Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

basicamente, fundamentalmenteabsolut, esenţialmente, fundamental, în esenţă, în fond - com simplicidade, simplesmente, só, unicamentecu simplitate, doar, pur şi simplu, simplu, singur - automaticamenteautomat, au­to­mat, maşinal - assustadoramente, horrivelmentealarmant - imensamenteimens, imens de - aproximadamente, grosseiramente, indecentementegrosier, ordinar - consideravelmenteapreciabil, sensibil - totalnu mai mult decât, pur şi simplu - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizeraproape, aproximativ, aproxi­­mativ, cam, ceva, circa, în jur de, în jurul, mai mult sau mai puţin, pe la, puţin, sau cam aşa ceva, să zicem, un pic, vreo - comparative, relative (en) - absolut - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteabsolut, chiar, complet, com­plet, completamente, cu totul, de tot, integral, întru totul, pe deplin, total - exclusivamentedoar, numai - absolut - desăvârşit, impecabil, ireproşabil, perfect - imperfeitamenteimperfect - cheio, totalmentecomplet, la maximum - doar - vorazgăman, lacom, mâncăcios - doar, numai - bine - bine - bine - bine - bine - bine - vantajosamentebine - abundanteabundent, bogat - substancialmentebine, considerabil, mult, substanţial - bine - bine - intimately, well (en) - bine, deplin - excessivo, exuberanteexagerat, exuberant - seriamentegrav, rău, serios - com marotice, travessamentecu rău­tate, obraznic, rău, răutăcios - chiar, până - chiar - aceitávelacceptabil, con­venabil - continuamente/sempre, semprecontinuu, fără întreru­pere, în perma­nenţă, întotdeauna, mereu, pururi, totdeauna - continuu, încontinuu, întotdeauna, întruna, mereu, necontenit, neîncetat, permanent, pururi, veşnic - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiadin când în când, din loc în loc, din timp în timp - convencionalmenteconvenţional, oficial - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãoacesta, cu toate acestea, dar - até agora, até então, por enquantoîncă, până acum, până în acest moment - desempenho, façanha, feitofaptă vite­jească, ispravă, realizare, realizare remarcabilă, reuşită - muitocu adevărat, foarte, tare - activoactiv, energic - acrobáticoacrobatic - mesmo agoraabia, acum o clipă, cu puţin timp în urmă, tocmai, tocmai acum - instantaneamenteinstantaneu - ágilagil, vioi - cedo, em brevecurând, devreme - com frequência, com freqüência, frequentementeadesea, des, frecvent - raramentearar, arareori, rar, rareori - activo, em vigoractiv, în vigoare, în vi­goare - în sine - enfaticamentecategoric, cert, precis, sigur - verdadeiramenteadevărat - igualaçãoegalizare - claro, com certeza, de acordo, naturalmentebineînleţes, bineînţeles, desigur, fireşte, natural, sigur - claramenteclar - activ - claramente, simplesmenteevident - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementeaparent, în aparenţă, în apa­renţă, la prima vedere - pasiv - especificamenteîndeosebi, în special - casualmente, com sorte, felizmente, por sortedin fericire - dosar, reputaţie - infelizmente, lamentavelmentedin nefericire, din păcate, din păcate/nefericire - chronic (en) - extraordinariamenteextra­­­ordinar, extraordinar de - demasiado, em demasia, excessivamenteprea - mais cedo ou mais tardemai devreme sau mai târziu, târziu, urmă - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimîn cele din urmă, în final, în sfârşit, la urmă, până la urmă - agora, a toda a pressa, já, num instanteacum, acuşi, acuşica, chiar acum, fără ezitare, foarte rapid, imediat, ime­diat, îndată, numaidecât, pe loc - acum - actualmente, acum - acum - acum, adineauri - acum - diretamente, imediatamentedirect, drept, neocolit - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteinepuizabil, neobosit - adequate, equal (en) - rapidamenteiute, rapid, repede - por enquanto, provisoriamentedeocamdată, pentru moment - intoleravelmente - abuziv - com habilidade, habilmenteabil, cu abilitate, cu îndemânare - horrivelmentegroaznic de, îngrozitor de - muitofoarte, mult, semnificativ - drasticamentedrastic - de qualquer maneiradeloc - certamente que não, de modo nenhumdeloc, în nici un caz - êxitoizbândă, reuşită, succes - exaustivamente - diretamente, estendidodeschis, direct, făţiş, franc, întins, sincer - indirectamenteindirect - imenso, um grande númerofoarte, foarte mult, mulţime de, o grămadă - falha, fracassoeşec, insucces, nereuşită, pană - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamenteabrupt, as­pru, brusc, bruscheţe, duritate, prăpăstios - erroeroare, greşeală - hábilabil - enfim, finalmente, por fimîn final, în încheiere, în ultimul rând - permanent - avantajos - omisiune, scăpare - engano, erro, gafegafă, gogomănie - gafegafă, pas greşit, stângăcie - debilmenteslab, stins - a esmo, ao acasola întâmplare - quasepractic - principalmente, sobretudoîn cea mai mare parte, îndeosebi, în primul rând, în principal, în special, mai ales - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamenteafectuos, cu afecţiune, drăgăstos, iubitor - abertamentepe faţă - indiscutivelmente, sem dúvidafără doar şi poate, fără îndoială, negreşit - passivamentepasiv - desdenhosamentecu dispreţ, dispreţuitor - comic - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - especialmente, peculiarmenteales, îndeosebi, special - rapidamenteager, agil, cu rapiditate, în grabă, iute, rapid, repede, sprinten, vioi - categoricamente, incondicionalmentecategoric - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimetern, la nesfârşit, pentru totdeauna, veşnic - para sempre, permanentementepermanent - provisoriamente, temporariamenteprovizoriu, temporar - de improvisoad libitum - constantemente, continuamente, incessantemente, sem pararcontinuu, încontinuu, în continuu - marginally (en) - perigosamentehazardant, periculos, primejdios, riscant - energicamentecu ener­gie, energic - conclusivamente, uma vez de por todaso dată pentru totdeauna - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementecu tristeţe, cu un aer nefericit, deplorabil, jalnic, lamentabil - afar (en) - delicadamente, refinadamentecu delicateţe, delicat, fin, gingaş, suav - sem demoraneîntârziat, prompt - rapidamente, rápidocu promptitudine, grabnic, prompt, rapid, repede - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmenteca regulă generală, de obicei, de regulă, firesc, normal, nor­mal, obişnuit - recentemente, ultimamente, utlimamentecurând, de cu­rând, în ultimul timp, recent - erraticamente - gradualmente, pouco a poucogradat, progresiv, treptat - cá/lá, para aqui, para cáaici, iată, încoace - apto, bem, certopotri­vit - tranquilamente, tranqüilamenteîn pace - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserávelnenorocit - dentro, no interior, por dentroînăuntru, înă­untru, înă­un­tru - internacionalmenteinter­na­ţional - recém-de curând, proaspăt, recent - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vezdin nou, iarăşi - invariavelmenteinvariabil - automat, maşinal, maşinaliceşte, mecanic - preferivelmentede preferat, de preferinţă, preferabil - apoi, după aceea, pe urmă - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementecu regularitate, sistematic - aşa, astfel - astronomically (en) - mortone­în­sufleţit - tipicamentetipic - globalmente, universalmenteglobal - sem precedente, sem precedentesfără precedent, nemaiauzit - mistic - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementeanalog, asemănător, de asemenea, în acelaşi mod, similar - secundariamente - correcto, correto, justodrept, potrivit - manifestamente, notavelmenteconsiderabil, mai ales - intensivamenteintensiv - adequadamente, convenientementeadecvat, corespunzător, în mod convenabil, potrivit - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmenteartificial, nefiresc, nenatural - episodic - fabulosamente, fantasticamentefantastic - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneoadecvat, conve­nabil, corespunzător, pertinent, potrivit, potri­vit - incredibil - insistent - superficialmentesuperficial - maldosamente, malevolamentecu răutate - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramentebine­­­­înţeles, categoric, cu certitudine, cu siguranţă, într-adevăr - suficientementesuficient de - bastante, suficiente, suficientementedestul, îndeajuns, suficient - insuficientemente - aşa, atât de - aşa, atât - aşa - manipulaçãomanipulare - facilmente, prontamenteuşor - de fapt, efectiv - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacoabil, isteţ, răutăcios, şiret, viclean - afinal, no conjunto, no fundo, no todoîn ansamblu, în linii mari, luare în considerare, până la urmă, per ansamblu, una peste alta - eloquentedemonstrativ, elocvent, expresiv, grăitor, semnificativ - excitadamente, febrilmenteagitat, emoţionat - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - complet, integral - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamenteexact - descaradoneruşinat - from scratch (en) - apropiat, intim, strâns - relativamentecompa­rativ, relativ - uşor - claramente, consideravelmentevizibil - seriamentecu seriozitate, serios - a horas, na devida alturala timp, la timpul potrivit, mai devreme de - no, no último momento - atraenteatractiv, atrăgător, fermecător, încântător, intere­sant, plăcut - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinantecaptivant, fascinant, încântător - pelo contráriodimpotrivă - atractivoatrăgător - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutoratrăgător, fermecător, graţios - à letracu stricteţe, întocmai - corajosamentecu curaj, curajos, vitejeşte - imensamente, profundamenteadânc, profund - impacientementecu nerăbdare, nerăbdător, nervos - pacientementecu răbdare, răbdător - estupidamentenecugetat, neghiobeşte, nerozeşte, prosteşte, stupid - com criatividade - radicalmenteradical - conscienciosamente, escrupulosamenteconştiincios, spirit scrupulos - excepcionalmenteextraordinar, extraordinar/excepţional de - puramentestrict - com cuidado, limpamente, literalmenteîngrijit - vigorosamentecu energie, cu putere, cu vigoare - claramenteclar, distinct, lămurit, limpede - excelentementeexcelent - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamenteexcelent, magnific, minunat, superb, teribil - impeccably (en) - friamenteafabil, prietenos - sobriamentecu moderaţie, cu sobrie­tate, grav, serios, solemn - sem medocu îndrăzneală - agradavelmenteamabil, bine - aconchegadamente, delicadamentecomod, confortabil - não obtenível - correspondingly (en) - com espertezainteligent - popularmenteprintre oameni - intelectual - reação, reacçãoreacţie - exageradamente - orgulhosamentecu mândrie - solenementecu gra­vitate, sărbătoreşte - desajeitadamentecu stângăcie, neajutorat, neîndemânatic, nepriceput, stângaci - com grosseriagrosolan - intensamenteintens, tare - espontaneamentebrusc, spontan - atroz, feio, terrívelîngrozitor, înspăimântător, teribil - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelgroaznic, temă­tor - meticulosamentecu meticu­lo­zitate, meticulos - ameaçador, assustadorameninţător, respingător - desajeitadamenteneîndemânatic, stângaci - triunfalmentetriumfător - arrepiante, arripiante, horripilantede coşmar, de groază, înspăi­mân­tător - regularmenteregulat - acanhado, amedrontado, assustado, assustadorgroaznic - corajosoredutabil - idealmente, teoricamenteideal - infantilmente, puerilmentecopilăreşte, pueril - de mau gosto, macabromacabru, oribil - impropriamenteabuziv - atentamente, cuidadosamenteatent - enormemente, extraordinariamenteenorm de, extra­ordinar de, foarte, imens - generosamente, liberalmentecu generozitate - sem esforçofără efort - em pormenorîn deta­liu - conclusãoîncheiere, terminare - convenientemente - inconveniently (en) - abstract - obstinadamentecu încăpăţânare - vencedoramentevictorios - prudentementecu înţelepciune - estupidamente, imprudentementefără înţelepciune, nebuneşte, prosteşte, stupid - inteligentemente - inteligivelmenteclar, inteligibil - aristocraticamentearistocratic - com tacto, diplomaticamentecu tact, diplomatic, diplo­ma­tic - fiasco - indefinidamentela infinit, nedefinit, sine die - bem, com razão, correctamente, ecorrectamentebine, chiar, corect - bondosamente, caritativamentecu mărinimie - molementecu apatie, încet, lent - presunçosoimpertinent - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamentegrăbit, grabnic, în grabă - satiricamentesatiric - livrementeliber - espiritualmentecu spirit, spiritualiceşte, spiriual, sufleteşte - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamenteconfuz, neclar, nedesluşit, slab - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - ocazional, sporadic - espantosamente, surpreendentementesurprinzător, uimitor - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamentecopios, din abundenţă, din belşug - cansativamente, fastidiosamenteplictisitor - sumamentesuprem - belo, deliciosofalnic, fastuos, grozav, mare, minunat, somptuos, splendid, splen­did, strălucit, strălucitor - pulchritudinous (en) - cortesmente, cortêsmente, educadamentecavalereşte, curtenitor, manierat - encantadorîncântător - com má educação, descortesmente, grosseiramentenepoliticos, ţărăneşte - admirávelmente, louvavelmentelăudabil - agradavelmenteamabil, plăcut - desagradavelmente - com vontade, cordialmentecordial, din toată inima - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorafabil, amiabil, cu amabilitate, cu bună dis­po­ziţie, cu graţie - explicitamente - por pouco, por uma unha negraca prin urechile acului, cu puţin - bondoso, gentilbinevoitor - fielmentecu fidelitate - óptimooptim - anormalmenteanormal - permanentementeveşnic - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - secretamenteînăuntru, în sinea sa - favoravelmentefavorabil - desfavoravelmente - melhorativo - com ironia, laconicamenteconcis, laconic - reduce - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamentevag - pomposamentecu afectare - aperfeiçoamento, melhoriaîmbunătăţire - progresso, promoçãodezvoltare, evoluţie, înaintare, mers-înainte, progres, propăşire - obstinadamentecu încăpăţânare - efectivamente, eficientementeefectiv, eficace, eficient - tragic - de modo ameaçadorameninţător - justifiably, with good reason (en) - indecentementeindecent, neobrăzat - irresistivelmenteirezistibil de - rigorosamente, severamentecu asprime, cu severitate, sever, strict - authoritatively, magisterially (en) - correcçãocorectare, corec­tură, corijare, îmbunătăţire, îndreptare, rectificare - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmenteaprig, crunt, feroce, înverşunat - sanguináriosângeros - reformareformă, reformare - înfrumuseţare - classicamenteclasic - obscuramente, sombriamenteîntunecat, neclar, neinteligibil, obscur - intrépido, sem medo/ADJ – destemidoîndrăzneţ, intrepid, neînfricat - horrifyingly (en) - artisticamenteartistic, meşteşugit - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmenteîndeosebi, în mod particular, în particular, mai ales - modernizaçãomo­der­­nizare - uniformementeotova, uniform - enduringly (en) - descaradamentecu sfruntare - degradare, înjosire - por excelência - corajosocurajos - esteticamenteestetic - horrivelmentegroaznic - valentecura­jos, vi­teaz - assustado - contaminação, poluiçãocontaminare, poluare - assustadiço, medroso, receosofricos, laş, slab de înger - receoso, tímido - acanhado, envergonhado, tímidofricos, timorat - desprezivelmenteabject - arrogantementearogant, cu aroganţă - audaciosamente - avidamentecu aviditate - amorosamentedulce - assiduamenteasiduu - astutamente, sagazmentecu abilitate, cu înţelepciune - maliciosamentecochet - austeramente - avidamenteavid, cu lăcomie, hulpav, lacom - bondosamentecu bună­voinţă - bruscamente, rudementebrusc, fără menajamente, răstit - boorishly (en) - generosamente - agilmente, com esperteza, vivamenteaspru, cu vioiciune - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararcontinuu, fără încetare, fără între­ru­pere, încontinuu, la nesfârşit, neîncetat - întruna, mereu, necontenit, neîncetat - teimosodogmatic, încăpăţânat - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementeneglijent, obraznic - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmenteinformal, neprotocolar - calmamente - adaptaradapta, ajusta - com presunçãomulţumit, satisfăcut - completamentecuprinzător - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamenteconcentrat, concis, într-un cuvânt, laconic, lapidar, pe scurt, povestea pe scurt/în câteva rânduri, succint - cinicamentecinic, cu cinism - altivamente, com condescendênciacu con­­descendenţă, cu condescen­denţă - confusamenteconfuz - consequentially (en) - construtivamente - calmamente, com indiferença, friamentecu calm, cu nonşalanţă - improvavelmente, incrivelmentede necrezut, incredibil, incredibil de, puţin pro­babil - de modo convincente, plausivelmentecredibil, plauzibil - enigmaticamente, misteriosamentecriptic, enigmatic, în mod misterios - inumerável, numeroso, sem contanenumărat, nenu­mă­rat, nenumăraţi, zeci de - deliciosamenteminunat - possivelmentee posibil, pesemne - absurdamenteabsurd, iraţional - garridamente, provocantementeflirtând - ignobilmentecâineşte, josnic - detalhado, exaustivo, pormenorizadoamănunţit, detaliat - ofensivamenteinsuportabil - de relance, superficialgrăbit - diabolicamente, muitoal naibii de, drăceşte - baixamente, desprezivelmente - diametralmente, diretamentediametral - diligentementecu sârguinţă, harnic, sârguitor - desagradavelmente - sem honra, vergonhosamentecompromiţător - abertamente, francamente, sinceramentedeschis, franc, serios, sincer - disinterestedly (en) - fielmente, lealmentecredincios, cu credinţă - deslealmenteneloial - proporcionalmenteproporţional - respeitosamentecu respect, plin de respect, respectuos - desrespeitosamente, irrespeitosamentecu lipsă de respect, necuviincios - dogmaticamenteautoritar, dogmatic - central (en) - pensativamente, sonhadoramentevisător - com entusiasmo, extaticamentecu entuziasm, extatic, încântat - assustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ondatalaz, undă, val - egoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - cărturăreşte - evasivamenteevaziv, vag - regularmenteregulat - desigualmente - exorbitantemente/excessivamenteexorbitant - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - familiarmentefamiliar - fanaticamentefanatic - impecavelmenteireproşabil - flabbily (en) - inflexivelmente - vigorosamenteputernic - brotar, germinar, rebentarînmuguri - formidably (en) - característica, característico, distintivodistinctiv, tipic - gluttonously (en) - esplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamentedureros, grav, serios - grotescamentegrotesc - com má vontade, relutantemente - deschis - harmoniosamentearmonios - precipitadamente - descuidadamente, temerariamentenesăbuit, orbeşte - cruelmentefără milă - heroicamenteeroic, vitejeşte, voiniceşte - horrorosamentegroaznic, hidos, înfiorător, oribil, urât - higienicamente - união, unificaçãounificare, unire - reuniãoreunificare, reunire - preguiçosamentealene, într-aiurea, leneş, lenevos - interrupçãocontenire, întrerupere, perturbare - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementecu impertinenţă, cu neruşinare, impertinent, insolent, neruşinat - impetuosamente, impulsivamenteimpetuos, impulsiv, năvalnic - absolutamenteaşa, exact, întocmai - imprudentemente - incomparavelmenteincomparabil - discreetly (en) - decontaminare - indolentementealene, apatic, lenevos - industriously (en) - engenhosamenteingenios, spiritual - inerent - inoportunamente - oportunamenteoportun - insidios - simplificara simplifica, simplifica - entusiasticamentecu ardoare - laboriosamente, penosamentecu trudă, laborios - languidamentefără vlagă - languros, melancolic - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - ridiculamenteridicol - benevolamentecu indulgenţă - arranjar, organizarordona, organiza - direito, limpocurat, iscusit - imaculado, impecávelcurat, imaculat - lugubrementesinistru - majestosamentemaiestuos, olimpic - exploraçãoexploatare, folosire - prosteşte - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimchinuire, maltratare, torturare - perseguiçãopersecutare, persecuţie, prigoană, prigonire, urgisire - caça às bruxas - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmentecu cruzime, fără milă, fără remuşcări, neîndurător, nemilos - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minuciosamenteadesea - milagrosamente, miraculosamentemiraculos - translúcidodiafan, semitransparent, străveziu, translucid, transparent - infelizmente, miseravelmentegroaznic, îngrozitor de, jalnic, mizerabil - escapismoescapism, es­ca­pism, evadare, fugă de relitate - monotonamente - barrento, toldado, túrbido, turvocomplicat, confuz, tulburat, tulbure - leitosolăptos - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilabil, fin, rafi­nat - aproape - objectivamenteobiectiv - servilmentecu slugărnicie, servil - opulentamenteîn belşug - ostentosamente - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximoapropiat, intim - adecvat - phlegmatically (en) - emfatic, sentenţios - lamentavelmentecu milă, jalnic - sem sentidoîn van - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamentedrăgălaş - prosaicamenteprozaic - debilmente, justofirav - estranhamenteciudat, în mod bizar/straniu - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamentecalm, cu calm, cu seninătate, în linişte, în tăcere, liniştit, odihnitor, tihnit - completar - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteonorabil - respeitosamente, reverentemente - robustamente - amplo, espaçosospaţios - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claroînghesuit, strâns - cómodo, confortávelcomod, confortabil, liniştit, relaxat - inquietanteîngrijorător, neliniştitor - voluptuosamentevoluptuos - sensualmentesenzual - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular - frecvent - colectiv, comun, general, obştesc, public - padrão, uniformizadostandard - com habilidade, habilmenteabil, dibaci, iscusit, priceput - excepcionaldeosebit, excepţional, ex­cep­ţio­nal, special - rar - incomum, invulgarneobişnuit - habitual, usualobişnuit, uzual - acostumado, do costume, habitualobişnuit, tradiţional - plebeucomun, de rând - sordidamentejosnic, murdar, sordid - específicoanume, particular - respectivocores­pun­zător, respectiv - distinto, separadodistinct - expressivo, significativoexpresiv - sem expressãoinexpresiv - rigorosamentestrict - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementeagreabil, cu amabilitate - tacitamentetacit - telegraphically, tersely (en) - ternamentetandru - tradicionalmentebătrâneşte, tradiţional - eficienteca­pa­bil, eficient - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinzacârcotaş, plângăreţ - protestante, que protestaevanghelic - insuportabil de - estimulara stimula, da avânt, incita, stimula - completocomplet - absolutamente, francamente, incondicionalmenteîn întregime - exaustivoexhaustiv - totalcomplet, global, total - indignamentenedemn - incomplet, necomplet - utilmente - valentementecu curaj - ardorosamentevehement - horrivelmenteabject, josnic - vorazmente - enciclopédicoenciclopedic - plenáriodeplin, plenar - wholeheartedly (en) - com espíritocu spirit, spiritual - accessible, approachable (en) - facilita - simdesigur - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmentespecial - imediatamenteimediat - directamente, diretamentedirect - conciso, sucintoconcis - epigramáticoepigramatic - bem aproveitado, sucintoînghesuit - brusco, lacónicotăios - prolixointerminabil, lung, plictisitor, prolix, tărăgănat - erotically (en) - devastaçãoprăpăd, ravagii - algazarra, transtorno, tumultobulversare, gălăgie, proteste - agitação, empurrãoagitaţie, hărmălaie, larmă, scandal, tămbălău, tevatură, zgomot - apinhado, superlotadoaglo­me­rat, arhiplin - incongruentenepo­trivit - bagatelă, fleac, joacă de copii, nimic - profaned, violated (en) - serviçoserviciu - important, însemnat, mare, proeminent - flagrante, manifesto, óbvioflagrant - negócios por concluir - constant (en) - repetido, repetitivocare se repetă, monoton, recurent, repetat, repeti­tiv - esporádicosporadic - cunoaşte - refilãocertăreţ - şti - convencionalconvenţional, con­ven­ţional - convenţional - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhobizar, ciudat, curios, excentric, neobişnuit, straniu - dificultate, necaz - considerávelcon­­siderabil - considerávelconside­rabil - insignificant, undistinguished (en) - confundirconfunda - cavalheirescocavaleresc - brusco, desabridobrusc, răstit - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadone­po­li­ticos - acreditável, plausívelcredibil, verosimil - inacreditável, incrívelde necrezut, greu de crezut, incredibil - cáustico, ferventeaspru, sever - crítica, críticocritic - graveimportant - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoletoanacronic, depăşit, învechit - em desuso a cairînvechit - amaldiçoado, maldita, malditoblestemat - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, insegurodărăpănat, precar, şubred, şu­bred - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgarordinar, vulgar - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sérioaşezat, calm, fix, liniştit, neschimbat, serios - greu de definit, nedefinit - primary (en) - decided, distinct (en) - exigentesolicitant - rigorosoriguros - presant, urgent - arbitrárioarbitrar - calcularestima, prevedea, prognoza - digno de confiançademn de încredere - comportament deviant, devianţă, deviaţie - dependent - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venialindiscreţie - independente - extravagânciachel­tuieli excesive, extravaganţă - desirable (en) - crime, jogada sujaînşelăciune, joc incorect - desejável, edesejável, invejávelde invidiat - profanidade, sacrilégiocaracter profanator, profanare, sacrilegiu - preferívelpreferabil - filme pornô, literatura erótica, pornografiapornografie - plăti - ciudă, gelozie, invidie, pizmă - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosodificil, dur - furie, mânie - gluttony, gula, overeating (en) - delicadodelicat - serios - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadoranevoios, buclucaş, care îţi creează probleme, care îţi dă dureri de cap, dificil, dur, greu, importun, incomod, jenant, obositor, oneros, supărător - uşor - elementar, simplesaccesibil, elementar, ele­mentar, pur şi simplu, simplu - suavemieros - assíduostă­ruitor - incansávelneobosit - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remissobleg, indiferent, indolent, molatic, neglijent, nepăsător - direct (en) - abordare, atacare, confruntare - bun - selectivoselectiv - indistinto, inidstintoconfuz, nedesluşit - general (en) - perigo, riscopericol, primejdie, risc - dominante, predominantedominant, predomi­nant - agudoacut, adânc, ascuţit, fin, intens, pătrunzător, profund, puternic - defesaapărare, pază, protecţie - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentarincipient - confrontar - eficaz, eficiente, vistosobun, de efect, eficace, eficient - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosoanevoios, complicat, difícil, epuizant, greu, istovitor, laborios, trudnic - abundante, forte - facile (en) - promiscuidadeamestecătură, promiscuitate - economic, economical (en) - expeditivo, expedito/despachadoprompt, rapid - drástico, edrásticoenergic, radical - exclamatórioexclamativ - firme - acanhado, desajeitado, desastrosostângaci - exportável - entusiasta, entusiásticoentu­ziast, înflă­cărat - ávido, entusiasta, entusiásticoentu­ziast, zelos - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjeara avantaja, a flata, a lin­guşi, a măguli, flata, linguşi, măguli, peria - eexplícito, explícito - esotéricoezoteric - abstrusoabstrus, confuz, neclar - misterioso, secreto - exotérico, geral, popularexoteric - básicocapital, crucial, elementar, esenţial, fundamental, hotărâtor, primordial, vital - eufemístico, extenuanteeufemistic - aproximado, aproximativoaproximativ, aproxima­tiv, sub formă de ciornă - free, liberal, loose (en) - empolgante - abuso, má utilizaçãoabuz, întrebuinţare greşită - caro, dispendiososcump, scumpă, scumpe ''f plural'', scumpi ''m plural'' - careiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - abordável, acessível, baratoieftin - capitalisation, capitalization (en) - inexperiente, verdefără experienţă, ne­ex­perimentat, neex­pe­ri­men­tat - esclarecera clarifica, a elu­cida, clarifica, desluşi, elucida, lămuri, limpezi - secretoascuns, interior, tai­nic - equitativoechi­­tabil - desconhecido, estranho - antigo, antiquado, fora de moda, velhodemodat - desengraçadodemodat - chiqueşic - imediata, imediato, instantâneoimediat, ime­diat, in­stan­taneu - melindroso/meticulosodificil, pre­tenţios - exigente, meticulosolingav, mofturos, năzuros - rechonchudobucălat, bu­călat - corpulento, obesocorpolent, obez - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudocosteliv, descărnat, osos, sfrijit, slab, slă­bit - arrumaçãoorganizare - confirmação, reiteração, repetiçãorepetare - copiadorcopiat, copiere, reproducere, transcriere - reprodução - insistência, perseverançainsistenţă, perseverenţă, persistenţă - básicode bază, introductiv, preliminar - rito, ritualrit, ritual - salutar, são, saudávelcuvenit, în formă, salutar, sănătos - robusto, são de corpoapt, sănătos, teafăr - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhara accentua, accentua, a insista asupra, a pune accentul pe, a scoate în evidenţă, a sublinia, evidenţia, marca, puncta, pune accent, releva, reliefa, sublinia - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuaraccentua, întări, reliefa, sublinia - intransigenteintransigent - estrangeiro - cerimoniosocere­monios - desligadoliber, odihnă, repaus - bun - abstinênciaabstinenţă, absti­nenţă - fatalfatal, negru - livre, livroliber, neîmpiedicat - occasional (en) - proaspăt - recentecald, fierbinte, proaspăt - afável, amistoso, bondoso, cordialafabil, amabil, călduros, cordial - amarradofurios, pieziş - fértil, produtivofertil, fructuos - apinhadoaglomerat - mere (en) - such, such that (en) - específicospecific - local - technical (en) - obedience, respect (en) - gastador, generoso, liberalapreciabil, darnic, frumos, generos, gene­ros - magnânimo, muito liberal, munificentedarnic, generos - desgoverno, prevaricaçãoadministraţie proastă - humilde, maumizerabil, răutăcios - parcimonios - generos, mare, mărinimos - bembun, valabil - sintéticosintetic - benéfico, bombenefic, de nădejde, mulţumit, plăcut, potrivit - agradávelbinevenit, convenabil, mulţumitor, satisfăcător - convenienteadecvat, care îi convine, conform, convenabil, corespunzător, cuvenit, indicat, nimerit, potrivit, recomandabil, recomandat - apaziguamentocalmare, liniştire, temperare - horrívelgroaznic, nasol - conciliere, împăcăciune, împăcare, împăciuire, pacificare - negativ - bomagreabil, bun - white (en) - escurosinistru - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicodemonic, diabolic, dia­bolic, drăcesc, nepoliticos, teribil - mefistofélicodiavolesc, mefistofelic - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadobombănitor, îmbufnat, supărat, ţâfnos - irritávelsupărăcios, ţâfnos - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrioaspru, încruntat, morocănos, posomorât, tenebros, ursuz, ur­suz - malhumoradoursuz - gradual (en) - súbitobrusc - aggro (en) - catastrófico, desastrosocata­s­tro­fal, catastrofic, dezastruos - integração - promessacredinţă, cuvânt, devotament, fidelitate, statornicie - greu - uşor - heavy (en) - pesadoîmpovărător, oneros, solicitant - inquietantesâcâitor - apoio, suporteajutor - greu - leveuşor - homogéneoomogen - favorfavoare - beau geste (en) - amabilitate, atenţie, bunăvoinţă - elevadobun, înalt, mare - mobilizaçãomo­bi­lizare - baixa, baixojoasă, jos, mic, scăzut, scund - represália, vingançapentru a se răzbuna, răzbunare, răz­bunare, răzbu­nare, revanşă - altoridicat - baixo, inferiorredus, scăzut - înalt - intervenção, mediaçãoamestec, intervenţie - renovaçãoreînnoire - abertosincer - enganadorgreşit, înşelător - penetrarinvada - eliberare - acolhedor - fierbinte, foarte cald - cold (en) - sombriopustiu - frione­prietenos, rece - sobrehumano, sobre-humanosupra­ome­nesc - humanoomeneşte, uman - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalani­malic, bestial, brutal - apalhaçadocomic, de clovn, mojicesc, ridicol - cómico, ridículoamuzant, cara­ghios, comic, co­mic, demn de râs, nos­tim - curioso, divertido, engraçadoamuzant, bizar, caraghios, ciudat, comic, hazliu, năzdrăvan, nostim - hilarianteilar - espirituoso, vivospiritual, vivace - apressado - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativoesenţial, im­portant, semnifi­cativ - grande, importantemare - cardeal, central, essencial, fundamental, principalcapital, cardinal, -cheie, esenţial, fundamental, principal - principalînalt, principal - históricoistoric - sérioserios - estratégicostrategic - valiosofolositor, necesar, trebuincios, util, valoros - fútiltâmpit - assustador, imponentecare te înfioară, copleşitor, straniu - esplêndidomagnific, splendid - decadentedecadent - informed (en) - populosopopulat - irrepreensívelireproşabil - edifying, enlightening (en) - intelectualintelectual - inteligentedeştept, inteligent - interessanteinteresant - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigantecaptivant, intrigant - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorabrutizant, fără imaginaţie, obo­sitor, plictisitor, plicti­sitor - extrínseco - adventitious (en) - depressivoîntristător - bitter (en) - lúgubrelugubru, sinistru - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelcelebru, faimos, ilustru, important, renu­mit - alto, farto, grandecon­si­de­rabil, spaţios - arregalado, de largoîntins, mare, vast - volumosovoluminos - espaçoso, vastocuprinzător, încăpător, larg, mare, spaţios - astronómico, colossal, estupendocolosal, colo­sal, extraordinar, nemaipomenit - enormecolosal, enorm - gigante, gigantescogigantic - gigantescogigantesc, gigantic, uriaş - imenso, vastoimens, mare, uriaş - enorme, muito grande, que bateimens, înăbuşit, uriaş - pequenomic - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninofoarte mic, liliput, liliputan, mărunt, mic, micro-, micuţ, minionă, pitic, scund - mínimo, minúsculo, nominalinfim, minuscul, minusculă, neînsemnat - diferentediferit - modesto, pequeno, pouco importanteminor, modest, neimportant, neînsemnat, nepretenţios, nesemnificativ, redus, secundar - local (en) - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!in­ter­mi­­nabil, prelungit, proletari din toate ţările, uniţi-vă! - duradouro, duráveldurabil, pe termen lung - sem fimne­sfâr­şit - breve, curtoscurt - momentâneode moment, mo­men­tan - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonororăsunător, sonor, sunător - queridoado­ra­bil - adorável, fofinho, fofomoale - horrendo, horrível, odiosodete­stabil, dezgustător, îngro­zitor, odios - de olhos azuis - amadodrăgăstos, duios, iubitor, tandru - afectuoso, carinhoso, tenro, ternoafectuos, tandru, tan­dru - apaixonado, doido, louco, namoradoîndrăgostit nebuneşte, nebun, orbit - major (en) - minor (en) - insignifiant, neimportant, neînsemnat, nesemnificativ - efeminado, feminino, próprio de mulherefeminat, feminin - infantilcopilăros - amolecidorăscopt - máximomaximum - menor, mínimominim - significativoim­por­tant, semnificativ - insignificante, sem sentido.fără sens - sem piedadenemilos - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelcrud, dur, fără milă, necruţător, nemilos - suaveblând, uşor - intensivointensiv, in­tensiv - sériograv, sever - accentuat, pronunţat, puternic - atrairatrage - excessivo, exorbitanteexagerat, excesiv, necumpătat, nemăsurat - exorbitante, exorbitante/excessivoexorbitant, exor­bi­tant - extremista, radical, ultraradical, ultra- - retiring, unassuming (en) - degenerado, devasso, dissolutoa degenera, depravat, desfrânat, imoral - muitas, numerosos - inúmero, numerosonu­me­ros - poucas, pouco, poucospuţin - mundial, mundialmenteglobal, în lumea în­treagă, mondial - natural (en) - fantasmalfantomatic - consequente/finalfinal - final, último - anormalanormal, deviant - obedienteascultător - clear, open (en) - livreliber - detestável, repelentede­tes­tabil, detestat, respingător - desagradável, nojento, repugnantedezagreabil, dezgustător, dez­gus­tător - renovara înlocui, a reînnoi, reînnoi - antigoantic, vechi - fresco, novo - recent - com a idade de, idosobătrân, destul de bătrân, în vârstă, în vârstă de - cumprir, desempenhara duce la bun sfârşit, a face, a îndeplini, desăvârşi, împlini, îndeplini, înfăptui, realiza - oportunooportun - medíocreco­mun, mediocru, obişnuit - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelacceptabil, mediu, mijlociu - comun - habitual/corriqueirobanal, prozaic, zilnic - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosocolosal, excepţional, extraordinar, formidabil, imens, minunat, mi­nu­­nat, superb, uluitor - holistic (en) - originaloriginal - insólito, novonou - inovator - banal, batido, gasto, trivialbanal - ortodoxoconservator, corect, ortodox, orto­dox - iconoclastic (en) - abertodeclarat, deschis, făţiş - fanáticofanatic - presenteactual, curent, prezent - irenic (en) - agudo, sagazager, pătrunzător, violent - permanenteperma­nent - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitóriocălător, tranzitoriu, trecător, vremelnic - evanescente, infinitesimalefemer, infinitezimal, trecător - perplexocomplicat, dezorientat, încâlcit, încurcat, nedumerit, perplex - pexplexozăpăcit - íntimo, pessoalintim, personal, privat, privat, personal, secret - asigura, da garanţie - nudoar, nud, numai, obişnuit, uşor - simpleselementar, simplu, uşor - agradávelagreabil - deleitoso, deliciosoîncântător - reduzirreduce - divertidoamuzant, distractiv - alegre, desviado, divertidoamuzant, distractiv - positivoclar, pozitiv - escandalizar, insultar[se] indigna, a jigni, a scandaliza, dezgusta, repugna, şoca - negative (en) - neutru - satisfazerface pe plac, satisface - impraticávelinapli­cabil, irealizabil - fortetare - descuraja - potent, strong (en) - vigoroso - impotenteneputincios, slab - importanteautoritar, important - precisoexact, precis - pomposoafectat, pompos - secundáriosecundar - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - de bază, elementar, fundamental - privat - confidencialconfidenţial, secret - public - deschis - produtivo - infructuoso, infrutífero, vãoinutil, zadarnic - lucrativolucrativ, profitabil - atraente, correcto, decentecon­venabil, cumsecade, graţios - cerimonioso, puritano, virtuosoafectat, încorsetat, scorţos - protective (en) - arrogante, presunçosoarogant, arogantă, suficient - altaneiro, arrogante, desdenhosoaro­gant, dispreţuitor, dis­pre­ţuitor, mândru, superior, trufaş - convencido, vaidosofudul, încrezut, infatuat, înfumurat, îngâmfat, mândru, megaloman, orgolios, plin de sine, pretenţios, ţanţoş, trufaş, vanitos, va­ni­tos - puropur, sec - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifoapocrif - dúbio, sombroso, suspeitobănuitor, dubios, suspect, sus­pect, suspicios, umbros - barulhentozgomotos - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilocalm, liniştit, liniştitor, odihnitor, relaxat - destrutivo, tumultuosoneastâmpărat, zgomotos - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealistafantasmagoric - fortesolid, zdravăn - aparvalhado, estúpido, grosseirobrutal, butucănos, grobian, grosolan, hirsut, mitocănesc, mojicesc, necioplit, nerod, ordinar, prost - áspero, grosseiroaspru, ciudat, dur, grobian, gro­­­solan, necioplit, necivilizat, neîndemânatic, sălbatic, stângaci, straniu - crasso, grosseirocras, nesimţit, prost - regularregulat - irrelevant (en) - prestigios - difamante, famigerado, infameinfam, josnic, neruşinat, notoriu, rău-famat - conciliável, reconciliávelconciliabil, reconciliabil - decidido - apresentávelprezentabil - responsávelrăspunzător, responsabil - compensadorcare aduce satisfacţii - retóricooratoric - pulsante - necessitado/endinheiradoînstărit, sărac - confortávelconsiderabil - indigente, pobresărac, sărman - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheirofalit, lefter, ruinat - indigente, necessitadosărac - com muita falta de, sem um tostãofără un cent, lipsit de, strâmtorat - luxuoso, opulento, sumptuosobogat, îndestulat, luxos, somptuos - robustorobust - muscular, musculoso, robustomasiv, musculos, robust - árcade, bucólico, idílicoidilic - arriscadopericulos - arriscado, perigosa, perigosonesănătos, periculos - auto-destrutivo, suicidasinucigaş, ucigător - váriodivers, variat - parecido, semelhante, similaranalog, asemănător, asemenea, înrudit, similar - de nozes, doido, louco, malucoîntr-o ureche, ţăcă­nit, ţă­că­nit - maníacomaniac, nebun, pasionat - sarcásticocaustic, sarcastic, tăios - sardónico, trocistaironic - satíricoironic, sarcastic, satiric - nesatisfăcător - decepcionante, enganosodezamăgitor - pedantepedant, savant - sábioerudit, învăţat, savant - atraenteatrăgător, ispititor - egoístaegoist - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiénicoigienic - extraneous, foreign (en) - sério - frívolofrivol - endiabradoneastâmpărat - sóbrioserios - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namoradorcare flirtează, cochet - eróticoerotic - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensuallibidinos - lascivo, lúbricolasciv - aparecera apărea, a compărea, a da impresia, a părea, arăta, părea, semăna - părea - a arăta, a demon­stra, a flutura, da la iveală, lăsa să vadă - exibir, pavonear-sea etala, a-şi da aere - de olhos de lincecu ochi ager - importante, significativoimportant, semnificativ - insignificanta, insignificanteinsignifiant, neînsemnat, neînsem­nat - mero, simplessimplu - elementar, essencial, fundamental, primáriode bază, elementar, fundamental - intricadocom­plicat - complicadocomplicat, com­plicat, în­curcat - adulador, lisonjeirolinguşitor - únicosingur, unic - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadoabil, capabil, com­petent, cunoscător, expert, foarte bine, îndemânatic, iscusit, priceput - maciofără riduri, neted - acidentada, acidentadoac­ci­­dentat, cu hârtoape - recuperara recupera, recăpăta, recâştiga, recupera - polished, refined, svelte, urbane (en) - stabil - firme, fortesolid - esperto, vivoanimat, însufleţit, săltăreţ, sprinţar, ştrengar, vesel, vioi, viu, zburdalnic - vivovioi - estávelstabil - oscilante, vacilanteinstabil, slab, şubred - perder, sair-se mala pierde, pierde, rata, scăpa - fluctuant, variabil - drept, întins - potenteintens, plin de forţă, puternic, pu­ter­nic, tare - slab - pertinaz, teimosoper­se­verent - mulaîncăpăţânat - contumaz, obstinado, rebeldeîncăpăţânat, neascultător, nesupus - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidoajuns, apreciat, fericit, încununat de succes, izbutit, nimerit, norocos, reuşit - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradoa face o faţă lungă, dezamăgit, frustrat, nemulţumit - bastante, suficientedestul, suficient - inadequado, insuficiente, insuficientementeinadecvat, insuficient, necores­punzător - escassoinsuficient - condescendente, sobranceirocondescendent, con­des­cendent - agudo, altomarcant, sus-pus - superiorsuperior - eexímio, excelente, exímioadmirabil, deosebit, excelent, remarcabil - belo, bombun, corect, de bună calitate, devo­tat, favorabil, foarte bine - barato, desprezível, inútil, ordinárionasol - rentávelcomercial, profitabil - medíocrede mâna a doua, mediocru - acessório, subsidiárioauxiliar, subordonat - a jertfi, sacrifica - surpreendentesurprinzător, uimitor - susceptibil - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônicaanacronic - sistemático - docezemos - excessivomare - necontrolat, nereţinut - degradar, despromovera retro­grada, retrograda - económico, frugal, poupadoeconom, eco­nom - sujoîmpuţit, murdar - atrasar, suprimira inter­zice, a suprima, înfrâna, păstra, reţine, stăpâni - cartilaginosocartilaginos - estaladiçocrocant - organizara organiza, a orga­niza, aranja, organiza, rîndui - cínico, ecínicocinic - fidedignocredincios - representativore­prezentativ - honrara res­pecta, cinsti, respecta - liberaliza - útilde nădejde - inútil, vãozadarnic - valuable (en) - worthless (en) - próteaproteic - variávelvariabil - iterativorepetat - abafadoînchis, neaerisit - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangadocrud, feroce, fio­ros, violent - pecaminosoarbitrar, nedrept, nelegiuit - controlar, restringira comanda, a controla, domoli, potoli, stăpâni, stăvili, tempera, ţine în frâu - morno, tépidocălduţ, care nu este prea entuziast - tomar atitudesfandosi, poza - expiarexpia, ispăşi, răscumpăra - atingir, cumprir, efetuar, realizara obtine, a realiza, a rea­liza, îndeplini, înfăptui, realiza - începe, porni - ciupi, lua cu japca - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarrasoli - trair - saudável - ofensivo - aprecia, recunoaşte - estreita, estreito, limitadoîngust, limitat, strâmt - desenvolver, promovera contribui la, a susţine, da avânt, încuraja, promova, stimula - ajuta, contribui, servi, sprijini - apoiara confirma, ajuta, a susţine, sprijini, susţine - ridículo, risívelcaraghios, ridicol - estúpidoplin de sine, prostesc - ideológicoideologic - burlara escroca - perseguira persecuta - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentar[se] descurca, a încerca să ducă la bun sfârşit, ajunge, a se descurca - dignar-se[se] coborî, [se] înjosi, [se] umili, a cădea de acord, a condescinde - servi - fazer-se importante, mandara-şi da aere, a trata cu aroganţă - viveravea o viaţă, duce o viaţă, trăi - face - demorar-se, descansar, vadiara pierde vremea, a zăbovi, întârzia, zăbovi - importara conta, avea importanţă, cântări, conta, însemna - coincidir, condizer, corresponder[se] potrivi, a lega de, concorda, corespunde - corespunde - depinde - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com[se] apropia, aduce, asemăna, a semăna cu, asemui, semăna - himeric - excedera de­­păşi, depăşi, devansa, întrece - bastar, ser suficientea ajunge, acoperi, complini - ajuta, servi, sluji - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura dea corespunde, a fi la înălţime, a onora, a satisface, a sa­tisface, a să­tura, a trăi conform, satisface - compensa - sobressair[se] deosebi, [se] distinge, [se] remarca, a depăşi, a fi superior, excela - aplicar-se[se] aplica, merge - afecta, privi - segurar - combinar, harmonizarsearmoniza, asorta, combina, merge, potrivi - refuza, respinge - compensara compensa, anihila, anula, contracara, împiedica, neutraliza, zădărnici - locallocal - fi potrivit - fazer para merge cu, fi locul - adăuga - vinde - technical (en) - suportebază, postament, soclu, suport, up­ort - astuto, manhoso, traiçoeiro - mesianic - culturalcultural - abrigo antiaéreo - expiatórioexpiator, ispăşitor - draconiano - Hegelian (en) - mudançamodificare, schimbare - jóia, tesourobijuterie, comoară, giuvaier, odor, podoabă - golden calf (en) - recordação, suveniramintire, memento, suvenir - magnum opus (en) - adăpost, azil, refugiu - rib (en) - nulidade, uma insignificânciabagatelă, chiţibuş, fleac, fleacuri, mărunţiş, nimic, prostie - pesogreutate - spirit - tipofire, natură, temperament - animaçãoanimaţie, avânt, elan, patos, vervă, viaţă, vigoare, vioiciune - vivacidadezel - vigorenergie, forţă, putere, vigoare - engenho, espírito - camaradagemcamaraderie - adaptabilidadeadaptabilitate - impressão, marcaefect, impresie - figură - lindezadrăgălăşenie, ingeniozitate, inteligenţă, isteţime, schepsis - atracţie, farmec - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carismacarismă - sex-appealsex appeal - fealdadeurâţenie - manchadefect, pată, stigmat - facilidadefacilitate, uşurinţă - dificuldadedificultate, di­fi­­cultate, greutate - fly in the ointment (en) - compatibilidadecompatibilitate - concordância, congruênciaconcordanţă, congruenţă - incompatibilitate, nepotrivire - conflict, dezacord, discrepanţă, nepotrivire - adequação, conveniência, elegibilidadeadecvare, eligibilitate, potrivire - disponibilidadedisponibilitate - ética - ambiente, atmosfera, traçoaer, ambianţă, ambient, atmosferă, at­mo­sferă, aură - notă - calibru, valoare - valor/excelênciaexcelenţă, măiestrie - imponência, majestadegrandoare, maiestate, majestate, măreţie - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidadeasemănare, similaritate, similitudine - homology (en) - paralelismoanalogie, asemănare, paralelism - monotonie, uniformitate - homogeneidadeomogenitate - semelhançaase­mănare, ase­mă­­nare, similitudine - discrepânciadezacord, diferend, discordie, divergenţă - tempo perdidoîncuviinţare, îngăduinţă, îngăduire, întârziere, permisiune, toleranţă - diferençadeosebire, disimilitudine, neasemănare - diversidadediversitate, varietate - diversitate, schimbare, varietate - fum - solidariedadesoli­da­ri­tate - complexidade, complicaçãocomplexitate, com­plexitate - regularidaderegularitate - ordonare, organizare, sistematizare, structurare - irregularidadeiregularitate, neregularitate - spasticity (en) - instabilidadeinconsecvenţă, inconstanţă, instabilitate, nestabilitate, nestatornicie - estabilidade, firmezaregularitate, stabilitate - comodidade, vantagematracţii, dis­tracţii - plausibilidadeadmisibilitate - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - noutate, originalitate - prospeţime - academicismoacademism - exactidão, precisãoexactitate - correção, exactidão, exatidão, precisãoacuratete, claritate, exactitate, justeţe, precizie - imprecisão, inexactidãoimprecizie, inexactitate, in­ex­ac­­titate - imprecisão - elegânciaeleganţă - eclat, pomp (en) - classeclasă - ochi pentru ochi - clarezaclaritate, limpezime - clareza, explicitaçãoclaritate - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãocaracter vag, imprecizie, neclaritate - probidade, rectidãocorectitudine, dreptate, moralitate - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidãocorectitudine, sinceritate - devoção, piedadecuvioşenie, cuvioşie, evlavie, pietate, pioşenie, piozitate, smerenie - devoção, religiosidadecucernicie, devoţiune, evlavie, religiozitate - beatice, sentimento de piedadeipocrizie, pietism - santidadecucernicie, evlavie, pietate, sfinţenie - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - atrocidade, barbaridade, brutalidadebarbarie, brutalitate - maldade, malevolência, malvadez, selvajariabarbarie, bestialitate, brutalitate, ferocitate, neîndurare, neomenie, răutate, sălbăticie - implacabilidadecaracter implacabil/ necru­ţător, intransigenţă - altruísmoaltruism - bravură, curaj, cutezanţă, încumetare, îndrăzneală - competitividadespirit de luptă - delicadeza, subtilezadelicateţe, diplomaţie, fineţe, subtilitate - cunoştinţă - heroísmo, valorbărbăţie, bravură, curaj, eroism, vitejie - perseverançaasiduitate, sârguinţă, silinţă, stăruinţă - incorruptibilidadecaracter incorup­tibil - aparência enganadora, especiosidade - patriotismopatriotism - ingenuidadenaivitate - respeito próprio - gabaroliceîngâmfare, lăudăroşenie, orgoliu, trufie, vanitate - hubris - vivacidadebuchet, farmec personal, vervă - calma, calmo, compostura, tranquilidadecalm, linişte - respeitocondescendenţă, con­sideraţie, deferenţă, respect - grosseriaimpoliteţe - novidadenoutate - frăgezime, prospeţime - azedume, bolor, mofomucezeală - vanity fair (en) - favor, graça, graciosidadebunăvoinţă, gracilitate, graţie - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deforţă, putere, pu­tere, putinţă, străşnicie, vigoare - robustez, vigorrobusteţe, vigoare - coragemcuraj - vitalidadeforţă, putere, rezistenţă, robusteţe, vigoare - forçaforţă, putere, robusteţe, vigoare - intensidadeforţă, intensitate, putere, tărie - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violênciaardoare, cruzime, ferocitate, furie, înverşunare, sălbăticie, violenţă - calcanhar de Aquiles - modernidademodernitate - continuitate, persistenţă - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidadeiuţeală, promptitudine, rapiditate, repeziciune, viteză - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - pontualidadepromptitudine - echilibru - exterioridade - uşurinţă, volubilitate - vultomasă, volum - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãoenormitate, gigantism, imensitate, măreţie, monumentalitate, vastitate - quantidadecantitate, necesar - escassez, insuficiência, parcimóniainsuficienţă, slăbiciune - abundância, cornucópiabel­şug, risipă - carência, escassez, faltasărăcie - excesso, superabundânciaexcedent, plus, prisos, surplus - excedenteexcedent, plus, prisos, prisoseală, surplus - excedente, excesso, farturaexagerare, excedent, exces, prisos, superfluitate, supra­abun­denţă - limitehotar, limită, restricţie - alcancearie, compartiment, cuprins, domeniu, întindere, sector, sferă - limiteslimite - alcance, extensão, intenção, limiteorizont, perspectivă - valorcalitate, importanţă, preţ, valoare - preţ - bem, lado bombine, bun, virtute - avantaj, beneficiu, câştig, profit - luxo - utilidadeutilitate - inutilidadeză­dăr­nicie - praticabilidadefezabilitate, posibilitate de a fi realizat - competênciacompetenţă - vantagemom/lucru valoros, plus - vantagem, virtudeavantaj, superioritate - apoio, nas graças deavantaj, favoare - proveitoavantaj, beneficiu - rentabilidaderentabilitate - predilecţie, preferinţă - privilégioprivilegiu - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - desvantagemdezavantaj, inconvenient, neajuns - limitaçãoîngrădire, limitare - defeitodefect, deficienţă, insuficienţă, lacună - pierdere - preçocost, preţ, valoare - desvantagem, inconveniente, senãodezavantaj, impediment, inconvenient, obstacol, piedică - importanţă - importância, significadosemnificaţie - pesoimportanţă - alienação, insensatezgol, lipsă de bun-simţ, stupiditate - forçainfluenţă, înrâurire, trecere - poderputere - vivacidadeculoare, vivacitate - influênciainfluenţă, înrâurire, trecere - pressãopresiune - wagon wheels, wheels (en) - eficacitate, eficienţă - eficácia, eficiênciaeficacitate, folos - formă - impotênciaimpotenţă, neputinţă, slăbiciune - stardust (en) - insolubilidadeinsolubilitate - coxa, pernacoapsă - loc - adâncime, profunzime - bom senso, realismo, senso comumbun-simţ, judecată sănătoasă, simţ al realităţii - prudênciacircumspecţie, discreţie, prudenţă, pru­denţă - prudênciabăgare de seamă, circumspecţie, luare-aminte, precauţie, prevedere - inteligenţă, minte, pricepere - cap, capacitate mentală - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariadibăcie, ingeniozitate, şiretenie, şire­te­nie, viclenie - bruxaria, feitiçaria, magia - céu, Paraísorai - innovativeness (en) - coordenaçãocoordonare - versatilidadeadaptabilitate - destrezadexteritate, dexteri­tate, îndemnare - técnicacompetenţă - efficiency (en) - fel, obicei, rânduială, uzanţă - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normalregulă - adivinha, enigma, misterio, mistérioenigmă, ghicitoare, mister, taină - dilemadilemă - dificuldadedificultate, greutate, greutăţi, piedică - necaz, problemă - apoio, suporteajutor, asistenţă, sprijin - ancorarsalvare, sprijin, sprijin de nădejde, sprijin temeinic - fruct oprit - amorsă, momeală, nadă - substitutoînlocuitor - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãoapre­ciere, gust - haute couture, high fashion, high style (en) - capricho, mania, novidadecult, furie, furoare, modă - counterculture (en) - identificaçãoidentificare, recunoaştere - pseudoştiinţă - alternativa, escolha, opçãoalternativă, alter­nativă - cheie - lumină - obicei, tradiţie - lume, realitate - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - hrană spirituală - chestiune, problemă - condiçãocircumstanţă, condiţie, consideraţie, considerent, factor - estimulante, estímulo, incentivobobârnac, fleac, imbold, impuls, lucru fără valoare, nimic, stimulent - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - dever, fardo, peso, tarefa, ter quechin, greutate, importanţă, pia­tră de moară, povară, sarcină - izvor, sursă - textură - aparenţă, suprafaţă - todoansamblu, întreg, tot - unidadeunime, unitate - coraçãoinimă, suflet - significadoînţeles, mesaj, semnificaţie, sens, tâlc - implicação, insinuaçãoînţeles, semnificaţie, subînţeles, tâlc - essência, fundo, miolo, resumoesenţă, substanţă - valoare - cri­teriu, standard - exemplomodel - fantasmagóriaaberaţie, fantasmagorie - protótipoimagine, model, paradigmă, prototip - antegostoanticipare, anti­cipare - demonismovrăjitorie - acculturation, culture (en) - conhecimento, cultura, erudiçãocunoştinţe, erudiţie - cale, direcţie, linie - drift, movement, trend (en) - Call (en) - intolerânciabigotism, fanatism religios, habotnicie - fanatismofanatism - conservadorismoconservatism, conservatorism - reacţiune - literature (en) - fineţe, nuanţă, rafinament - busílisesenţă, punct crucial - buzzword, cant (en) - abracadabraabracadabra - toliceabsurditate, fleacuri, inepţie, prostie, rahat, stupiditate, tâmpenie - urmă, vestigiu - política externaexterior, extern - resoluçãodezlegare, răspuns, rezolvare, rezultat, soluţie, solu­ţionare - meia verdadeafirmaţie modestă - ironia, sarcasmo, sátiraironie, persiflaj, persiflare, sarcasm, sa­tiră, zeflemea - conclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - caz - cimilitură, ghicitoare - pedantismopedanterie, pedantism, talmudism - eloquênciaelocvenţă - gobbledygook (en) - arcaísmoarhaism - elocuçãoelocinţă - afectare, artificialitate, emfază, grandilocvenţă, manierism, patos, preţiozitate, retorism - technobabble (en) - concisãoconcizie - circunlóquio, perifrasecircumlocuţie, perifrază - pleonasmopleonasm, tautologie - metáforametaforă - palavrãoînjurătură, sudalmă - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégioireverenţă, necuviinţă - assentimento, consentimentoaccept, acord, aprobare, asentiment, consimţământ, consimţă­mânt, încuviinţare - revelaçãodezvăluire, revelare, reve­­laţie - insinuaçãoaluzie răutăcioasă, insinuare - glas, voce - auspício, profeciaauspicii, patronaj, prevestire, semn - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - plată, răsplată, recompensă - abalo, sobressaltoşoc - acidente, desventuraaccident, nenorocire, ne­norocire - martíriocalvar, martir, martiraj, martiriu, mucenicie, supliciu - rupturaruptură - desventuraneşansă - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédiacalamitate, catastrofă, dezastru, flagel, grozăvie, năpastă, nenorocire, neno­rocire, potop, prăpăd, sinistru, tragedie, urgie - epifaniabobotează, noaptea regilor - destin, fatalitate, menire, zodie - melhoramentoameliorare, îmbunătăţire - debacle, fiasco (en) - ajustamento, ajuste, rectificaçãoajustare, potrivire, reglaj - ocasiãoconjunctură, eveniment, ocazie - urgenţă - criză - Fall of Man (en) - foc - prejuízodegradare, deteriorare - revoluçãorevoluţie - atrasocontra­timp, pacoste - cădere - conflito - distanţă - sensibilidadesensibilitate - arranjoaranjament, aranja­ment, aranjare, aşezare, dispunere - alta rodapro­tipendadă, societate - superpopulação - massamasă - burguesia, classe médiaburghezie - comunidadecomunitate, populaţie - civilizaçãocivilizare, civilizaţie, civi­­­lizaţie, cultură - generaţie - sortimento, variedadeamestec, amestecătură, potpuriu, varietate - curent, curs - cubismocubism - distance (en) - paraísocer, pământul făgăduinţei, paradis, rai - esconderijoascunzătoare, ascunziş, cotlon - refúgioadăpost, refugiu - destinodestin, fatalitate, scrisa, soartă, ursită - Fiu - cobardefricos, laş - experto, peritocunoscător, expert, specialist - pretonegru, om de rasă neagră - Tom, Uncle Tom (en) - alb sărac - operárioculi - pele-vermelhaindian - john bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - assessor, conselheiro, consultorconsilier, consultant, expert, povăţuitor, sfătuitor, sfetnic, specialist - filho da putacretin, idiot, imbecil, tâmpit - autoridadeautoritate, expert - amanteiubit, prieten - arruaceiro, bruto, rufiãohuligan, hu­li­gan - bebé, bebêbebe, bebeluş, copil - coleccionadorcolecţionar, culegător, persoană care colec­ţio­nează ceva - objector de consciência - boboc - bicha, dinheiro falsocurist, fetiţă, fundaş, găozar, poponar - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - lumină - maşină - maestro, regentemaes­tru - companheirotovarăş de joacă - forçaforţă, putere - tronco de couveanimal pipernicit, bondoc, mârţoagă, ţărănoi - shiksa, shikse (en) - pecadormizerabil, păcătos, ticălos - estadista, homem públicolider naţional, om de stat, politician - despesas de exploração - privilégioavantaj în plus - perdapierdere - asigurare - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - deterioraçãodeteriorare, înrăutăţire - desenvolvimento, evoluçãodezvoltare, evoluţie - malabsorption (en) - înflorire, progres - vârf - zerozero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimominim, minimum - punhadomână - toque, traço, vestígioaluzie, insinuare, suspiciune, urmă - fornada, monte, pilhaduium, grămadă, gră­ma­dă, mulţime, pachet, potop, sumedenie - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - spaţiu de manevră - base, pébază, fundament, fundaţie, temelie - legătură, pod, punte - amănunt, detaliu - proporţie, scară - equilíbrioechilibru, echi­libru, uniformitate - amizadeamiciţie, prietenie, prie­tenie - crisecriză, situaţie critică - element - ambiente, meioambianţă, mediu - equilíbrioechilibru, stabilitate - cuprindere, includere, înglobare - inacceptare, neacceptare, refuz, respingere - status quostatu-quo - primitivism, primitivitate, sălbăticie - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminanteapogeu, culme, punct culminant, vârf - casocaz, situaţie - posição socialpoziţie, status, statut, statut social - lugarloc, rang, stare, treaptă - títulotitlu - întâietate, precădere, primat, primordialitate, prioritate - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaperioadă, viaţă - ordemordine - peace (en) - anarquiaanarhie - pandemóniobabilonie, debandadă, dezordine, haos, vacarm, zăpăceală - incident - transtornoagitaţie, turbulenţă - guerra friarăzboi, război rece - discordânciaconflict, dezacord, diferend, disensiune - liberdadelibertate, liber­tate - independência, liberdadeautonomie, independenţă, libertate, neatârnare - polarisation, polarization (en) - impasse, umbral de lucroimpas - necesitate, urgenţă - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energie, forţă, putere, robusteţe, vigoare, vlagă - dificultate - impas - stres - dificultate, problemă - reconhecimento - isolamentoizolare, izolaţie, singurătate - melhoriaameliorare, amelioraţie, îmbunătăţire, îmbu­nă­tăţire - development (en) - desusonefolosire, neîn­tre­buinţare - renovação - importânciaimportanţă, însemnătate - ênfaseaccent, impor­tanţă - prestígiofaimă, notorietate, prestigiu, reputaţie - anonimatoanonimat - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãocelebritate, renume - famaglorie, nume, reputaţie - fama, reputaçãocaracter, reputaţie - faimă, nume, renume, reputaţie - degradação, humilhação, infâmia, servilismodecădere, declasare, degradare, depreciere - decadênciadecadenţă, deca­denţă, decădere, desfrânare - domínio, predominância, superioridade, supremaciaascendent, control, dominaţie, influ­enţă, supremaţie - dominação, predomínio, supremaciacontrol, dominare, dominaţie, predominare, supremaţie - paramountcy (en) - problemanenorocire, omor, otravă, ucidere, urgie - infelicidade, misériamizerie, nefericire, suferinţă - urgênciaurgenţă - pressãonecesitate, presiune - infestaçãoinfestare, invazie - todointegralitate, totalitate, unitate - perfeiçãocompletare, desăvâr­şire - totalidadetota­li­tate - imperfeiçãoimperfecţiune - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sortemenire, noroc, predestinare, soartă, ursită - prosperidadeprosperitate, pros­peri­tate, succes - àxito, sucesso - catástrofe, desastrecatastrofă, dezastru, nenorocire - falta, fracasso, reprovaçãoeşec - perspectiva, previsãoprognoză - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidademoment favorabil, moment oportun, ocazie, oportunitate, posibi­li­tate, prilej, şansă - epocă - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidade - opulênciaabundenţă, belşug, bogăţie, îmbelşugare, îndestulare, opulenţă, prisos - mamonaavuţie, mamon - lipsă, mizerie, nevoie, sărăcie - indigência, pobrezalipsă, mizerie, nevoie, sărăcire - igienă - asseiocurăţenie impecabilă - ordemordine, rânduială, rost - porcaria, sujidademurdărie, necurăţenie - sordidezcaracter sordid - conjunctură, context - esferacerc, mediu, sferă - datorie, responsabilitate - dureza, rigorgreutăţi - ambiance, ambience, atmosphere (en) - atmosferă - segurançasecuritate, siguranţă - segurançasecuritate, siguranţă - peace, public security (en) - protecçãoprotecţie - perigopericol, primejdie - pericol, primejdie - clear and present danger (en) - perigopericol - ameaça, perigoameninţare, pericol - aptidão físicaformă - lumină - pedra filosofalpiatra filozofală, piatră filozofală - dross, impurity (en) - átomocorpuscul, fărâmă, fir, particulă, pic, picătură, strop - praf, pulbere - desperdíciosdeşeuri, rămăşiţă, rebu­turi, rest - actualitate, contemporaneitate, prezent - întunecime, noapte - dia do juízo final, Juízo Finaljudecata de apoi, sfârşitul lumii, zi de judecată - horaoră - época, idadetimp indelungat, veşnicie - alturamoment, timp, vreme - fracção de segundos, instantefracţiune de secundă, moment - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼