Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

fundamentalt, grunnleggende, i alt vesentlig, i grunnen, innerst inne, på bunnen, prinsipieltbasicamente, fundamentalmente - akkurat, bare, blott, enkelt, ganske enkelt, ingen andre enn, kun, simpelthen, utelukkendecom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatiskautomaticamente - skremmendeassustadoramente, horrivelmente - enormt, veldigimensamente - grovt, kraftigaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - betydelig, merkbartconsideravelmente - reintotal - ca., cirka, der omkring, et stykke på vei, i nærheten av, litt, mer eller mindre, nærmere, nesten, noe, omkring, om lag, omtrent, rundt, sånn omtrent, skal vi si, tilnærmeta beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutt, aldeles, aller-, fullkomment, fullstendig, fullstendig, helt, helt, så mye, totalt, tvers igjennomabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - eksklusivt, med enerettexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - mangelfullt, ufullkommentimperfeitamente - fullt, helt, i fulle drag, i rik/full monncheio, totalmente - only (en) - voraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fordelaktigvantajosamente - rikeligabundante - betydelig, rikeligsubstancialmente - well (en) - well (en) - bra, godt - well (en) - overdådig, overstrømmende, sprudlendeexcessivo, exuberante - alvorlig, for alvorseriamente - ertelystent, skjelmsk, slemt, uskikkeligcom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - akseptabel, antakelig, tilfredsstillendeaceitável - alltid, stadig, støttcontinuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - av og til, en sjelden gang, fra tid til annen, her og der, iblant, innimellom, med mellomrom, nå og da, noen ganger, sporadiskaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - convencionalmente - dog, ikke desto mindre, samtidigao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - ennå, hittil, inntil nå, opptil nå, så langtaté agora, até então, por enquanto - bedrift, dåd, prestasjondesempenho, façanha, feito - ordentlig, riktig, veldig, virkeligmuito - aktiv, energisk, virksomactivo - akrobatiskacrobático - akkurat nå, i stadmesmo agora - momentant, øyeblikkeliginstantaneamente - behendig, frisk, kvikk, ledig, lett på foten, rapp, smidig, sprekágil - tidligcedo, em breve - hyppig, ofte, stadigcom frequência, com freqüência, frequentemente - sjeldenraramente - aktiv, gjeldende, gyldig, i kraftactivo, em vigor - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - med ettertrykkenfaticamente - trofast, virkeligverdadeiramente - igualação - naturligvis, selvfølgelig, selvsagtclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - klart, skarpt, tydeligclaramente - active (en) - klart, oppriktig, tydelig, umiskjenneligclaramente, simplesmente - angivelig, etter alt å dømme, tilsynelatende, umiddelbart, ved et overflatisk inntrykk, øyensynligaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - spesielt, uttrykkeligespecificamente - heldigvis, til alt hellcasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - beklageligvis, dessverre, uheldigvis, ulykkeligvisinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - ekstraordinært, usedvanligextraordinariamente - for, i urimelig grad, så, til overmåldemasiado, em demasia, excessivamente - før eller sidenmais cedo ou mais tarde - da det kom til stykket, endelig, etter hvert, langt om lenge, omsider, til slutt, til slutt/sistno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - akkurat nå, en gang med, i rask marsj, i springmarsj, med én gang, nå, om et øyeblikk, omgående, på stedet, som et skudd, straks, umiddelbart, øyeblikkeligagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - uoppslitelig, utretteligincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - kjapt, rasktrapidamente - foreløpig, for nå, inntil viderepor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - behendig, dyktig, fingernemt/-ferdigcom habilidade, habilmente - grufullt, redselsfullt, skrekkelighorrivelmente - mye, stort, til min store...muito - drastiskdrasticamente - i det hele tattde qualquer maneira - ikke i det hele tatt, på ingen måte, under ingen omstendighetercertamente que não, de modo nenhum - framgang, hell, suksessêxito - exaustivamente - flatt, utstraktdiretamente, estendido - indirectamente - en hel masse, myeimenso, um grande número - brudd, fiaskofalha, fracasso - brått, brysktabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - misforståelseerro - dyktig, fingernem/-ferdighábil - til sist/sluttenfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - bommert, brøler, flause, tabbeengano, erro, gafe - bommert, fadesegafe - matt, svakt, vagtdebilmente - på slump, tilfeldig, vilkårliga esmo, ao acaso - bortimot, nær, nærmest, nesten, omtrentquase - først og fremst, hovedsakelig, overveiendeprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - hengivent, i den glade tro, kjærlig, ømtcarinhosamente, com afeição, ternamente - åpenbart, utilslørtabertamente - uten tvil, utvilsomtindiscutivelmente, sem dúvida - passivtpassivamente - foraktelig, hånlig, med forakt/ringeakt, spottendedesdenhosamente - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - merkelig, rart, underligespecialmente, peculiarmente - kjapt, raskt, rivende fortrapidamente - blankt, direkte, likefram, ubetinget, uten forbeholdcategoricamente, incondicionalmente - evig, evinnelig, for alltid/evig, i all evighet, i det uendelige, i evighet, tidløst, uforanderligeternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - varig, vedvarendepara sempre, permanentemente - foreløpig, inntil videre, midlertidigprovisoriamente, temporariamente - de improviso - gjentatte ganger, til stadighetconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginally (en) - farefulltperigosamente - energiskenergicamente - avgjørende, endelig, en gang for alleconclusivamente, uma vez de por todas - sørgmodig, trist, usselt, ynkeligaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - fintfølende, meget fint, raffinert, utsøktdelicadamente, refinadamente - sem demora - fort, fort deg!, hurtig, kjapt, rask på!, raskt, skynd deg!rapidamente, rápido - normalt, som oftest/regel, som regel, vanligvishabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - i den seinere tid, i det siste, nyligrecentemente, ultimamente, utlimamente - uberegnelig, ujevnt, uregelmessigerraticamente - gradvisgradualmente, pouco a pouco - bortom, her, hit, innomcá/lá, para aqui, para cá - frisk, god, opplagt, riktig, velapto, bem, certo - fredelig, fredfylttranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - elendig, ussel, ynkeligmiserável - inne, innenfordentro, no interior, por dentro - internasjonalt, mellomfolkeliginternacionalmente - fersk, frisk, ny-, nyligrecém- - én gang til, igjende novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - alltid, konstantinvariavelmente - mechanically (en) - fortrinnsvis, helstpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - alltid, gjennomført, konsekvent, systematisksistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - død, livløsmorto - typisk, utpregettipicamente - globaltglobalmente, universalmente - uhørt, uten presedens, uten presedens/sidestykkesem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - likeså, på liknende måte, på samme måtede modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - rett, riktigcorrecto, correto, justo - i sær, merkbart, særligmanifestamente, notavelmente - intensivt, intenst, sterktintensivamente - passendeadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - eventyrlig, fabelaktig, fantastiskfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - egnet, god, passende, rett, riktig, skikket, slående, som passer for anledningenadequado, apropriado, certo, idôneo - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - overflatisksuperficialmente - ondsinnet, ondskapsfullt, syndigmaldosamente, malevolamente - bestemt, definitivt, forhåpentligvis, javisst!, ja visst!, klart, med sikkerhet, naturligvis!, riktignok, så gjerne!, selvfølgelig, selvfølgelig!, sikkert, uten tvil, vel ikke, virkelig, visstao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - nok, tilstrekkeligsuficientemente - nok, tilstrekkeligbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - håndtering, manipuleringmanipulação - enkelt, lett, med letthet, uten vanskeligheterfacilmente, prontamente - actually, really (en) - beregnende, glatt, listig, lur, mistenkelig, muffens, risikabel, sleip, slu, underfundig, utspekulertastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - alt i alt, i det store og hele, stort sett, under ett settafinal, no conjunto, no fundo, no todo - uttrykksfull, veltalendeeloquente - opphisset, spentexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - frekk, vulgærdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - forholdsvis, relativ, relativtrelativamente - easily, readily (en) - tydelig, utpregetclaramente, consideravelmente - alvorlig, maurflittig, oppriktigseriamente - i god tid, i rett tid, i sin tid, når tida er innea horas, na devida altura - i grevens tid, i siste litenno, no último momento - attraktiv, behagelig, tiltalende, tiltrekkendeatraente - off the cuff (en) - betakende, fascinerende, fengslende, fortryllende, trollbindendecativante, enfeitiçado, fascinante - derimot, tvert imotpelo contrário - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - til punkt og prikkeà letra - djervt, galant, iherdig, modig, ridderlig, tappertcorajosamente - dypsindig, dypt, inderlig, sværtimensamente, profundamente - utålmodigimpacientemente - tålmodigpacientemente - dumt, sløvtestupidamente - kreativtcom criatividade - grunnleggende, radikaltradicalmente - samvittighetsfullt, til punkt og prikkeconscienciosamente, escrupulosamente - eksepsjonelt, enestående, usedvanligexcepcionalmente - reintpuramente - nydelig, pent, sirligcom cuidado, limpamente, literalmente - energiskvigorosamente - klart, skarpt, tydeligclaramente - glimrende, utmerket, ypperligexcelentemente - enestående, enormt, eventyrlig, fantastisk, fremragende, herlig, praktfulltmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - rolig og uforstyrret, uanfektetfriamente - diskret, nøkterntsobriamente - dristig, tydeligsem medo - fint, nøyaktigagradavelmente - hyggelig, koseligaconchegadamente, delicadamente - não obtenível - correspondingly (en) - begavet, drevent, kviktcom esperteza - allment, av folket, populærtpopularmente - intellectually (en) - reaksjonreação, reacção - exageradamente - hovmodig, praktfullt, prektig, stoltorgulhosamente - alvorlig, alvorstungt, høytideligsolenemente - klosset, klønet, trehendt, ubehjelpeligdesajeitadamente - grovt, rått, ufintcom grosseria - lidenskapelig, sterktintensamente - spontant, uoppfordretespontaneamente - fryktelig, redselsfullatroz, feio, terrível - engstelig, reddassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - omhyggelig, pedantiskmeticulosamente - avskrekkende, truende, uhyggeligameaçador, assustador - klosset, pinlig, ubekvemtdesajeitadamente - seiersstolt, triumferendetriunfalmente - hårreisende, nervepirrende, nifs, som i et mareritt, uhyggeligarrepiante, arripiante, horripilante - regelmessigregularmente - acanhado, amedrontado, assustado, assustador - djerv, modigcorajoso - fullkomment, ideeltidealmente, teoricamente - barnsliginfantilmente, puerilmente - makaber, sykeligde mau gosto, macabro - impropriamente - oppmerksomtatentamente, cuidadosamente - enormt, kjempemye, kolossaltenormemente, extraordinariamente - raust, rikelig, rundhåndet, sjenerøst, storsinnetgenerosamente, liberalmente - uanstrengt, ubesværetsem esforço - i detalj, inngåendeem pormenor - avslutning, fullførelse, kompletteringconclusão - bekvemt, i passende avstand fra, like i nærheten avconvenientemente - inconveniently (en) - abstractly (en) - hardnakket, steilt, strittobstinadamente - seirendevencedoramente - fornuftig, forutseende, kloktprudentemente - fjollet, latterlig, ufornuftig, ukloktestupidamente, imprudentemente - intellligent, vettuginteligentemente - forståelig, tydeliginteligivelmente - aristokratiskaristocraticamente - diplomatiskcom tacto, diplomaticamente - fiaskofiasco - i det uendelige, på ubestemt tidindefinidamente - korrekt, rett, rett ved, riktigbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - mildt, overbærendebondosamente, caritativamente - sløvt, tregtmolemente - innbilsk, overmodigpresunçoso - forhastet, forkavet, hastig, i all hast, oppjaget, raskà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satiricamente - åpent, fritt, rikelig, utvungentlivremente - åndeligespiritualmente - dempet, svakt, tåket, uklart, uskarpt, utydeligfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - forbløffende, utrolig nokespantosamente, surpreendentemente - i rikelige mengder, med rund hånd, overdådig, rikelig, vidløftigabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - langsommelig, trettendecansativamente, fastidiosamente - i høyeste gradsumamente - herlig, nydelig, praktfull, prektigbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - dannet, høfligcortesmente, cortêsmente, educadamente - bedårende, henrivendeencantador - grovt, uanstendig, udannet, uhøfligcom má educação, descortesmente, grosseiramente - prisverdig, rosverdigadmirávelmente, louvavelmente - behagelig, fint, fornøyelig, hyggeligagradavelmente - ubehageligdesagradavelmente - hjertelig, inderlig, jovialt, rikeligcom vontade, cordialmente - elskverdig, godlynt, hyggelig, omgjengelig, varmt, vennligafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - knepent, med nød og neppepor pouco, por uma unha negra - godhjertet, mild, vennligbondoso, gentil - nøyaktig, trofastfielmente - óptimo - avvikende, unormaltanormalmente - permanentemente - behagelig, deilig, fornøyelig, lekkertagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - i den glade tro, kjærlig, ømtafetuosamente, com afeição - i sitt indre, i sitt stille sinnsecretamente - positivt, rosende, velvilligfavoravelmente - desfavoravelmente - melhorativo - tørtcom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - uklart, utydelig, vagtvagamente - pompøst, svulstigpomposamente - bedring, forbedring, framskrittaperfeiçoamento, melhoria - framskritt, -gang, utviklingprogresso, promoção - innbitt, seig, staobstinadamente - effektivt, tiltalendeefectivamente, eficientemente - tragically (en) - illevarslendede modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - dristig, uanstendigindecentemente - uimotståeligirresistivelmente - alvorlig, barskt, hardt, stramt, strengtrigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - korreksjon, korrigering, rettingcorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - blodtørstig, fælt, grusomt, vilt, voldsomtferozmente - blodtørstigsanguinário - forbedring, reformarbeid, rehabiliteringreforma - beautification (en) - classicamente - tilslørt, uklart, utydeligobscuramente, sombriamente - djerv, dristig, fryktløs, uten redselintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - artistisk, kunstneriskartisticamente - eksepsjonelt, især, særlig, spesielt, utenom det vanligeem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - modernisering, oppdateringmodernização - ensartet, jevntuniformemente - enduringly (en) - skrikende, utilslørtdescaradamente - debasement, degradation (en) - por excelência - iherdig, tappercorajoso - esteticamente - forferdelig, frekt, skrekkelighorrivelmente - tappervalente - engstelig, reddassustado - forurensing, kontamineringcontaminação, poluição - feig, forsagt, redd, umandigassustadiço, medroso, receoso - engstelig, nervøs, skyreceoso, tímido - acanhado, envergonhado, tímido - elendig, ynkeligdesprezivelmente - arrogant, hoventarrogantemente - audaciosamente - begjærlig, ivrigavidamente - amorosamente - assiduamente - forutseende, klokt, skarpsindigastutamente, sagazmente - maliciosamente - austeramente - begjærlig, grådig, griskavidamente - godslig, mildtbondosamente - brått, bryskt, direkte, rett ut, utilslørtbruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - effektivt, friskt, kvikt, raskt, sprektagilmente, com esperteza, vivamente - endeløst, i ett sett, uavbrutt, uavlatelig, uopphørlig, ustanselig, uten opphør, utretteligcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - teimoso - likegyldig, skjødesløst, slurvetdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - dagligdags, folkelig, i dagligtalen, uformeltcoloquialmente, informalmente - calmamente - bearbeide, innrette etter, tilpasseadaptar - rolig og tilfredscom presunção - allsidig, omfattendecompletamente - i korte vendinger, konsist, kort, kortfattet, kort sagtbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - kyniskcinicamente - nedlatendealtivamente, com condescendência - forvirrende, forvirret, rotetconfusamente - consequentially (en) - konstruktivtconstrutivamente - frekt, kjølig, nonchalant, overlegent, roligcalmamente, com indiferença, friamente - ubegripelig, usannsynlig, utroligimprovavelmente, incrivelmente - fra pålitelig hold, pålitelig, troverdigde modo convincente, plausivelmente - gåtefullt, mystiskenigmaticamente, misteriosamente - talløs, utallig, utalligeinumerável, numeroso, sem conta - deilig, herligdeliciosamente - kan hende, kanskje..., kunne hende, muligens, tjapossivelmente - meningsløstabsurdamente - flørtende, kokett, lekendegarridamente, provocantemente - gement, uverdigignobilmente - detaljert, utførligdetalhado, exaustivo, pormenorizado - motbydeligofensivamente - flyktigde relance, superficial - djevelsk, jævlig, sataniskdiabolicamente, muito - foraktelig, usseltbaixamente, desprezivelmente - diametralmente, diretamente - arbeidsomt, flittigdiligentemente - ubehageligdesagradavelmente - flaut, skamfullt, skammelig, skandaløst, vanærendesem honra, vergonhosamente - åpenlyst, åpent, for å si det som det er, oppriktigabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - lojalt, trofastfielmente, lealmente - illojalt, ukollegialtdeslealmente - forholdsmessig, i rimelig forhold til hverandre, proporsjonaltproporcionalmente - ærbødig, med respektrespeitosamente - uærbødig, uten respektdesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatisk, firkantetdogmaticamente - central (en) - drømmende, i drømmepensativamente, sonhadoramente - ekstatisk, henrykt, med vill begeistringcom entusiasmo, extaticamente - nifst, uhyggeligassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - bølgeonda - egennyttig, egoistiskegoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - avvisende, ubestemt, unnvikendeevasivamente - regelmessigregularmente - ujevnt, uliktdesigualmente - urimeligexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - fortrolig, intimt, velkjentfamiliarmente - fanatiskfanaticamente - feilfritt, uklanderlig, ulasteligimpecavelmente - flabbily (en) - ubøyelig, urokkeliginflexivelmente - kraftfullt, krampaktigvigorosamente - brotar, germinar, rebentar - formidably (en) - karakteristisk, særegencaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - praktfullt, strålendeesplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - groteskgrotescamente - motstrebende, -villigcom má vontade, relutantemente - lyse- - harmonisk, samstemtharmoniosamente - mindre veloverveid, ukloktprecipitadamente - hensynsløst, uforsiktigdescuidadamente, temerariamente - brutalt, hjerteløstcruelmente - heltemodig, heroiskheroicamente - grufullt, motbydelighorrorosamente - hygieniskhigienicamente - forbund, forening, samling, unionunião, unificação - gjenforeningreunião - dovent, uvirksomtpreguiçosamente - avbrytelse, forstyrrelse, forstyrring, oppbrudd, sammenbruddinterrupção - imperativamente, imperiosamente - frekt, nesevist, uforskammetdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - impulsivt, overilt, ubesindigimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - ubetenksomt, ukloktimprudentemente - enestående, makeløstincomparavelmente - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - genialt, sinnriktengenhosamente - i grunnen, medfødt - inoportunamente - beleiligoportunamente - insidiously, perniciously (en) - forenkle, skjære gjennomsimplificar - bitende, ivrig, skarptentusiasticamente - møysommelig, tungtlaboriosamente, penosamente - slapt, sløvt, tregtlanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - helt urimelig, komisk, latterlig, meningsløst, sinnssvaktridiculamente - lemfeldig, mildt, skånsomtbenevolamente - arrangere, organisere, sørge forarranjar, organizar - rein, reinslig, strømlinjet, velformetdireito, limpo - plettfri, rein, skinnende reinimaculado, impecável - lugubremente - majestetiskmajestosamente - anvendelse, rovdrift, utnyttelseexploração - drippily, mawkishly (en) - dårlig behandling, mishandlingmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - forfølgelseperseguição - caça às bruxas - hensynsløst, hjerteløst, nådeløst, ubarmhjertigdesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - bewildering (en) - i minste detalj, meget omhyggelig, utførligminuciosamente - mirakuløst, som ved et undermilagrosamente, miraculosamente - gjennomskinneligtranslúcido - bedrøvelig, elendig, usseltinfelizmente, miseravelmente - eskapisme, virkelighetsfluktescapismo - ensformig, monotontmonotonamente - barrento, toldado, túrbido, turvo - melkeaktig, melkehvit, uklarleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - gløgg, lur, skarp, spissagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objectivamente - krypende, servilt, underdanigservilmente - overdådig, stor overflodopulentamente - brautende, prangendeostentosamente - enveloping (en) - fortrolig, hjerte-, nærdo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - sørgelig, ynkeliglamentavelmente - meningsløst, uten mål og meningsem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - nett, nydelig, pentlindamente - prosaicamente - pysetdebilmente, justo - merkelig, rart, underligestranhamente - avklaret, fredelig, fredfylt, i all stillhet, med sinnsro, rolig, stille, stillferdigcalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - avslutte, fullføre, kompletterecompletar - relevantly (en) - ærefullt, respektabeltcom mérito, honrosamente - ærbødigrespeitosamente, reverentemente - robust, sterktrobustamente - romsligamplo, espaçoso - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - behagelig, bekvem, komfortabelcómodo, confortável - inquietante - sanselig, sensueltvoluptuosamente - sensueltsensualmente - avklaret, fredeligserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - normal-, standardpadrão, uniformizado - dyktigcom habilidade, habilmente - enestående, særlig, usedvanligexcepcional - sjelden, uvanlig - sjelden, uvanligincomum, invulgar - vanlighabitual, usual - vanlig, vantacostumado, do costume, habitual - alminnelig, folkelig, vanligplebeu - lavsinnet, snusketsordidamente - bestemt, særlig, spesiellespecífico - hver sin, respektivrespectivo - atskilt, særskilt, separatdistinto, separado - uttrykksfullexpressivo, significativo - uttrykksløssem expressão - stramt, strengtrigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - elskverdig, søtt, vennligdocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - kjærlig, ømtternamente - på vanlig måte, tradisjonelttradicionalmente - dyktig, effektiv, habileficiente - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - inspirere, kvikke opp, stimulereestimular - fullstendig, grundigcompleto - åpenhjertig, fullstendig, uten forbeholdabsolutamente, francamente, incondicionalmente - grundig, inngående, uttømmendeexaustivo - helhets-, samlet, total-total - uverdigindignamente - incomplete, uncomplete (en) - effektivt, i nyttig arbeidutilmente - tappertvalentemente - ardorosamente - ekkelt, gement, motbydelighorrivelmente - vorazmente - encyklopedisk, omfattendeenciclopédico - plenário - wholeheartedly (en) - åndfullt, slagferdig, vittigcom espírito - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - sim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - særlig, spesieltespecialmente - imediatamente - direkte, en gang med, straksdirectamente, diretamente - konsis, kortfattetconciso, sucinto - epigramático - kompakt, kortfattet, kort og godtbem aproveitado, sucinto - avvisende, kort, uhøfligbrusco, lacónico - langdryg, langtekkeligprolixo - erotically (en) - skade, ødeleggelsedevastação - halloi, omkalfatring, omveltning, oppstyr, spetakkel, ståheialgazarra, transtorno, tumulto - opprør, røreagitação, empurrão - overbefolket, overfylt, overlesset, proppet, stappfullapinhado, superlotado - avstikkende, rar, upassendeincongruente - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serve, serveballserviço - big, large, prominent (en) - flagrant, grell, grov, skamløs, skrikende, uhørt, utilslørtflagrante, manifesto, óbvio - negócios por concluir - constant (en) - gang på gang, gjentatt, om igjen om og, periodisk, tilbakevendenderepetido, repetitivo - esporádico - know (en) - kranglevoren, trettekjærrefilão - know (en) - i tråd med skikk og bruk, konvensjonell, tradisjonsbundet, vanligconvencional - conventional (en) - bisarr, merkelig, underligbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - anselig, betraktelig, betydelig, vesentligconsiderável - betydelig, merkbarconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - blande sammen, forveksleconfundir - ridderligcavalheiresco - avvisende, brå, bryskbrusco, desabrido - udannet, uhøfligdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - pålitelig, trolig, troverdigacreditável, plausível - ubegripelig, usannsynlig, utroliginacreditável, incrível - flengende, knusende, sviendecáustico, fervente - crítica, crítico - alvorlig, betydningsfull, viktiggrave - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - På vei til å bli foreldet, som holder på å bli foreldetem desuso a cair - forbannet, fordømtamaldiçoado, maldita, maldito - falleferdig, lealaus, skranglete, skrøpelig, ustødecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - grov, krass, simpel, tarvelig, ufin, vulgærcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - sindig, støcalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - fordringsfull, krevendeexigente - hard, stram, streng, tøffrigoroso - haste-, nød-, presserende, tvingende - egenrådig, vilkårligarbitrário - beregne, gå ut fra, kalkulere, regne med, regne ut, tro, ventecalcular - driftssikker, påliteligdigno de confiança - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - selvstendig, uavhengigindependente - ekstravaganse, råflotthet, ødselhetextravagância - desirable (en) - crime, jogada suja - misunnelsesverdigdesejável, edesejável, invejável - helligbrøde, ugudelighetprofanidade, sacrilégio - som er å foretrekkepreferível - pornofilm, pornografifilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - besværlig, i motvind, streng, strevsom, trettende, tung, vriendifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delikat, vrien, ømtåligdelicado - serious (en) - brysom, plagsom, vanskeligaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elementært, enkel, enkelt, rein og skjærelementar, simples - glatt, slesk, veltalendesuave - iherdigassíduo - utretteligincansável - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - uklar, utydeligindistinto, inidstinto - general (en) - fare, risikoperigo, risco - dominerende, framherskendedominante, predominante - fin, skarpagudo - forsvar, verndefesa - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentar - konfrontere, stå ansikt til ansikt medconfrontar - effektiv, tilfredsstillende, tiltalende, virkningsfull, virksomeficaz, eficiente, vistoso - anstrengende, hard, slitsom, utmattende, vanskelig, ytterst krevendecustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - kraftig, solid, tungabundante, forte - facile (en) - promiscuidade - economic, economical (en) - effektiv, raskexpeditivo, expedito/despachado - drastiskdrástico, edrástico - exclamatório - fast, solid, stabilfirme - keitet, klossetacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - begeistret, entusiastisk, henryktentusiasta, entusiástico - begeistret, begjærlig, ivrig, nidkjærávido, entusiasta, entusiástico - blidgjøre, forskjønne, smigre, smiske, smøreadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - eexplícito, explícito - esotérico - dunkel, vanskelig å forståabstruso - misterioso, secreto - exotérico, geral, popular - elementær-, grunnleggendebásico - forskjønnendeeufemístico, extenuante - ca., grov, omtrentlig, røff, tilnærmetaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - empolgante - feil bruk, misbrukabuso, má utilização - dyr, kostbarcaro, dispendioso - dyr, kostbarcareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - billig, rimeligabordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - grønn, uerfaren, uøvdinexperiente, verde - avklare, forklare, kaste lys over, klargjøre, oppklare, utredeesclarecer - indresecreto - rett og rimeligequitativo - fremmed, ukjentdesconhecido, estranho - antikk, antikvert, gammel, gammeldags, gått av mote, umoderneantigo, antiquado, fora de moda, velho - gammeldags, gammelmodig, ufiksdesengraçado - fjong, overklasse-chique - momentan, omgående, umiddelbar, øyeblikkeligimediata, imediato, instantâneo - altfor nøye/sirlig, overpertentligmelindroso/meticuloso - exigente, meticuloso - god og rund, lubben, med bollekinn, småfetrechonchudo - fet og tykk, korpulent, sværcorpulento, obeso - høy og knoklet, kantet, keitet, knoklet, radmager, skranglet, utmagret, uttærtanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - organiseringarrumação - confirmação, reiteração, repetição - copiador - formering, forplantningreprodução - hardnakkethet, iherdighet, standhaftighet, utholdenhetinsistência, perseverança - grunn-básico - ritualrito, ritual - frisk, i fin form, sprek, sunn, sunn og frisksalutar, são, saudável - robusto, são de corpo - betone, framheve, legge trykk på, legge vekt på, understrekeacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - framheve, understrekeacentuar - kompromissløs, steil, ubøyeligintransigente - estrangeiro - høytidelig, ifølge protokollen, seremoniellcerimonioso - avslått, i rodesligado - good, well (en) - avhold, avholdenhetabstinência - skjebnesvanger, ødeleggendefatal - fri, løslivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - ubehagelig varmrecente - elskverdig, godslig, hjertelig, hyggelig, inderlig, jovial, omgjengelig, varm, vennligafável, amistoso, bondoso, cordial - amarrado - frodig, fruktbar, produktiv, rikfértil, produtivo - overfyltapinhado - mere (en) - such, such that (en) - sær-, særlig, spesiellespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - anselig, betydelig, gavmild, klekkelig, overdådig, raus, rikelig, rundhåndet, sjenerøs, ødselgastador, generoso, liberal - magnânimo, muito liberal, munificente - desgoverno, prevaricação - ondskapsfull, simpel, tarvelig, usselhumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - frisk, god, opplagt, velbem - sintético - fordelaktig, fornøyelig, frisk, glad, god, gunstig, lykkelig, opplagt, sunn, vel, velgjørendebenéfico, bom - gledelig, hyggeligagradável - bekvem, beleilig, høvelig, passendeconveniente - forsoningapaziguamento - elendighorrível - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - fornuftig, god, snill, vennligbom - white (en) - svartekunst, svart magiescuro - djevelsk, infernalsk, satanisk, skrekkelig, ugudeligdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - gretten, kranglevoren, muggen, sur, tverrmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - gretten, irritabelirritável - dyster, gretten, hemmelig, mutt, mørk, nedfor, skulende, sur, trist, truende, tverr, vrangameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - tverr, uhøfligmalhumorado - gradual (en) - brå, plutseligsúbito - aggro (en) - katastrofal, svært ulykkeligcatastrófico, desastroso - integrering, sammenblandingintegração - troskappromessa - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - anstrengende, byrdefull, krevende, tyngendepesado - inquietante - stolpe, støtte, underholdapoio, suporte - heavy (en) - lett, mildleve - ensartet, homogenhomogéneo - favor - beau geste (en) - attention (en) - kraftig, sterk, stor, voldsomelevado - mobiliseringmobilização - grunn, lav, lavtliggendebaixa, baixo - gjengjeld, hevn, hevnlystrepresália, vingança - høyalto - lavbaixo, inferior - high, high-pitched (en) - forbønn, innblandingintervenção, mediação - fornyelserenovação - åpenhjertig, frimodigaberto - villedendeenganador - gjennom, trenge inn ipenetrar - outlet, release, vent (en) - acolhedor - ubehagelig varm - kjølig - kald og forblåstsombrio - kald, kjølig, uvennligfrio - guddommelig, overmenneskeligsobrehumano, sobre-humano - humanhumano - bestialsk, brutal, dyrisk, råabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - klovnaktigapalhaçado - gøyal, komisk, latterlig, lattervekkende, merkeligcómico, ridículo - morsomcurioso, divertido, engraçado - utrolig/overstadig morsomthilariante - åndfull, rask i oppfatningen, slagferdig, vittigespirituoso, vivo - hastig, oppjagetapressado - avgjørende, betydningsfull, stor, tungtveiende, vektigalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - kraftig, stor, viktiggrande, importante - fundamental, grunnleggende, hoved-, midt-, nøkkel-, sentral-, viktigstecardeal, central, essencial, fundamental, principal - først, hoved-, høytstående, opprinnelig, over-, viktigstprincipal - historiskhistórico - sério - estratégico - verdifullvalioso - grunnløsfútil - formidabel, fryktinngytendeassustador, imponente - herlig, praktfull, storartet, storslått, strålendeesplêndido - decadente - informed (en) - folkerik, tett befolketpopuloso - uklanderlig, uskyldigirrepreensível - moralsk, oppbyggende, utbytterik - intelectual - forstandig, intelligent, vettuginteligente - interessantinteressante - fengslende, Forlokkende, gripende, rar, spennendeabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - dau, dorsk, dødskjedelig, ensformig, kjedsommelig, nedbrytende, trettende, tristaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - extrínseco - adventitious (en) - dyster, forstemt, melankolskdepressivo - bitter (en) - lúgubre - berømt, betydelig, fetert, framstående, kjent, lysende, navngjetenconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - diger, drabelig, kraftig, omfattende, rommelig, sværalto, farto, grande - i breddenarregalado, de largo - diger, uhåndterligvolumoso - rommelig, romslig, som har god plass, vidstraktespaçoso, vasto - formidabel, kjempemessig, kjempestor, kolossal, overveldendeastronómico, colossal, estupendo - diger, enorm, gigantiskenorme - gigantisk, kjempe-, kjempemessig/-stor, kjempestorgigante, gigantesco - diger, kjempestor, uhyregigantesco - kjempestor, uhyre, veldigimenso, vasto - enorm, kjempestorenorme, muito grande, que bate - liten, liten målestokk i, mindre betydeligpequeno - bitte liten, knøttliten, liten og fiks, nett, ørlitendiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - brøk-, nominell, symbolsk, ubetydeligmínimo, minúsculo, nominal - annerledes, forskjellig, motsatt, ulikdiferente - beskjeden, i småbiter, underordnetmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - arbeidere i alle land, foren dere!, langtrukken, langvarig, langvarig/-trukken, omstendeligcomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - holdbar, varigduradouro, durável - endeløs, uendeligsem fim - kortvarig, stuttbreve, curto - forbigåendemomentâneo - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - inntakende, vinnendequerido - kjælen, søtadorável, fofinho, fofo - avskyelig, ekkel, motbydelighorrendo, horrível, odioso - de olhos azuis - hengivenamado - hengiven, kjærlig, ømafectuoso, carinhoso, tenro, terno - apaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulher - barnaktig, barnsliginfantil - amolecido - høyeste, maksimummáximo - lav-, minimal, minimums-, minste-menor, mínimo - betydningsfull, meningsfull, relevantsignificativo - betydningsløs, intetsigende, meningsløsinsignificante, sem sentido. - nådeløs, skånselløs, ubarmhjertigsem piedade - aggressiv, hard, hardhjertet, hensynsløs, hjerteløs, kaldblodig, ubarmhjertig, uforsonligdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - mildsuave - intens, intensivintensivo - alvorlig, hard, voldsomsério - strong (en) - trekke til seg oppmerksomhetatrair - drøy, overdreven, stiv, ublu, urimelig, usedvanlig storexcessivo, exorbitante - ublu, urimeligexorbitante, exorbitante/excessivo - dyptgående, radikal, ultra-, ytterlig, ytterliggåendeextremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - degenerert, fallen, full av laster, lettsindig, ryggesløs, uanstendig, utsvevendedegenerado, devasso, dissoluto - muitas, numerosos - omfattendeinúmero, numeroso - poucas, pouco, poucos - global, verdensomspennendemundial, mundialmente - natural (en) - spøkelsesaktigfantasmal - endeligconsequente/final - avsluttende, sist, slutt-final, último - avvikende, unormalanormal - lydigobediente - clear, open (en) - fri-livre - avskyelig, frastøtende, motbydeligdetestável, repelente - ekkel, frastøtende, motbydelig, uappetittlig, udelikat, usmakelig, vemmeligdesagradável, nojento, repugnante - fornye, gjenoppta, pusse opprenovar - gammelantigo - ferskfresco, novo - recent (en) - aldrende, eldre, gammelcom a idade de, idoso - fullbyrde, fullføre, gjennomføre, oppnå, utføre, utrettecumprir, desempenhar - beleilig, i rett tidoportuno - gjennomsnittlig, ordinærmedíocre - brukbar, mellom-, middelmådig, middels, noenlundemediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - dagligdags, hverdagslighabitual/corriqueiro - enorm, eventyrlig, fabelaktig, fantastisk, forunderlig, fremragende, kjempe-, kjempeflott, kjempelekker, praktfull, vidunderlig, voldsomenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - frisk, original, selvstendigoriginal - ny, original, uvanliginsólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, banalt, forslittbanal, batido, gasto, trivial - ortodoks, rettroende, vedtattortodoxo - iconoclastic (en) - åpenlys, offentlig, utilslørtaberto - fanatisk, svermeriskfanático - nåværendepresente - irenic (en) - skjærende, sterkagudo, sagaz - fast, varigpermanente - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitório - evanescente, infinitesimal - perpleks, rådvillperplexo - helt paff, perplekspexplexo - intim, personlig, privatíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - alminnelig, bare, enkel, lett, liketil, naken, simpel, ukomplisert, vanlignu - enkel, ukomplisertsimples - behagelig, fornøyelig, hyggelig, morsomagradável - deilig, helt skjønn, herligdeleitoso, delicioso - redusere, sette nedreduzir - morsom, underholdendedivertido - alegre, desviado, divertido - bekreftende, bestemt, positiv, uten tvilpositivo - forarge, fornærme dypt, sjokkere, øve vold motescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - tilfredsstillesatisfazer - ugjennomførbar, umuligimpraticável - kraftig, mektig, sterkforte - discourage (en) - kraftig, mektig, sterk - mektig, sterkvigoroso - avmektig, kraftløs, maktesløsimpotente - betydningsfull, viktigimportante - nøyaktig, presispreciso - hoven, pompøs, svulstigpomposo - etter-, mindre, sekundær-, underordnet, videregåendesecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - fortrolig, konfidensiellconfidencial - public (en) - open (en) - fruktbar, produktivprodutivo - forgjeves, resultatløs, unyttiginfructuoso, infrutífero, vão - innbringende, lukrativlucrativo - likendes, passende, pen, skikkelig, snill, sømmelig, tiltrekkendeatraente, correcto, decente - prippen, snerpetcerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - arrogant, hoven, hovmodig, innbilsk, som tar seg selv for høytideligarrogante, presunçoso - arrogant, hoven, med øyenbrynene hevet, overlegen, stoltaltaneiro, arrogante, desdenhoso - blæret, forfengelig, innbilsk, oppblåst, overlegen, selvgodconvencido, vaidoso - bar, ekte, kysk, rein, ublandet, uskyldigpuro - blank, rein, reinslig, strømlinjet, velformetbranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo - dubiøs, mistenkelig, problematisk, skyggefull, suspekt, tvilsom, usikkerdúbio, sombroso, suspeito - bråkete, høyrøstet, støyendebarulhento - behagelig, beroligende, beroliget, fattet, kaldblodig, kald og rolig, roligcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - forvirret, nedbrytendedestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - god, skikkelig, solid, sunnforte - dustet, klosset, ubehøvletaparvalhado, estúpido, grosseiro - grov, knudret, rå, ru, ufin, ujevnáspero, grosseiro - dum som en sau, følelseskald, grov, krasscrasso, grosseiro - jevn, konstant, regelmessig, regulærregular - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - beryktet, infam, notorisk, skjendigdifamante, famigerado, infame - conciliável, reconciliável - fast bestemt, resoluttdecidido - passende kledd, presentabelapresentável - ansvarligresponsável - givende, tilfredsstillendecompensador - oratoriskretórico - pulsante - dårlig stilt, rik, velståendenecessitado/endinheirado - rundelig, som har gode/trygge kårconfortável - indigente, pobre - blakk, fallitt, pengelensduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - lutfattig, nødlidende, trengende, uten midlerindigente, necessitado - blakk, i pengeknipe, mangle noe, pengelenscom muita falta de, sem um tostão - luksuriøs, overdådig, søkkrik, ødselluxuoso, opulento, sumptuoso - hardfør, robust, sterkrobusto - kraftig, muskelsterk, muskuløs, stor og kraftig, stor og sterk, tung og kraftig, velføddmuscular, musculoso, robusto - árcade, bucólico, idílico - farlig, miljøfarlig, risikabelarriscado - farefull, farlig, vågalarriscado, perigosa, perigoso - drepende, selvmordersk, selvmords-, svært farligauto-destrutivo, suicida - atskillige, diverse, forskjelligevário - liknendeparecido, semelhante, similar - fjollet, gal, galen, med nøtter/nøttesmak, spinnvill, sprøde nozes, doido, louco, maluco - maníaco - besk, sarkastisk, spydigsarcástico - besksardónico, trocista - hånende, satirisksatírico - ikke tilfredsstillende - skuffendedecepcionante, enganoso - pedantisk, pirketpedante - sábio - atraente - egenkjærlig, egoistiskegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - hygieniskhigiénico - extraneous, foreign (en) - alvorlig, seriøssério - lettsindig, overflatisk, tøysetfrívolo - ondskapsfull, skjelmsk, skøyeraktigendiabrado - alvorlig, edruelig, nøkternsóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - kokett, lekendeelegante, garrido, namorador - erotiskerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual - lascivo, lúbrico - forekomme, møte, opptre, se ut som, synes, virkeaparecer - appear, seem (en) - demonstrere, vise i et glimt, vise lynrapt - blære seg, spankulere, spille stor mann, sprade, vifte medexibir, pavonear-se - med falkeblikkde olhos de lince - betydningsfull, megetsigende, viktigimportante, significativo - bagatellmessig, ubetydeliginsignificanta, insignificante - enkel, rein og skjærmero, simples - elementar, essencial, fundamental, primário - komplisertintricado - floket, innviklet, komplisert, snirkletcomplicado - adulador, lisonjeiro - enkeltstående, isolertúnico - dreven, dyktig, ekspert-, flink, god, mesterlig, nydelig, penbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - glatt, mykmacio - hullet, ujevnacidentada, acidentado - få i erstatning, få tilbake, inndriverecuperar - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - solid, sterkfirme, forte - esperto, vivo - kvikk, livligvivo - fast, støestável - lealaus, vaklendeoscilante, vacilante - tape, være den tapende partperder, sair-se mal - fluctuating (en) - bein, glatt, ordentlig, rett, skikkelig - kraftig, robust, sterkpotente - weak (en) - seig, sta, utholdendepertinaz, teimoso - stamula - contumaz, obstinado, rebelde - framgangsrik, heldig, vellykketbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - bli lang i ansiktet, frustrert, misfornøyd, mislykket, skuffet, utilpassdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - nok, tilstrekkeligbastante, suficiente - mangelfull, utilstrekkeliginadequado, insuficiente, insuficientemente - for liten/trang, knepen, snauescasso - nedlatendecondescendente, sobranceiro - høyagudo, alto - ekstra god, høy, høyere, overlegen, overordnetsuperior - glimrende, utmerket, ypperligeexímio, excelente, exímio - fin, glimrende, god, kvalitets-, ordentlig, rosendebelo, bom - billig, elendig, simpel, tarveligbarato, desprezível, inútil, ordinário - kommersiellrentável - middelmådigmedíocre - datter-acessório, subsidiário - blote - forbausende, overraskendesurpreendente - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - lekker, saftig, søtdoce - stor-excessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degraderedegradar, despromover - besparende, nøysom, sparsom, økonomiskeconómico, frugal, poupado - griset, snusket, søletsujo - forsinke, fortie, hefte, holde tilbake, oppholde, skjuleatrasar, suprimir - med mye brusk icartilaginoso - sprøestaladiço - arrangere, iscenesette, lage, organisereorganizar - kyniskcínico, ecínico - pålitelig, trofastfidedigno - representativ, typiskrepresentativo - ære, hederhonrar - liberalise, liberalize (en) - hjelpsom, tjenestevilligútil - fåfengt, forgjeves, ørkesløsinútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - prótea - foranderlig, stillbarvariável - iterativo - innestengt, kvalm, lummer, med dårlig luftabafado - aggressiv, barbarisk, bisk, blodtørstig, brutal, desperat, forbannet, grusom, olm, rasende, vill, voldsomcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - syndigpecaminoso - kontrollere, regulerecontrolar, restringir - halvhjertetmorno, tépido - tomar atitudes - expiar - få tak i, nå, oppnåatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - riste så det blir lett og dunet, rote til, ødeleggeestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - forråde, sviketrair - sunnsaudável - krenkende, støtendeofensivo - recognise, recognize (en) - bornert, smal, snever, trang, trangsyntestreita, estreito, limitado - arbeide for, fremmedesenvolver, promover - help (en) - bakke opp, støtteapoiar - latterlig, meningsløs, sinnssvak, urimelig, useriøsridículo, risível - estúpido - ideológico - lure, svindleburlar - forfølgeperseguir - klare, mestre, tumle/kjempe medaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - nedlate segdignar-se - serve (en) - gjøre seg til, skape seg, spille herrefazer-se importante, mandar - leveviver - make (en) - daffe, drive, drive omkring, gå og henge/drive/slenge, luske, slappe av, ta det med rodemorar-se, descansar, vadiar - spille en stor rolleimportar - passe inn, passe sammen, stemme overens, stemme overens medcoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - likne, slekte på, ta etterassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - overskride, overstigeexceder - være nokbastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - honorere, innfri, leve opp til, tilfredsstillecumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - briljere, overgå alle andresobressair - angå, gjeldeaplicar-se - affect, involve, regard (en) - segurar - avstemme, harmonere med, passe/harmonisere med, stå tilcombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - erstatte, innhente, ta igjencompensar - lokal, stedliglocal - belong (en) - bli sendt, skulle sendesfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - stativsuporte - astuto, manhoso, traiçoeiro - messianic (en) - dannet, kultur-, kulturellcultural - abrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - endring, forandring, omleggingmudança - knupp, perle, praktstykke, skattjóia, tesouro - golden calf (en) - minne, suvenirrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - bagatell, småting, trivialiteter, uvesentlige tingnulidade, uma insignificância - byrdepeso - spirit (en) - naturen, slag, typetipo - animasjon, tegnefilmlaginganimação - iver, villighetvivacidade - energi, kraft, pågangsmotvigor - engenho, espírito - kameratskapcamaradagem - tilpasningsevneadaptabilidade - inntrykkimpressão, marca - figure (en) - penhetlindeza - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - erotisk tiltrekningsex-appeal - det å være truende, stygghetfealdade - flekk, lyte, merke, plettmancha - ferdighet, letthetfacilidade - besvær, strevdificuldade - fly in the ointment (en) - kompatibilitet, overensstemmelse, samsvarcompatibilidade - kongruens, overensstemmelse, samsvarconcordância, congruência - incompatibility (en) - conflict (en) - berettigelse, det å passe/egne seg, formålstjenlighet, valgbarhetadequação, conveniência, elegibilidade - tilgjengelighetdisponibilidade - ética - atmosfæreambiente, atmosfera, traço - note (en) - kvalitet, sort - fortreffelighet, fremragende dyktighetvalor/excelência - eleganse, majestet, verdighetimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - likhetsemelhança, similardidade - homology (en) - paralelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - likhetsemelhança - uoverensstemmelsediscrepância - det som er forsømttempo perdido - uensartethet, ulikhetdiferença - mangfold, mangfoldighet, ulikhetdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - fellesskapsfølelse, solidaritetsolidariedade - innviklet tilstand/forholdcomplexidade, complicação - jevnhet, regelmessighetregularidade - organisation, organization, system (en) - uregelmessighetirregularidade - spasticity (en) - ustabilitet, ustadighet, ustøhetinstabilidade - stabilitet, stadighet, støhetestabilidade, firmeza - bekvemmelighet, godecomodidade, vantagem - plausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismo - nøyaktighetexactidão, precisão - nøyaktighet, presisjoncorreção, exactidão, exatidão, precisão - unøyaktighet, upresishetimprecisão, inexactidão - unøyaktighet, upresishetimprecisão - eleganse, smakfullhetelegância - eclat, pomp (en) - førsteklasses, kvalitets-classe - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - klarhet, skarphet, tydelighetclareza - tydelighetclareza, explicitação - ubestemmelighet, uklarhetimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - rettferdighet, rettskaffenhetprobidade, rectidão - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - fromhet, gudfryktighetdevoção, piedade - fromhet, gudfryktighetdevoção, religiosidade - beatice, sentimento de piedade - fromhet, gudfryktighetsantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - brutalitet, råskapatrocidade, barbaridade, brutalidade - grusomhet, ondskap, ustyrlighet, villskapmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - ubarmhjertighet, uforsonlighetimplacabilidade - altruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividade - behendighet, finfølelse, listighet, sarthet, svak helsedelicadeza, subtileza - samvittighet - heltemot, heroismeheroísmo, valor - perseverança - ubestikkelighetincorruptibilidade - aparência enganadora, especiosidade - patriotismepatriotismo - ingenuidade - selvrespektrespeito próprio - det å skryte mye, skrytinggabarolice - hubris - livlighet, saftighetvivacidade - fatning, ro, sinnsro, stillhetcalma, calmo, compostura, tranquilidade - ærbødighet, anstendighetrespeito - grosseria - novidade - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - eleganse, grasiøse bevegelser, ynde, yndighetfavor, graça, graciosidade - energi, makt, styrkecapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - energi, hardførhet, kraft, robusthetrobustez, vigor - mot, ryggradcoragem - styrke, utholdenhetvitalidade - krefter, styrkeforça - intensitet, intensivitet, kraft, styrkeintensidade - blodtørstighet, grusomhet, herjing, raseri, villskapferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - calcanhar de Aquiles - det som er moderne, modernitetmodernidade - continuity, persistence (en) - fart, hurtighet, kjapphet, raskhet, stor fartpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - punktlighetpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - glibness, slickness (en) - korpus, omfang, svært fyldig kroppvulto - det som er enormt/digert, enorm størrelse, kolossal størrelse, noe som er enormt, uendelighet, vidstrakthetenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - antall, kvantitet, kvantum, mengdequantidade - knapphet, magerhet, skrinnhet, snauhet, sparsomhetescassez, insuficiência, parcimónia - overdådighet, overflod, vellabundância, cornucópia - dyrtid, knapphetcarência, escassez, falta - excesso, superabundância - overskudd, overskudds-excedente - overflod/-skuddexcedente, excesso, fartura - grenselimite - omkrets, rekkeviddealcance - grenser, rammerlimites - alcance, extensão, intenção, limite - pris, verdivalor - price (en) - det godebem, lado bom - benefit, welfare (en) - luksustilværelseluxo - anvendelighet, nytteutilidade - fånytte, ørkesløshetinutilidade - gjennomførbarhet, mulighetpraticabilidade - dyktighet, kompetanse, kvalifikasjoncompetência - aktivum, fordel, godevantagem - fordel, fortrinn, gagn, nyttevantagem, virtude - gunst, velviljeapoio, nas graças de - fortjeneste, gagn, gevinst, profitt, utbytteproveito - rentabilidade - preference (en) - privilegium, særrettighetprivilégio - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - mangel, minus, ulempedesvantagem - limitação - feil, lyte, mangeldefeito - deprivation, loss (en) - prispreço - uheldig side, ulempedesvantagem, inconveniente, senão - importance (en) - betydningimportância, significado - vektpeso - meningsløshetalienação, insensatez - kraftighet, mektighet, myndighetforça - poder - klarhet, livlighetvivacidade - innflytelse, påvirkninginfluência - press, trykkpressão - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - kraft, virkningsfullheteficácia, eficiência - form (en) - avmektighet, kraftløshetimpotência - stardust (en) - uløselighet, uoppløselighetinsolubilidade - lårcoxa, perna - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - sunn fornuftbom senso, realismo, senso comum - forsiktighet, klokskapprudência - prudência - forstand - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - falskhet, list, listighet, sleiphet, sluhet, underfundighetagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - bruxaria, feitiçaria, magia - céu, Paraíso - innovativeness (en) - koordinasjon, koordinering, samordningcoordenação - allsidighetversatilidade - dyktighet, fingerferdighetdestreza - håndlag, teknikktécnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - gåte, mysterium, mystikkadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemma, knipe, vanskelig valgdilema - besværlighet, vanskelighetdificuldade - problem - støtte, underholdapoio, suporte - feste, forankringancorar - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - erstatning, reservesubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - forståelse, innsikt, kjærlighetapreciação - haute couture, high fashion, high style (en) - dille, mani, motecapricho, mania, novidade - counterculture (en) - identifikasjon, identifisering, legitimasjonidentificação - pseudoscience (en) - alternativ, valgalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - betingelse, vilkårcondição - estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - belastning, byrde, bør, klamp om foten, last, tyngde, vektdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - hele, helhettodo - avdeling, element, enhetunidade - hjertecoração - noe fornuftig/meningsfulltsignificado - antydning, underforstått meningimplicação, insinuação - det vesentlige, hovedpoeng, kjerneessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - målestokk, skillemerke - eksempel, forbildeexemplo - fantasmagória - prototypeprotótipo - forsmakantegosto - demonismo - acculturation, culture (en) - kunnskap, lærdom, stor kunnskap, vitenskapconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - skinnhellighet, sneversynintolerância - fanatisme, svermerifanatismo - konservatismeconservadorismo - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - det springende punkt, vanskelig punktbusílis - moteord - abracadabra - sludder, tøv, våstolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa - løsning, problemløsningresolução - underdrivelse, undervurderingmeia verdade - sarkasme, satire, spydighetironia, sarcasmo, sátira - poeng, sluttreplikkconclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedanteri, pirkpedantismo - språkferdighet, talekunst, veltalenheteloquência - gobbledygook (en) - arcaísmo - foredragskunst, veltalenhetelocução - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - teknobabbel - kortfattethetconcisão - circunlóquio, perifrase - pleonasmo - metaformetáfora - banneord, banning, bannord, ed, kraftuttrykkpalavrão - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - godkjenning, samtykke, tillatelse, tilslutningassentimento, consentimento - åpenbaring, avsløring, oppstrammer, overraskelserevelação - insinuação - voice (en) - auspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - sjokk, støtabalo, sobressalto - uheldig episode, uhell, ulykkeacidente, desventura - martyrdød, martyriummartírio - atskillelse, løsrivingruptura - uhell, ulykkedesventura - katastrofe, stor ulykke, tragedie, ulykkecalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - epifania - skjebnen, undergang - forbedring, forskjønnelsemelhoramento - debacle, fiasco (en) - regulering, tilpasningajustamento, ajuste, rectificação - anledning, begivenhetocasião - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - svekkelseprejuízo - omveltningrevolução - hindring, tilbakeslagatraso - Fall (en) - konflikt, sammenstøt, uenighetconflito - aloofness, distance (en) - følsomhet, uttrykksfullhet, ømfintlighetsensibilidade - arrangement, avtale, opplegg, ordningarranjo - det gode selskap, sosietetenalta roda - superpopulação - folk, folkeslagmassa - burguesia, classe média - fellesskap, folkegruppecomunidade - dannelse, kultur, sivilisasjoncivilização - coevals, contemporaries, generation (en) - assortiment, mangfold, utvalgsortimento, variedade - current, flow, stream (en) - cubismo - avstand - den sjuende himmel, himmelen, himmerike, paradis, salighetparaíso - gjemmestedesconderijo - asyl, ly, tilfluktrefúgio - skjebnedestino - Logos, Son, Word (en) - feiging, reddharecobarde - fagmann, sakkyndig, spesialistexperto, perito - svartingpreto - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operário - pele-vermelha - john bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - konsulent, rådgiverassessor, conselheiro, consultor - drittsekk, ekkel personfilho da puta - autoritet, myndighetautoridade - amante - banditt, bølle, ramp, ungdomsforbryter, voldsmannarruaceiro, bruto, rufião - baby, spebarnbebé, bebê - inkassator, oppkrevercoleccionador - militærnekterobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - homofil, homse/lesbebicha, dinheiro falso - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestromaestro, regente - lekekameratcompanheiro - kraft, -kraftforça - tronco de couve - shiksa, shikse (en) - synderpecador - statsmannestadista, homem público - despesas de exploração - privilégio - tapperda - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - forringelse, svekkelse, tilbakegangdeterioração - evolusjon, utfoldelse, utvikling, videreføringdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - ikke noe, ingenting, intet, nullzero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum, minstmínimo - punhado - anelse, antydning, hint, spor, tanketoque, traço, vestígio - porsjon, sendingfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - fundament, grunnlagbase, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - balanse, ekvilibrium, fotfeste, likevektequilíbrio - vennskap, vennskapelige følelseramizade - krisecrise - element (en) - miljø, omgivelserambiente, meio - balanse, likevektequilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - status quo - natural state, state of nature, wild (en) - høyde-/toppunkt, høydepunkt, klimaks, kulminasjon, toppenapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - kasus, tilfellecaso - rang, sosial statusposição social - plasslugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - livvida - ordenordem - peace (en) - anarki, lovløshetanarquia - forvirring, vilt kaospandemónio - incident (en) - omkalfatring, omveltningtranstorno - kald krigguerra fria - uenighetdiscordância - frihetliberdade - selvstyreindependência, liberdade - polarisation, polarization (en) - fastlåst situasjonimpasse, umbral de lucro - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - anerkjennelse, erkjennelse, gjenkjennelsereconhecimento - isolasjon, isoleringisolamento - bedring, forbedring, framskrittmelhoria - development (en) - ute av brukdesuso - oppussing, rehabilitering, restaureringrenovação - betydning, viktighetimportância - hovedvekt, vektênfase - høy anseelse, prestisjeprestígio - anonymitetanonimato - berømmelse, glans, rycelebridade, fama, nome, renome, reputação - fama - navn, renommé, ry, ryktefama, reputação - ry - degradação, humilhação, infâmia, servilismo - dekadanse, forfalldecadência - herredømme, kontroll, maktdomínio, predominância, superioridade, supremacia - dominans, herredømme, overherredømme, overhøyhetdominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - problema - bedrøvelighet, elendighet, jammerlighet, lidelseinfelicidade, miséria - nødstilfelle, tvingende nødvendigheturgência - påtrykk, presspressão - angrep av skadedyrinfestação - det som er enhetlig, helhettodo - fullstendighetperfeição - helhettotalidade - svakhet, ufullkommenhetimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - lodd, skjebne, undergangdestino, fado, sorte - framgang, velstandprosperidade - framgang, hell, suksessàxito, sucesso - katastrofe, stor ulykkecatástrofe, desastre - brudd, fiaskofalta, fracasso, reprovação - mulighet, utsiktperspectiva, previsão - anledning, mulighet, sjanse, spilleromchance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - framgang, velstandprosperidade - overdådighet, overflod, rikhetopulência - mamona - fattigdom - indigência, pobreza - hygiene (en) - skinnende reinhetasseio - god orden, ordenordem - møkk, skitt, smuss, søleporcaria, sujidade - snuskethetsordidez - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - barskhet, hardhetdureza, rigor - atmosfære, stemning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - sikkerhet, trygghetsegurança - sikkerhet, sikkerhets-, trygghetsegurança - peace, public security (en) - beskyttelse, vernprotecção - perigo - danger (en) - clear and present danger (en) - fare, risikoperigo - fare, overhengende fare, trusselameaça, perigo - aptidão física - illumination, light (en) - de vises steinpedra filosofal - dross, impurity (en) - fnugg, prikkátomo - dryss, –pudder, pulver, –pulver, støv, -støv - skrap, søppeldesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final - stund, tid, tidspunkthora - tidsalderépoca, idade - tid, øyeblikkaltura - blunk, en brøkdel av et sekund, øyeblikkfracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼