Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

aslında, esasen, esasında, temel olarakbasicamente, fundamentalmente - ...-den başkası değil, ancak, basitçe, sade şekilde, yalnız, yalnızcacom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - kendiliğinden, otomatikman, otomatik olarakautomaticamente - ürkütücü bir şekildeassustadoramente, horrivelmente - pek çok, son dereceimensamente - aşırı derecedeaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - göze çarpacak kadarconsideravelmente - sırf, tamamentotal - ...-e yakın, aşağı yukarı, az çok, biraz, civarda, civarında, diyelim ki, hemen hemen, neredeyse, sırasında, yaklaşıka beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - göreceli, izafi, nisbi, nispi - absolutely (en) - bütünüyle, çok daha, daha da, kesinlikle, taa, tam, tamamen, tamamiyle, tam olarak, tümüyleabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - sırf, yalnızexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - eksik/noksan bir şekildeimperfeitamente - ağzına kadar, son derece, tamamen, tam anlamıylacheio, totalmente - only (en) - obur, pisboğazvoraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - avantajlı şekildevantajosamente - bol, çok, zenginabundante - epeycesubstancialmente - well (en) - well (en) - iyi - well (en) - bol, çoşkun, pek çokexcessivo, exuberante - ciddî ciddî, ciddi şekildeseriamente - haylazlıkla, yaramazcacom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - kabul edilebiliraceitável - daima, durmaksızın, hep, her zamancontinuamente/sempre, sempre - sürekli - arada bir, arada sırada, aralıklarla, arasıra, ara sıra, bazen, fasılalarla, zaman zamanaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - convencionalmente - ama, ancak, bununla beraber, fakat, gene de, yine deao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - daha, henüz, şimdiye kadaraté agora, até então, por enquanto - başarı, cesaret ve ustalık isteyen bir iş, kahramanlıkdesempenho, façanha, feito - çok, gerçekten, pekmuito - aktif, enerjik, faal, hareketliactivo - akrobatikacrobático - az once, bir dakika once, daha deminmesmo agora - anında, hemeninstantaneamente - atik, çevik, dinç, zindeágil - erkencedo, em breve - sık sıkcom frequência, com freqüência, frequentemente - ender olarak, nadiren, seyrek olarakraramente - aktif, canlı, etken, geçerli, hareketli, yürürlükte, yürürlükte olmaactivo, em vigor - kendiliğinden - üstüne basa basaenfaticamente - gerçektenverdadeiramente - balans ayarı yapma, beraberlik, dengeleme, eşitleme, eşitlenme, eşitlik, uyuşmaigualação - doğal olarak, elbette, tabiî, tabii ki, tabiî kiclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - açıkçaclaramente - active (en) - açıkça, besbelliclaramente, simplesmente - göründüğü kadarıyla, görünürde, görünüşe göre, sözüm onaaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - pasif - özellikleespecificamente - Allahtan, iyi ki, şans esericasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - maalesef, ne yazik ki, üzücü olarakinfelizmente, lamentavelmente - kronik, süregen, süreğen - olağanüstü şekildeextraordinariamente - ...-emiyecek kadar, aşırı derecede, gereğinden fazlademasiado, em demasia, excessivamente - bir gün, eninde sonundamais cedo ou mais tarde - en nihayet, en sonunda, ergeç, nihayetno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - çabucak, derhal, derhâl, hemen, koşar adım, şimdiagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - tükenmez şekilde, yorulmadanincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - hızlarapidamente - şimdilikpor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - maharetle, ustaca, ustalıklacom habilidade, habilmente - dehşet vererekhorrivelmente - çok, çok, pek, çok çok geç, pekmuito - esaslı, gözle görülür biçimdedrasticamente - hiçde qualquer maneira - asla, hayır, hiçbir zaman, kesinlikle olmazcertamente que não, de modo nenhum - başarıêxito - exaustivamente - dümdüzdiretamente, estendido - dolambaçlı biçimde, dolaylı olarak, endirekt olarakindirectamente - büyük miktar şey, çok, pek çokimenso, um grande número - başarısızlıkfalha, fracasso - aniden, birdenbireabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - yanlışlıkerro - hünerli, maharetlihábil - son olarakenfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - falso, gaf, hata, potengano, erro, gafe - çam devirme, gafgafe - zayıf bir şekildedebilmente - gelişigüzel, rastgelea esmo, ao acaso - ...kadar, hemen hemen, neredeysequase - başlıca, daha çok, esas olarak, temel olarakprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - muhabbetle, sevgiylecarinhosamente, com afeição, ternamente - açık olarakabertamente - herhalde, kesinlikle, kuşkusuz, şüphesizindiscutivelmente, sem dúvida - pasif olarak, tepki göstermedenpassivamente - kibirle, küçümseyerek, tepeden bakarakdesdenhosamente - acayip, garip biçimde, gülünç olarak, komedi olarak, komik biçimde - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - garip şekilde, özellikleespecialmente, peculiarmente - çabucak, hızla, süratlerapidamente - kayıtsız, kesinlikle, kesin olarak, koşulsuz olarak, şartsızcategoricamente, incondicionalmente - daima, ebediyen, sonsuza kadar, sonsuz olaraketernamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - sürekli olarakpara sempre, permanentemente - geçici olarak, geçiçi olarakprovisoriamente, temporariamente - istenildiği gibi, istenildiği kadarde improviso - sürekli bir şekildeconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - değeri az olarak - tehlikeli şekildeperigosamente - enerjik bir şekilde, yorulmaksızınenergicamente - ilk ve son olarak, kesinlikleconclusivamente, uma vez de por todas - kederle, ümitsizceaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - güzel bir şekilde, özenledelicadamente, refinadamente - çabuk, derhal, hemensem demora - çabucak, çabuk, çabuk çabuk, hızla, süratlerapidamente, rápido - ekseriya, genellikle, genel olarak, her zamanki gibi, normal olarakhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - geçenlerde, son günlerde, son zamanlarda, yakınlardarecentemente, ultimamente, utlimamente - düzensiz bir şekildeerraticamente - adım adım, azar azar, giderek, gitgide, yavaş yavaş, zamanlagradualmente, pouco a pouco - burayacá/lá, para aqui, para cá - iyi, uygunapto, bem, certo - sakin bir şekildetranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - çok yoksulmiserável - içerde, içeride, içeriye, içindedentro, no interior, por dentro - uluslararası kurallara uyguninternacionalmente - az önce, henüz, taze, yakınlarda, yenirecém- - gene, tekrar, yeniden, yinede novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - devamlı, sürekliinvariavelmente - mechanically (en) - tercihanpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistemli olarak, sürekli olaraksistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - cansız, ölümorto - tipik olaraktipicamente - evrensel bir şekildeglobalmente, universalmente - eşi görülmemişsem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - aynı, aynı şekildede modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - doğru, uyguncorrecto, correto, justo - bilhassa, dikkat çekecek ölçüde, özelliklemanifestamente, notavelmente - yoğun bir şekildeintensivamente - uygun şekildeadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - çok, fevkalâde, muhteşem bir şekildefabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - lâyık, münasip, uygun, yerindeadequado, apropriado, certo, idôneo - anlaşılmaz bir şekilde - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - yüzeysel olaraksuperficialmente - kötülükle, şeytancamaldosamente, malevolamente - elbette, hay hay, kesinlikle, kesin olarak, kuşkusuz, memnuniyetle, mutlaka, şüphesiz, tabiî, tabiî tabiîao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - yeter derecedesuficientemente - yeterli, yeterli miktar/sayıbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - ustaca kullanma, yönlendirmemanipulação - çabucak, kolayca, şıp diyefacilmente, prontamente - fiilen, gerçekten - akıl çelen, cin fikirli, düzenbaz, güvenilmez, hilebaz, hilekâr, kurnaz, marifetli, muzip, şaibeli, şakacı, şeytan, tilki gibi, ustalıklıastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - bütünüyle, genelde, genellikle, genel olarak, herşey düşünüldüğünde, herşeyi düşünerekafinal, no conjunto, no fundo, no todo - anlamlı, belâgatlı, dokunaklı, güzel konuşaneloquente - heyecanlı bir şekildeexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - eksik olarak, tamamlanmadan, yarım yamalak - justamente, precisamente - arsız, utanmaz, yüzsüzdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - bir dereceye kadar, nispetenrelativamente - easily, readily (en) - belirgin şekildeclaramente, consideravelmente - ciddiyetle, içtenlikleseriamente - tam zamanında, uygun zamanda, vakti gelincea horas, na devida altura - tam sırasında, tam zamanındano, no último momento - albenili, çekici, güzel, yakışıklıatraente - off the cuff (en) - büyüleyici, büyülücativante, enfeitiçado, fascinante - aksinepelo contrário - atractivo - çekici, güzel, hoş, sevimli, şirinalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - harfi harfine, tastamamà letra - cesaretle, cesurca, yiğitçecorajosamente - çok, son dereceimensamente, profundamente - sabırsızlıklaimpacientemente - sabırla, sabırlı bir şekildepacientemente - aptalcaestupidamente - yaratıcı/özgün bir şekildecom criatividade - temeldenradicalmente - dikkatle, titiz bir şekilde, titizlikleconscienciosamente, escrupulosamente - görülmedik şekilde, son dereceexcepcionalmente - bütünüylepuramente - düzgün şekildecom cuidado, limpamente, literalmente - coşkuyla, şevklevigorosamente - açıkçaclaramente - üstün/mükemmel bir şekildeexcelentemente - çok, çok güzel, dehşetli biçimde, olağanüstü bir şekilde, olağanüstü şekildemagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - sükûnetle, yumuşaklıklafriamente - aklı başında/ayık olaraksobriamente - cesaretle, cesurcasem medo - çok iyi, pekâla, pek iyiagradavelmente - rahatça, samimî bir şekildeaconchegadamente, delicadamente - bulunmaz, elde edilemez, sağlanamaznão obtenível - correspondingly (en) - akıllıca, zekicecom esperteza - genel olarakpopularmente - intellectually (en) - aksülamel, reaksiyon, tepkireação, reacção - abartılı bir şekilde, aşırı şekilde, şişirilmiş olarakexageradamente - gururla, iftiharlaorgulhosamente - ciddiyetlesolenemente - sakarcadesajeitadamente - kabaca, terbiyesizcecom grosseria - şiddetleintensamente - kendiliğindenespontaneamente - dehşet verici, korkunçatroz, feio, terrível - korkmuşassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - titiz bir şekildemeticulosamente - tehdit edici, ürkütücüameaçador, assustador - acemice, beceriksizce, hantalcadesajeitadamente - zaferletriunfalmente - kâbuslu, korkunç, müthiş, tüyler ürperticiarrepiante, arripiante, horripilante - düzenli bir şekilderegularmente - korkak, korkunç, korkutucu, ürkek, ürkütücüacanhado, amedrontado, assustado, assustador - cesurcorajoso - en iyi/mükemmel şekilde, mükemmelen, tercihenidealmente, teoricamente - çocukcainfantilmente, puerilmente - iğrenç, korkunçde mau gosto, macabro - impropriamente - dikkatle, ilgiyleatentamente, cuidadosamente - çok, dev gibi, muazzam bir şekilde, son dereceenormemente, extraordinariamente - bol bol, cömertçe, serbestcegenerosamente, liberalmente - kolaycasem esforço - ayrıntılarıylaem pormenor - bitme, tamamlanmaconclusão - kolayca, rahatçaconvenientemente - inconveniently (en) - abstractly (en) - inatçı bir şekildeobstinadamente - galibiyetle, zaferlevencedoramente - akıllıca, bilgeceprudentemente - aptalcaestupidamente, imprudentemente - akıllıca, zekiceinteligentemente - anlaşılabilir şekildeinteligivelmente - aristokratçaaristocraticamente - diplomatça, diplomatik bir şekilde, diplomatikçe, diplomatik şekilde, ustalıklacom tacto, diplomaticamente - fiyaskofiasco - belirsiz bir tariheindefinidamente - doğru olarak, doğru şekilde, hemen, tambem, com razão, correctamente, ecorrectamente - merhametlebondosamente, caritativamente - tembel tembelmolemente - haddini bilmez, küstahpresunçoso - aceleyle, telâş içinde, telâşlaà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satiricamente - özgürcelivremente - manen, ruhenespiritualmente - belirsiz şekilde, bulanık/donuk bir şekilde, hayal meyalfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - şaşılacak bir şekildeespantosamente, surpreendentemente - bol bol, bol miktarda, çok miktardaabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - sıkıcı şekildecansativamente, fastidiosamente - olabildiğine, olancasumamente - çok nefis, harika, şahanebelo, delicioso - pulchritudinous (en) - kibarca, nezaketlecortesmente, cortêsmente, educadamente - büyüleyici, çok güzelencantador - kabaca, terbiyesizcecom má educação, descortesmente, grosseiramente - övgüye değer şekildeadmirávelmente, louvavelmente - hoşa gidecek şekilde, hoş bir şekilde, hoşça, tatlılıklaagradavelmente - hoş olmayan bir şekildedesagradavelmente - içtenlikle, samimi bir şekilde, samimiyetlecom vontade, cordialmente - güler yüzlülükle, hoş bir şekilde, incelikle, nazik/sevimli bir şekilde, nezaketle, tatlılıklaafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - darı darına, kılpayı, kıl payıpor pouco, por uma unha negra - nazikbondoso, gentil - bağlılıklafielmente - optimal, optimumóptimo - anormal bir şekildeanormalmente - kalıcı olarakpermanentemente - hoşça, nefis bir şekildeagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - sevgiyleafetuosamente, com afeição - gizliden gizliye, için içinsecretamente - lehinde, lehtefavoravelmente - desfavoravelmente - düzelebilir, iyileşebilir, iyileştirilebilirmelhorativo - müstehzî bir şekildecom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - belli belirsizvagamente - çalım satarak, ihtişamlapomposamente - geliştirme, iyileştirme, ıslahaperfeiçoamento, melhoria - ilerlemeprogresso, promoção - kararlılıkla, sebatlaobstinadamente - etkin bir şekilde, ustalıklaefectivamente, eficientemente - feci şekilde - uğursuzcade modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - terbiyesizceindecentemente - karşı konulamaz bir şekildeirresistivelmente - kesnlikle, sert bir şekilde, sertçe, şiddetle, sıkı biçimde, tamamenrigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - düzeltme, iyileştirme, tashih, tashih etmecorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - canavarca, şiddetle, vahşîceferozmente - canavar ruhlu, kana susamışsanguinário - düzelme, düzeltme, iyileştirme, reform, ıslahatreforma - beautification (en) - classicamente - anlaşılmaz bir şekildeobscuramente, sombriamente - korkusuzintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - sanatkâraneartisticamente - bilhassa, çok, özelikle, özellikleem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - modernleştirmemodernização - aynı şekildeuniformemente - enduringly (en) - açıkça, düpedüzdescaradamente - alçalma, düşme, inme, küçülme - fevkalade, mükemmelpor excelência - cesurcorajoso - esteticamente - dehşetlehorrivelmente - cesur, yiğitvalente - korkmuşassustado - kirletme, pisletmecontaminação, poluição - ödlekassustadiço, medroso, receoso - çekingen, korkak, ürkekreceoso, tímido - keyifsiz, korkakacanhado, envergonhado, tímido - sefilcedesprezivelmente - azametle, kibirlearrogantemente - audaciosamente - arzuyla, istekleavidamente - amorosamente - assiduamente - akıllıca, kurnazcaastutamente, sagazmente - maliciosamente - austeramente - açgözlülükle, aç gözlülükleavidamente - iyilikle, şefkatlebondosamente - açıkça, dobra dobra, kabaca, saygısızcabruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - canlı, dinç bir şekilde, faalagilmente, com esperteza, vivamente - aralıksız, aralıksız olarak, devamlı, devamlı olarak, durmadan, durmaksızın, mütemadiyen, sürekli, sürekli olarakcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - düşüncesini değiştirmeyen, fikrinden dönmeyen, inatçıteimoso - dikkat etmeden, dikkatsiz bir şekilde, dikkatsizcedesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - konuşma dilinde, teklifsiz şekildecoloquialmente, informalmente - calmamente - adapte etmek, intibak ettirmek, uyarlamak, uydurmak, uyum sağlamakadaptar - gönül rahatlığı ilecom presunção - etraflıca, kapsamlı olarakcompletamente - kısaca, kısacası, özetle, özet olarak, sözün kısası, uzun sözün kısasıbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - alaycı bir şekildecinicamente - büyüklük taslar biçimde, tepeden bakarakaltivamente, com condescendência - şaşkın bir şekildeconfusamente - consequentially (en) - yapıcı bir şekildeconstrutivamente - ilgisizce, kayıtsızca, oldukça soğuk bir şekilde, sakin bir şekildecalmamente, com indiferença, friamente - imkânsız bir şekilde, inanılmaz şekildeimprovavelmente, incrivelmente - inanılır/güvenilir bir şekildede modo convincente, plausivelmente - esrarengiz bir biçimde, esrarlı bir şekildeenigmaticamente, misteriosamente - defalarca, pek çok, sayısızinumerável, numeroso, sem conta - çok güzel, çok hoş, harikadeliciosamente - possivelmente - anlamsız derecedeabsurdamente - cilve yaparakgarridamente, provocantemente - alçakçaignobilmente - ayrıntılıdetalhado, exaustivo, pormenorizado - iğrenç bir şekildeofensivamente - gelişigüzel, üstünkörüde relance, superficial - alabildiğine, çok, şeytancasınadiabolicamente, muito - alçakçabaixamente, desprezivelmente - çapla ilgili olarak, zıt olarakdiametralmente, diretamente - gayretlediligentemente - hoş olmayan bir şekilde, terslikledesagradavelmente - alçakça, onur kıracak şekilde, şerefsizce, utanç verici şekilde, utanılacak şekildesem honra, vergonhosamente - açıkça, dobra dobra, içtenlikle, samimiyetleabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - sadakatlafielmente, lealmente - vefasızcadeslealmente - orantılı olarakproporcionalmente - saygılı bir şekilde, saygıylarespeitosamente - saygısızcadesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatik olarak, olduğu gibidogmaticamente - central (en) - dalgın dalgın, rüyada gibipensativamente, sonhadoramente - kendinden geçercesine, kendinden geçerekcom entusiasmo, extaticamente - ürkütücü bir şekildeassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - dalgaonda - bencilce, egoistçeegoistamente - fazlasıyla, pek - equably (en) - bilgece - kaçamaklı bir şekilde, kaçınarakevasivamente - düzenli olarakregularmente - ayırımcı bir tutumladesigualmente - aşırı olarakexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - ülkeler arasında huzurdescanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - dostçafamiliarmente - bağnazca, fanatik bir şekildefanaticamente - kusursuz bir şekildeimpecavelmente - flabbily (en) - bükülmez şekildeinflexivelmente - kuvvetlevigorosamente - filizlenmek, gelişmeye başlamak, tomurcuklanmakbrotar, germinar, rebentar - formidably (en) - karakteristik, kendine özgü, tipikcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - parlak/görkemli bir şekildeesplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - acayip bir şekildegrotescamente - gönülsüz bir şekildecom má vontade, relutantemente - açık - uymlu bir şekildeharmoniosamente - acelece, düşüncesizce, hesapsızcaprecipitadamente - dikkatsizcedescuidadamente, temerariamente - duygusuzcacruelmente - kahramanca, yiğitçeheroicamente - iğrenç bir şekildehorrorosamente - sağlık kurallarına uygun olarakhigienicamente - birleşme, birleştirme, tevhidunião, unificação - toplanmareunião - aylakça, tembelce, tembel tembelpreguiçosamente - ara verme, duraklama, engelleme, engel olma, fasıla, gürültü, inkıta, karışma, kesinti, kesintiye uğratan şey, patırtı, sekte vurmainterrupção - imperativamente, imperiosamente - arsızca, arsızlıkla, küstahça, yüzsüzce, yüzsüzlükledescaradamente, impertinentemente, insolentemente - aceleyle, düşüncesizceimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - tedbirsizceimprudentemente - eşsiz bir şekildeincomparavelmente - discreetly (en) - temizlenme - indolentemente - industriously (en) - dahice, zekiceengenhosamente - aslında - uygunsuzcainoportunamente - tam zamanında, uygun andaoportunamente - sinsice - basitleştirmeksimplificar - hevesle, şiddetleentusiasticamente - büyük çaba sarfedereklaboriosamente, penosamente - isteksizcelanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - gülünç/tuhaf bir şekilde, gülünç bir şekilde, komik denecek kadar, saçma bir şekilderidiculamente - hoşgörüylebenevolamente - düzenlemek, harcamak, sendikalaştırmakarranjar, organizar - düzgün, pürüzsüz, temiz, tertiplidireito, limpo - lekesiz, tertemizimaculado, impecável - lugubremente - haşmetle, muhteşem bir şekildemajestosamente - istismar, kullanma, sömürüexploração - drippily, mawkishly (en) - eziyet, kötü davranmamaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - eziyet, işkence etme, zulümperseguição - caça às bruxas - acımasız bir şekilde, acımasızca, insafsızcadesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - hayret verici, şaşırtıcı, sersemletici - titizlikleminuciosamente - mucize gibimilagrosamente, miraculosamente - açık, belli, yarı saydam, yarı şeffaftranslúcido - kötü/berbat şekildeinfelizmente, miseravelmente - gerçeklerden kaçış, kaçma, kaçınmacılık, kaçışescapismo - tekdüze bir şekildemonotonamente - bulanık, çamurlu, karışık, tortulu, yoğunbarrento, toldado, túrbido, turvo - süt gibileitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - akıllı, cin gibi, keskin, kurnazagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objektif olarak, tarafsızcaobjectivamente - dalkavuklukla, köle gibiservilmente - zenginlik içindeopulentamente - gösterişleostentosamente - enveloping (en) - candan, çok samimî, yakındo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - acınacak hâldelamentavelmente - amaçsızcasem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - güzelcelindamente - prosaicamente - mecalsiz bir şekildedebilmente, justo - acayip bir şekilde, garip şekilde, tuhafça, tuhaf şekildeestranhamente - dinlenerek, huzur içinde, huzurla, rahatça, sakince, sakin sakin, sessizce, soğukkanlılıklacalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - tamamlamakcompletar - relevantly (en) - güvenilir/inanılır bir şekildecom mérito, honrosamente - saygıylarespeitosamente, reverentemente - kuvvetlerobustamente - ferahamplo, espaçoso - kasılmış, kramp girmiş, okunaksız, sıkışıkconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - konforlu, rahatcómodo, confortável - endişe verici, huzur kaçırıcıinquietante - duygusal olarakvoluptuosamente - şehvetlesensualmente - huzurlaserenamente - mütenasip, orantılı - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - normalpadrão, uniformizado - ustacacom habilidade, habilmente - müstesna, olağanüstüexcepcional - ender, nadide, nadir - olağandışıincomum, invulgar - alışılmış, her zamanki, olağanhabitual, usual - âdet olan, alışılmış, herzamanki, her zamanki, mutat, olağanacostumado, do costume, habitual - basit, ortak, sıradan, topluplebeu - alçakçasordidamente - belirli, belliespecífico - herkes kendi, kendirespectivo - ayrıdistinto, separado - anlamlıexpressivo, significativo - ifadesizsem expressão - kesnlikle, sıkı biçimderigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - tatlı tatlıdocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - şefkatleternamente - geleneksel olaraktradicionalmente - becerikli, yeteneklieficiente - huysuz, mızmız, şikâyetçi, söylenen, sızlanan, yakınanimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestanprotestante, que protesta - unbearably (en) - heves uyandırmak, uyarmakestimular - adamakıllı, tamcompleto - içtenlikle, kayıtsız şartsız bir şekildeabsolutamente, francamente, incondicionalmente - yorucuexaustivo - toplam, tümtotal - lâyık olmaksızınindignamente - incomplete, uncomplete (en) - yararlı bir şekildeutilmente - yiğitçevalentemente - ardorosamente - iğrenç bir şekildehorrivelmente - vorazmente - ansiklopedikenciclopédico - genel, sınırsız, tamplenário - wholeheartedly (en) - hazırcevaplılıkla, nükteli, zekîcecom espírito - accessible, approachable (en) - kolaylaştırmak - ayrıca, bir de, gerçektensim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - özellikle, özel olarakespecialmente - imediatamente - doğrudan, dosdoğrudirectamente, diretamente - kısa ve özconciso, sucinto - epigram tarzında, hicivli, nükteliepigramático - küçük, kısa, özlü, ufak ve derli toplubem aproveitado, sucinto - kaba, nezaketsizce kısabrusco, lacónico - bıktıracak kadar uzunprolixo - erotically (en) - hasar, yıkımdevastação - gürültü, kargaşa, karışıklık, patırtı, velvele, yaygaraalgazarra, transtorno, tumulto - kargaşa, karışıklıkagitação, empurrão - aşırı kalabalık, kalabalık, tıklım tıklım doluapinhado, superlotado - aykırı, tuhaf, uymazincongruente - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - servisserviço - önde gelen, önemli - apaçık, aşikâr, gün gibi ortadaflagrante, manifesto, óbvio - negócios por concluir - constant (en) - biteviye, mükerrer, tekdüze, tekrarlayanrepetido, repetitivo - arada sırada görülen, aralıklı, ara sıra olan, tek tükesporádico - tanımak - kavgacı, münakaşacırefilão - bilmek, tanımak - alışılagelmiş, alışılmış, geleneksel, konvansiyonel, normal, olağanconvencional - alışılmış, geleneksel, klasik, standart - acayip, ayrıksı, egzantrik, eksantrik, garip, tuhafbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - bir hayli, epeyceconsiderável - gözle görülür, kayda değerconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - şaşırtmakconfundir - kibar, nazikcavalheiresco - kaba, saygısız, tersbrusco, desabrido - kabadescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - güvenilir, inanılabilir, inanılıracreditável, plausível - akıl almaz, görülmemiş, inanılmazinacreditável, incrível - incitici, kırıcıcáustico, fervente - kritikcrítica, crítico - ciddi, önemligrave - crucial, important (en) - hükmü kalmamış, modası geçmiş, zaman aşımına uğramışantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - modası geçmişem desuso a cair - lânetlenmiş, lânetliamaldiçoado, maldita, maldito - çürük, döküntü, gevşek, harap, köhne, sallantılı, yıkılacak durumda, yıkılmaya yüz tutmuşdecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - adî, çok berbat, kaba, terbiyesizcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - ağır başlı, ciddi, sabit, sakin, vakurcalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - belirsiz, müphem, tanımlanmamış - primary (en) - decided, distinct (en) - beklentileri yüksek, güç beğenen, titiz, zorluexigente - katırigoroso - acele, acil, ivedi - keyfîarbitrário - düşünmek, sanmak, tahmin etmekcalcular - güvenilirdigno de confiança - deviance, deviation (en) - bağımlı, tabi - hafif suçfalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - bağımsız, hür, özgürindependente - müsriflikextravagância - desirable (en) - faul, hainlik, kurallara aykırı oyun, suikâstcrime, jogada suja - gıpta edilecek, kıskanılacakdesejável, edesejável, invejável - kutsal şeylere saygısızlıkprofanidade, sacrilégio - tercih edilir/olunurpreferível - porno, pornografi, seks filmifilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - kıskançlık - ağır, zahmetlidifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - zordelicado - serious (en) - baş belâsı, belâlı, bıktırıcı, külfetli, musibet, sıkıntılı, zahmetliaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - basit, kolay - basit, yalınelementar, simples - aşırı naziksuave - azimli, çalışkanassíduo - yorulmazincansável - dikkatsiz, gafil, ihmalci, savsakdescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - belli belirsiz, hayal meyalindistinto, inidstinto - general (en) - büyük tehlike, risk, riziko, tehlikeperigo, risco - başat, baskın, dominant, egemen, hakim, hâkim, hükmeden, mütehakkim, üstündominante, predominante - acı, keskin, şiddetliagudo - korunma aracı, savunma yöntemidefesa - değişencambiante - gelişmemiş, tam oluşmamış, yeni başlamışainda no início, imperfeito, rudimentar - yüzleştirmekconfrontar - etkileyici, etkili, etkin, kullanışlı, randımanlı, yararlıeficaz, eficiente, vistoso - çok yorucu, çok zor, güç, güç ve yorucu, zahmetli, zorcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - büyükabundante, forte - facile (en) - gelişigüzellik, herkesle beraber olma, karışıklık, önüne gelenle yatmapromiscuidade - ekonomik, hesaplı - hızlıexpeditivo, expedito/despachado - âcil, sertdrástico, edrástico - ünlem ifade eden, ünlem niteliğinde olanexclamatório - güçlüfirme - beceriksiz, düşüncesiz, kaba saba, münasebetsiz, patavatsız, savrukacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - hevesli, şevklientusiasta, entusiástico - can atan, çok istekli, çoşkulu, hevesliávido, entusiasta, entusiástico - dalkavukluk yapmak, olduğundan iyi göstermek, pohpohlamak, yağ çekmek, yağlamakadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - tek anlamlıeexplícito, explícito - belli bir gruba hitap eden, ezoterik, gizli, özelesotérico - anlaşılması zor, çapraşıkabstruso - esrarlı, gizli, sır dolumisterioso, secreto - anlaşılır, genel, harici, sıradanexotérico, geral, popular - asli, başlangıç düzeyindebásico - kibar, örtmecelieufemístico, extenuante - tahminî, yaklaşıkaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - heyecanlandırıcı, nefes kesen, olağanüstüempolgante - kötüye kullanmak, suiistimal etmekabuso, má utilização - pahalıcaro, dispendioso - kazıkcareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - ucuzabordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - acemi, deneyimsiz, tecrübesizinexperiente, verde - açıklamak, açıklığa kavuşturmak, aydınlatmakesclarecer - gizli, özelsecreto - adil, tarafsızequitativo - aşina olmayandesconhecido, estranho - antika, demode, eski moda, modası geçmişantigo, antiquado, fora de moda, velho - kılıksız, modası geçmişdesengraçado - şık kibarchique - acil, anî, anlık, derhal olan, hemencecik, ivediimediata, imediato, instantâneo - kılı kırk yaran, titizmelindroso/meticuloso - seçiciexigente, meticuloso - tombalak, tombulrechonchudo - çok şişman, şişmancorpulento, obeso - bir deri bir kemik, çok ince, cılız, kemikli, sıska, zayıfanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - düzenleme, organizasyonarrumação - tekrar, tekrarlama, tekrarlanma, yinelemeconfirmação, reiteração, repetição - copiador - üremereprodução - azim, sebat, ısrarinsistência, perseverança - temelbásico - ritüel, törenrito, ritual - iyi, sağlıklı, sıhhatli, yapıcı, zindesalutar, são, saudável - askerliğe uygun, güçlü kuvvetli, sağlamrobusto, são de corpo - altını çizmek, üzerinde önemle durmak, vurgulamakacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - vurgulamakacentuar - uzlaşmazintransigente - estrangeiro - resmîcerimonioso - dinlenme, hareketsizlik, işlemeyiş, istirahatdesligado - good, well (en) - imtina, uzak durmaabstinência - kötü, talihsizfatal - özgür, serbestlivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - pek yeni, tazerecente - canayakın, candan, hoş, nazik, samimî, sevgi dolu, sevimliafável, amistoso, bondoso, cordial - çatık kaşlı, sarkık kaşlıamarrado - üretken, verimlifértil, produtivo - aşırı kalabalıkapinhado - mere (en) - such, such that (en) - belirli, özel, özgül, spesifikespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - büyük miktarda, cömert, eli açıkgastador, generoso, liberal - bol, esirgenmemiş, kısıtlanmamış, sınırsızmagnânimo, muito liberal, munificente - görevin aksatılması, kötü yönetimdesgoverno, prevaricação - fakir, huysuz, kötü huylu, yoksulhumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - gönlü yüce, yüce gönüllü - iyibem - sintético - faydalı, güzel, hayırlı, hoş, sağlam, yararlıbenéfico, bom - hoşagradável - münasip, müsait, uygunconveniente - sakinleştirme, yatıştırmaapaziguamento - berbathorrível - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - iyi, nazik, uygunbom - white (en) - kötüescuro - acımasız, akıl almaz, saygısız, şeytanca, zalimdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - haince, şeytancamefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - asık suratlı, dargın, huysuz, kızgınmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - aksi, huysuzirritável - huysuz, kötü, öfkeli, somurtkan, suratsız, suratı asık, tersameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - aksi, kaba, tersmalhumorado - gradual (en) - ani, anî, apansızsúbito - ağırlaştırma, kötüleştirme, kızdırma - feci, felâkete neden olan, felâket getiren, korkunçcatastrófico, desastroso - karışmaintegração - sözüne sadık kalmapromessa - ağır - yeğni - heavy (en) - güç, külfetli, zorpesado - can sıkıcı, endişe verici, rahatsız edici, üzücüinquietante - bakmakapoio, suporte - ağır, büyük, şiddetli - hafifleve - benzer, homojen, türdeşhomogéneo - favor - beau geste (en) - attention (en) - pahalı, yüksekelevado - seferberlikmobilização - alçak, alt, düşük, düşük rakımlı, ucuzbaixa, baixo - intikam, intikam arzusu, misilleme, öçrepresália, vingança - yüksekalto - az, düşükbaixo, inferior - high, high-pitched (en) - aracılık etme, araya girme, müdahale, şefaatintervenção, mediação - uzatma, yenilemerenovação - içtenaberto - yanıltıcıenganador - içine girmekpenetrar - kanal, yol - acolhedor - sıcak - soğuk, üşümüş - çıplak, soğuk ve korunmasızsombrio - arkadaşça duygulardan yoksun, soğukfrio - insanüstüsobrehumano, sobre-humano - insanca, insancıl, insanihumano - hayvanca, hayvan gibiabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - soytarı gibiapalhaçado - eğlendirici, güldürücü, gülünç, hoşcómico, ridículo - acayip, garip, gülünç, komik, tuhafcurioso, divertido, engraçado - çok matrak, kahkahalara boğanhilariante - hazır cevap, keskin zekâlı, nükteliespirituoso, vivo - aceleye gelmiş, telâşla yapılmışapressado - anlamlı, büyük, ehemmiyetlialto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - büyük, önemligrande, importante - ana, en önemli, esas, temelcardeal, central, essencial, fundamental, principal - ana, asıl, başlıca, çok önemli, en önemli, esas, temel, yüksekprincipal - tarihîhistórico - ciddisério - estratégico - değerli, kıymetlivalioso - işe yaramaz, küçük, önemsizfútil - tüyler ürpertici, ürkütücüassustador, imponente - muhteşemesplêndido - çökmekte olan, çökmüş, gerileyen, yıkılmışdecadente - informed (en) - kalabalaıkpopuloso - kabahatsız, suçsuzirrepreensível - aydınlatıcı, öğretici - entelektüel, entellektüelintelectual - akıllı, akıllıca, zeki, zekiceinteligente - enteresan, ilgi çekici, ilginçinteressante - ilgi çekici, sürükleyiciabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - can sıkıcı, çok sıkıcı, ilginç olmayan, sıkıntı verici, yavanaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - dış, dıştan gelen, eğreti, geçici, ikincilextrínseco - adventitious (en) - depresifdepressivo - bitter (en) - acıklı, asık suratlı, hazin, kasvetlilúgubre - meşhur, şöhretli, tanınmış, ünlüconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - büyük boy, erkek boy, geniş, kocamanalto, farto, grande - ... eninde, ... genişliğinde, enli, genişarregalado, de largo - ağır, kocaman, taşınması zorvolumoso - büyük, ferah, genişespaçoso, vasto - çok büyük, dev gibi, muazzamastronómico, colossal, estupendo - çok büyük, muazzamenorme - çok büyük, dev gibigigante, gigantesco - dev gibigigantesco - çok büyük, kocaman, muazzam, uçsuz bucaksızimenso, vasto - çok büyük, kocamanenorme, muito grande, que bate - küçükpequeno - çok küçük, çıtı pıtı, küçücük, küçük, mini, minik, ufak, ufak tefek ve bakımlıdiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - az, çok küçük, pek az, sembolikmínimo, minúsculo, nominal - ...-den farklı, ayrı, benzemeyen, farklıdiferente - küçük çaplı, mütevazı, önemsiz, ufak, ufak çaplımodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - birleşin!, bütün ülkelerin işçileri, çok uzun, uzayıp giden, uzun süren, uzun uzadıyacomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - devamlı, nihayetinde, sürekli, tükenmeyenduradouro, durável - bitmek bilmeyen, sonsuz, süreklisem fim - az, kısabreve, curto - bir anlıkmomentâneo - çınlayan, dolgun, ses çıkaran, ses veren, tantanalı, tınlayan, yankılıgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - kendini sevdiren, sevimliquerido - insanın içine sokası gelen, şirinadorável, fofinho, fofo - berbat, iğrençhorrendo, horrível, odioso - de olhos azuis - sevenamado - düşkün, sevecen, sevgi dolu, yumuşakafectuoso, carinhoso, tenro, terno - düşkünapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - ehemmiyetsiz, önemsiz - kadın gibi, kadınsıefeminado, feminino, próprio de mulher - çocukca, çocuksuinfantil - amolecido - azami, en büyük, maksimummáximo - asgari, asgarî düzeyde, çok az, en az, minimummenor, mínimo - anlamlısignificativo - anlamsızinsignificante, sem sentido. - acımasızsem piedade - acımasız, aman vermez, insafsız, kalpsiz, katı kalpli, merhametsizdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - hafif, mutedilsuave - yoğunintensivo - acaip, ağır, çok kötü, fantastik, feci, inanılmaz, korkunç, müthiş, olağanüstüsério - strong (en) - atrair - aşırıexcessivo, exorbitante - aşırı yüksek, çok pahalıexorbitante, exorbitante/excessivo - ... ötesi, aşırı, köklü, radikalextremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - ahlâksız, çapkın, dejenere olmuş, yozlaşmış, zamparadegenerado, devasso, dissoluto - bir hayli, bir yığınmuitas, numerosos - pek çok, sayısızinúmero, numeroso - azpoucas, pouco, poucos - Dünya çapındamundial, mundialmente - doğal - hayalet gibifantasmal - sonuç/netice olarak, sonundaconsequente/final - sonfinal, último - anormalanormal - uysalobediente - clear, open (en) - boşlivre - iğrenç, tiksindiricidetestável, repelente - antipatik, berbat, iğrenç, tatsız, tiksinç, tiksindiricidesagradável, nojento, repugnante - yenilemekrenovar - eski, öncekiantigo - temizfresco, novo - recent (en) - ...yaşında, yaşlanmış, yaşlı, yaşlıca, yaşını başını almışcom a idade de, idoso - başarmak, ifa etmek, uygulamak, yapmak, yerine getirmekcumprir, desempenhar - oportuno - sıradanmedíocre - oldukça iyi, ortamediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - normal, olağan, standart - olağan, sıradanhabitual/corriqueiro - çok büyük, görülmemiş, harika, kocaman, muazzam, olağanüstü, şahaneenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - orijinal, özgün, yaratıcıoriginal - yeniinsólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - basma kalıp, bayatbanal, batido, gasto, trivial - onaylanmış, ortodoks, yerleşikortodoxo - iconoclastic (en) - açık, apaçık, aşikâr, meydandaaberto - aşırı düşkün, fanatikfanático - bugünkü, bu günkü, mevcut, şimdiki, şu andakipresente - irenic (en) - keskin, şiddetli, tizagudo, sagaz - süreklipermanente - impermanent, temporary (en) - eğreti, fani, geçici, süreksizefémero, passageiro, transitório - fani, gözden kaybolan, unutulup gidenevanescente, infinitesimal - şaşırmışperplexo - şaşkın, şaşırmışpexplexo - kişisel, özel, şahsîíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - basit, çıplak, kolay, sade, sadecenu - basitsimples - hoş, zevkli, zevk vericiagradável - güzel, harika, hoşdeleitoso, delicioso - azaltmakreduzir - eğlendiricidivertido - eğlendirici, oyalayıcıalegre, desviado, divertido - artı yüklü, kesin, olumlu, pozitif, sıfırdan büyükpositivo - dehşete düşürmek, müthiş öfkelendirmekescandalizar, insultar - menfi, negatif, olumsuz - nötr - tatmin etmeksatisfazer - uygulanamaz, yapılamazimpraticável - etkili, güçlü, koyu, kuvvetli, müessir, sert, tesirliforte - cesaretini kırmak - hissedilir, kuvvetli - güçlüvigoroso - güçsüz, zayıfimpotente - büyük, mühim, önemliimportante - tampreciso - görkemli, kurumlupomposo - ikincil, orta, talisecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - temel - private (en) - gizliconfidencial - public (en) - open (en) - verimliprodutivo - boş, etkisiz, faydasız, nafile, sonuçsuz, yararsızinfructuoso, infrutífero, vão - çok kârlılucrativo - çekici, dürüst, edebe uygun, güzel, nazik, sevimliatraente, correcto, decente - bağnaz, çok ciddî, son derece tutucucerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - böbürlenen, kendini beğenmiş, kibirliarrogante, presunçoso - kendini beğenmiş, kibirli, mağruraltaneiro, arrogante, desdenhoso - gururlu, kendini beğenmiş, kibirliconvencido, vaidoso - buzsuz, masum, sade, saf, susuz, temizpuro - düzenli, kullanılmamışbranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - doğruluğu şüpheli, sahte, uydurmaapócrifo - gölgeli, güvenilmez, karanlık, kuşkulu, kuşku yaratan, şüpheli, şüphe uyandırandúbio, sombroso, suspeito - gürültücü, gürültülübarulhento - dinlendirici, huzur veren, rahat, sakin, sakinleştirici, soğukkanlıcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - engelleyici, gürültülü, patırtılı, yıkıcıdestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - pişkin - kafkaesque (en) - gerçeküstüsurrealista - sağlam, sağlıklıforte - ahmak, hödük, kaba/görgüsüz, kaba sabaaparvalhado, estúpido, grosseiro - kaba, pürüzlü, terbiyesizáspero, grosseiro - ahmak, ahmakça, aptal, aptalca, duygusuzcrasso, grosseiro - düzenliregular - irrelevant (en) - hatırı sayılır, saygıdeğer, saygın - adı çıkmış, adı kötüye çıkmış, kötü şöhretli, rezildifamante, famigerado, infame - araları yapılabilir, barıştırılabilir, uzlaştırılabilirconciliável, reconciliável - kararlıdecidido - başkasının karşısına çıkmaya uygunapresentável - sorumluresponsável - doyurucu, tatminkârcompensador - güzel konuşmayla ilgiliretórico - nabız atışına benzeyen, titreşen, titreşimlipulsante - fakir/zengin, varlıklı, zenginnecessitado/endinheirado - hali vakti yerinde, oldukça zenginconfortável - fakir, fukara, yoksulindigente, pobre - beş parasız, meteliksiz, yolsuz, züğürtduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - fakir, muhtaç, yoksulindigente, necessitado - beş parasız, meteliksiz, parasız, yolsuzcom muita falta de, sem um tostão - lüks, pahalı, zenginluxuoso, opulento, sumptuoso - güçlü, kuvvetli, sağlamrobusto - adaleli, dalyan gibi, güçlü kuvvetli, iri ve güçlü, iri yarımuscular, musculoso, robusto - kırsal, pastoralárcade, bucólico, idílico - tehlikeliarriscado - çok tehlikeli, tehlikeliarriscado, perigosa, perigoso - çok tehlikeli, intihar eğilimindeauto-destrutivo, suicida - çeşitli, değişik, farklı, muhtelifvário - benzer, mümasil, müşabihparecido, semelhante, similar - çatlak, cevizli, deli, fındıklı, fındık ya da ceviz tadı olan, kaçık, kontroldan çıkmış, sapıtmışde nozes, doido, louco, maluco - manyakmaníaco - alaycısarcástico - biraz alaycısardónico, trocista - alaycı, hicvedensatírico - tatmin etmeyen, yetersiz - can sıkıcı, düş kırıklığına neden olandecepcionante, enganoso - kuralcı, mızmızpedante - alim, bilge, bilgili, bilgin, bilimselsábio - çekiciatraente - bencil, egoistegoísta - self-seeking, self-serving (en) - cinsel istek uyandıran, erojenerógeno - hijyenik, sağlık kurallarına uygunhigiénico - extraneous, foreign (en) - ciddisério - boş, ciddi olmayan, saçma, saçma sapan, yararsızfrívolo - afacan, cin gibi, yaramazendiabrado - ciddîsóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - cilveleşen, flört edenelegante, garrido, namorador - cinsel istek uyandıran, erotikerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - şehvet düşkünü, seks düşkünülibidinoso, sensual - arzulu, şehvet düşkünü, şehvetlilascivo, lúbrico - çıkmakaparecer - appear, seem (en) - anlatmak, göstermek - caka satmak, gösteriş yapmakexibir, pavonear-se - kartal gözlü, şahin bakışlıde olhos de lince - anlamlı, önemliimportante, significativo - ehemmiyetsiz, önemsizinsignificanta, insignificante - yalınmero, simples - ana, başlıca, esas, temelelementar, essencial, fundamental, primário - karmaşıkintricado - çapraşık, karmaşık, komplike, zorcomplicado - dalkavukluk gibi, yağcı gibiadulador, lisonjeiro - sadece, tek, tek birúnico - becerikli, çok iyi bir şekilde, hünerli, iyi, usta, ustaca, uzman, yeteneklibem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - düzmacio - engebeli, kasisliacidentada, acidentado - geri almakrecuperar - rafine - stable (en) - dayanıklı, sağlamfirme, forte - dinç ve canlıesperto, vivo - hayat dolu, şenvivo - dengeli, sağlamestável - sendeleyen, yalpalayanoscilante, vacilante - kaybetmek, yenilmekperder, sair-se mal - bocalayan, dalgalanan, inip çıkan, kararsız - doğru, düzgün - ağır, dayanıklı, güçlü, keskin, koyu, kuvvetli, sağlam, şiddetlipotente - aciz, güçsüz, zayıf - azimli, inatçı, tuttuğunu koparanpertinaz, teimoso - inatçımula - asi, inatçı, itaatsizcontumaz, obstinado, rebelde - başarılıbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - amacına ulaşamamış, başarısız, düş kırıklığına uğramış, hayal kırıklığına uğramış, mutsuz, suratını sarkıttıdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - kâfi, yeterlibastante, suficiente - az, ehliyetsiz, eksik, yetersiz, yetersiz derecedeinadequado, insuficiente, insuficientemente - çok küçük, daracıkescasso - büyüklük taslayan, küçümseyen, tenezzül edencondescendente, sobranceiro - önde gelen, yüksekagudo, alto - kalitelisuperior - kusursuz, mukemmel, mükemmeleexímio, excelente, exímio - doğru, güzel, iyi, memnuniyet verici, mükemmelbelo, bom - aşağılık, değersiz, ucuzbarato, desprezível, inútil, ordinário - kârlırentável - ortamedíocre - bağlıacessório, subsidiário - adak sunmak - şaşırtıcısurpreendente - eğilimli, mütemayil, temayülü olan - empathetic, empathic (en) - kronolojik hatayla ilgilianacrónico, anacrônico anacrônica - sistematiksistemático - leziz, lezzetli, lezzetli ve çok tatlı, suludoce - aşırı, fazlaexcessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - rütbesini düşürmek, rütbesini indirmekdegradar, despromover - ekonomik, hesaplı, idareli, tutumlueconómico, frugal, poupado - karmakarışık, kirli, pissujo - alıkoymak, kontrol altında tutmak, kontrol etmek, örtbas etmek, tutmakatrasar, suprimir - kıkırdaklıcartilaginoso - gevrek, kıtır kıtırestaladiço - düzenlemek, hazırlamak, organize etmek, yapmakorganizar - kötümser, olumsuzcínico, ecínico - emin, güvenilirfidedigno - tipikrepresentativo - değer vermek, hürmet etmek, saygı göstermek, saymakhonrar - liberalleştirmek - işe yarar, nafi, yardımcıútil - boş, etkisiz, faydasız, nafile, sonuçsuz, yararsızinútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - değişken, dönekprótea - değişebilen, değişikvariável - tekrarlamalı, tekrarlayan, tekrarlayıcıiterativo - boğucu, havasız, havasız ve sıcakabafado - acımasız, canavar, çok öfkeli, öfkeli, sert, şiddetli, vahşî, zalimcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - kötüpecaminoso - denetlemek, kontrol altında tutmak, kontrol etmek, sınırlamakcontrolar, restringir - gönülsüzmorno, tépido - havalara girmek, kasılmak, poz yapmak, tavır takınmak, yapmacık davranmaktomar atitudes - cezasını çekmek, kefaret vermekexpiar - başarmak, elde etmek, erişmek, muvaffak olmak, ulaşmakatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - aldatmak, hile ile elde etmek, hile yapmak, kandırmak - batırmak, içine etmek, içine sıçmak, sıçmak, sıçıp batırmak, tüylerini kabartmakestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - ihanet etmektrair - sağlığa yararlısaudável - hakaret ediciofensivo - takdir etmek - dar, sınırlıestreita, estreito, limitado - desteklemek, olmasına/gelişmesine yardımcı olmakdesenvolver, promover - help (en) - arka çıkmak, desteklemekapoiar - anlamsız, aptalca, gülünç, komik, saçmaridículo, risível - ahmakça, eşek, eşekçeestúpido - ideolojikideológico - dolandırmakburlar - eziyet etmek, zulmetmekperseguir - altından kalkmak, başa çıkmak, becermek, boğuşmak, geçinmek, halletmek, idare etmek, uğraşmak, üstesinden gelmekaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - lütfetmek, tenezzül etmekdignar-se - hizmet etmek - hava atmak, hükmetmeye çalışmakfazer-se importante, mandar - hayat sürmek, yaşamakviver - make (en) - aylak aylak dolaşmak, aylak aylak gezmek, dolanmak, oyalanmak, tembel tembel dolaşmakdemorar-se, descansar, vadiar - önemi olmakimportar - aynı olmak, bağıntısı bulunmak, birbirini tutmak, ilişkisi olmak, tutmak, uymakcoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - ...-e benzemek, benzemekassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - aşmak, geçmekexceder - uygun olmak, uymak, yeterli olmak, yetmekbastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - gerçekleştirmek, karşılamak, layık olmak, memnun etmek, sağlamak, tatmin etmek, tutmak, yerine getirmekcumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - daha iyi olmak, ön plana çıkmak, sivrilmeksobressair - geçerli olmak, ilgili olmakaplicar-se - affect, involve, regard (en) - tutmaksegurar - birbirine uymak, rengi uygun düşmek, uymakcombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - telâfi etmekcompensar - yerellocal - ait olmak - ait olmak, uymakfazer par - add (en) - satmak - technical (en) - ... sehpası, ayak, kaide, tabansuporte - kurnaz, tilki gibi, tilkiye aitastuto, manhoso, traiçoeiro - mesih, mesihe ait - kültürelcultural - sığınakabrigo antiaéreo - kefaret türündenexpiatório - draconiano - Hegelian (en) - değişmemudança - çok değerli kimse/şey, hazine, kıymetli parçajóia, tesouro - golden calf (en) - armağan, hatıra, hediyelik eşya, yadigârrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - değersiz/önemsiz şey, önemsiz ayrıntılar, önemsiz şey/kimse, ıvır zıvır şeylernulidade, uma insignificância - ağırlıkpeso - tabiat - doğa, doğası, içi, özü, tabiattipo - canlandırma, canlılık, hayatiyetanimação - isteklilikvivacidade - canlılık, şevkvigor - can, neşe, ruhengenho, espírito - dostluk, samimiyet, yakın arkadaşlık, yoldaşlıkcamaradagem - uyum sağlayabilmeadaptabilidade - etki, izlenimimpressão, marca - figure (en) - güzelliklindeza - cazibe, çekicilik - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karizmacarisma - cinsî cazibesex-appeal - çirkinlikfealdade - kusur, lekemancha - yatkınlıkfacilidade - güçlük, zorlukdificuldade - fly in the ointment (en) - uygunluk, uyma, uyumlulukcompatibilidade - çakışma, uygunlukconcordância, congruência - uyuşmazlık - conflict (en) - elverişlilik, seçilebilme, uygunlukadequação, conveniência, elegibilidade - hazır bulunma, mevcut olmadisponibilidade - ahlâki değer, ahlâki yapı, kültür, kültürel yapıética - atmosfer, hava, özellikambiente, atmosfera, traço - hava, tavır - kalite, nitelik - üstünlükvalor/excelência - büyüklük, gösterişlilik, haşmet, heybetlilikimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - benzeri, benzerliksemelhança, similardidade - homology (en) - benzerlik, koşutçuluk, paralellikparalelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - benzerlik, benzeyişsemelhança - ayrılık, farklılık, uyumsuzluk, uyuşmazlık, zıtlıkdiscrepância - tolerans, zaman kaybıtempo perdido - fark, farklılıkdiferença - çeşitlilik, farklılıkdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - dayanışmasolidariedade - karmaşıklık, karmaşık şeycomplexidade, complicação - düzen, düzenlilik, düzenli olmaregularidade - organisation, organization, system (en) - düzensizlik, usulsüzlükirregularidade - spasticity (en) - dengesizlik, istikrarsızlık, kararsızlıkinstabilidade - denge, düzenlilik, istikrar, sabitlik, sağlamlıkestabilidade, firmeza - hoşluk, kolaylıkcomodidade, vantagem - kabul edilebilirlik, kabul olunabilmeplausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - orijinallik, özgünlük - freshness, novelty (en) - skolastik felsefeacademicismo - eksiksiz olmaexactidão, precisão - doğruluk, hassaslık, kesinlik, tamlıkcorreção, exactidão, exatidão, precisão - açık olmama, belirsizlik, hata, yanlışlıkimprecisão, inexactidão - açık olmamaimprecisão - şıklık, zarafet, zerafetelegância - eclat, pomp (en) - derece, sınıfclasse - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - açıklıkclareza - açıklıkclareza, explicitação - belirsizlikimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - doğruluk, dürüstlükprobidade, rectidão - doğruluk, dürüstlükequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - dindarlık, sofulukdevoção, piedade - dindarlıkdevoção, religiosidade - aşırı dindarlık, güçlü inançbeatice, sentimento de piedade - dindarlıksantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbarlık, canavarlık, kabalık, vahşet, vahşilik, vahşîlik, zalimlikatrocidade, barbaridade, brutalidade - kötülük, şiddet, vahşet, vahşîlikmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - acımasızlık, aman vermezlikimplacabilidade - diğergamlıkaltruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividade - incelik, maharet, ustalık, zerafetdelicadeza, subtileza - vicdan - kahramanlık, yiğitlikheroísmo, valor - çalışkanlık, gayret, özenperseverança - dürüstlük, namuslulukincorruptibilidade - aldatıcılık, dış görünüşün aldatıcılığı, yanıltıcılıkaparência enganadora, especiosidade - vatanseverlikpatriotismo - saflıkingenuidade - kendine saygırespeito próprio - kendini methetme, övüngenlikgabarolice - aşırı gurur, kasılma, kibirhubris - canlılıkvivacidade - sakinlik, soğukkanlılıkcalma, calmo, compostura, tranquilidade - saygı, saygılı olmarespeito - görgüsüzlükgrosseria - yenilik, yeni olmanovidade - freshness (en) - küf, küflülük, küflü olmaazedume, bolor, mofo - moda dünyası - incelik, zarafetfavor, graça, graciosidade - güçlü ülke/devlet, kaba kuvvet, kol kuvveti, kuvvetcapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - dayanıklılık, sağlamlıkrobustez, vigor - cesaretcoragem - dayanıklılıkvitalidade - güç, kuvvet, takatforça - şiddet, yeğinlik, yoğunlukintensidade - azgınlık, canavarlık, şiddet, vahşîlikferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - calcanhar de Aquiles - çağdaşlık, modernlikmodernidade - continuity, persistence (en) - çabukluk, hız, hızlılık, hızlı olma, süratpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - anilik, bir anda olma - dakik olma, ivedilikpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - akıcılık, netlik, üstün körü olma, yüzeysellik - iri cüssevulto - aşırı büyüklük, azamet, büyüklük, çok büyüklük, genişlik, irilik, muazzamlık, sınırsızlık, uçsuz bucaksız olmaenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - miktarquantidade - azlık, cimrilik, kıtlıkescassez, insuficiência, parcimónia - bolluk, çoklukabundância, cornucópia - kıtlıkcarência, escassez, falta - aşırı bolluk, çok fazla miktarexcesso, superabundância - artık, fazlaexcedente - bolluk, çokluk, fazlalık, gereksiz şeyexcedente, excesso, fartura - kısıtlama, limit, sınır, sınırlamalimite - alan, sahaalcance - hudutlar, sınırlarlimites - amaç, anlam, görüş alanıalcance, extensão, intenção, limite - değer, fiyat, kıymetvalor - kıymet - iyilikbem, lado bom - benefit, welfare (en) - konfor, lüksluxo - fayda, yararutilidade - boş yerelik, yararsızlıkinutilidade - fizibilite, uygulanabilirlikpraticabilidade - ustalıkcompetência - artı, değerli şey/kimsevantagem - avantaj, üstünlük avantaj, yararvantagem, virtude - gözde, olmaapoio, nas graças de - fayda, kâr, kazanç, yararproveito - faydalı olma, kârlılıkrentabilidade - preference (en) - ayrıcalık, imtiyazprivilégio - green fingers, green thumb (en) - devlet, kamu yararı, ulusbem da pátria, bem público - dezavantaj, sakıncadesvantagem - limitação - kusurdefeito - deprivation, loss (en) - bedel, karşılıkpreço - mahzur, sakıncadesvantagem, inconveniente, senão - ehemmiyet, önem - anlam ve önem, önemimportância, significado - ağırlık, önempeso - baygınlık, duygusuzlukalienação, insensatez - iktidar, yönetimforça - güçpoder - canlılıkvivacidade - etki, etki yapan kimse/şey, nüfuz, tesirinfluência - basınçpressão - wagon wheels, wheels (en) - etki, etkinlik, etkin olma - yararlılıkeficácia, eficiência - form (en) - güçsüzlükimpotência - stardust (en) - çözülemezlik, çözüşmezlik, erimezlikinsolubilidade - butcoxa, perna - yer - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - sağduyubom senso, realismo, senso comum - ihtiyatprudência - prudência - akıl, zeka, zekâ - akıl, kafa, zeka - dalavere, hile, hilekârlık, kurnazlık, muziplikagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - beceri, büyücülük, sihirbazlık, ustalıkbruxaria, feitiçaria, magia - cennetcéu, Paraíso - innovativeness (en) - coordenação - çok yönlülükversatilidade - beceriklilik, hünerdestreza - ustalık, yeterliliktécnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - dikey doğru, normal, standartmédia, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - bilmece, esrar, giz, gizem, muamma, sıradivinha, enigma, misterio, mistério - çıkmaz, ikilemdilema - engel, güçlük, mania, zorlukdificuldade - mesele, problem, sorun - destekapoio, suporte - destekancorar - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - vekil, yeni birisisubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - anlama, zevkapreciação - haute couture, high fashion, high style (en) - geçici tutku, modacapricho, mania, novidade - counterculture (en) - anlamakidentificação - pseudoscience (en) - alternatif, opsiyon, şans, seçenek, seçimalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - gerçeklik - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - dikkate alınması gereken husus, dikkate alınması gereken konu, dikkate alınması gereken noktacondição - fiske, hafif darbe, özendirici şeyestimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - ağırlık, çile, endişe, stres, yükdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - dış - bütüntodo - birimunidade - kalp, vicdan, yürekcoração - anlam, anlamı olma, manasignificado - imaimplicação, insinuação - ana fikir, esas, künh, öz, özet, zübdeessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - ölçüt - kopya, model, örnek insan/davranış, sembol, simge, suretexemplo - fantasmagória - ilk örnek, prototipprotótipo - erken yaşantı, önceden alınan tat, önceden tatma, ön tadımantegosto - şeytani güçlere inanmademonismo - kültür - bilgi, bilim, ilim, kültürconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - bağnazlık, yobazlıkintolerância - bağnazlık, fanatiklik, fanatizmfanatismo - muhafazakarlık, tutuculukconservadorismo - reaction (en) - edebiyat, yazın - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - esas/can alıcı noktabusílis - cafcaflı söz, gösterişli söz - abrakadabra, anlamsız sözabracadabra - saçma, zırvatolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa - çare, çözümresolução - olduğundan daha hafif göstermemeia verdade - hiciv, iğneleme, ince alay, yergiironia, sarcasmo, sátira - fıkranın komik cümlesiconclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - ukalâlıkpedantismo - güzel konuşmaeloquência - gobbledygook (en) - artık kullanılmayan deyim, kullanımdan düşmüş sözcükarcaísmo - güzel konuşma sanatıelocução - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - technobabble (en) - kısalıkconcisão - dolambaçlı söz, dolaylı anlatımcircunlóquio, perifrase - lafı uzatmapleonasmo - benzetme, mecaz, metaformetáfora - küfür, sövgüpalavrão - terbiyesizlikblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - kabul, müsade, onay, rıza, tasdikassentimento, consentimento - açığa çıkma, açıklama, açıklanan şey, ifşa, şaşırtıcı gerçekrevelação - dokundurma, ima, ima etme, taş, üstü kapalı sözinsinuação - voice (en) - kuş falıauspício, profecia - dürüst pazarlık, insaflı davranış - ilahi adalet - payoff, reward, wages (en) - sarsıntı, şok, travmaabalo, sobressalto - aksilik, kaza, talihsizlikacidente, desventura - şehitlik, ıstırap çekmemartírio - koparmaruptura - şanssızlık, talihsizlikdesventura - afet, belâ, facia, felaket, felâket, trajedi, yıkımcalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - epifani, görünüş, tanrı'nın görünmesiepifania - kader, kısmet, yazgı - değişiklik, gelişme, ilerlememelhoramento - debacle, fiasco (en) - ayarlamaajustamento, ajuste, rectificação - dönüm noktası, kutlama, olay, törenocasião - emergency, exigency, pinch (en) - buhran, bunalım, kriz - Fall of Man (en) - fire (en) - hasar, zarar, zarar vermeprejuízo - devrim, ihtilal, inkılâprevolução - aksilik, mağlubiyet, yenilgiatraso - cennetten kovulma, cennetten kovuluş, kovuluş - anlaşmazlıkconflito - uzaklık - duyarlık, duygunluk, hassasiyet, hassaslıksensibilidade - düzen, düzenleme, sınıflandırmaarranjo - cemiyet, kibarlar sınıfı, sosyete, toplumalta roda - aşırı nüfussuperpopulação - halk, kitle, sokaktaki adam, yığınmassa - orta direk, orta sınıfburguesia, classe média - ahalicomunidade - medenîleşme, medeniyet, uygarlaşma, uygarlıkcivilização - kuşak, nesil - çeşit çeşit, potpurisortimento, variedade - current, flow, stream (en) - kübizmcubismo - mesafe, uzaklık - sonsuz mutlulukparaíso - saklanma yeriesconderijo - barınak, sığınakrefúgio - alın yazısı, kader, kısmet, mukadderat, yazgıdestino - Logos, Son, Word (en) - korkakcobarde - bilir kişi, kompetan, mütehassıs, uzmanexperto, perito - zencipreto - Tom, Uncle Tom (en) - beyaz fakir halk, fakir beyazlar - Hintli ya da Çinli işçi, köleoperário - kızılderilipele-vermelha - ingiliz, ingiltere, tipik ingilizjohn bull - ingiliz göçmen - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - danışman, müşavirassessor, conselheiro, consultor - boktan biri, çük kafalı, it oğlu it, orospu dölü, piç oğlu piçfilho da puta - kompetan, mütehassıs, uzmanautoridade - aşık, çoban, köylü delikanlıamante - aylak, haydut, holigan, kabadayı, külhanbeyi, serseri, sokak serserisiarruaceiro, bruto, rufião - bebekbebé, bebê - koleksiyoncucoleccionador - askerlik karşıtıobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - ibne kişibicha, dinheiro falso - çiftçi, dağ köylüsü - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - mayestro, üstatmaestro, regente - oyun arkadaşıcompanheiro - güçforça - bir tür evcil güvercin, bücür, cüce, en çelimsiz yavru, kavruk adam, küçük sığırtronco de couve - shiksa, shikse (en) - günahkârpecador - devlet adamı, lider, siyasi liderestadista, homem público - işletme gideridespesas de exploração - sosyal hakprivilégio - kayıp, zarar, ziya, ziyanperda - garanti, güvence, teminat - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - bozulma, kötüleşmedeterioração - evrim, gelişim, gelişmedesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - hiçbirşey, katre, nebze, şemme, sıfır, zırnıkzero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - en az miktar, minimummínimo - avuç dolusu şeypunhado - biraz, bir nebze, emare, eser, eser miktar, iztoque, traço, vestígio - bir sürü, grup, parti, yığınfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - hareket alanı - temelbase, pé - köprü - ayrıntı, detay - scale (en) - denge, muvazeneequilíbrio - arkadaşlık, dostluk, omuzdaşlık, ünsiyetamizade - buhran, bunalım, krizcrise - element (en) - çevre, ortamambiente, meio - güç dengesiequilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - şimdiki durum, statükostatus quo - doğa, vahşi doğa - doruk, doruk noktası, doruk noktasına varma, son derece, zirveapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - belli bir durum, durum, özel bir hâlcaso - mevki, statüposição social - durum, mevki, pozisyon, yerlugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - ... hayatı, ... yaşamı, … hayatı, … yaşamıvida - asayiş, düzen, güvenlikordem - peace (en) - anarşi, kanunsuzluk, karışklıkanarquia - pandemónio - incident (en) - karışıklıktranstorno - soğuk harp, soğuk savaşguerra fria - anlaşmazlık, uyuşmazlıkdiscordância - hürriyet, özgürlük, serbesti, serbestlikliberdade - bağımsızlık, hürriyet, istiklâl, muhtariyet, otonomi, özgürlük, serbestlikindependência, liberdade - polarisation, polarization (en) - çıkmazimpasse, umbral de lucro - olağanüstü hal - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - güçlük, sorun, zorluk - plight, predicament, quandary (en) - stres - job, problem (en) - tanımareconhecimento - ayrılma, ayırmaisolamento - düzelme, gelişme, iyileşmemelhoria - gelişim, gelişme, inkişaf, neşvünema, tekamül - kullanılmamadesuso - yenilemerenovação - önemimportância - ağırlık, önemênfase - itibar, prestij, saygınlıkprestígio - kimliği bilinmemeanonimato - nam, şan, şöhret, ün, ünlü olmacelebridade, fama, nome, renome, reputação - saygınlıkfama - nam, şöhret, ünfama, reputação - isim, şöhret, ün - bayağılık, sefillikdegradação, humilhação, infâmia, servilismo - ahlâkî çöküntü, çökme, çöküş, sefahatdecadência - hakimiyet, hâkimiyet, tahakküm, üstünlükdomínio, predominância, superioridade, supremacia - hâkimiyet, üstünlükdominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - lanetproblema - mutsuzluk, sefaletinfelicidade, miséria - aceleurgência - baskı, zorlamapressão - kaplamainfestação - bütünlük, tümlüktodo - bütünlük, tamlıkperfeição - bütünlüktotalidade - eksiklik, kusurimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - akibet, alın yazısı, kader, kısmet, şans, son, sonuç, talihdestino, fado, sorte - refah, zenginlikprosperidade - başarıàxito, sucesso - âfet, facia, felâketcatástrofe, desastre - başarısızlıkfalta, fracasso, reprovação - beklenti, olasılık, tahminperspectiva, previsão - fırsat, ihtimal, imkan, imkân, olanak, olasılık, şanschance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - likidite krizi - tam istihdampleno emprego - zenginlikprosperidade - servet, zenginlikopulência - hırs, ihtiras, kötü yola sevkeden servet, servet tanrısımamona - fakirlik, sefalet, sefillik, yoksulluk - fakirlik, parasızlık, yoksulllukindigência, pobreza - hijyen - lekesizlik, temizlikasseio - düzen, düzgünlük, intizamordem - kir, pislikporcaria, sujidade - alçaklık, pisliksordidez - bağlam, kontekst - esfera - province, responsibility (en) - sertlik, şiddetdureza, rigor - hava - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - emniyetsegurança - emniyet, güven, güvence, güvenliksegurança - peace, public security (en) - korumaprotecção - tehlikeperigo - muhatara, tehlike - clear and present danger (en) - tehlikeperigo - tehdit, tehlike, tehlike işareti, tehlike kaynağıameaça, perigo - aptidão física - illumination, light (en) - felsefe taşıpedra filosofal - dross, impurity (en) - kan hücresi, kan yuvarı, parçacık, zerreátomo - ...tozu, toz - atık, atık madde, çöpdesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - kıyamet, kıyamet günüdia do juízo final, Juízo Final - bir işin zamanıhora - yıllarépoca, idade - tam zamanı, uygun an, vakit, zamanaltura - an, lâhza, salisefracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼