, travessamenteอย่างเป็นภัย, อย่างไม่เชื่อฟัง - even, still, yet (en) - even (en) - aceitávelที่น่าพอใจ - continuamente/sempre, sempreตลอด, เป็นประจำ - always, forever (en) - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiaบางครั้ง, บางครั้งบางคราว, บางคราว, บ่อย ๆ, เป็นครั้งคราว, เป็นพัก ๆ - convencionalmente - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãoถึงอย่างนั้น, ถึงอย่างไรก็ตาม, ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, แต่กระนั้น, แต่อย่างไรก็ตาม - até agora, até então, por enquantoจนกระทั่งเดี๋ยวนี้, ถึงอย่างนั้น - desempenho, façanha, feitoการกระทำที่กล้าหาญ, ความประทับใจหรือความสำเร็จ - muitoมากมาก, แท้จริง - activoคล่องแคล่ว - acrobáticoเกี่ยวกับกายกรรม - mesmo agoraเมื่อกี้ - instantaneamenteอย่างทันที - ágilกระฉับกระเฉง, ว่องไว - cedo, em breveเร็ว - com frequência, com freqüência, frequentementeบ่อย ๆ - raramenteนาน ๆ ครั้ง, ไม่บ่อย - activo, em vigorการใช้งาน, ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำคำกริยา, ทำให้มีผลบังคับใช้, มีผลบังคับใช้ - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - enfaticamenteอย่างหนักแน่น - verdadeiramente - igualação - claro, com certeza, de acordo, naturalmenteอย่างเห็นชัด, แน่นอน - claramente - active (en) - claramente, simplesmenteอย่างชัดแจ้ง, อย่างเรียบง่าย - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementeตามที่เห็นจากภายนอก, อย่างผิวเผิน, อย่างแสดงให้เห็นภายนอก - inactive, passive (en) - especificamenteมีลักษณะเฉพาะตัว - casualmente, com sorte, felizmente, por sorteอย่างโชคดี, โชคดี - record, track record (en) - infelizmente, lamentavelmenteน่าเสียดาย, อย่างเศร้าสลดใจ, อย่างโชคร้าย - chronic (en) - extraordinariamenteอย่างเป็นพิเศษ - demasiado, em demasia, excessivamenteมากเกินไป, เกินดีไป - mais cedo ou mais tardeไม่ช้าก็เร็ว - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimจนแล้วจนรอด, ตอนจบ, ในที่สุด - agora, a toda a pressa, já, num instanteตอนนี้, ทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน, อย่างทันท่วงที, อย่างเร็ว, เร็วมาก, โดยทันที, โดยทันทีทันใด, ไม่มีการยับยั้ง - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteอย่างไม่ย่อท้อ, อย่างไม่รู้จักหมด - adequate, equal (en) - rapidamente - por enquanto, provisoriamenteเท่าที่ปัจจุบันนี้, ในระหว่าง - intoleravelmente - abusively (en) - com habilidade, habilmenteอย่างคล่องแคล่ว, อย่างชำนาญ, อย่างมีทักษะ - horrivelmente - muitoบ่อย - drasticamenteอย่างรุนแรง - de qualquer maneiraทั้งสิ้น - certamente que não, de modo nenhumไม่ด้วยประการใดเลย, ไม่อย่างแน่นอน - êxitoความสำเร็จ - exaustivamente - diretamente, estendidoอย่างแผ่หลา - indirectamente - imenso, um grande númeroจำนวนมาก - falha, fracassoความล้มเหลว - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamenteอย่างทันที, เร็ว - erroข้อผิดพลาด, ความผิดพลาด - hábilซึ่งชำนาญ - enfim, finalmente, por fimท้ายที่สุด, ในท้ายที่สุด - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - engano, erro, gafeการทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง, ความผิดพลาด - gafeการประพฤติผิดมารยาทสังคม - debilmenteอย่างเลือน ๆ - a esmo, ao acasoอย่างไร้แบบแผน, ไม่ได้วางแผนไว้ - quaseเกือบ, เกือบจะ, ใกล้มาถึง - principalmente, sobretudoอย่างสำคัญ, อย่างสำคัญที่สุด, โดยส่วนใหญ่ - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamenteอย่างรักใคร่ - abertamenteอย่างไม่ปกปิด - indiscutivelmente, sem dúvidaอย่างไม่น่าสงสัย, อย่างไม่มีข้อสงสัย - passivamenteอย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ - desdenhosamenteอย่างดูถูก, อย่างดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม, อย่างแสดงการดูถูกเหยียดหยาม - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - especialmente, peculiarmenteอย่างแปลกประหลาด - rapidamenteอย่างรวดเร็ว - categoricamente, incondicionalmenteอย่างแน่นอน, อย่างไม่มีเงื่อนไข - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimตลอดไป, อย่างชั่วนิรันดร์, อย่างถาวร, อย่างไม่สิ้นสุด - para sempre, permanentementeอย่างถาวร - provisoriamente, temporariamenteอย่างเฉพาะกาล, โดยชั่วคราว - de improviso - constantemente, continuamente, incessantemente, sem pararอย่างต่อเนื่อง - marginally (en) - perigosamenteอย่างอันตราย - energicamenteโดยใช้พลังงาน - conclusivamente, uma vez de por todasครั้งสุดท้าย, อย่างสรุป - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementeอย่างเหงาหงอยและสิ้นหวัง, เต็มไปด้วยความเศร้า - afar (en) - delicadamente, refinadamenteอย่างละเอียดอ่อน, อย่างสวยงาม - sem demora - rapidamente, rápidoอย่างรวดเร็ว - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmenteกฏทั่วไป, ตามปกติ, อย่างเป็นประจำ, โดยปกติ - recentemente, ultimamente, utlimamenteอย่างเร็ว, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เร็ว ๆ นี้, ในไม่ช้า - erraticamenteอย่างไม่แน่ไม่นอน - gradualmente, pouco a poucoทีละน้อย, อย่างทีละน้อย - cá/lá, para aqui, para cáมาตรงนี้, แวะ - apto, bem, certo - tranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserável - dentro, no interior, por dentroภายใน - internacionalmenteระหว่างประเทศ - recém-สด ๆ ร้อน ๆ, เมื่อเร็ว ๆ นี้ - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vezอีก , อีกครั้ง, ใหม่ - invariavelmenteสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง - mechanically (en) - preferivelmenteโดยเฉพาะอย่างยิ่ง - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementeอย่างเป็นระบบ, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - mortoตาย - tipicamenteอย่างเป็นแบบฉบับ - globalmente, universalmenteโดยกระจายไปทั่วโลก - sem precedente, sem precedentesที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน - mysteriously, mystically (en) - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementeในทำนองเดียวกัน - secundariamente - correcto, correto, justoถูก , ถูกต้อง, ใช่ - manifestamente, notavelmenteอย่างโดดเด่น - intensivamenteอย่างคร่ำเคร่ง - adequadamente, convenientementeอย่างเหมาะสม - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantasticamenteอย่างมหัศจรรย์, อย่างยอดเยี่ยม - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneoที่เหมาะสม, เหมาะ, เหมาะสม - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - superficialmenteแบบผิวเผิน - maldosamente, malevolamenteอย่างชั่วช้า, อย่างชั่วร้าย, อย่างเลว - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramenteตามความจริง, อย่างชัดเจน, อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, แน่นอน, แน่ใจ - suficientemente - bastante, suficiente, suficientementeจำนวนที่พอเพียง, อย่างพอเพียง, โดยพอเพียง - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulaçãoการยักย้าย - facilmente, prontamenteอย่างง่ายดาย, โดยง่าย - actually, really (en) - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacoซึ่งทำอย่างลับ ๆ, ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ, ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, เต็มไปด้วยเล่ห์ - afinal, no conjunto, no fundo, no todoด้วยประการทั้งปวง, เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว, โดยรวม - eloquenteพูดจูงใจ - excitadamente, febrilmenteอย่างตื่นเต้น - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - descaradoหน้าไม่อาย - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamenteอย่างเปรียบเทียบได้, โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น - easily, readily (en) - claramente, consideravelmenteอย่างชัดเจน - seriamenteอย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาใจใส่ - a horas, na devida alturaทันเวลา, เวลาที่เหมาะสม - no, no último momentoฆ่าเวลา - atraenteที่ดึงดูดความสนใจ, น่าพอใจ, มีเสน่ห์ดึงดูด, ยั่วยวน - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinanteจับใจ, ที่ชื่นชอบมาก, ที่ทำให้หลงใหล, ที่น่าจับใจ, ที่น่าหลงใหล - pelo contrárioในทางตรงกันข้าม - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - à letraทุกรายละเอียด - corajosamenteด้วยความกล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ - imensamente, profundamenteอย่างลึกซึ้ง, อย่างสุดซึ้ง - impacientementeอย่างใจร้อน - pacientementeอย่างอดทน - estupidamenteอย่างโง่ ๆ - com criatividadeอย่างสร้างสรรค์ - radicalmenteโดยมูลฐาน - conscienciosamente, escrupulosamenteอย่างพิถีพิถัน, อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง - excepcionalmenteอย่างยอดเยี่ยม - puramenteอย่างบริสุทธิ์ - com cuidado, limpamente, literalmenteอย่างเรียบร้อย - vigorosamenteอย่างคล่องแคล่ว - claramente - excelentementeอย่างดีเยี่ยม - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamenteอย่างดีเลิศ, อย่างน่าประหลาดมาก, อย่างน่าประหลาดใจ, อย่างมากมาย - impeccably (en) - friamenteอย่างไร้อารมณ์ - sobriamenteสุขุม, อย่างมีสติ - sem medoอย่างกล้าหาญ - agradavelmenteอย่างดี - aconchegadamente, delicadamenteอย่างอบอุ่นและสะดวกสบาย - não obtenível - correspondingly (en) - com espertezaอย่างเฉลียวฉลาด - popularmenteโดยได้รับความนิยม - intellectually (en) - reação, reacção - exageradamente - orgulhosamenteอย่างหยิ่งทะนง - solenementeอย่างถูกพิธีรีตอง, อย่างทรงเกียรติ - desajeitadamenteอย่างงุ่มง่าม - com grosseriaอย่างหยาบ - intensamenteอย่างแรง - espontaneamenteโดยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ - atroz, feio, terrívelสยองขวัญ - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelที่น่ากลัว - meticulosamenteอย่างพิถีพิถัน - ameaçador, assustadorซึ่งคุกคาม, ที่ไม่เป็นมิตร - desajeitadamenteอย่างน่าอึดอัดใจ - triunfalmenteที่อย่างภาคภูมิจากชัยชนะ - arrepiante, arripiante, horripilanteน่าขนหัวลุก, สยองขวัญ, เกี่ยวกับฝันร้าย - regularmente - acanhado, amedrontado, assustado, assustador - corajosoซึ่งน่ากลัว - idealmente, teoricamenteอย่างสมบูรณ์แบบ - infantilmente, puerilmenteอย่างเป็นเด็ก - de mau gosto, macabroน่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ - impropriamente - atentamente, cuidadosamenteอย่างตั้งอกตั้งใจ - enormemente, extraordinariamenteอย่างมาก - generosamente, liberalmenteมีใจกว้าง, อย่างใจกว้าง - sem esforçoอย่างง่ายดาย - em pormenorอย่างละเอียด - conclusãoการทำเสร็จ - convenientementeอย่างสะดวก - inconveniently (en) - abstractly (en) - obstinadamenteอย่างดื้อรั้น - vencedoramenteอย่างมีชัยชนะ - prudentementeอย่างฉลาด, อย่างรอบรู้ - estupidamente, imprudentementeกะเร่อกะร่า, อย่างไม่ฉลาด - inteligentementeมีไหวพริบ - inteligivelmenteอย่างเข้าใจได้ดี - aristocraticamenteอย่างชนชั้นสูง - com tacto, diplomaticamenteอย่างมีชั้นเชิง - fiascoความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง - indefinidamenteอย่างไม่จำกัดเวลา - bem, com razão, correctamente, ecorrectamenteอย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, ใกล้ - bondosamente, caritativamenteอย่างมีเมตตา - molementeอย่างเฉื่อยชา - presunçosoที่อวดดี - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamenteอย่างรีบร้อน, อย่างรีบเร่ง, เร่ง, เร่งรีบ - satiricamente - livrementeอย่างเสรี - espiritualmenteโดยที่เกี่ยวกับจิตใจ - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamenteอย่างคลุมเครือ, อย่างเลือนลาง, อย่างไม่ชัดเจน - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - espantosamente, surpreendentementeอย่างน่าประหลาดใจ - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamenteอย่างมาก, อย่างมากมาย - cansativamente, fastidiosamenteอย่างน่าเบื่อหน่าย - sumamenteอย่างสูงสุด - belo, deliciosoน่ายินดี, หรูหราสง่างาม - pulchritudinous (en) - cortesmente, cortêsmente, educadamenteอย่างสุภาพ - encantadorสวยงามมาก - com má educação, descortesmente, grosseiramenteอย่างหยาบคาย, อย่างไม่สุภาพ - admirávelmente, louvavelmenteอย่างยกย่อง - agradavelmenteอย่างน่าพอใจ, อย่างน่ายินดี, อย่างพึงพอใจ, อย่างเพลิดเพลิน - desagradavelmente - com vontade, cordialmenteอย่างจริงจังและจริงใจ, อย่างจริงใจ - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorอย่างงดงาม, อย่างร่าเริง, อย่างสุภาพ, อย่างอารมณ์ดี, อย่างเบิกบาน, อย่างเป็นมิตร, อย่างใจดี - explicitamente - por pouco, por uma unha negraอย่างแคบ ๆ, เพียงแค่ - bondoso, gentil - fielmenteอย่างจงรักภักดี - óptimo - anormalmenteอย่างผิดปกติ - permanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - secretamenteภายในใจ, ลึก ๆ ในใจ - favoravelmenteอย่างเป็นที่ชอบ, อย่างเป็นที่ปรารถนา - desfavoravelmente - melhorativo - com ironia, laconicamenteอย่างฝืด ๆ - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamenteไม่ชัดเจน - pomposamenteอย่างโอ้อวด - aperfeiçoamento, melhoria - progresso, promoção - obstinadamenteอย่างดื้อรั้น - efectivamente, eficientementeผลอย่างน่าพอใจ, อย่างมีประสิทธิภาพ - tragically (en) - de modo ameaçadorอย่างเป็นลาง - justifiably, with good reason (en) - indecentementeอย่างหยาบโลน - irresistivelmenteมีเสน่ห์ - rigorosamente, severamenteอย่างรุนแรง, อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด - authoritatively, magisterially (en) - correcçãoการแก้ไข, ความถูกต้อง - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmenteอย่างดุร้าย, อย่างรุนแรง - sanguinárioกระหายเลือด - reformaการปฏิรูป, การพัฒนาใหม่ - beautification (en) - classicamente - obscuramente, sombriamenteอย่างมืดมัว - intrépido, sem medo/ADJ – destemidoกล้าหาญ, ไม่มีความกลัว - horrifyingly (en) - artisticamenteอย่างมีรสนิยม - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmenteอย่างพิเศษ, เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - modernizaçãoการทำให้ทันสมัย - uniformementeอย่างเป็นแบบเดียวกัน - enduringly (en) - descaradamenteอย่างชัดแจ้ง - debasement, degradation (en) - por excelência - corajosoกล้าหาญ - esteticamente - horrivelmenteอย่างทำให้ตกใจ - valenteกล้าหาญ - assustado - contaminação, poluiçãoการปนเปื้อน - assustadiço, medroso, receoso - receoso, tímido - acanhado, envergonhado, tímido - desprezivelmenteอย่างน่าสังเวช - arrogantementeอย่างเย่อหยิ่ง - audaciosamente - avidamenteอย่างปรารถนา - amorosamente - assiduamente - astutamente, sagazmenteอย่างหลักแหลม, อย่างเฉียบแหลม - maliciosamente - austeramente - avidamenteอย่างชั่วร้าย, อย่างตะกละตะกลาม - bondosamenteอย่างใจดี - bruscamente, rudementeขวานผ่าซาก - boorishly (en) - generosamente - agilmente, com esperteza, vivamenteอย่างกระฉับกระเฉง - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararซึ่งต่อเนื่อง, อย่างต่อเนื่อง, อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่รู้จักจบ - endlessly, interminably (en) - teimoso - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementeอย่างไม่ระมัดระวัง - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmenteอย่างเป็นกันเอง, อย่างไม่เป็นทางการ - calmamente - adaptarทำให้กลมกลืน, ทำให้เหมาะ, ทำให้เหมาะสม, ปรับ - com presunçãoน่าพึงพอใจ - completamenteอย่างครอบคลุม - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamenteพุสั้น ๆ, รวบรัด, สรุป, สั้น ๆ, อย่างกระชับ, อย่างสั้น ๆ, โดยสังเขป - cinicamenteอย่างมองโลกในแง่ร้าย - altivamente, com condescendênciaด้วยความเป็นผู้มีอุปการะคุณ, อย่างลดตัวลงมา - confusamenteอย่างสับสน - consequentially (en) - construtivamenteอย่างสร้างสรรค์ - calmamente, com indiferença, friamenteอย่างเมินเฉย, อย่างไม่เป็นมิตร - improvavelmente, incrivelmenteอย่างเชื่อถือไม่ได้, อย่างเป็นไปไม่ได้, อย่างไม่น่าเชื่อ - de modo convincente, plausivelmenteอย่างน่าเชื่อถือ - enigmaticamente, misteriosamenteอย่างลึกลับ, โดยที่เป็นปริศนา - inumerável, numeroso, sem contaซึ่งนับไม่ถ้วน, มากจนนับไม่ถ้วน, มากมาย - deliciosamenteอย่างยินดี - possivelmenteบางที, ใช้เมื่อบุคคลไม่ต้องการจะเข้่าร่วมในการทำอะำไรบางอย่าง - absurdamenteอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล - garridamente, provocantementeอย่างเจ้าชู้ - ignobilmenteอย่างชั่วช้า - detalhado, exaustivo, pormenorizadoซึ่งมีรายละเอียดมาก - ofensivamenteอย่างน่ารังเกียจ - de relance, superficialที่รวดเร็วมาก - diabolicamente, muitoยากและท้าทายมาก, อย่างชั่วร้าย - baixamente, desprezivelmenteอย่างเลวทราม - diametralmente, diretamente - diligentementeอย่างขยันหมั่นเพียร - desagradavelmenteอย่างน่ารำคาญ, อย่างไม่เป็นที่พอใจ, อย่าไงม่ถูกใจ - sem honra, vergonhosamenteอย่างน่าละอาย, อย่างน่าอับอาย, อย่างน่าอับอายขายหน้า, อย่างเสื่อมเสีย - abertamente, francamente, sinceramenteอย่างตรงไปตรงมา, อย่างเปิดเผย - disinterestedly (en) - fielmente, lealmenteซื่อสัตย์ - deslealmenteอย่างทุจริต - proporcionalmenteตามส่วน, อย่างได้สัดส่วน - respeitosamenteที่น่าเคารพ, อย่างเคารพนับถือ - desrespeitosamente, irrespeitosamenteอย่างไม่เคารพ - dogmaticamenteอย่างหัวรั้น - central (en) - pensativamente, sonhadoramenteอย่างเพ้อฝัน - com entusiasmo, extaticamenteอย่างปลาบปลื้ม, อย่างปิติสุข - assustadoramenteอย่างลึกลับน่ากลัว - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - onda - egoistamenteอย่างเห็นแก่ตัว - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - evasivamenteอย่างหลีกเลี่ยง - regularmenteอย่างเป็นประจำ - desigualmenteอย่างไม่เท่ากัน - exorbitantemente/excessivamenteอย่างมากเกินไป - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - familiarmenteอย่างคุ้นเคย - fanaticamenteอย่างคลั่งไคล้ที่สุด - impecavelmenteอย่างไม่ผิดพลาด - flabbily (en) - inflexivelmenteอย่างไม่ยืดหยุ่น - vigorosamenteความมีอำนาจ - brotar, germinar, rebentar - formidably (en) - característica, característico, distintivoลักษณะนิสัย, เด่น - gluttonously (en) - esplendorosamenteอย่างสุกสว่าง - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotescamenteอย่างแปลกประหลาด - com má vontade, relutantemente - อ่อน - harmoniosamenteอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน - precipitadamenteอย่างเร่งรีบ - descuidadamente, temerariamenteอย่างสะเพร่า - cruelmenteอย่างใจแข็ง - heroicamenteอย่างกล้าหาญ - horrorosamenteอย่างน่ากลัว - higienicamenteอย่างมีอนามัย - união, unificaçãoการรวมตัวกัน, ผลจากการรวมกัน - reuniãoการกลับมารวมกันใหม่ - preguiçosamenteอย่างเกียจคร้าน - interrupçãoการขัดขวาง, การขัดจังหวะ, การรบกวน, สิ่งที่ขัดขวาง - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementeอย่างทะลึ่ง, อย่างอวดดี, อย่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง - impetuosamente, impulsivamenteอย่างหุนหันพลันแล่น - absolutamente - imprudentementeอย่างไม่รอบคอบ - incomparavelmenteอย่างหาที่เปรียบมิได้ - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - engenhosamenteอย่างชาญฉลาด - ประจำตัว - inoportunamente - oportunamenteอย่างเหมาะสม - insidiously, perniciously (en) - simplificarทำให้ง่ายขึ้น - entusiasticamenteอย่างกระตือรือร้น - laboriosamente, penosamenteอย่างยาก - languidamenteอ่อนแรง - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - ridiculamenteตลก, อย่างน่าหัวเราะ, อย่างประหลาด - benevolamenteอย่างปรานี - arranjar, organizar - direito, limpoสะอาด, เป็นระเบียบ, เรียบร้อย - imaculado, impecávelซึ่งไม่มีจุดด่าง, บริสุทธิ์ - lugubremente - majestosamenteอย่างสง่าผ่าเผย - exploração - drippily, mawkishly (en) - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimความทารุณต่อคนหรือสัตว์ - perseguiçãoการกลั่นแกล้ง - caça às bruxas - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmenteอย่างไร้ความปราณี, อย่างไร้ความปรานี, อย่างไร้ความสงสาร, อย่างไร้สำนึก - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minuciosamente - milagrosamente, miraculosamenteอย่างน่าอัศจรรย์ - translúcidoที่ให้แสงผ่านได้น้อย - infelizmente, miseravelmenteอย่างทุกข์ยาก - escapismoการหลบเลี่ยงความเป็นจริงโดยการปล่อยอารมณ์ไปกับการฝันกลางวัน - monotonamenteอย่างเปล่งระดับเสียงเดียว - barrento, toldado, túrbido, turvo - leitosoซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilฉลาดหลักแหลม, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ไว - close, near, nigh (en) - objectivamente - servilmenteอย่างประจบสอพลอ, อย่างเชื่อฟัง - opulentamenteอย่างมั่งคั่ง - ostentosamenteอย่างโอ้อวด - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximoที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด, ใกล้ชิด - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - lamentavelmenteอย่างน่าสงสาร, อย่างน่าเวทนา - sem sentidoอย่างไร้จุดหมาย - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamenteอย่างน่ารัก - prosaicamente - debilmente, justoอย่างเล็กและอ่อนแอ - estranhamenteน่าประหลาด, น่าแปลก, อย่างประหลาด, อย่างแปลกประหลาด - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamenteอย่างสงบ, อย่างสงบนิ่ง, อย่างสงบสุข, อย่างเงียบ, อย่างเงียบสงบ - completar - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteอย่างน่าเชื่อถือ - respeitosamente, reverentemente - robustamente - amplo, espaçoso - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - cómodo, confortávelสะดวกสบาย - inquietante - voluptuosamenteอย่างเกี่ยวกับความรู้สึก - sensualmenteอย่างกระตุ้นความรู้สึก - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizado - com habilidade, habilmente - excepcionalซึ่งไม่ธรรมดา, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, โดยเจาะจง - ซึ่งหายาก - incomum, invulgar - habitual, usualเป็นปกติ - acostumado, do costume, habitualคุ้นเคย, เคยชิน, เคยตัว, เป็นธรรมเนียม, เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ - plebeuธรรมดา - sordidamenteอย่างต่ำทราม, อย่างโกโรโกโส - específicoโดยเฉพาะ - respectivoเกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล - distinto, separado - expressivo, significativoที่เกี่ยวกับการแสดงออก - sem expressãoซึ่งไม่แสดงความรู้สึก - rigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementeอย่างอ่อนหวาน - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ternamenteอย่างรักใคร่ - tradicionalmenteอย่างเก่าแก่ - eficienteมีความสามารถ - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - estimularกระตุ้น - completoที่ทำอย่างสมบูรณ์ - absolutamente, francamente, incondicionalmenteอย่างตรงไปตรงมา, อย่างเต็มที่ - exaustivoละเอียดถี่ถ้วน - totalทั้งหมด, โดยสมบูรณ์ - indignamenteอย่างไม่สมควร - incomplete, uncomplete (en) - utilmente - valentementeอย่างกล้าหาญ - ardorosamente - horrivelmenteเลวทราม - vorazmente - enciclopédico - plenário - wholeheartedly (en) - com espíritoโดยใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - sim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmenteเป็นพิเศษ - imediatamente - directamente, diretamenteอย่างตรงไปตรงมา, โดยตรง - conciso, sucintoสั้นกระชับ - epigramático - bem aproveitado, sucintoที่อัดแน่น, สั้นกระชับ - brusco, lacónicoห้วน - prolixoพูดหรือเขียนยืดยาว - erotically (en) - devastaçãoความหายนะ - algazarra, transtorno, tumultoการประท้วงอย่างโกลาหล, การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา, ความอึกทึกครึกโครม - agitação, empurrãoความชุลมุนวุ่นวาย, ความตื่นเต้น - apinhado, superlotadoซึ่งแออัดยัดเยียด, แออัด - incongruenteซึ่งไม่สอดคล้องกัน - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serviço - big, large, prominent (en) - flagrante, manifesto, óbvioชัด ๆ, ที่อื้อฉาว - negócios por concluir - constant (en) - repetido, repetitivoซึ่งกลับมาอีก, ซึ่งเกิดซ้ำ ๆ, ซ้ำ ๆ - esporádico - know (en) - refilãoชอบเถียง - know (en) - convencionalเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ - conventional (en) - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhoแปลกประหลาดมาก - difficulty, trouble (en) - considerávelค่อนข้างมาก - considerávelซึ่งพอประเมินค่าได้ - insignificant, undistinguished (en) - confundir - cavalheirescoที่ให้เกียรติสตรี - brusco, desabridoพูดห้วน ๆ - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadoไม่สุภาพ - acreditável, plausívelที่น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อถือ - inacreditável, incrívelซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้, ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ - cáustico, ferventeเจ็บแสบ - crítica, crítico - grave - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - em desuso a cairที่ล้าสมัย - amaldiçoado, maldita, malditoน่ารำคาญ - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguroคลอนแคลน, ง่อนแง่น, ไม่มั่นคง - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgarหยาบคาย, หยาบช้า, เลวร้าย, ไม่สุภาพ - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sérioสงบ, เต็มไปด้วยความเยือกเย็น - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - exigenteซึ่งต้องการความสนใจมาก, ที่ต้องการ - rigoroso - ด่วน, ที่จำเป็นเร่งด่วน - arbitrárioตามใจชอบ, โดยไม่มีกฎเกณฑ์ - calcular - digno de confiançaเชื่อถือได้ - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - independenteซึ่งปกครองตนเอง - extravagânciaความฟุ่มเฟือย - desirable (en) - crime, jogada suja - desejável, edesejável, invejávelเป็นที่น่าอิจฉา - profanidade, sacrilégioการลบหลู่สถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ - preferívelดีกว่า - filme pornô, literatura erótica, pornografiaหนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามก - pay (en) - envy, invidia (en) - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosoซึ่งยากลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามมาก, ยากที่จะทำ, ยุ่งยาก - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delicado - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorยากลำบาก - easy (en) - elementar, simplesขั้นต้น, บริสุทธิ์ - suaveอ่อนโยน - assíduoขยัน, หมั่นเพียร - incansávelที่ไม่ย่อท้อ - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - indistinto, inidstintoคลุมเครือ - general (en) - perigo, riscoการเสี่ยงอันตราย, ความอันตราย, ภัยอันตราย, สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย, อันตราย - dominante, predominanteซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, ที่มีอำนาจเหนือกว่า, เด่น - agudo - defesaการป้องกัน - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentar - confrontar - eficaz, eficiente, vistosoทำให้เกิดผลอันน่าพอใจ, ที่ให้ผลตามต้องการ, มีประสิทธิผล, ให้ผลดี, ได้ผล - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosoต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, ทำให้เหนื่อย, ยาก, เต็มไปด้วยปัญหา - abundante, forte - facile (en) - promiscuidade - economic, economical (en) - expeditivo, expedito/despachadoว่องไว - drástico, edrásticoรุนแรงมาก - exclamatório - firme - acanhado, desajeitado, desastrosoเงอะงะ - exportável - entusiasta, entusiásticoกระตือรือร้น, ที่มีความกระตือรือร้น - ávido, entusiasta, entusiásticoกระตือรือร้น, ซึ่งปรารถนา - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjearทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง, ประจบ, ยกยอ - eexplícito, explícito - esotérico - abstrusoที่เข้าใจได้ยาก - misterioso, secreto - exotérico, geral, popular - básicoมูลฐาน - eufemístico, extenuanteเกี่ยวกับคำนุ่มนวล - aproximado, aproximativoคร่าว ๆ, โดยประมาณ, ใกล้เคียง - free, liberal, loose (en) - empolgante - abuso, má utilizaçãoการใช้ในทางที่ผิด - caro, dispendioso - careiro, caro, custoso, dispendiosoมีค่า, แพง - overpriced (en) - abordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - inexperiente, verdeซึ่งไร้ประสบการณ์, อ่อนด้วยประสบการณ์, ไม่มีประสบการณ์ - esclarecerชี้แจง, ทำให้เข้าใจง่าย - secretoชั้นใน, ด้านใน, ภายใน - equitativoที่ยุติธรรม - desconhecido, estranho - antigo, antiquado, fora de moda, velhoซึ่งเป็นของเก่า, ซึ่งเป็นของโบราณและมีค่า, ที่ล้าสมัย, ล้าสมัย, ไม่ทันสมัย, ไม่เป็นที่นิยม - desengraçadoล้าสมัย - chiqueหรูหรา - imediata, imediato, instantâneoทันทีทันใด, รีบด่วน - melindroso/meticulosoจู้จี้ - exigente, meticuloso - rechonchudoท้วม, เจ้าเนื้อ - corpulento, obesoอ้วนท้วน, อ้วนเกินไป - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudoผอม, ผอมกะหร่อง, ผอมเหมือนโครงกระดูก, ผอมแห้ง, ผอมแห้งจากการเป็นโรค - arrumação - confirmação, reiteração, repetição - copiador - reprodução - insistência, perseverançaการยืนกราน, ความมานะอุตสาหะ - básicoพื้นฐาน - rito, ritualพิธี, พิธีกรรม - salutar, são, saudávelซึ่งสมบูรณ์, ที่มีสุขภาพดี, ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ - robusto, são de corpo - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharขีดเส้นใต้, ออกเสียงหนัก, เน้น, เน้นความสำคัญ - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuar - intransigenteที่ไม่ประนีประนอม - estrangeiro - cerimoniosoที่เป็นพิธีการ - desligadoการหยุดชั่วขณะ - good, well (en) - abstinênciaการงดดื่มเหล้า - fatalซึ่งทำให้หายนะ - livre, livro - occasional (en) - fresh (en) - recenteซึ่งได้รับความนิยม - afável, amistoso, bondoso, cordialซึ่งเป็นมิตร, ด้วยความจริงใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, สุภาพ, อ่อนโยน, เบิกบาน, ใจดี - amarrado - fértil, produtivoที่อุดมสมบูรณ์ - apinhadoแออัด - mere (en) - such, such that (en) - específicoโดยเฉพาะ - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - gastador, generoso, liberalฟุ่มเฟือย, เมตตากรุณา, เอื้อเฟื้อ, ใจดี - magnânimo, muito liberal, munificente - desgoverno, prevaricação - humilde, mauทรุดโทรม, อารมณ์เสีย - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - bem - sintético - benéfico, bomน่าพอใจ, มีประโยชน์, สนุกสนาน, สภาพดี, อารมณ์, เป็นประโยชน์ - agradávelน่ายินดี - convenienteที่สะดวก, เหมาะสม - apaziguamentoการพะเน้าพะนอ - horrívelแย่ - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - bomสมเหตุสมผล, เจตนาดี, ใจดี - white (en) - escuroชั่วร้าย - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicoที่ชั่วร้าย, ที่ยากและท้าทาย, ใจบาป, ไม่มีเหตุผล - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadoฉุนเฉียว, บูดบึ้ง, อารมณ์เสีย - irritávelซึ่งอารมณ์ร้าย - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrioขุ่นเคือง, ชั่วร้าย, ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, ซึ่งส่องแสงเรืองรอง, ที่บึ้งตึง, หม่นหมอง - malhumoradoบูดบึ้ง - gradual (en) - súbitoทันทีทันใด - aggro (en) - catastrófico, desastrosoซึ่งทำให้เกิดความหายนะ, ซึ่งเป็นความหายนะ - integração - promessaความเชื่อถือ - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - pesadoซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก, ยาก - inquietante - apoio, suporte - heavy (en) - leve - homogéneoซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน - favor - beau geste (en) - attention (en) - elevadoก้าวหน้า - mobilizaçãoการทำให้เคลื่อนที่ - baixa, baixoต่ำ, ต่ำกว่าระดับปกติ, รั้งทาย, ในราคาที่ต่ำ - represália, vingançaการแก้แค้น, การโต้กลับ, ความพยาบาท - alto - baixo, inferior - high, high-pitched (en) - intervenção, mediaçãoการขอร้อง, การแทรกแซง - renovaçãoการกลับสู่สภาพเดิม - aberto - enganadorซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด - penetrar - outlet, release, vent (en) - acolhedor - hot (en) - หนาวเย็น - sombrioหนาวและไม่มีที่ปกคลุม - frioเยือกเย็น - sobrehumano, sobre-humanoเหนือผู้คน - humanoมีมนุษยธรรม - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalเยี่ยงสัตว์, เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน - apalhaçadoที่ตลก - cómico, ridículoตลก, ตลกขบขัน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุกสนาน - curioso, divertido, engraçado - hilarianteตลกขบขัน - espirituoso, vivoซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ, ปัญญาไว - apressadoที่รีบร้อน - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativoซึ่งมีความหมาย, ที่สำคัญมาก, สำคัญ - grande, importante - cardeal, central, essencial, fundamental, principalที่ร้ายแรง, ที่เป็นพื้นฐาน, สำคัญ, สำคัญที่สุด - principalที่สำคัญที่สุด, สำคัญที่สุด, สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, สูง - históricoซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ - sério - estratégico - valiosoที่มีคุณค่า - fútil - assustador, imponenteที่ทำให้เกรงกลัว - esplêndidoงดงาม, วิเศษ, แจ่มจรัส - decadente - informed (en) - populosoซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น - irrepreensívelซึ่งไร้มลทิน - เกี่ยวกับการสั่งสอนอบรม - intelectual - inteligenteฉลาด, ซึ่งมีไหวพริบ - interessanteน่าสนใจ - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intriganteน่าสนใจ, วางอุบาย - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุด, น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าสนใจ - extrínseco - adventitious (en) - depressivo - bitter (en) - lúgubre - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelชื่อเสียง, ซึ่งมีชื่อเสียง, ที่มีชื่อเสียง, มีชื่อเสียง - alto, farto, grandeขนาดเหมาะกับผู้ชาย, ใหญ่, ใหญ่โต - arregalado, de largoกว้าง - volumosoเทอะทะ - espaçoso, vastoกว้าง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ที่สามารถบรรจุได้มาก - astronómico, colossal, estupendoน่าประหลาดใจ, มหึมา - enormeที่ใหญ่มหึมา - gigante, gigantescoมหึมา - gigantescoมหึมา - imenso, vastoมโหฬาร, ใหญ่โต - enorme, muito grande, que bateใหญ่มาก - pequenoไม่มาก - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninoจิ๋ว, เล็ก, เล็กมาก, เล็กมาก ๆ, เล็กและบอบบาง, แคระ - mínimo, minúsculo, nominalซึ่งเล็กน้อยมาก, ปริมาณเล็กน้อยมาก - diferenteซึ่งแตกต่าง, ต่างกัน - modesto, pequeno, pouco importanteตัวเล็ก, เล็ก, เล็กน้อย, ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า - local (en) - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!ที่ยาวออกไป, ยืดยาว - duradouro, durávelยืนนาน - sem fimซึ่งไม่สิ้นสุด - breve, curtoชั่วครู่, โดยย่อ - momentâneoชั่วขณะ - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - queridoที่เป็นที่รักใคร่ - adorável, fofinho, fofoน่ากอดด้วยความรักใคร่ - horrendo, horrível, odiosoน่ารังเกียจ, เลวร้าย - de olhos azuis - amadoแสดงความรัก - afectuoso, carinhoso, tenro, ternoซึ่งรักใคร่, ด้วยความรักใคร่, ที่แสดงถึงความรักใคร่ - apaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulher - infantilซึ่งเหมือนเด็ก - amolecido - máximoสูงสุด - menor, mínimoน้อยที่สุด, อย่างต่ำ - significativo - insignificante, sem sentido. - sem piedadeไร้ความปราณี - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน, ซึ่งไม่สำนึกผิด, ซึ่งไร้ความสงสาร, ดื้อรั้น, โหดเหี้ยม, ไร้ความปราณี, ไร้ความปรานี - suaveโทษ) เบา - intensivoเข้มงวด - sérioอย่างหนัก, เลวร้ายมาก - strong (en) - atrair - excessivo, exorbitanteซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที, ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, ฮวบฮาบ, เกินกว่าเหตุ - exorbitante, exorbitante/excessivoมากเกินไป, เกี่ยวกับการขู่เข็ญ - extremista, radical, ultraทั่วถึง, เกิน - retiring, unassuming (en) - degenerado, devasso, dissolutoซึ่งมัวเมาในตัณหาราคะ, ซึ่งไร้ศีลธรรม, ที่ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม, ที่เสื่อมลง, เสเพล - muitas, numerosos - inúmero, numerosoมากมาย - poucas, pouco, poucos - mundial, mundialmenteทั่วโลก - natural (en) - fantasmalเหมือนผี - consequente/finalที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย - final, último - anormalผิดปกติ - obediente - clear, open (en) - livreยามว่าง - detestável, repelenteที่เกลียดชัง, น่าชิงชัง, น่ารังเกียจ - desagradável, nojento, repugnanteน่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, เป็นที่น่ารังเกียจ - renovarทำใหม่, เปลี่ยนใหม่ - antigo - fresco, novoยังไม่มีใครเคยใช้, ใหม่ - recent (en) - com a idade de, idosoซึ่งมีอายุ, สูงอายุ, แก่, แก่กว่า - cumprir, desempenharทำสำเร็จ, ทำให้สำเร็จ - oportunoเกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา - medíocreไม่เด่น - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelกลาง ๆ, ปานกลาง - common (en) - habitual/corriqueiroตามปกติ - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoดีเยี่ยม, ถ้าไม่เห็น ก็ไม่นึกถึง, น่าอัศจรรย์, ประหลาดมาก, ยอดเยี่ยม, ยอดเยี่ยมมาก, เยี่ยม, เลอเลิศ, ใหญ่โตมาก - holistic (en) - originalใหม่ - insólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, batido, gasto, trivialซ้ำ ๆ ซาก ๆ - ortodoxoดั้งเดิม - iconoclastic (en) - abertoชัดเจน, ไม่ปิดบัง - fanáticoที่คลั่งไคล้ที่สุด - presenteปัจจุบัน - irenic (en) - agudo, sagazคม, ฉับพลัน, เสียงแหลม - permanenteถาวร - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitório - evanescente, infinitesimal - perplexoซับซ้อน - pexplexoประหลาดใจอย่างที่สุด - íntimo, pessoalคุ้นเคย, ที่เป็นส่วนตัว, ส่วนตัว, ส่วนบุคคล - assure, reassure (en) - nuง่าย, ธรรมดา, เปลือย, เพียงเท่านั้น, เรียบ ๆ, ไม่ซับซ้อน - simples - agradávelที่ให้ความเพลิดเพลิน, เพลิดเพลิน - deleitoso, deliciosoน่าปิติยินดี - reduzir - divertidoที่ทำให้เพลิดเพลิน - alegre, desviado, divertido - positivoจำนวนมากกว่าศูนย์, ซึ่งถูกต้อง, มีจำนวนอิเล็คตรอนน้อยกว่าปกติ, แน่ใจ - escandalizar, insultarทำให้โกรธอย่างรุนแรง, ใส่ร้ายป้ายสี - negative (en) - neutral (en) - satisfazer - impraticável - forteมีพลัง, เข้มข้น - discourage (en) - potent, strong (en) - vigoroso - impotenteที่ไม่มีประสิทธิภาพ - importante - preciso - pomposoที่โอ้อวด - secundárioทุติยภูมิ, มาทีหลัง, สำคัญน้อยกว่า - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialที่เป็นความลับ - public (en) - open (en) - produtivo - infructuoso, infrutífero, vãoซึ่งไม่มีสาระ, ไร้ประโยชน์ - lucrativoที่มีกำไรงาม - atraente, correcto, decenteงดงาม, น่านับถือ, มีเกียรติ, เหมาะเจาะ - cerimonioso, puritano, virtuosoพิถีพิถันมากไป, สงบเสงี่ยม - protective (en) - arrogante, presunçosoทะนง, นึกว่าตนเองสำคัญ, หยิ่ง - altaneiro, arrogante, desdenhosoซึ่งทระนง, ดูหมิ่น, หยิ่งยโส - convencido, vaidosoซึ่งไร้ประโยชน์, ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, ที่ยโสอวดดี, ที่เย่อหยิ่งทรนง - puroบริสุทธิ์, สะอาด, แบบเพียว ๆ - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo - dúbio, sombroso, suspeitoคลุมเครือ, น่าสงสัย, เต็มไปด้วยร่มเงา - barulhentoอึกทึก - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquiloซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย, พักผ่อน, สงบเยือกเย็น, ใจเย็น - destrutivo, tumultuosoที่แตกแยก, อึกทึกครึกโครม - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - forteแข็งแรง - aparvalhado, estúpido, grosseiroเหมือนคนชั้นต่ำ, โง่, ไร้มารยาท - áspero, grosseiroขรุขระ, หยาบ, หยาบคาย - crasso, grosseiroงี่เง่า, ที่เห็นได้ชัด, ไม่ใส่ใจ - regular - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - difamante, famigerado, infameซึ่งมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี, น่าขายหน้า, น่าอับอาย - conciliável, reconciliável - decididoซึ่งตัดสินใจแล้ว - apresentável - responsável - compensadorซึ่งให้ผลตอบแทน - retóricoเกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์ - pulsante - necessitado/endinheiradoมั่งคั่ง, รวย, ร่ำรวย - confortávelมั่งคั่ง - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheiroหมดตัว - indigente, necessitadoขัดสน, อดอยาก, แร้นแค้น - com muita falta de, sem um tostãoขาดแคลนเงิน, ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว - luxuoso, opulento, sumptuosoฟุ่มเฟือย, มั่งคั่ง, มากมาย, หรูหรา - robustoแข็งแรง - muscular, musculoso, robustoกำยำ, ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง, มีกล้ามเนื้อ, ร่างใหญ่ แข็งแรง และหนัก, แข็งแรง - árcade, bucólico, idílico - arriscado - arriscado, perigosa, perigosoซึ่งเป็นอันตราย, อันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย - auto-destrutivo, suicidaซึ่งฆ่าตัวตาย, ที่อันตรายมาก - várioซึ่งแตกต่างกัน - parecido, semelhante, similarเหมือนกัน - de nozes, doido, louco, malucoซึ่งมีรสถั่ว, ต๊อง ๆ, บ้า, ลวดที่ใช้มัดฟาง - maníaco - sarcásticoช่างเสียดสี, ประชดประชัน - sardónico, trocistaบิดเบี้ยว - satíricoการล้อเลียน, การเย้ยหยัน, เสียดสี - ซึ่งไม่พอใจ - decepcionante, enganosoน่าผิดหวัง - pedanteอวดรู้ - sábio - atraente - egoístaเห็นแก่ตัว - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiénicoที่มีอนามัย - extraneous, foreign (en) - sério - frívoloไม่น่าเอาจริงเอาจัง - endiabradoซน - sóbrioเอาจริงเอาจัง - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namoradorเจ้าชู้ - eróticoซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual - lascivo, lúbrico - aparecerดูเหมือนว่า, ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล, มีท่าทาง - appear, seem (en) - สาธิต, แสดง, แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว - exibir, pavonear-seอวดโก้, โอ้อวด - de olhos de linceสายตาที่แหลมคม - importante, significativoมีความหมายสำคัญ - insignificanta, insignificanteไม่สำคัญ - mero, simples - elementar, essencial, fundamental, primário - intricado - complicadoที่ซับซ้อน, ที่เกี่ยวข้อง, ยากที่จะเข้าใจ - adulador, lisonjeiro - únicoโสด - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadoคล่องแคล่ว, ชานำญ, ชำนาญ, ซึ่งมีทักษะ, ซึ่งเชี่ยวชาญ, ที่ทำได้ดี, เชี่ยวชาญ, เหมาะสม - macioเรียบ - acidentada, acidentadoขรุขระ - recuperarได้คืน - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - firme, forteแข็งแรง - esperto, vivo - vivoมีชีวิตชีวา - estávelมั่นคง - oscilante, vacilanteซึ่งโอนเอนไปมา - perder, sair-se malพ่ายแพ้, เป็นรองในการต่อสู้ - fluctuating (en) - straight (en) - potenteรุนแรง, แข็งแรง, โดดเด่น - weak (en) - pertinaz, teimosoดื้อรั้น - mulaดื้อ - contumaz, obstinado, rebelde - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidoที่มีผลสำเร็จ - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradoดูผิดหวังทันที, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ - bastante, suficienteที่พอเพียง, พอเพียง - inadequado, insuficiente, insuficientementeขาดแคลน, อย่างขาดแคลน, ไม่พอเพียง - escassoเล็กเกินไป - condescendente, sobranceiroจองหองพองขน jong-hŏng pong kŏn, ที่ลดตัวลงมา, ที่วางตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณ - agudo, alto - superior - eexímio, excelente, exímioยอดเยี่ยม - belo, bomดีเยี่ยม, ถูกต้อง, น่าพึงพอใจ, เก่ง, เห็นด้วย - barato, desprezível, inútil, ordinário - rentávelซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร - medíocreธรรมดา - acessório, subsidiárioที่เป็นสาขา - บูชายัญ - surpreendenteที่ทำให้ประหลาดใจ - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - doceหอมหวาน - excessivoอย่างหนัก - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromoverลดชั้น - económico, frugal, poupadoประหยัด - sujoซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก - atrasar, suprimirระงับ, หน่วงไว้ - cartilaginosoเหมือนกระดูกอ่อน - estaladiçoกรอบ - organizarจัดตั้ง, ดำเนินการ - cínico, ecínicoที่มองโลกในแง่ร้าย - fidedignoเชื่อถือได้ - representativoเป็นตัวอย่าง - honrarเคารพ - liberalise, liberalize (en) - útilซึ่งช่วยเหลือ - inútil, vãoไร้ประโยชน์ - valuable (en) - worthless (en) - prótea - variávelซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ - iterativo - abafadoที่อบอ้าวและไม่มีอากาศบริสุทธิ์, อบอ้าว - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangadoซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, ดุร้าย, ที่ดุร้าย, ที่โกรธจัด, ป่าเถื่อน, รุนแรง - pecaminoso - controlar, restringirควบคุมดูแล - morno, tépidoค่อนข้างอุ่น, จืดชืด, อบอุ่นพอควร - tomar atitudes - expiar - atingir, cumprir, efetuar, realizarถึง, บรรลุเป้าหมาย, สำเร็จ - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarทำผิดพลาด - trair - saudávelซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ - ofensivo - recognise, recognize (en) - estreita, estreito, limitadoแคบ, ไม่กว้าง - desenvolver, promoverส่งเสริม - help (en) - apoiarสนับสนุน - ridículo, risívelน่าหัวเราะ, น่าหัวเราะเยาะ, ประหลาด, ไม่เป็นเหตุเป็นผล - estúpido - ideológico - burlarโกง - perseguirกลั่นแกล้ง - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentarมีชีวิตอยู่ต่อไป, รับมือกับ, รับมือได้ - dignar-seลดตัวลงมา - serve (en) - fazer-se importante, mandarทำท่าเหมือนเป็นหัวหน้า, วางโต - viver - make (en) - demorar-se, descansar, vadiarค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, ปล่อยให้เวลาผ่านไป, เดินเรื่อยเปื่อย - importarเป็นเรื่องสำคัญ - coincidir, condizer, corresponderเข้ากันกับ, เข้ากันได้กับ, เชื่อมโยงกับ - check, check out (en) - depend (en) - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se comคล้าย, มีรูปร่างหน้าตาหรือความประพฤติเหมือน - chimeral, chimeric, chimerical (en) - excederเกินกว่า - bastar, ser suficienteเพียงพอ - serve, serve well (en) - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura deทำให้พอใจ, พอใจ, สมหวัง, เหมาะสม - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - sobressairดีกว่า, ดีเยี่ยม, เหนือกว่า - aplicar-seทำให้เกี่ยวข้องกับ - affect, involve, regard (en) - segurar - combinar, harmonizarseปรับสีให้กลมกลืน, เข้ากันได้ - defy, refuse, resist (en) - compensarชดเชยสำหรับ - localประจำท้องถิ่น - belong (en) - fazer parเข้ากันได้กับ - add (en) - sell (en) - technical (en) - suporteที่ตั้ง - astuto, manhoso, traiçoeiro - messianic (en) - culturalทางวัฒนธรรม - abrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - mudança - jóia, tesouroของมีค่า, คนที่มีค่าที่สุด, สมบัติ - golden calf (en) - recordação, suvenirของที่ถูกเก็บไว้หรือให้เพื่อเป็นที่ระลึก, ของที่ระลึก, สิ่งเตือนใจ - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - nulidade, uma insignificânciaรายละเอียด, สิ่งที่ไม่สำคัญ, เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ - peso - spirit (en) - tipoธรรมชาติ - animaçãoการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ - vivacidadeความกระตือรือร้น - vigorความกระฉับกระเฉง - engenho, espírito - camaradagemความเป็นเพื่อนสนิท - adaptabilidadeความสามารถในการปรับตัวได้ - impressão, marca - figure (en) - lindezaความน่ารัก - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - sex-appealเสน่ห์ที่ทำให้เพศตรงกันข้ามหลงรัก - fealdadeความน่ากลัว, ความน่าเกลียด - manchaตำหนิ - facilidadeความคล่องแคล่ว - dificuldadeความยากลำบาก - fly in the ointment (en) - compatibilidadeความเข้ากันได้ - concordância, congruênciaความสอดคล้องกัน - incompatibility (en) - conflict (en) - adequação, conveniência, elegibilidadeความเหมาะสม - disponibilidadeความสามารถในการใช้ - ética - ambiente, atmosfera, traçoบรรยากาศ - note (en) - คุณภาพ - valor/excelênciaความเป็นเลิศ - imponência, majestadeความสง่างาม, ความสง่าผ่าเผย, ความสูงส่ง, ความโอ่โถง - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidade - homology (en) - paralelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - semelhançaความคล้ายคลึง, ความเหมือน, ความเหมือนกัน - discrepânciaความไม่ลงรอยกัน - tempo perdidoเวลาที่เสียไป - diferençaความไม่เหมือนกัน - diversidadeความหลากหลาย - change, variety (en) - smoke (en) - solidariedadeความสามัคคี - complexidade, complicaçãoความซับซ้อน, ความสลับซับซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน - regularidadeประจำ - organisation, organization, system (en) - irregularidadeความผิดปกติ - spasticity (en) - instabilidadeความไม่มั่นคง - estabilidade, firmezaความต่อเนื่อง, ความมั่นคง, ความสม่ำเสมอ, เสถียรภาพ - comodidade, vantagemสิ่งอำนวยความสะดวก - plausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismo - exactidão, precisão - correção, exactidão, exatidão, precisãoความถูกต้อง, ความแม่นยำ - imprecisão, inexactidãoความไม่ถูกต้อง, ความไม่ละเอียด, ความไม่แน่ชัด - imprecisão - elegânciaความงดงาม - eclat, pomp (en) - classeระดับขั้น - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - clarezaความชัดเจน - clareza, explicitação - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãoความไม่ชัดเจน - probidade, rectidãoความชอบธรรม - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - devoção, piedadeความเคร่งศาสนา - devoção, religiosidadeความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา - beatice, sentimento de piedade - santidadeความเคร่งศาสนา - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - atrocidade, barbaridade, brutalidadeการกระทำที่เหี้ยมโหด, ความเหี้ยมโหด, ความโหดร้ายป่าเถื่อน - maldade, malevolência, malvadez, selvajariaความชั่วร้าย, ความป่าเถื่อน - implacabilidadeการไม่ยอมผ่อนผัน - altruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividade - delicadeza, subtilezaความละเอียดอ่อน, ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ - ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี - heroísmo, valorวีรกรรม - perseverança - incorruptibilidadeความซื่อตรง - aparência enganadora, especiosidade - patriotismoชาตินิยม, ลัทธิชาตินิยม - ingenuidade - respeito próprio - gabaroliceการโอ้อวด - hubris - vivacidadeความสนุกสนาน - calma, calmo, compostura, tranquilidadeความสงบ, ความสงบของจิตใจ - respeitoความน่านับถือ - grosseria - novidade - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - favor, graça, graciosidadeความสง่างาม - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deกำลัง, คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล, ประเทศมหาอำนาจ, พลัง, อำนาจ - robustez, vigorความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง - coragemความกล้า - vitalidadeความแข็งแรง - forçaกำลัง, พลัง, เรี่ยวแรง, แรง - intensidadeความคร่ำเคร่ง, ความรุนแรง - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violênciaความรุนแรง, ความโหดร้าย - calcanhar de Aquiles - modernidadeความทันสมัย - continuity, persistence (en) - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidadeความรวดเร็ว, ความว่องไว, ความเร็ว - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - pontualidadeการตรงต่อเวลา - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - glibness, slickness (en) - vultoความจุ - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãoความกว้างใหญ่มาก, ความมหึมา, ความใหญ่มหึมา, ความใหญ่โต - quantidade - escassez, insuficiência, parcimóniaความขาดแคลน, ความน้อย - abundância, cornucópiaความมากมาย - carência, escassez, falta - excesso, superabundância - excedenteจำนวนที่เกิน - excedente, excesso, farturaปริมาณมากเกินต้องการ - limiteขอบเขต, ขีดจำกัด - alcanceขอบเขต - limitesขอบเขต - alcance, extensão, intenção, limite - valorคุณค่า, มูลค่า, ราคา - price (en) - bem, lado bom - benefit, welfare (en) - luxoความฟุ่มเฟือย - utilidadeสิ่งที่เป็นประโยชน์ - inutilidadeความไร้ประโยชน์ - praticabilidadeความเป็นไปไม่ได้ - competênciaความสามารถ - vantagemสิ่งที่มีคุณค่า - vantagem, virtudeข้อได้เปรียบ, คุณสมบัติที่ดี, ผลประโยชน์ - apoio, nas graças deการเห็นพ้อง - proveitoกำไร, ผลประโยชน์ - rentabilidade - preference (en) - privilégioสิทธิพิเศษ - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - desvantagemข้อเสียเปรียบ - limitação - defeito - deprivation, loss (en) - preçoผลตอบแทน - desvantagem, inconveniente, senãoข้อเสียเปรียบ - importance (en) - importância, significado - pesoความสำคัญ - alienação, insensatezความไม่รู้สึกตัว - forçaความมีอำนาจ, อำนาจ - poder - vivacidadeความชัดเจน - influênciaการจูงใจ, อำนาจ - pressão - wagon wheels, wheels (en) - ประสิทธิภาพ - eficácia, eficiênciaผลเกิดตามที่ต้องการ - form (en) - impotênciaความอ่อนแอ - stardust (en) - insolubilidadeที่แก้ไม่ตก - coxa, pernaต้นขา - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - bom senso, realismo, senso comumการตัดสินแบบพื้น ๆ - prudênciaความรอบคอบ - prudência - ความฉลาด - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariaความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ทักษะการโกง, เล่ห์เหลี่ยม - bruxaria, feitiçaria, magia - céu, Paraísoสวรรค์ - innovativeness (en) - coordenação - versatilidadeความสามารถหลายด้าน - destrezaความคล่องแคล่ว - técnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - adivinha, enigma, misterio, mistérioคนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา, ความซับซ้อน, ความลึกลับ, ปริศนา - dilemaภาวะวิกฤติ - dificuldadeอุปสรรค - เรื่องยุ่งยาก - apoio, suporte - ancorarที่ยึดเหนี่ยว - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - substitutoการทำหน้าที่แทน - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãoคุณค่า - haute couture, high fashion, high style (en) - capricho, mania, novidadeสมัยนิยม - วัฒนธรรมต่อต้าน - identificação - pseudoscience (en) - alternativa, escolha, opção ทางเลือก - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - condição - estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - dever, fardo, peso, tarefa, ter queการที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, ความหนัก, ภาระ, สิ่งที่ต้องแบกขึ้นเขา - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todo - unidade - coraçãoจิตใจ, หัวใจ - significadoเข้าใจ - implicação, insinuação - essência, fundo, miolo, resumoสาระสำคัญ, เคอร์เนล, แก่น, แก่นของเรื่อง, ใจความ, ใจความสำคัญ - value (en) - บรรทัดฐาน, เกณฑ์ - exemploแบบฉบับ - fantasmagória - protótipoสิ่งที่เป็นต้นแบบ - antegostoสิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา - demonismo - วัฒนธรรม - conhecimento, cultura, erudiçãoการเรียน, ความรู้, ความรู้และการเรียนรู้ - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - intolerânciaการแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล - fanatismoความคลั่งไคล้, ความศรัทธา - conservadorismoหลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์, อนุรักษนิยม - reaction (en) - วรรณคดี - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - busílisปัญหายุ่งยาก - คำศัพท์เฉพาะ - abracadabra - toliceอาหารหมู - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa - resoluçãoวิธีแก้ปัญหา - meia verdadeถ้อยคำที่บรรยายน้อยกว่าความเป็นจริง - ironia, sarcasmo, sátiraการพูดกระทบกระเทือน, การเขียนที่กล่าวเสียดสี - conclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedantismoการอวดรู้ - eloquênciaการพูดจูงใจ - gobbledygook (en) - arcaísmo - elocuçãoศิลปะการพูดในที่ชุมชน - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - technobabble (en) - concisãoความสั้นกระชับ - circunlóquio, perifrase - pleonasmo - metáforaคำอุปมา - palavrãoคำสาบาน - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégioคำหยาบ - assentimento, consentimentoการตกลง, การยอมรับ, การยินยอม, การอนุญาต - revelaçãoการเปิดเผย, สิ่งที่ทำให้ตกตะลึง, สิ่งที่เปิดเผย - insinuação - voice (en) - auspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - abalo, sobressaltoความรู้สึกตกใจ, สภาวะช็อก, อาการตกใจสุดขีด - acidente, desventuraความโชคร้าย, อุบัติเหตุ - martírioความทุกข์ทรมาน - rupturaการตัดขาดจากกัน - desventura - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédiaภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เลวร้าย, เหตุการณ์ร้ายแรง - epifania - destiny, fate (en) - melhoramentoการทำให้ดีขึ้น - debacle, fiasco (en) - ajustamento, ajuste, rectificaçãoการปรับเปลี่ยน - ocasiãoฤกษ์ - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - ขับจากสวรรค์ - fire (en) - prejuízoการทำให้แย่ลง - revoluçãoการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง - atrasoการถูกตีกลับ, การทำให้ชะงัก - Fall (en) - conflito - aloofness, distance (en) - sensibilidade - arranjoการจัด, การปรับแต่งบทเพลงใหม่, จัดตั้ง, สร้าง - alta rodaชนชั้นสูง - superpopulação - massa - burguesia, classe médiaกระฎุมพี - comunidade - civilizaçãoความศิวิไลซ์, ผู้มีอารยธรรม, วัฒนธรรม - coevals, contemporaries, generation (en) - sortimento, variedadeนานาชนิด, ประเภท ชนิด หรือลักษณะ - current, flow, stream (en) - cubismoจิตรกรลัทธิบาศกนิยม - ระยะห่าง - paraísoพระเจ้า, สถานที่หรือสภาวะแห่งความสุข, สวรรค์ - esconderijo - refúgioที่หลบภัย - destinoชะตากรรม, โชคชะตา - Logos, Son, Word (en) - cobardeคนขี้ขลาด - experto, peritoผู้เชี่ยวชาญ - pretoคนนิโกร - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operárioกรรมกร - pele-vermelha - john bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - assessor, conselheiro, consultorที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา - filho da putaคนที่น่ารำคาญและน่ารังเกียจ, ลามก - autoridade - amante - arruaceiro, bruto, rufiãoนักเลง, อันธพาล - bebé, bebê - coleccionadorนักสะสม - objector de consciênciaผู้ที่ไม่เข้าร่วมกองทัพด้วยเหตุผลทางศีลธรรมหรือศาสนา - cub, greenhorn, rookie (en) - bicha, dinheiro falsoกระเทย - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestro, regenteผู้ชำนาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ - companheiroเพื่อนคู่หู - força - tronco de couve - shiksa, shikse (en) - pecadorผู้ทำบาป - estadista, homem públicoรัฐบุรุษ - despesas de exploraçãoโอเวอร์เฮด - privilégio - perdaความสูญเสีย, จำนวนของสิ่งที่เสียหาย - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - deterioraçãoการเสื่อมลง - desenvolvimento, evoluçãoการเจริญเติบโต, วิวัฒนาการ - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - zeroการไม่มีอะไร, ศูนย์, ไม่มีอะไร - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimoจำนวนน้อยที่สุด - punhado - toque, traço, vestígioการพูดเป็นนัย, จำนวนบางเบา, ร่องรอย - fornada, monte, pilhaจำนวนสิ่งของที่ผลิตหรือจัดส่งในเวลาเดียวกัน - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - base, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - equilíbrioการทรงตัว, การทรงตัว,, ความสมดุล - amizadeความเป็นเพื่อน, มิตรภาพ - criseช่วงวิกฤต - element (en) - ambiente, meio - equilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - status quo - natural state, state of nature, wild (en) - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminanteจุดที่สูงที่สุด, จุดที่สูงสุด, จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, จุดสูงสุด, ระดับที่สูงที่สุด - casoเหตุการณ์ - posição socialฐานะของบุคคลทางสังคม - lugarบทบาท - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaชีวิต - ordemลำดับ - peace (en) - anarquiaสถานการณ์ที่สับสน, อนาธิปไตย - pandemónioความโกลาหล - incident (en) - transtorno - guerra friaสงครามเย็น - discordânciaความขัดแย้งกัน - liberdadeอิสรภาพ - independência, liberdadeการปกครองตนเอง - polarisation, polarization (en) - impasse, umbral de lucroความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้ง - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - reconhecimentoการยอมรับ - isolamentoการแยกตัว, ความโดดเดี่ยว, ฉนวน - melhoriaการแก้ไข - development (en) - desusoการเลิกใช้ - renovação - importânciaความสำคัญ - ênfaseการเน้นย้ำ - prestígioศักดิ์ศรี - anonimatoความไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไม่ระบุชื่อ - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãoความมีชื่อเสียง, ชื่อเสียง - fama - fama, reputaçãoชื่อเสียง - ชื่อเสียง - degradação, humilhação, infâmia, servilismo - decadênciaความเสื่อมโทรม, ภาวะเสื่อมโทรม - domínio, predominância, superioridade, supremacia - dominação, predomínio, supremaciaการปกครอง, การมีอำนาจเหนือ, สภาวะการครอบครอง, อำนาจ, อำนาจสูงสุด - paramountcy (en) - problema - infelicidade, misériaความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย - urgência - pressãoแรงกระตุ้น - infestaçãoการรังควาญ - todoความมีสุขภาพดี - perfeiçãoความสมบูรณ์ - totalidadeความสมบูรณ์ทั้งหมด - imperfeiçãoข้อบกพร่อง - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sorteชะตากรรม, ดวง - prosperidadeความเจริญรุ่งเรือง - àxito, sucesso - catástrofe, desastreความหายนะ - falta, fracasso, reprovação - perspectiva, previsãoการคาดการณ์, อนาคตที่คาดหวังไว้ - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidadeความเป็นไปได้, โชค, โอกาส, โอกาสที่ดี - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empregoการจ้างงานเต็มที่ - prosperidade - opulênciaความมั่งคั่ง - mamona - ความจน, ความยากจน - indigência, pobreza - hygiene (en) - asseioการที่ไม่มีจุดด่าง - ordemความเป็นระเบียบ, ระเบียบ - porcaria, sujidadeรอยเปื้อน, สิ่งโสโครก - sordidezความต่ำทราม, ความสกปรก, ความโกโรโกโส - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - dureza, rigorสภาพอากาศที่รุนแรง - บรรยากาศ - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurança - segurançaความปลอดภัย - peace, public security (en) - protecçãoการปกป้อง - perigo - danger (en) - clear and present danger (en) - perigoความเสี่ยง - ameaça, perigoการคุกคาม, ข่มขู่, ต้นกำเนิดของภัยอันตราย, ภัยอันตราย - aptidão física - illumination, light (en) - pedra filosofalศิลาอาถรรพ์ - dross, impurity (en) - átomoปริมาณที่น้อยมาก - ฝุ่น, ละออง - desperdíciosขยะ, ของเสีย - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final - hora - época, idade - alturaเหมาะกับเวลา - fracção de segundos, instanteชั่วครู่เดียว, ชั่วเวลาประเดี๋ยว, ทันที - generation (en)[Domaine]

-