» 

dicionario analógico

iš esmėsbasicamente, fundamentalmente - paprasčiausiai, paprastai, tiktaicom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatiškaiautomaticamente - su išgąsčiuassustadoramente, horrivelmente - be galo, labaiimensamente - nepadoriai, nežmoniškaiaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - pastebimai, žymiaiconsideravelmente - grynas, visiškastotal - apie, apytikriai, beveik, daugiau ar mažiau, daugmaž, kažkiek, maždaug, šiek tiek, tarkima beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - galutinai, iki galo, kiaurai, mirtinai, svarbiausia, tiesiai, visai, visiškaiabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - išimtinaiexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - netobulaiimperfeitamente - kiek įmanoma, visiškaicheio, totalmente - only (en) - voraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - palankiaivantajosamente - gaususabundante - gerokai, žymiaisubstancialmente - well (en) - well (en) - gerai, puikiai - well (en) - didelis, džiūgaujantis, džiugus, gaususexcessivo, exuberante - rimtaiseriamente - išdykėliškai, nepadoriai, nepaklusniai, piktaicom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - priimtinasaceitável - amžinai, nuolat, visada, visą laikącontinuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - kai kada, kartais, kartkartėmis, retkarčiais, tarpaisaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - convencionalmente - nepaisant to, tačiau, verčiau, vis dėlto, vis tiekao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - iki šiolaté agora, até então, por enquanto - žygdarbisdesempenho, façanha, feito - tikraimuito - aktyvus, veiklusactivo - akrobatiškasacrobático - ką tikmesmo agora - momentaliaiinstantaneamente - guvus, miklus, vikruságil - anksticedo, em breve - com frequência, com freqüência, frequentemente - retairaramente - galiojantis, veikiamoji, veikiantisactivo, em vigor - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - atkakliai, ryžtingaienfaticamente - nuoširdžiaiverdadeiramente - igualação - aišku, savaime suprantama, žinomaclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - aiškiai, tikraiclaramente - active (en) - aiškiai, akivaizdžiai, paprastaiclaramente, simplesmente - iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamaiaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - pabrėžtinai, specialiaiespecificamente - laimei, laimingaicasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - apgailėtinai, deja, gaila, nelaimeiinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - neįprastai, ypatingaiextraordinariamente - per daugdemasiado, em demasia, excessivamente - anksčiau ar vėliaumais cedo ou mais tarde - baigtis tuo, galų gale, kad galų gale, pagaliauno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - greitai, iš karto, kaip kulka, nedelsiant, skubiai, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietojeagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - be atvangos, neišsenkamai, nenuilstamaiincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - greitairapidamente - kol kas, šiuo tarpupor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - meistriškai, mikliai, sumaniaicom habilidade, habilmente - siaubingaihorrivelmente - dideliu mastu, labaimuito - radikaliai, ryžtingaidrasticamente - visiškaide qualquer maneira - jokiu būdu, ne, visiškai ne, žinomacertamente que não, de modo nenhum - sėkmėêxito - exaustivamente - tiesiaidiretamente, estendido - indirectamente - daug, daugybėimenso, um grande número - gedimas, nesėkmėfalha, fracasso - šiurkščiai, staiga, staigiaiabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - klaidaerro - miklus, sumanushábil - galiausiaienfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - didelė klaida, liapsusasengano, erro, gafe - išsišokimas, neapdairumasgafe - silpnaidebilmente - atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkanta esmo, ao acaso - beveikquase - daugiausia, iš esmės, svarbiausiaprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - meiliaicarinhosamente, com afeição, ternamente - atviraiabertamente - be abejonės, greičiausiai, tikriausiaiindiscutivelmente, sem dúvida - pasyviaipassivamente - iš aukšto, paniekinamai, su paniekadesdenhosamente - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - keistai, ypačespecialmente, peculiarmente - greitairapidamente - besąlygiškai, kategoriškaicategoricamente, incondicionalmente - amžinai, visadaeternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - nuolatos, pastoviaipara sempre, permanentemente - laikinai, ne nuolatprovisoriamente, temporariamente - de improviso - nuolatosconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginally (en) - grėsmingai, pavojingaiperigosamente - energingaienergicamente - galiausiai, galutinai, visiems laikamsconclusivamente, uma vez de por todas - beviltiškai, liūdnaiaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - nuostabiai, puikiai, subtiliai, švelniaidelicadamente, refinadamente - sem demora - greitai, skubiairapidamente, rápido - dažniausiai, įprastai, normaliai, paprastaihabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - neseniai, pastaruoju meturecentemente, ultimamente, utlimamente - nereguliariaierraticamente - laipsniškai, palaipsniuigradualmente, pouco a pouco - čionaicá/lá, para aqui, para cá - sveikas, tinkamasapto, bem, certo - ramiai, taikingaitranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - pasigailėtinas, skurdusmiserável - į vidų, vidujedentro, no interior, por dentro - tarptautiniu mastuinternacionalmente - ką tik, naujai, neseniai, šviežiairecém- - dar kartą, vėlde novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - nuolatosinvariavelmente - mechanically (en) - geriau, verčiaupreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - ištisai, nuolatos, sistemingai, sistemiškaisistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - negyvasmorto - paprastaitipicamente - pasauliniu mastuglobalmente, universalmente - neturintis precedentosem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - panašiai, taip patde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - tikras, tinkamascorrecto, correto, justo - aiškiai, itin, pastebimai, ypačmanifestamente, notavelmente - intensyviaiintensivamente - tinkamaiadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fantastiškai, neįtikėtinai, pasakiškaifabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - tinkamas, vykęsadequado, apropriado, certo, idôneo - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - paviršutiniškaisuperficialmente - nedorai, negerai, piktaimaldosamente, malevolamente - aiškiai, be abejo, iš tiesų, o kaipgi, patikimai, tikrai, tikriausiai, tvirtai, žinomaao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - pakankamaisuficientemente - pakankamaibastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipuliacijamanipulação - lengvaifacilmente, prontamente - actually, really (en) - apgaulingas, apsukrus, gudrus, išdykėliškas, suktasastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - apskritai, apskritai kalbant, gerai pagalvojus, iš viso, viską apsvarsčiusafinal, no conjunto, no fundo, no todo - iškalbingaseloquente - su susijaudinimuexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - begėdiškasdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - daugmaž, palygintirelativamente - easily, readily (en) - žymiaiclaramente, consideravelmente - nuoširdžiai, rimtaiseriamente - anksčiau ar vėliau, pakankamai anksti, su laikua horas, na devida altura - pačiu laikuno, no último momento - mielas, patrauklus, viliojantisatraente - off the cuff (en) - kerintis, žavuscativante, enfeitiçado, fascinante - priešingaipelo contrário - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - skrupulingai, tiksliaià letra - drąsiai, narsiaicorajosamente - giliai, labai, nepaprastaiimensamente, profundamente - nekantriaiimpacientemente - kantriaipacientemente - kvailaiestupidamente - kūrybiškaicom criatividade - iš esmės, radikaliairadicalmente - sąžiningai, skrupulingai, stropiaiconscienciosamente, escrupulosamente - išimtinai, nepaprastaiexcepcionalmente - išimtinai, visiškaipuramente - gerai, kruopščiai, švariai, tvarkingaicom cuidado, limpamente, literalmente - energingai, veržliaivigorosamente - aiškiai, tikraiclaramente - puikiaiexcelentemente - nepaprastai, nuostabiai, puikiaimagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - prėskai, vangiaifriamente - blaiviaisobriamente - drąsiaisem medo - gražiai, maloniai, puikiai, subtiliaiagradavelmente - jaukiai, maloniai, patogiaiaconchegadamente, delicadamente - não obtenível - correspondingly (en) - protingai, sumaniaicom esperteza - plačiaipopularmente - intellectually (en) - atoveikis, reakcijareação, reacção - exageradamente - išdidžiaiorgulhosamente - iškilmingaisolenemente - nerangiaidesajeitadamente - grubiai, šiurkščiaicom grosseria - labaiintensamente - spontaniškaiespontaneamente - baisusatroz, feio, terrível - baimingas, baisusassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - skrupulingai, smulkmeniškaimeticulosamente - grėsmingasameaçador, assustador - negrabiaidesajeitadamente - su triumfu, triumfuodamastriunfalmente - košmariškas, kraują stingdantis, siaubingas, šiurpinantis, verčiantis plaukus stotis piestuarrepiante, arripiante, horripilante - tolygiai, vienodairegularmente - acanhado, amedrontado, assustado, assustador - grasus, narsuscorajoso - idealiai, idealu būtų, kad, optimaliomis sąlygomisidealmente, teoricamente - vaikiškaiinfantilmente, puerilmente - klaikus, makabriškas, nevykęsde mau gosto, macabro - impropriamente - dėmesingaiatentamente, cuidadosamente - baisiai, be galo, didžiai, labaienormemente, extraordinariamente - dosniai, kilniaširdiškai, tolerantiškaigenerosamente, liberalmente - be pastangų, lengvaisem esforço - detaliai, smulkiaiem pormenor - baigimas, kulminacija, užbaigimasconclusão - patogiai, specialiai, tinkamaiconvenientemente - inconveniently (en) - abstractly (en) - atkakliaiobstinadamente - pergalingaivencedoramente - išmintingaiprudentemente - kvailai, neprotingaiestupidamente, imprudentemente - protingaiinteligentemente - suprantamaiinteligivelmente - aristokratiškaiaristocraticamente - diplomatiškaicom tacto, diplomaticamente - fiasko, visiškas nepasisekimasfiasco - neribotam laikuiindefinidamente - gerai, korektiškai, teisingai, tiksliai, tinkamai, visiškaibem, com razão, correctamente, ecorrectamente - geraširdiškai, labdaringaibondosamente, caritativamente - tingiaimolemente - pasitikintis savimi, pernelyg įžūluspresunçoso - skubant, skubėdamas, skubiai, skubotaià pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satiricamente - laisvailivremente - dvasiškaiespiritualmente - blausiai, miglotai, neaiškiai, neryškiaifracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - nuostabiaiespantosamente, surpreendentemente - apsčiai, daug, gausiai, labai, sočiaiabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - nuobodžiaicansativamente, fastidiosamente - be galo, labiausiaisumamente - nuostabus, prašmatnus, puikusbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - mandagiai, pagarbiaicortesmente, cortêsmente, educadamente - žavingasencantador - nemandagiai, šiurkščiaicom má educação, descortesmente, grosseiramente - pagirtinaiadmirávelmente, louvavelmente - maloniai, patraukliai, su malonumuagradavelmente - nemaloniaidesagradavelmente - entuziastingai, nuoširdžiaicom vontade, cordialmente - geraširdiškai, maloniai, mandagiai, simpatingaiafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - atidžiai, nežymiai, per plauką, vospor pouco, por uma unha negra - malonusbondoso, gentil - ištikimai, tiksliaifielmente - óptimo - nenormaliaianormalmente - permanentemente - skaniai, su malonumuagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - meiliaiafetuosamente, com afeição - vidujesecretamente - palankiaifavoravelmente - desfavoravelmente - melhorativo - ramiai, santūriaicom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - miglotai, neaiškiaivagamente - pompastiškaipomposamente - pagerėjimas, patobulinimasaperfeiçoamento, melhoria - pažangaprogresso, promoção - atkakliaiobstinadamente - efektyviai, įspūdingai, našiai, sumaniai, veiksmingaiefectivamente, eficientemente - tragically (en) - grėsmingaide modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - nekukliaiindecentemente - nenugalimaiirresistivelmente - griežtai, rūsčiai, smarkiairigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - ištaisymascorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - kaip žvėris, nirtulingai, nuožmiai, pašėlusiai, žvėriškaiferozmente - ištroškęs kraujo, kraugeriškassanguinário - pakeitimas, pataisa, pertvarkymas, reforma, reformacija, reformavimasreforma - beautification (en) - classicamente - neaiškiaiobscuramente, sombriamente - bebaimisintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - meniškaiartisticamente - ypač, ypatingaiem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - modernizacijamodernização - vienodaiuniformemente - enduringly (en) - akivaizdžiai, begėdiškai, įžūliaidescaradamente - debasement, degradation (en) - por excelência - drąsus, narsuscorajoso - esteticamente - su pasibaisėjimuhorrivelmente - narsusvalente - baimingasassustado - užteršimascontaminação, poluição - bailusassustadiço, medroso, receoso - baikštus, drovusreceoso, tímido - acanhado, envergonhado, tímido - apgailėtinai, varganaidesprezivelmente - arogantiškaiarrogantemente - audaciosamente - su užsidegimuavidamente - amorosamente - assiduamente - išmintingai, sumaniaiastutamente, sagazmente - maliciosamente - austeramente - godžiaiavidamente - maloniaibondosamente - šiurkščiai, tiesiai, tiesmukiškaibruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - guviai, gyvai, spėriaiagilmente, com esperteza, vivamente - be perstojo, nepaliaujamai, nuolatcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - teimoso - aplaidžiai, atmestinaidesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - neoficialiai, paprastai sakantcoloquialmente, informalmente - calmamente - priderinti, pritaikytiadaptar - su pasitenkinimucom presunção - visapusiškaicompletamente - glaustai, trumpai, trumpai sakant, trumpai tariant, žodžiubrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - ciniškaicinicamente - globėjiškai, pakančiaialtivamente, com condescendência - padrikai, painiaiconfusamente - consequentially (en) - konstruktyviaiconstrutivamente - be entuziazmo, nerūpestingai, ramiaicalmamente, com indiferença, friamente - neįtikėtinai, neįtikimai, nepaprastaiimprovavelmente, incrivelmente - patikimaide modo convincente, plausivelmente - mįslingai, paslaptingaienigmaticamente, misteriosamente - be skaičiaus, nesuskaičiuojamasinumerável, numeroso, sem conta - žavingaideliciosamente - galbūtpossivelmente - absurdiškaiabsurdamente - koketiškaigarridamente, provocantemente - gėdingai, niekingaiignobilmente - detalus, smulkusdetalhado, exaustivo, pormenorizado - bjauriai, nemaloniaiofensivamente - greitas, paviršutiniškasde relance, superficial - šėtoniškai, velnioniškaidiabolicamente, muito - niekingaibaixamente, desprezivelmente - diametralmente, diretamente - stropiaidiligentemente - nemaloniaidesagradavelmente - gėdingai, negarbingaisem honra, vergonhosamente - atvirai, nuoširdžiaiabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - ištikimai, lojaliaifielmente, lealmente - neištikimaideslealmente - atitinkamai, proporcingaiproporcionalmente - pagarbiairespeitosamente - nepagarbiaidesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatiškaidogmaticamente - central (en) - svajingaipensativamente, sonhadoramente - aistringai, džiaugsmingai, entuziastingai, su susižavėjimucom entusiasmo, extaticamente - kraupiai, šiurpiaiassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - bangaonda - savanaudiškaiegoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - netiesiaievasivamente - tolygiai, vienodairegularmente - nelygiaidesigualmente - be saiko, perdėtaiexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - familiariaifamiliarmente - fanatiškaifanaticamente - tobulaiimpecavelmente - flabbily (en) - nelanksčiai, tvirtaiinflexivelmente - tvirtaivigorosamente - brotar, germinar, rebentar - formidably (en) - būdingas, charakteringascaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - prašmatniai, puošniaiesplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - groteskiškaigrotescamente - nenoromis, šykščiaicom má vontade, relutantemente - šviesus - darniai, harmoningaiharmoniosamente - neapdairiai, skubotaiprecipitadamente - pramuštgalviškaidescuidadamente, temerariamente - beširdiškaicruelmente - didvyriškaiheroicamente - šlykščiaihorrorosamente - higieniškaihigienicamente - sąjunga, sujungimas, susivienijimasunião, unificação - susijungimasreunião - tingiai, tuščiaipreguiçosamente - pertraukimas, sutrikdymas, sužlugdymas, trukdymasinterrupção - imperativamente, imperiosamente - įžūliai, užgauliaidescaradamente, impertinentemente, insolentemente - impulsyviai, staigiai, ūmiaiimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - neapgalvotai, neprotingaiimprudentemente - nepalyginamaiincomparavelmente - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - išradingaiengenhosamente - iš esmės, iš prigimties - inoportunamente - pačiu laiku, patogiaioportunamente - insidiously, perniciously (en) - supaprastintisimplificar - aštriai, su užsidegimuentusiasticamente - sunkiai, vargingailaboriosamente, penosamente - nerangiai, sunkiailanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - absurdiškai, juokingai, pašaipiairidiculamente - atlaidžiaibenevolamente - organizuoti, rengti, suburti, suorganizuoti, surengti, suvienytiarranjar, organizar - lygus, švarusdireito, limpo - labai švarus, švarutėlis, švytintis švaraimaculado, impecável - lugubremente - didingaimajestosamente - eksploatacija, naudojimasexploração - drippily, mawkishly (en) - blogas/žiaurus elgesysmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - persekiojimasperseguição - caça às bruxas - negailestingaidesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - bewildering (en) - detaliai, kruopščiaiminuciosamente - stebuklingaimilagrosamente, miraculosamente - perregimastranslúcido - blogai, varganaiinfelizmente, miseravelmente - bėgimas nuo tikrovėsescapismo - monotoniškaimonotonamente - barrento, toldado, túrbido, turvo - panašus į pienąleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - aštrus, budrus, geras, įžvalgusagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objectivamente - nuolankiai, pataikaujamai, pernelyg nuolankiaiservilmente - prabangiaiopulentamente - demonstratyviai, prašmatniai, pretenzingaiostentosamente - enveloping (en) - artimasdo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - apgailėtinai, niekingailamentavelmente - beprasmiškaisem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - gražiailindamente - prosaicamente - menkai, silpnaidebilmente, justo - keistaiestranhamente - giedriai, ramiai, taikingai, tyliaicalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - baigti, pabaigticompletar - relevantly (en) - pagirtinaicom mérito, honrosamente - pagarbiairespeitosamente, reverentemente - tvirtairobustamente - erdvus, talpusamplo, espaçoso - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - patenkintascómodo, confortável - inquietante - maloniaivoluptuosamente - gašliaisensualmente - giedriaiserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standartinispadrão, uniformizado - meistriškaicom habilidade, habilmente - išimtinis, neeilinis, nepaprastas, ypatingasexcepcional - retas - neįprastas, nepaprastasincomum, invulgar - įprastashabitual, usual - įprastas, įprastinis, nuolatinisacostumado, do costume, habitual - eilinis, paprastasplebeu - bjauriaisordidamente - atskiras, individualus, konkretusespecífico - atitinkamas, kiekvienas savorespectivo - atskiras, skirtingasdistinto, separado - išraiškingasexpressivo, significativo - be išraiškos, neišraiškingassem expressão - griežtairigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - maloniaidocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - švelniaiternamente - tradiciškaitradicionalmente - sugebantis, sumanuseficiente - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - paskatinti, stimuliuotiestimular - visapusiškas, visiškascompleto - atvirai, be galo, iš visos širdies, visiškaiabsolutamente, francamente, incondicionalmente - išsamus, nuodugnusexaustivo - bendras, visastotal - nederamaiindignamente - incomplete, uncomplete (en) - naudingaiutilmente - narsiaivalentemente - ardorosamente - niekšiškaihorrivelmente - vorazmente - enciklopedinisenciclopédico - plenário - wholeheartedly (en) - sąmojingaicom espírito - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - sim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - specialiaiespecialmente - imediatamente - tiesiai, tiesiogiaidirectamente, diretamente - glaustasconciso, sucinto - epigramático - glaustas, kompaktiškas, trumpasbem aproveitado, sucinto - trumpas ir atžarusbrusco, lacónico - ištęstas, nuobodus, nuobodžiai ilgai kalbantisprolixo - erotically (en) - nusiaubimasdevastação - klegesys, perversmas, sambrūzdis, suirutė, triukšmasalgazarra, transtorno, tumulto - sąmyšisagitação, empurrão - perpildytas, prigrūstas, sausakimšas, tankiai gyvenamasapinhado, superlotado - nesiderinantisincongruente - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serviravimo būdasserviço - big, large, prominent (en) - akis badantis, akivaizdus, baisusflagrante, manifesto, óbvio - negócios por concluir - constant (en) - daugkartinis, monotoniškas, pakartotinis, pasikartojantisrepetido, repetitivo - esporádico - know (en) - mėgstantis ginčytis, priešgynarefilão - pažinti - įprastinis, konvencionalus, visuotinai priimtasconvencional - conventional (en) - groteskiškas, keistasbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - didelis, reikšmingas, žymusconsiderável - pastebimas, žymusconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - painioticonfundir - riteriškascavalheiresco - grubus, šiurkštusbrusco, desabrido - nemandagusdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - įtikėtinas, tikėtinasacreditável, plausível - neįtikėtinas, neįtikimasinacreditável, incrível - kandus, negailestingascáustico, fervente - crítica, crítico - keliantis nerimą, rimtas, svarbusgrave - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - nykstantisem desuso a cair - prakeiktasamaldiçoado, maldita, maldito - iškleręs, klibantisdecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - grubus, nemandagus, nepadorus, stačiokiškas, storžieviškas, vulgaruscomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - orus, rimtas, soliduscalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - įtemptas, reikalaujantis daug pastangų, varginantisexigente - griežtasrigoroso - skubus - savavališkasarbitrário - ketinti, laikyti, manyti, suskaičiuoticalcular - patikimasdigno de confiança - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - nepriklausomasindependente - išlaidumas, prabangaextravagância - desirable (en) - crime, jogada suja - pavydėtinasdesejável, edesejável, invejável - šventvagystėprofanidade, sacrilégio - labiau pageidautinaspreferível - erotika, pornografijafilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - sunkus, varginantisdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - keblusdelicado - serious (en) - neramus, sukeliantis daug rūpesčių, varginantisaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elementarus, grynas, pradiniselementar, simples - meilikaujantis, perdėm mandagussuave - stropus, uolusassíduo - nenuilstamasincansável - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - neaiškus, neryškusindistinto, inidstinto - general (en) - grėsmė, pavojus, rizika, rizikinga situacijaperigo, risco - viešpataujantis, vyraujantisdominante, predominante - aštrus, gerasagudo - apsauga, gynybadefesa - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentar - suvesti į akistatąconfrontar - efektingas, efektyvus, įspūdingas, našus, produktyvus, veiksmingaseficaz, eficiente, vistoso - alinantis, sekinantis, sunkus, varginantis, vargingascustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - didelis, smarkusabundante, forte - facile (en) - promiscuidade - economic, economical (en) - operatyvus, spartusexpeditivo, expedito/despachado - radikalus, ryžtingasdrástico, edrástico - exclamatório - tvirtasfirme - nerangus, netašytasacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - entuziastingasentusiasta, entusiástico - aistringas, karštas, labai norintis, trokštantis, užsidegęsávido, entusiasta, entusiástico - įsiteikti, meilikauti, pataikauti, saldliežuvautiadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - eexplícito, explícito - esotérico - painusabstruso - misterioso, secreto - exotérico, geral, popular - elementarus, pagrindinis, pradinisbásico - eufemistiniseufemístico, extenuante - apytikris, nesubrandintas, neužbaigtasaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - empolgante - netinkamas naudojimas/vartojimasabuso, má utilização - branguscaro, dispendioso - brangus, neįkandamascareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - nebrangusabordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - neapmokytas, nepatyręs, žaliasinexperiente, verde - išaiškintiesclarecer - slaptassecreto - nešališkas, teisingasequitativo - nepažįstamas, nežinomasdesconhecido, estranho - išėjęs iš mados, senamadis, senas, senovinis, senoviškasantigo, antiquado, fora de moda, velho - neišvaizdus, nemadingasdesengraçado - aukštuomenės, prašmatnuschique - įvykstantis tuoj pat, momentalus, nedelsiamas, skubusimediata, imediato, instantâneo - smulkmeniškasmelindroso/meticuloso - exigente, meticuloso - apkūnus, apvalus, putlus, putnusrechonchudo - apkūnus, nutukęscorpulento, obeso - išsekęs, kaulėtas, liesas, perkaręs, prakaulus, sudžiūvęs, sunykęsanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - organizavimasarrumação - confirmação, reiteração, repetição - copiador - dauginimasisreprodução - atkaklumas, nuolatinės pastangos, nuolatinis buvimasinsistência, perseverança - esminis, pagrindinisbásico - apeigos, ritualasrito, ritual - protingas, sveikassalutar, são, saudável - robusto, são de corpo - akcentuoti, kirčiuoti, pabraukti, pabrėžtiacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - pabrėžtiacentuar - be kompromisųintransigente - estrangeiro - ceremoningascerimonioso - nejudama padėtisdesligado - good, well (en) - abstinencija, susilaikymasabstinência - fatališkas, lemtingasfatal - laisvaslivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - naujausiasrecente - geraširdis, malonus, mandagus, nuoširdus, širdingasafável, amistoso, bondoso, cordial - amarrado - derlingas, našus, produktyvus, turtingas, vaisingasfértil, produtivo - perpildytasapinhado - mere (en) - such, such that (en) - specifinis, tam tikrasespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - dosnus, gražus, išlaidusgastador, generoso, liberal - magnânimo, muito liberal, munificente - desgoverno, prevaricação - bjaurus, menkas, niekingas, prastashumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - sveikasbem - sintético - gerai veikiantis, geras, malonus, naudingas, palankus, sveikasbenéfico, bom - laukiamas, mielasagradável - tinkamasconveniente - numaldymas, numalšinimasapaziguamento - netikęs, pasigailėtinas, prastashorrível - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - geras, protingasbom - white (en) - juodasisescuro - baisus, negeras, piktas, šėtoniškas, siaubingas, velnioniškas, velniškasdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - irzlus, niurzgus, piktas, viskuo nepatenkintasmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - irzlusirritável - baisus, juodas, niūrus, paniuręs, piktas, rūškanas, surūgęs, užsidaręsameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - irzlusmalhumorado - gradual (en) - netikėtas, staigussúbito - aggro (en) - katastrofiškas, pražūtingascatastrófico, desastroso - integracijaintegração - ištikimybėpromessa - heavy (en) - lengvas - heavy (en) - įtemptas, sunkuspesado - inquietante - atrama, parama, pritarimasapoio, suporte - heavy (en) - lengvasleve - vienalytishomogéneo - favor - beau geste (en) - attention (en) - aukštas, dideliselevado - mobilizacijamobilização - neaukštas, nedidelis, slėnus, žemas, žemumųbaixa, baixo - kerštasrepresália, vingança - aukštasalto - nedidelis, žemasbaixo, inferior - high, high-pitched (en) - įsikišimas, tarpininkavimas, užtarimasintervenção, mediação - atnaujinimas, atsinaujinimas, pratęsimasrenovação - atviras, nuoširdusaberto - apgaulingas, klaidinantisenganador - įžvelgti, kiaurai pereiti, prasiskverbti, skverbtispenetrar - outlet, release, vent (en) - acolhedor - karštas - šaldytas, sušalęs - niūrus, plikassombrio - nedraugiškas, šaltasfrio - antžmogiškas, nežmoniškassobrehumano, sobre-humano - humaniškashumano - grubus, gyvuliškas, žvėriškasabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - juokdariškas, komiškasapalhaçado - juokingas, komiškas, vertas pašaipos, žaismingascómico, ridículo - curioso, divertido, engraçado - juokingas, linksmashilariante - aštraus proto, sąmojingasespirituoso, vivo - skubotasapressado - didis, esminis, reikšmingas, svarusalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - didelis, didis, svarbusgrande, importante - esminis, pagrindinis, svarbiausiascardeal, central, essencial, fundamental, principal - aukštas, pagrindinis, svarbiausiasprincipal - istorinishistórico - sério - estratégico - vertingasvalioso - nepagrįstas, tuščiasfútil - pritrenkiantis, stulbinantisassustador, imponente - didingas, ištaigingas, nuostabus, prabangus, puikusesplêndido - decadente - informed (en) - tankiai gyvenamaspopuloso - nepriekaištingasirrepreensível - pamokomas - intelectual - protingasinteligente - įdomusinteressante - intriguojantis, keliantis smalsumą, pagaunantis, patraukiantisabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - atgrasus, nuobodus, nykusaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - extrínseco - adventitious (en) - liūdnas, nusiminęsdepressivo - bitter (en) - lúgubre - garsus, įžymus, pagarsėjęs, plačiai pagarsėjęs, talentingas, žinomas, žymusconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - didelis, didžiulisalto, farto, grande - išsiplėtęsarregalado, de largo - didžiulisvolumoso - erdvus, talpusespaçoso, vasto - milžiniškas, stulbinantisastronómico, colossal, estupendo - didžiulisenorme - gigantiškas, milžiniškasgigante, gigantesco - didžiulis, milžiniškasgigantesco - didžiulisimenso, vasto - didžiulis, milžiniškasenorme, muito grande, que bate - mažas, smulkuspequeno - labai mažas, mažutis, mažytis, mikro-, miniatiūrinis, smulkus, smulkutisdiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - labai mažas, minimalus, nereikšmingas, simbolinismínimo, minúsculo, nominal - nepanašus, skirtingasdiferente - kuklus, nedidelis, šalutinis, smulkusmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - ilgas, ištęstas, per ilgas, užsitęsęscomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - pastovus, tvirtasduradouro, durável - begalinis, nesibaigiantissem fim - trumpasbreve, curto - akimirką trunkantis, momentalusmomentâneo - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - paperkantis, užburiantisquerido - meilusadorável, fofinho, fofo - atstumiantis, bjaurus, siaubingas, šlykštushorrendo, horrível, odioso - de olhos azuis - meilus, mylintisamado - meilus, mylintis, švelnusafectuoso, carinhoso, tenro, terno - apaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulher - vaikiškasinfantil - amolecido - didžiausias, maksimalusmáximo - labai menkas, minimalusmenor, mínimo - prasmingas, reikšmingassignificativo - beprasmis, nereikšmingasinsignificante, sem sentido. - negailestingassem piedade - kietaširdis, negailestingas, nepalenkiamas, žiaurusdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - negriežtas, švelnussuave - intensyvusintensivo - aštrus, didelis, sunkussério - strong (en) - pritrauktiatrair - per didelis, pernelyg didelis, perviršinisexcessivo, exorbitante - besaikis, lupikiškas, pernelyg didelis, plėšikiškasexorbitante, exorbitante/excessivo - kraštutinis, radikalus, ultra-extremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - išsigimęs, ištvirkęs, nedoras, pasileidęsdegenerado, devasso, dissoluto - muitas, numerosos - gausus, skaitlingasinúmero, numeroso - poucas, pouco, poucos - pasaulinis, visame pasaulyjemundial, mundialmente - natural (en) - šmėkliškas, vaiduokliškasfantasmal - galutinisconsequente/final - galutinis, paskutinisfinal, último - nenormalusanormal - klusnus, paklusnusobediente - clear, open (en) - laisvaslivre - atgrasus, atstumiantis, šlykštusdetestável, repelente - bjaurus, koktus, nemalonus, šlykštusdesagradável, nojento, repugnante - atnaujinti, pakeisti, pradėti vėlrenovar - senas, senyvasantigo - naujas, neįprastasfresco, novo - recent (en) - amžiaus, pagyvenęs, senyvas, senyvo amžiauscom a idade de, idoso - įvykdyti, padaryticumprir, desempenhar - pačiu laikuoportuno - vidutiniškasmedíocre - neblogas, pakenčiamas, šiaip sau, vidutinis, vidutiniškasmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - kasdieniškashabitual/corriqueiro - baisus, begalinis, fantastiškas, įstabus, milžiniškas, nematytas, nepaprastas, nuostabus, pasakiškas, visiškas, žavingasenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - originalusoriginal - naujas, neįprastasinsólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banalus, nuvalkiotasbanal, batido, gasto, trivial - griežtų pažiūrų, tradicinis, visų priimtasortodoxo - iconoclastic (en) - atvirasaberto - fanatiškasfanático - dabartinis, esamaspresente - irenic (en) - aštrusagudo, sagaz - nuolatinis, pastovuspermanente - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitório - evanescente, infinitesimal - apstulbintas, suglumintasperplexo - pasimetęs, suglumintaspexplexo - asmeninis, asmeniškas, intymus, privatusíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - kuklus, lengvas, nuogas, paprastas, tikrasnu - paprastassimples - malonus, teikiantis malonumąagradável - žavingas, žavusdeleitoso, delicioso - sumažintireduzir - linksmasdivertido - alegre, desviado, divertido - aiškus, teigiamaspositivo - įžeisti, papiktinti, piktinti, šokiruotiescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - įtiktisatisfazer - neįvykdomasimpraticável - galingas, stiprusforte - discourage (en) - galingas, ryškus, stiprus - galingas, tvirtasvigoroso - bejėgisimpotente - svarbusimportante - tiksluspreciso - pasipūtęs, pompastiškaspomposo - antraeilis, vidurinissecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidencialus, slaptasconfidencial - public (en) - open (en) - našus, produktyvus, vaisingasprodutivo - bergždžias, bevaisis, tuščiasinfructuoso, infrutífero, vão - pelningaslucrativo - dailus, gana malonus, mielas, prideramas, tinkamasatraente, correcto, decente - griežtas, pabrėžtinai oficialus, puritoniškas, santūruscerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - arogantiškas, išpuikęs, pasipūtęsarrogante, presunçoso - arogantiškas, išdidus, įsivaizdinantis, išpuikęs, paniekinantis, puikusaltaneiro, arrogante, desdenhoso - linkęs puikuotis, pasipūtęs, tuščiagarbisconvencido, vaidoso - doras, grynas, neatskiestas, tyraspuro - lygus, švarusbranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo - abejotinas, įtartinas, pavėsingas, ūksmingasdúbio, sombroso, suspeito - trankus, triukšmingasbarulhento - ramus, šaltakraujiškascalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - audringas, griaunantis, viską verčiantisdestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - tvirtasforte - kvailokas, mužikiškas, netašytas, stačiokiškas, storžieviškasaparvalhado, estúpido, grosseiro - grubus, šiurkštusáspero, grosseiro - didelis, labai akivaizdus, nesupratingas, netaktiškas, visiškai kvailascrasso, grosseiro - lygus, taisyklingas, vienodasregular - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - gėdingas, liūdnai pagarsėjęsdifamante, famigerado, infame - conciliável, reconciliável - tvirtai pasiryžęsdecidido - reprezentatyvus, tinkamas pasirodytiapresentável - atsakingasresponsável - teikiantis pasitenkinimącompensador - oratorinis, oratoriškas, retoriškasretórico - pulsante - neturtingas, pasiturintis, turtingasnecessitado/endinheirado - pasiturimasconfortável - indigente, pobre - be pinigųduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - be lėšų, skurstantis, vargstantisindigente, necessitado - bepinigis, nuskurdęscom muita falta de, sem um tostão - ištaigingas, prabangus, prašmatnus, turtingasluxuoso, opulento, sumptuoso - sveikas, tvirtasrobusto - raumeningas, stambus, tvirtasmuscular, musculoso, robusto - árcade, bucólico, idílico - pavojingas, rizikingasarriscado - pavojingas, rizikingasarriscado, perigosa, perigoso - linkęs nusižudyti, savižudiškasauto-destrutivo, suicida - įvairūs, skirtingivário - panašusparecido, semelhante, similar - iškleręs, kuoktelėjęs, pakvaišęs, pametęs galvą, riešutode nozes, doido, louco, maluco - maníaco - kandus, sarkastiškassarcástico - iškreiptas, kreivassardónico, trocista - pašaipus, satyrinissatírico - nepatenkinamas - apviliantisdecepcionante, enganoso - pedantiškaspedante - sábio - atraente - savanaudisegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higieniškas, higienoshigiénico - extraneous, foreign (en) - rimtassério - lengvabūdiškas, tuščiasfrívolo - valiūgiškasendiabrado - rimtassóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - koketiškas, mėgstantis flirtuotielegante, garrido, namorador - erotinis, erotiškaserótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual - lascivo, lúbrico - atrodyti, kad, pasirodyti, stoti priešaparecer - appear, seem (en) - švystelėti - įsivaizdinti, puikuotisexibir, pavonear-se - akylas, aštraus žvilgsniode olhos de lince - prasmingasimportante, significativo - menkas, nereikšmingasinsignificanta, insignificante - grynasmero, simples - elementar, essencial, fundamental, primário - painus, sudėtingasintricado - neaiškus, painus, sudėtingascomplicado - adulador, lisonjeiro - vienintelisúnico - geras, įgudęs, kvalifikuotas, meistriškas, nagingas, patyręs, prityręs, puikus, sumanusbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - glotnus, švelnusmacio - duobėtasacidentada, acidentado - atgautirecuperar - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - tvirtasfirme, forte - esperto, vivo - gyvas, smagusvivo - tvirtasestável - išklibęs, svyrinėjantisoscilante, vacilante - pralaimėti, praloštiperder, sair-se mal - fluctuating (en) - tiesus - ryškus, stiprus, tvirtaspotente - weak (en) - atkaklus, užsispyręspertinaz, teimoso - mula - contumaz, obstinado, rebelde - sėkmingasbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - apviltas, jo/jos veidas apsiniaukė, nevykėlis, nusivylęs, puolęs į neviltįdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - pakankamas, užtektinasbastante, suficiente - nepakankamai, nepakankamasinadequado, insuficiente, insuficientemente - striukasescasso - globėjiškas, pakantuscondescendente, sobranceiro - aukštasagudo, alto - aukštas, aukštesnis, labai geras, viršesnissuperior - puikuseexímio, excelente, exímio - puikus, visiškai gerasbelo, bom - menkavertis, pigus, prastasbarato, desprezível, inútil, ordinário - pelną žadantis, pelningasrentável - pusėtinas, vidutiniškasmedíocre - filialasacessório, subsidiário - aukoti - stebinantissurpreendente - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - saldus, sultingasdoce - didelisexcessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - pažemintidegradar, despromover - ekonomiškas, taupuseconómico, frugal, poupado - nešvarus, netvarkingassujo - nuslėpti, užlaikytiatrasar, suprimir - gyslotas, kremzlėtascartilaginoso - traškusestaladiço - surengtiorganizar - ciniškascínico, ecínico - patikimas, tikrasfidedigno - būdingas, reprezentatyvusrepresentativo - gerbtihonrar - liberalise, liberalize (en) - paslaugusútil - bergždžias, tuščiasinútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - prótea - įvairus, kintamas, skirtingasvariável - iterativo - tvankusabafado - aistringas, įniršęs, įnirtingas, įsiutęs, įtūžęs, laukinis, negailestingas, nirtulingas, nuožmus, žiauruscruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - nuodėmingaspecaminoso - kontroliuoti, prižiūrėti, reguliuoticontrolar, restringir - drungnas, šaltokasmorno, tépido - tomar atitudes - expiar - įgyvendinti, pasiektiatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - purenti, sumauti, sušiktiestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - išduotitrair - sveikassaudável - įžeidžiantis, užgaulus, žeidžiantisofensivo - recognise, recognize (en) - ribotas, siaura, siaurasestreita, estreito, limitado - paremti, puoselėtidesenvolver, promover - help (en) - paremtiapoiar - absurdiškas, juokingasridículo, risível - estúpido - ideológico - apgautiburlar - persekiotiperseguir - išgyventi, pragyventi, susidoroti, susitvarkytiaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - malonėti, teiktisdignar-se - serve (en) - despotiškai elgtis su, įsivaizdintifazer-se importante, mandar - gyventiviver - make (en) - dykinėti, šlaistytis, slampinėti, slankioti, stoviniuoti, trainiotisdemorar-se, descansar, vadiar - būti svarbiam, turėti reikšmėsimportar - atitikti, neprieštarauti, rištis, sietis, sutapti, sutikticoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - atrodyti kaip, būti panašiam įassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - viršytiexceder - pakakti, užtektibastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - gyventi pagal, išpildyti, įtikti, įvykdyti, patenkinticumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - išsiskirti, pasižymėti, pralenkti, pranoktisobressair - taikyti, tiktiaplicar-se - affect, involve, regard (en) - laikytisegurar - derėti, derinticombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - atlyginti, kompensuoticompensar - vietinislocal - belong (en) - sudaryti porą, visumąfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - pjedestalas, stovassuporte - astuto, manhoso, traiçoeiro - messianic (en) - kultūrinis, kultūroscultural - abrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - kaita, keitimasismudança - lobis, perlasjóia, tesouro - golden calf (en) - atminas, atminimo dovana, atminimo ženklas/dovana, suvenyrasrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - mažmožiai, mažmožis, menkniekis, niekainulidade, uma insignificância - našta, sunkumaspeso - spirit (en) - gamtatipo - animacija, pagyvėjimasanimação - paslaugumas, uolumasvivacidade - energija, veržlumasvigor - engenho, espírito - draugiška aplinka, draugiški santykiaicamaradagem - prisitaikymasadaptabilidade - įspūdisimpressão, marca - figure (en) - gražumaslindeza - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - seksualinis patrauklumassex-appeal - bjaurumasfealdade - dėmėmancha - lengvumasfacilidade - sunkumasdificuldade - fly in the ointment (en) - darna, sutikimascompatibilidade - kongruencija, sutapimasconcordância, congruência - incompatibility (en) - conflict (en) - teisės turėjimas, tinkamumasadequação, conveniência, elegibilidade - galimybė naudotis, turėjimasdisponibilidade - ética - atmosfera, kvapasambiente, atmosfera, traço - note (en) - kokybė, kokybiškas, rūšis - meistriškumas, tobulumasvalor/excelência - didingumas, didybė, prakilnumasimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - panašumassemelhança, similardidade - homology (en) - paralelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - panašumassemelhança - neatitikimas, nesutapimasdiscrepância - prarastas laikastempo perdido - nepanašumasdiferença - įvairumas, skirtingumasdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - solidarumassolidariedade - sudėtingas dalykas, sudėtingumascomplexidade, complicação - nuolat pasikartojantis reiškinys, pastovumasregularidade - organisation, organization, system (en) - nereguliarumas, netaisyklingumasirregularidade - spasticity (en) - nepastovumasinstabilidade - pastovumas, stabilumas, tvirtumasestabilidade, firmeza - malonumas, patogumascomodidade, vantagem - plausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismo - tikslumasexactidão, precisão - precizinis, preciziškumas, tikslumascorreção, exactidão, exatidão, precisão - netikslumasimprecisão, inexactidão - netikslumasimprecisão - elegancijaelegância - eclat, pomp (en) - meistriškumasclasse - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - aiškumas, skaidrumasclareza - aiškumas, apibrėžtumasclareza, explicitação - miglotumas, neaiškumasimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - teisingumasprobidade, rectidão - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - dievobaimingumasdevoção, piedade - religingumasdevoção, religiosidade - beatice, sentimento de piedade - dievobaimingumas, pamaldumassantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbariškumas, brutalumas, žiaurenybė, žiaurumas, žiaurus nusikaltimasatrocidade, barbaridade, brutalidade - piktumas, žiaurumasmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - negailestingumasimplacabilidade - altruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - konkurencingumascompetitividade - diplomatiškumas, subtilumas, švelnumas, taktasdelicadeza, subtileza - sąžinė - didvyriškumas, heroizmasheroísmo, valor - perseverança - nepaperkamumasincorruptibilidade - aparência enganadora, especiosidade - patriotizmaspatriotismo - ingenuidade - savigarbarespeito próprio - pagyrūniškumasgabarolice - hubris - gyvumasvivacidade - ramumas, santūrumas, tylumascalma, calmo, compostura, tranquilidade - pagarba, pagarbumasrespeito - grosseria - novidade - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - gracija, grakštumasfavor, graça, graciosidade - elektra, galinga valstybė, jėgacapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - ištvermingumas, smarkumas, tvirtumasrobustez, vigor - drąsacoragem - ištvermėvitalidade - galia, jėgosforça - intensyvumasintensidade - įniršis, įsiūtis, įtūžis, nuožmumas, šėlsmas, siautimas, žvėriškumasferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - calcanhar de Aquiles - naujoviškumas, šiuolaikiškumasmodernidade - continuity, persistence (en) - greitis, greitumas, skubėjimaspressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - greitumaspontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - glibness, slickness (en) - apimtis, dydisvulto - didumasenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - kiekis, kiekybėquantidade - menkumas, skurdumas, šykštumasescassez, insuficiência, parcimónia - gausybėabundância, cornucópia - stygiuscarência, escassez, falta - excesso, superabundância - perteklius, perviršisexcedente - galybė, gausybėexcedente, excesso, fartura - apribojimaslimite - apimtis, ribosalcance - riboslimites - alcance, extensão, intenção, limite - kaina, vertėvalor - price (en) - kas gera, taibem, lado bom - benefit, welfare (en) - prabangaluxo - naudingumasutilidade - beprasmybėinutilidade - galėjimas būti įvykdytampraticabilidade - kompetencijacompetência - lobis, turtasvantagem - privalumasvantagem, virtude - palankumas, pritarimasapoio, nas graças de - nauda, pelnasproveito - rentabilidade - preference (en) - lengvata, privilegijaprivilégio - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - kliūtis, nepalanki aplinkybėdesvantagem - limitação - trūkumasdefeito - deprivation, loss (en) - kainapreço - trūkumasdesvantagem, inconveniente, senão - importance (en) - svarbaimportância, significado - reikšmė, svarumaspeso - beprasmybė, nesąmonė, nesuvokimasalienação, insensatez - galingumas, stiprumas, valdžiaforça - poder - gyvumas, ryškumasvivacidade - darantis kokią įtaką, įtaka, žmogus/veiksnysinfluência - slėgis, spaudimaspressão - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - efektyvumas, veiksmingumaseficácia, eficiência - form (en) - bejėgiškumasimpotência - stardust (en) - netirpumasinsolubilidade - šlauniscoxa, perna - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - sveikas protasbom senso, realismo, senso comum - apdairumasprudência - prudência - intelektas, protas - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - apgaulė, apgavystė, gudrumas, gudrybė, klasta, suktumasagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - bruxaria, feitiçaria, magia - dangus, rojuscéu, Paraíso - innovativeness (en) - derinimas, koordinacija, suderinimascoordenação - įvairiapusiškumasversatilidade - miklumas, nagingumasdestreza - technikatécnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - mįslė, mįslingumas, paslaptingumas, paslaptisadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemadilema - kliūtisdificuldade - problema, sunkumas, sunkus - atrama, parama, pritarimasapoio, suporte - pagrindas, ramstisancorar - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - kas pavaduoja, pakeitimassubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - įvertinimas, supratimasapreciação - haute couture, high fashion, high style (en) - madacapricho, mania, novidade - counterculture (en) - atpažinimas, identifikavimas, tapatumasidentificação - pseudoscience (en) - alternatyva, kitas pasirinkimas, rinklus, šiurkštusalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - išlyga, sąlygacondição - estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - akmuo po kaklu, išbandymas, kas ant sprando sëdi, našta, sunkumasdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - visumatodo - padala, vienetasunidade - širdiscoração - mintis, prasmėsignificado - potekstė, užuominaimplicação, insinuação - esmėessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - kriterijus - pavyzdysexemplo - fantasmagória - prototipasprotótipo - antegosto - demonismo - kultūra - erudicija, mokslasconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - fanatiškumasintolerância - fanatizmasfanatismo - konservatizmasconservadorismo - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - esmėbusílis - madingas/populiarus žodelis/posakis - abracadabra - niekai, paistalastolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa - išeitis, sprendimasresolução - švelnus pasakymasmeia verdade - sarkazmas, satyraironia, sarcasmo, sátira - esmėconclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedantiškumaspedantismo - gražbylystė, iškalbingumaseloquência - gobbledygook (en) - arcaísmo - iškalba, oratorinis menaselocução - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - technobabble (en) - glaustumasconcisão - circunlóquio, perifrase - pleonasmo - metaforametáfora - keiksmas, keiksmažodispalavrão - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - pritarimas, sutikimasassentimento, consentimento - apsireiškimas, atskleidimas, kas atveria akisrevelação - insinuação - voice (en) - auspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - smūgis, šokas, sukrėtimasabalo, sobressalto - avarija, nelaimė, nelaimingas atsitikimas, nelaimingas nutikimasacidente, desventura - kankinio kančios/mirtismartírio - nutraukimasruptura - nelaimė, nelaimingas atsitikimasdesventura - baisi nelaimė, tragedijacalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - epifania - lemtis, likimas - patobulinimasmelhoramento - debacle, fiasco (en) - prisitaikymas, pritaikymas, reguliavimasajustamento, ajuste, rectificação - įvykis, renginys, šventėocasião - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - pakenkimas, sugadinimasprejuízo - perversmasrevolução - nesėkmė, pablogėjimas, recidyvasatraso - Fall (en) - konfliktas, nesutarimas, prieštaravimasconflito - aloofness, distance (en) - jautrumassensibilidade - aranžuotė, išdėstymas, sumanymas, susitarimasarranjo - visuomenėalta roda - superpopulação - tautamassa - burguesia, classe média - bendrija, bendruomenėcomunidade - civilizacijacivilização - coevals, contemporaries, generation (en) - asortimentas, daugybė įvairiausiųsortimento, variedade - current, flow, stream (en) - cubismo - distance (en) - Rojusparaíso - slėptuvėesconderijo - prieglauda, prieglobstisrefúgio - likimasdestino - Logos, Son, Word (en) - bailyscobarde - ekspertas, žinovasexperto, perito - juodukaspreto - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kulisoperário - pele-vermelha - john bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - konsultantas, patarėjasassessor, conselheiro, consultor - bjaurybė, kalės vaikasfilho da puta - įgaliojimas, pavedimasautoridade - amante - chuliganasarruaceiro, bruto, rufião - kūdikisbebé, bebê - kolekcionierius, rinkėjascoleccionador - asmuo, atsisakantis eiti į kariuomenę dėl religinių/moralinių įsitikinimųobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - pederastasbicha, dinheiro falso - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestromaestro, regente - vaikystės draugascompanheiro - jėgaforça - tronco de couve - shiksa, shikse (en) - nusidėjėlispecador - valstybės veikėjas, valstybininkasestadista, homem público - despesas de exploração - privilégio - netektis, nuostolisperda - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - blogėjimas, pablogėjimasdeterioração - plėtotė, plėtra, raida, vystymasisdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - nuliszero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimumasmínimo - punhado - atspalvis, pėdsakas, priemaiša, šešėlis, truputis, žymėtoque, traço, vestígio - partija, siuntafornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - pagrindas, pamatasbase, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - pusiausvyraequilíbrio - draugystėamizade - nelaimė, pavojus, sukrėtimascrise - element (en) - aplinkaambiente, meio - pusiausvyraequilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - status quo - natural state, state of nature, wild (en) - aukščiausias laipsnis, aukščiausias taškas, kulminacija, viršūnėapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - atvejiscaso - visuomeninė padėtisposição social - vietalugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - amžiusvida - tvarkaordem - peace (en) - anarchija, chaosas, suirutėanarquia - maišatis, tikras pragaraspandemónio - incident (en) - perversmas, suirutėtranstorno - šaltasis karasguerra fria - nesutarimasdiscordância - laisvėliberdade - autonomijaindependência, liberdade - polarisation, polarization (en) - aklavietėimpasse, umbral de lucro - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - atpažinimas, pripažinimasreconhecimento - atskyrimas, izoliacija, izoliavimasisolamento - pagerėjimas, patobulinimasmelhoria - development (en) - nebenaudojimas, nenaudojimasdesuso - atnaujinimas, restauravimasrenovação - svarba, svarbumasimportância - svarumas, svorisênfase - prestižasprestígio - anonimiškumasanonimato - garsas, įžymumas, šlovė, talentingumascelebridade, fama, nome, renome, reputação - fama - reputacija, vardasfama, reputação - name (en) - degradação, humilhação, infâmia, servilismo - dekadansas, moralinis nuopolis, nedorovingumas, smukimasdecadência - viršenybėdomínio, predominância, superioridade, supremacia - viešpatavimas, viršenybė, vyravimasdominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - problema - nepasisekimas, vargasinfelicidade, miséria - skubumasurgência - prievarta, spaudimaspressão - apnikimasinfestação - visumatodo - pilnumas, užbaigtumasperfeição - visumatotalidade - defektas, trūkumasimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - dalia, lemtis, likimasdestino, fado, sorte - gerovė, suklestėjimasprosperidade - sėkmėàxito, sucesso - katastrofa, nelaimėcatástrofe, desastre - gedimas, nesėkmėfalta, fracasso, reprovação - perspektyva, prognozėperspectiva, previsão - galimybė, proga, šansaschance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - gerovė, suklestėjimasprosperidade - gausumas, prabanga, sodrumas, turtingumasopulência - mamona - skurdas, skurdumas - indigência, pobreza - hygiene (en) - švarumasasseio - organizuotumas, tvarka, tvarkingumasordem - purvas, suodžiaiporcaria, sujidade - bjaurumassordidez - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - atšiaurumas, sunkumasdureza, rigor - nuotaika - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - saugumassegurança - apsauga, sauga, saugumassegurança - peace, public security (en) - apgynimas, apsauga, globa, gynimasprotecção - pavojusperigo - danger (en) - clear and present danger (en) - pavojus, rizikaperigo - grėsmė, grėsmę, grėsmingumas, kas kelia pavojų, pavojusameaça, perigo - aptidão física - illumination, light (en) - išminties akmuopedra filosofal - dross, impurity (en) - dalelėátomo - dulkės - atliekosdesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final - laikas, valandahora - amžiusépoca, idade - laikas, momentasaltura - akimirksnisfracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-