Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alapjában véve, alapvetően, lényegébenbasicamente, fundamentalmente - csakis, csupán, egyedül, egyszerűencom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatikusanautomaticamente - riasztóanassustadoramente, horrivelmente - mérhetetlenülimensamente - durvánaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - észrevehetőenconsideravelmente - tisztatotal - körül, közel, majdnem, megközelítően, mintegy, mondjuk, némileg, táján, többé-kevésbéa beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - a leg ...bb, egészen, sokkal, teljesenabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - kizárólagosanexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - hiányosan, tökéletlenülimperfeitamente - legnagyobb mértékben, teljesencheio, totalmente - only (en) - torkosvoraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - előnyösenvantajosamente - bőségesabundante - substancialmente - well (en) - well (en) - jól - well (en) - bőségesexcessivo, exuberante - komolyanseriamente - gonosz módon, haszontalanul, pajkosancom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - elfogadhatóaceitável - mindig, örökkécontinuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - alkalmilag, alkalomadtán, hébe-hóba, hellyel-közzel, időnként, időről-időre, nagyritkán, néhanapján, térközökkelaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - convencionalmente - azért, de azért, mégis, mégsem, ugyanakkorao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - eddig, még eddigaté agora, até então, por enquanto - hőstett, tettdesempenho, façanha, feito - igazán, nagyonmuito - aktívactivo - akrobatikus, artistaacrobático - éppen mostmesmo agora - azonnal, pillanatnyilaginstantaneamente - fürgeágil - koráncedo, em breve - com frequência, com freqüência, frequentemente - ritkánraramente - cselekvő, érvényben van, hatálybanactivo, em vigor - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - nyomatékosanenfaticamente - igazánverdadeiramente - kiegyenlítés, rendezésigualação - persze, természetesenclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - claramente - active (en) - nyíltan, nyilvánvalóan, őszintén, világosanclaramente, simplesmente - látszólag, ránézésreaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - kimondottan, külön isespecificamente - szerencsére, szerencsésen, véletlenszerűencasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - sajnálatosan, sajnosinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - rendkívülextraordinariamente - túlságosan isdemasiado, em demasia, excessivamente - előbb-utóbbmais cedo ou mais tarde - a végén, végre, végül isno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - azonnal!, futólépésben, mindjárt, mint a villám, tüsténtagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - egyenesendiretamente, imediatamente - fáradhatatlanul, kimeríthetetlenülincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - rapidamente - egyelőre, ez idő szerintpor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - ügyesencom habilidade, habilmente - horrivelmente - nagyonmuito - drasztikusandrasticamente - egyáltalánde qualquer maneira - egyáltalán nem, semmi esetre semcertamente que não, de modo nenhum - sikerêxito - exaustivamente - elnyúlvadiretamente, estendido - közvetveindirectamente - ennyi, annyi, mennyi?, rengetegimenso, um grande número - bukás, kudarc, meghibásodásfalha, fracasso - hirtelen, váratlanulabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - tévedéserro - ügyeshábil - végezetül, végülenfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - baklövés, hibaengano, erro, gafe - baklövésgafe - gyengéndebilmente - találomra, véletlenüla esmo, ao acaso - jóformán, majdnem, szinte, többé-kevésbéquase - főként, főleg, mindenekelőtt, mindenekfelett, többnyireprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - gyengéden, szeretőencarinhosamente, com afeição, ternamente - nyilvánvalóanabertamente - kétségtelenülindiscutivelmente, sem dúvida - passzívanpassivamente - megvetőendesdenhosamente - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - sajátosan, személy szerintespecialmente, peculiarmente - gyorsan, rohamosanrapidamente - feltétel nélkül, határozottancategoricamente, incondicionalmente - mindörökké, örökérvényűen, örökké, örökkévalóan, örökkévaló módoneternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - állandóanpara sempre, permanentemente - átmenetileg, ideiglenesenprovisoriamente, temporariamente - rögtönzöttde improviso - állandóan, folyamatosanconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginally (en) - veszélyesenperigosamente - energikusenergicamente - döntően, egyszer s mindenkorra, meggyőzőenconclusivamente, uma vez de por todas - elhagyatottanaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - finoman, kiválóandelicadamente, refinadamente - rögtönsem demora - gyorsanrapidamente, rápido - általánosságban, megrögzötten, rendes körülmények között, rendszerint, szokásos, szokásos/megszokott módonhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - a napokban, az utóbbi időben, mostanábanrecentemente, ultimamente, utlimamente - szeszélyesenerraticamente - fokozatosangradualmente, pouco a pouco - eljössz...?, erre, idecá/lá, para aqui, para cá - alkalmas, jólapto, bem, certo - békéstranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - gyatramiserável - benn, bentdentro, no interior, por dentro - nemzetközileginternacionalmente - frissen, nemrégrecém- - ismét, még egyszer, megint, újrade novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - mindiginvariavelmente - mechanically (en) - inkábbpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - következetesen, módszeresen, rendszeresensistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - élettelenmorto - jellegzetesentipicamente - globálisanglobalmente, universalmente - példa nélkül állósem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - hasonlóan, hasonlóképpende modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - helyes, megfelelőcorrecto, correto, justo - jelentősen, nevezetesenmanifestamente, notavelmente - alaposan, behatóan, intenzívenintensivamente - megfelelőenadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fantasztikusan, meseszerűenfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - alkalmas, értelemszerű, megfelelőadequado, apropriado, certo, idôneo - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - felületesensuperficialmente - bűnösen, gonoszul, rosszulmaldosamente, malevolamente - bizonyára, biztosan, feltétlenül, föltétlenül, határozottan, hogyne, hogyne!, valóbanao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - suficientemente - elég, eléggé, elégségesbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - kezelés, manipulációmanipulação - könnyedén, könnyenfacilmente, prontamente - actually, really (en) - furfangos, gyanús, ravasz, sunyiastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - egészében véve, mindent összevéveafinal, no conjunto, no fundo, no todo - aranyszájú, ékesszóló, elokvenseloquente - izgatottanexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - pimaszdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - aránylag, viszonylagrelativamente - easily, readily (en) - szemmel láthatóanclaramente, consideravelmente - komolyanseriamente - kellő időbena horas, na devida altura - a legjobbkorno, no último momento - csinos, vonzóatraente - off the cuff (en) - elbűvölő, lenyűgözőcativante, enfeitiçado, fascinante - pelo contrário - atractivo - elbájoló, megnyerőalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - szó szerintà letra - bátrancorajosamente - mélységesenimensamente, profundamente - türelmetlenülimpacientemente - türelmesenpacientemente - ostobánestupidamente - alkotó módoncom criatividade - gyökeresenradicalmente - aggályoskodva, lelkiismeretesenconscienciosamente, escrupulosamente - kivételesenexcepcionalmente - szűziesen, tisztánpuramente - rendesencom cuidado, limpamente, literalmente - életerővelvigorosamente - claramente - kiválóanexcelentemente - csodálatosan, pompásan, rettenetesenmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - szelídenfriamente - józanulsobriamente - merészensem medo - jól, pontosan, szépenagradavelmente - lakályosanaconchegadamente, delicadamente - beszerezhetetlennão obtenível - correspondingly (en) - okosan, ügyesencom esperteza - a nép körébenpopularmente - intellectually (en) - reagálásreação, reacção - túlzottanexageradamente - büszkénorgulhosamente - komolyan, ünnepélyesensolenemente - ügyetlenüldesajeitadamente - közönségesencom grosseria - erősenintensamente - önként, saját jószántából, spontán módonespontaneamente - félelmetesatroz, feio, terrível - borzasztó, félénkassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - meticulosamente - félelmes, fenyegetőameaçador, assustador - ügyetlenüldesajeitadamente - triunfalmente - hajmeresztő, lidérces, vérfagyasztóarrepiante, arripiante, horripilante - szabályosanregularmente - ijedős, ijesztős, rettenetesacanhado, amedrontado, assustado, assustador - merészcorajoso - eszményien, ideálisanidealmente, teoricamente - gyermekieninfantilmente, puerilmente - hátborzongató, ízléstelende mau gosto, macabro - helytelenülimpropriamente - figyelemmel, figyelmesenatentamente, cuidadosamente - nagyon, rendkívül, roppantulenormemente, extraordinariamente - liberálisan, nagylelkűengenerosamente, liberalmente - könnyedénsem esforço - részletesenem pormenor - befejezésconclusão - kényelmesenconvenientemente - inconveniently (en) - szórakozottan - csökönyösenobstinadamente - győztesenvencedoramente - bölcsen, okosanprudentemente - oktalanul, ostobánestupidamente, imprudentemente - értelmeseninteligentemente - érthetőeninteligivelmente - arisztokratikusanaristocraticamente - diplomatikusan, tapintatosancom tacto, diplomaticamente - kudarcfiasco - korlátlan v. bizonytalan időreindefinidamente - helyesen, pontosan, szorosanbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - könyörületesenbondosamente, caritativamente - lomhánmolemente - elbizakodottpresunçoso - gyorsan, sietősen, sietveà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satiricamente - bőkezűen, szabadonlivremente - lelkilegespiritualmente - bodrosan, bolyhosan, homályosanfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - bámulatosanespantosamente, surpreendentemente - bőségesen, bővenabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - unalmasancansativamente, fastidiosamente - legjobban, legteljesebbensumamente - nagyszerű, pompás, ragyogóbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - udvariasancortesmente, cortêsmente, educadamente - elragadóencantador - durván, gorombán, udvariatlanulcom má educação, descortesmente, grosseiramente - dicséretre méltó módonadmirávelmente, louvavelmente - élvezetesen, kellemesenagradavelmente - desagradavelmente - szívélyesencom vontade, cordialmente - barátságosan, jóindulatúan, kedélyesen, kedvesen, udvariasanafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - csak egy hajszálon múlt, épphogypor pouco, por uma unha negra - kedvesbondoso, gentil - hűségesen, megbízhatóanfielmente - legkedvezőbb, optimálisóptimo - rendellenesenanormalmente - permanentemente - pompásagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - belsőleg, belülsecretamente - előnyösen, kedvezőenfavoravelmente - desfavoravelmente - megjavítómelhorativo - lakonikusan, szárazoncom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - határozatlanulvagamente - nagyképűenpomposamente - javulásaperfeiçoamento, melhoria - fejlődés, haladásprogresso, promoção - kitartóanobstinadamente - eredményesen, hatékonyanefectivamente, eficientemente - tragically (en) - vészjóslóande modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - elbizakodottanindecentemente - ellenállhatatlanulirresistivelmente - egyszerűen, keményen, komolyan, pontosan, szigorúan, zordanrigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - büntetés, helyesbítés, kijavításcorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - vadulferozmente - vérszomjassanguinário - megújulás, reformreforma - beautification (en) - classicamente - homályosanobscuramente, sombriamente - bátor, merészintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - művésziesenartisticamente - különösenem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - korszerűsítésmodernização - egyformánuniformemente - enduringly (en) - égbekiáltóandescaradamente - debasement, degradation (en) - por excelência - corajoso - esteticamente - megdöbbentőenhorrivelmente - bátorvalente - félénkassustado - beszennyezés, megfertőzéscontaminação, poluição - nyúlszívűassustadiço, medroso, receoso - félénkreceoso, tímido - bátortalan, félénkacanhado, envergonhado, tímido - nyomorultandesprezivelmente - önteltenarrogantemente - audaciosamente - mohónavidamente - amorosamente - assiduamente - eszesen, okosanastutamente, sagazmente - csintalanulmaliciosamente - austeramente - kapzsin, pénzsóváranavidamente - jóindulatúanbondosamente - kereken, nyersen, nyíltanbruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - fürgénagilmente, com esperteza, vivamente - folyamatosan, folytonosan, szüntelenülcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - makacs, nagyképű, önfejűteimoso - gondatlan, gondatlanuldesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - ceremónia nélkül, fesztelenül, köznyelven, nem előírásosancoloquialmente, informalmente - calmamente - alkalmazkodik, hozzáalkalmazadaptar - önelégültencom presunção - átfogóancompletamente - egyszóval, pár szóval, röviden, tömörenbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - cinikusancinicamente - leereszkedőenaltivamente, com condescendência - zavarosanconfusamente - consequentially (en) - építőenconstrutivamente - hűvösen, közömbösencalmamente, com indiferença, friamente - hihetetlenül, ki van zárva, lehetetlenimprovavelmente, incrivelmente - hitelt érdemlőende modo convincente, plausivelmente - rejtélyesen, titokzatosanenigmaticamente, misteriosamente - megszámlálhatatlan, számtalaninumerável, numeroso, sem conta - elbűvölőendeliciosamente - láthattam volnapossivelmente - képtelenülabsurdamente - garridamente, provocantemente - alantas/aljas módonignobilmente - részletesdetalhado, exaustivo, pormenorizado - utálatosanofensivamente - futólagosde relance, superficial - ördögien, pokoliandiabolicamente, muito - megvetendőenbaixamente, desprezivelmente - homlokegyenest ellenkeződiametralmente, diretamente - szorgalmasandiligentemente - kellemetlenüldesagradavelmente - méltatlanul, szégyenletesen, szégyenteljesensem honra, vergonhosamente - nyíltan, őszinténabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - fielmente, lealmente - hűtlenüldeslealmente - arányosanproporcionalmente - tisztelettudóanrespeitosamente - tiszteletlenüldesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatikailagdogmaticamente - central (en) - álmodozónpensativamente, sonhadoramente - elragadtatottan, elragadtatva, lelkesencom entusiasmo, extaticamente - hátborzongatóanassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - hullámonda - önző módonegoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - kitérőenevasivamente - szabályosanregularmente - egyenlőtlenüldesigualmente - túlzottanexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - enyhülésdescanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - bizalmasan, meghittenfamiliarmente - fanatikusanfanaticamente - hibátlanulimpecavelmente - flabbily (en) - hajlíthatatlanulinflexivelmente - erőszakosanvigorosamente - brotar, germinar, rebentar - formidably (en) - jellemző, megkülönböztető, tipikuscaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - ragyogóanesplendorosamente - gratuitously (en) - keservesenatrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - különös módongrotescamente - kelletlencom má vontade, relutantemente - halvány - harmonikusanharmoniosamente - elhamarkodottan, meggondolatlanulprecipitadamente - vakmerőendescuidadamente, temerariamente - szívtelenülcruelmente - hősiesenheroicamente - csúnyánhorrorosamente - higiénikusanhigienicamente - egyesítés, egyesülésunião, unificação - reunião - dologtalanul, lustánpreguiçosamente - félbeszakítás, közbejött akadály, megszakítás, széthullás, zavarás, zavaró körülményinterrupção - imperativamente, imperiosamente - hetykén, pimaszul, szemtelenüldescaradamente, impertinentemente, insolentemente - féktelenül, impulzívanimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - meggondolatlanulimprudentemente - össze nem hasonlítható módonincomparavelmente - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - leleményesen, találékonyanengenhosamente - eredendően - inoportunamente - idejében, jókor, kapóraoportunamente - insidiously, perniciously (en) - egyszerűsít, leegyszerűsítsimplificar - élesen, keményenentusiasticamente - nehezenlaboriosamente, penosamente - bágyadtanlanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - lehetetlenül, nevetségesenridiculamente - elnézőenbenevolamente - megszervez, nyújt, organizál, szervezarranjar, organizar - éles, tisztadireito, limpo - makulátlan, szeplőtelen, szeplőtlen, tisztaimaculado, impecável - lugubremente - méltóságteljesenmajestosamente - kihasználexploração - drippily, mawkishly (en) - rossz bánásmódmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - üldözés, üldöztetés, zaklatásperseguição - boszorkányper, boszorkányüldözéscaça às bruxas - irgalmatlanul, könyörtelenüldesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - bewildering (en) - pillanatonkéntminuciosamente - milagrosamente, miraculosamente - áttetszőtranslúcido - gyatrán, szánalmasaninfelizmente, miseravelmente - légvárépítésescapismo - egyhangúanmonotonamente - iszapos, zavarosbarrento, toldado, túrbido, turvo - tejszerűleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - körmönfont, ravaszagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - elfogulatlanul, tárgyilagosanobjectivamente - alázatosan, szolgaianservilmente - dúsgazdagonopulentamente - hivalkodóanostentosamente - enveloping (en) - kebelbarát, közeli, meghittdo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - sajnálkozó módon, szánalmasanlamentavelmente - értelmetlenül, laposansem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - csinosan, kedvesenlindamente - prózaianprosaicamente - apródebilmente, justo - furcsán, különösképpenestranhamente - békésen, csendesen, derűsen, nyugodtancalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - befejezcompletar - relevantly (en) - dicséretre méltóancom mérito, honrosamente - respeitosamente, reverentemente - robusztusrobustamente - tágasamplo, espaçoso - szorosconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - kényelmescómodo, confortável - nyugtalanítóinquietante - érzékenyenvoluptuosamente - érzékiensensualmente - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - szabványospadrão, uniformizado - ügyescom habilidade, habilmente - kivételes, rendkívüliexcepcional - rare (en) - szokatlanincomum, invulgar - rendes, rendesen, szokásoshabitual, usual - megszokott, szokásosacostumado, do costume, habitual - átlagosplebeu - piszkosansordidamente - konkrét, speciálisespecífico - sajátrespectivo - külön, különállódistinto, separado - kifejezőexpressivo, significativo - kifejezéstelensem expressão - szigorúrigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - édesendocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - gyengédenternamente - hagyományosantradicionalmente - eredményeseficiente - nyafogó, panaszkodóimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestánsprotestante, que protesta - unbearably (en) - serkentestimular - teljescompleto - fenntartás nélkül, őszinténabsolutamente, francamente, incondicionalmente - kimerítőexaustivo - össz-, teljestotal - méltatlanulindignamente - incomplete, uncomplete (en) - hasznosanutilmente - bátranvalentemente - ardorosamente - hitvány módon/módrahorrivelmente - vorazmente - enciklopédikus, lexikálisenciclopédico - plenáris, teljesplenário - wholeheartedly (en) - szellemesencom espírito - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - mi több, sőtsim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - különlegesenespecialmente - azonnalimediatamente - egyenesendirectamente, diretamente - tömörconciso, sucinto - epigrammatikus, rövidepigramático - kompakt, rövid, tömörbem aproveitado, sucinto - kurta, lakonikus, szófukar, szűkszavúbrusco, lacónico - hosszadalmas, hosszúlélegzetű, terjengősprolixo - erotically (en) - pusztításdevastação - felfordulás, hűhó, zsivajalgazarra, transtorno, tumulto - kavarodásagitação, empurrão - túlzsúfolt, zsúfoltapinhado, superlotado - össze nem illőincongruente - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serviço - big, large, prominent (en) - égbekiáltó, kirívó, szembeszökőflagrante, manifesto, óbvio - negócios por concluir - constant (en) - ismételt, ismétlődő, visszatérőrepetido, repetitivo - szórványosesporádico - know (en) - vitakedvelőrefilão - know (en) - hagyományosconvencional - conventional (en) - bizarrbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - tekintélyesconsiderável - észrevehetőconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - összetévesztconfundir - udvariascavalheiresco - durva, nyersbrusco, desabrido - faragatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlandescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - hihetőacreditável, plausível - hihetetleninacreditável, incrível - csípős, metszőcáustico, fervente - crítica, crítico - fontos, komoly, súlyosgrave - crucial, important (en) - elavult, idejétmúltantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - elavulófélben levőem desuso a cair - átkozottamaldiçoado, maldita, maldito - düledező, rozogadecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - durva, közönséges, ordenáré, trágár, vulgáriscomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - higgadt, megfontoltcalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - igényes, sokat követelőexigente - szigorúrigoroso - pressing, urgent (en) - önkényesarbitrário - kiszámítcalcular - megbízhatódigno de confiança - deviance, deviation (en) - dependent (en) - gyarlóság, kis hibafalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - függetlenindependente - pazarlás, szertelenségextravagância - desirable (en) - csalás, gaztettcrime, jogada suja - irigylésre méltódesejável, edesejável, invejável - szentségtörésprofanidade, sacrilégio - kívánatosabbpreferível - pornográfiafilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - nehézdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - nehezen kezelhetődelicado - serious (en) - aggasztó, fárasztó, nyugtalanítóaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elemi, merő, tisztaelementar, simples - hízelgősuave - szorgalmasassíduo - fáradhatatlanincansável - hanyag, nemtörődöm, pontatlandescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - nem világosindistinto, inidstinto - general (en) - kockázat, veszélyperigo, risco - túlsúlyban levő, uralkodódominante, predominante - élesagudo - erősítésdefesa - cambiante - kezdetiainda no início, imperfeito, rudimentar - szembesítconfrontar - hatásos, hatékony, hathatóseficaz, eficiente, vistoso - kimerítő, nehézcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - erősabundante, forte - facile (en) - keveredés, szabad szerelem, szexuális szabadosságpromiscuidade - economic, economical (en) - gyorsexpeditivo, expedito/despachado - drasztikusdrástico, edrástico - kiáltóexclamatório - szilárdfirme - esetlen, félszegacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - lelkesentusiasta, entusiástico - buzgó, lelkes, mohóávido, entusiasta, entusiástico - hízelegadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - eexplícito, explícito - rejtett értelmű, titokzatosesotérico - nehezen érthetőabstruso - misztikus, titkos hatásúmisterioso, secreto - előképzettség nélkülexotérico, geral, popular - alap-básico - enyhítő, eufemisztikus, szépítetteufemístico, extenuante - durva, hozzávetőlegesaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - empolgante - helytelen felhasználásabuso, má utilização - drágacaro, dispendioso - drága, költségescareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - abordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - tapasztalatlaninexperiente, verde - megmagyaráz, tisztázesclarecer - titkossecreto - igazságosequitativo - ismeretlendesconhecido, estranho - antik, divatjamúlt, elavult, ódivatú, régimódiantigo, antiquado, fora de moda, velho - desengraçado - elegáns, puccoschique - azonnaliimediata, imediato, instantâneo - kényesmelindroso/meticuloso - exigente, meticuloso - pufókrechonchudo - elhízott, kövércorpulento, obeso - csontos, girhes, sovány, szikár, véznaanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - megszervezés, szervezésarrumação - ismételgetés, ismétlésconfirmação, reiteração, repetição - másoláscopiador - szaporodásreprodução - állhatatosság, kitartásinsistência, perseverança - alapvetőbásico - szertartásrito, ritual - egészséges, természetessalutar, são, saudável - fizikailag erősrobusto, são de corpo - aláhúz, hangsúlyoz, hangsúlyoz vmitacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - aláhúzacentuar - meg nem alkuvóintransigente - estrangeiro - szertartásoscerimonioso - nyugalmi állapotdesligado - good, well (en) - tartózkodásabstinência - végzetesfatal - szabadlivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - frissrecente - barátságos, szívélyesafável, amistoso, bondoso, cordial - bozontos szemöldökűamarrado - termékenyfértil, produtivo - zsúfoltapinhado - mere (en) - such, such that (en) - különlegesespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - bőkezű, nagylelkű, pazarló, tekintélyesgastador, generoso, liberal - adakozó, bőkezű, nagylelkűmagnânimo, muito liberal, munificente - összhangtalanság, rossz igazgatás, rossz kormányzásdesgoverno, prevaricação - alávaló, egyszerűhumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - jólbem - sintético - boldog, élvezetes, ép, hasznosbenéfico, bom - kellemesagradável - alkalmasconveniente - kibékítés, megbékítésapaziguamento - pocsékhorrível - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - ésszerű, jó, kedvesbom - white (en) - sötétescuro - ördögien gonosz, pokoli, szentségtörődemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - ingerlékeny, ingerült, zsörtölődőmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - ingerlékenyirritável - besavanyodott, haragos, mogorva, rosszkedvű, sötétameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - mogorvamalhumorado - gradual (en) - hirtelen, váratlansúbito - balhé, bunyó - katasztrofális, szerencsétlencatastrófico, desastroso - szegregáció megszüntetéseintegração - ígéretpromessa - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - próbára tevő, súlyospesado - lesújtóinquietante - támogatás, tartóapoio, suporte - heavy (en) - enyhe, könnyűleve - homogénhomogéneo - favor - beau geste (en) - attention (en) - nagyelevado - mobilização - alacsony, kis, mélyen fekvőbaixa, baixo - bosszú, megtorlásrepresália, vingança - magasalto - alacsony, alsó, alsóbb, kisbaixo, inferior - high, high-pitched (en) - beavatkozás, közbenjárás, közvetítésintervenção, mediação - megújításrenovação - őszinteaberto - félrevezetőenganador - áthatolpenetrar - outlet, release, vent (en) - acolhedor - nagyon meleg - cold (en) - sivársombrio - hűvösfrio - emberfölöttisobrehumano, sobre-humano - emberségeshumano - állatiasabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - bohóckodóapalhaçado - komikus, mulatságos, mulattató, nevetségescómico, ridículo - bohókás, viccescurioso, divertido, engraçado - túláradóan vidámhilariante - éles eszű, szellemesespirituoso, vivo - elsietettapressado - jelentős, lényegesalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - fontos, nagygrande, importante - alapvető, központi, kulcs-, legfőbbcardeal, central, essencial, fundamental, principal - fő, fő-principal - történelmihistórico - őszintesério - estratégico - értékesvalioso - hegedülőfútil - félelmetesassustador, imponente - nagyszerű, ragyogóesplêndido - dekadens, hanyatlódecadente - informed (en) - népespopuloso - ártatlanirrepreensível - tanulságos - intelectual - értelmes, intelligensinteligente - érdekesinteressante - érdekes, izgalmasabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - lélekölő, nehézkes, sivár, unalmasaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - kívülről jövő, külsőextrínseco - adventitious (en) - bús, szomorúdepressivo - bitter (en) - gyászos, panaszos, siralmaslúgubre - híres, jeles, kiválóconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - egész embert igénylőalto, farto, grande - nagyarregalado, de largo - terjedelmesvolumoso - nagy befogadóképességű, tágasespaçoso, vasto - óriásiastronómico, colossal, estupendo - óriásienorme - óriásigigante, gigantesco - óriásigigantesco - hatalmas, óriásiimenso, vasto - baromi nagy, óriásienorme, muito grande, que bate - jelentéktelen, kicsi, kispequeno - apró, filigrán, mikro-, pöttömdiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - névleges, törtszerűmínimo, minúsculo, nominal - eltérő, különböződiferente - kisebb, mérsékelt, szerénymodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - egyesüljetek!, hosszadalmas, hosszúra nyúló, világ proletárjaicomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - tartósduradouro, durável - szűnni nem akarósem fim - kurta, rövidbreve, curto - pillanatnyimomentâneo - hangzó, zengzetesgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - megnyerőquerido - ölelkezőadorável, fofinho, fofo - utálatoshorrendo, horrível, odioso - de olhos azuis - kedves, szerelmes, szeretőamado - gyengéd, ragaszkodó, szeretőafectuoso, carinhoso, tenro, terno - bele van habarodvaapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - asszonyos, nőies férfiefeminado, feminino, próprio de mulher - gyerekesinfantil - túlérettamolecido - maximálismáximo - minimálismenor, mínimo - sokat mondósignificativo - értelmetleninsignificante, sem sentido. - irgalmatlansem piedade - hidegvérű, kemény szívű, könyörtelen, öldöklődesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - mérsékeltsuave - intenzívintensivo - komolysério - strong (en) - vonzatrair - túlzott, túságosan magas, „meredek”excessivo, exorbitante - túlzottexorbitante, exorbitante/excessivo - alapvető, ultra-extremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - degenerált, ledér, léha, züllöttdegenerado, devasso, dissoluto - számosmuitas, numerosos - nagyszámú, számosinúmero, numeroso - poucas, pouco, poucos - az egész világon elterjedtmundial, mundialmente - natural (en) - kísértetiesfantasmal - végsőconsequente/final - végsőfinal, último - rendellenesanormal - engedelmesobediente - clear, open (en) - szabadlivre - iszonyatos, undorító, utálatosdetestável, repelente - undorító, utálatosdesagradável, nojento, repugnante - megújítrenovar - öregantigo - újszerűfresco, novo - recent (en) - éves, időscom a idade de, idoso - bevégez, teljesítcumprir, desempenhar - időszerűoportuno - átlagosmedíocre - elég jó, közepesmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - mindennaposhabitual/corriqueiro - csodálatos, csuda klassz, káprázatos, mesés, óriásienorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - eredetioriginal - újszerűinsólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banális, elcsépelt, elkoptatottbanal, batido, gasto, trivial - hagyományos, ortodoxortodoxo - iconoclastic (en) - nyílt, nyilvánvalóaberto - fanatikus, rajongófanático - presente - irenic (en) - éles, metszőagudo, sagaz - állandópermanente - impermanent, temporary (en) - mulandóefémero, passageiro, transitório - elenyésző, tünékenyevanescente, infinitesimal - megzavarodott, tanácstalan, zavartperplexo - paffpexplexo - bizalmas, saját, személyesíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - könnyű, merő, puszta, sima, szerénynu - egyszerűsimples - élvezetesagradável - elragadódeleitoso, delicioso - csökkentreduzir - szórakoztatódivertido - szórakoztatóalegre, desviado, divertido - állító, biztos, feltétlen, pozitívpositivo - durván megsért, megbotránkoztatescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - örömet szerezsatisfazer - kivihetetlenimpraticável - erősforte - discourage (en) - erős - erélyesvigoroso - erőtlenimpotente - fontosimportante - pontospreciso - dagályos, nagyképű, szónokiaspomposo - középfokú, másodfokú, másodrendűsecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - bizalmas, titkosconfidencial - public (en) - open (en) - termékenyprodutivo - eredménytelen, hiábavalóinfructuoso, infrutífero, vão - hasznot hajtólucrativo - bájos, rendesatraente, correcto, decente - pedáns, prűdcerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - gőgös, önteltarrogante, presunçoso - fölényes, gőgösaltaneiro, arrogante, desdenhoso - hiú, önteltconvencido, vaidoso - szeplőtlen, tisztapuro - éles, tiszta, újbranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - kétes értékűapócrifo - árnyas, gyanús, kétesdúbio, sombroso, suspeito - zajosbarulhento - higgadt, kipihent, pihentetőcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - lármásdestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - csalókasurrealista - épforte - durva, hülyeaparvalhado, estúpido, grosseiro - durva, közönségesáspero, grosseiro - bolond, durva, érzéketlencrasso, grosseiro - rendes, szabályosregular - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - gyalázatos, hírhedt, szégyenletesdifamante, famigerado, infame - kibékíthetőconciliável, reconciliável - elhatározott, eltökélt, határozottdecidido - szalonképesapresentável - felelősresponsável - kifizetődőcompensador - nagyhangúretórico - lüktetőpulsante - jómódú, szegénynecessitado/endinheirado - kellemesconfortável - indigente, pobre - pénztelenduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - nélkülöző, szegényindigente, necessitado - nincstelen, rosszul állcom muita falta de, sem um tostão - dúsgazdag, luxus-, pazarluxuoso, opulento, sumptuoso - robusztusrobusto - izmos, megtermett, nagy darab, tagbaszakadt, termetes, testesmuscular, musculoso, robusto - árkádiaiárcade, bucólico, idílico - veszélyesarriscado - veszélyesarriscado, perigosa, perigoso - öngyilkossággal felérő, öngyilkosságra hajlamosauto-destrutivo, suicida - különfélevário - hasonlóparecido, semelhante, similar - bolond ember, dilis, dióízű, őrült ember, zavarosde nozes, doido, louco, maluco - mániás, őrjöngőmaníaco - fanyarsarcástico - kényszeredettsardónico, trocista - gúnyos, szatirikussatírico - nem kielégítő - kellemetlendecepcionante, enganoso - tudálékospedante - művelt, nagy tudásúsábio - atraente - önzőegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erogén, nemi izgalmat okozóerógeno - higiénikushigiénico - extraneous, foreign (en) - komoly, őszintesério - komolytalanfrívolo - huncut, pajkosendiabrado - józansóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namorador - erotikuserótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - buja, érzéki, fajtalanlibidinoso, sensual - buja, érzéki, fajtalanlascivo, lúbrico - szerepelaparecer - appear, seem (en) - bemutat - felvág, fitogtatexibir, pavonear-se - sasszeműde olhos de lince - kifejezőimportante, significativo - jelentékteleninsignificanta, insignificante - merő, tisztamero, simples - elementar, essencial, fundamental, primário - bonyolultintricado - bonyolultcomplicado - hízelgő, talpnyalóadulador, lisonjeiro - egyedi, egyedüli, egyetlenúnico - gyakorlott, szakavatott, ügyesbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - macio - hepehupásacidentada, acidentado - visszakaprecuperar - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - szilárdfirme, forte - eleven, vidámesperto, vivo - élénkvivo - stabilestável - ingóoscilante, vacilante - alulmaradperder, sair-se mal - fluctuating (en) - straight (en) - potente - weak (en) - kitartópertinaz, teimoso - csökönyösmula - makacscontumaz, obstinado, rebelde - sikeresbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - csalódik, csalódott, frusztráltdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - elegendő, megfelelőbastante, suficiente - elégtelen, elégtelenül, hiányosinadequado, insuficiente, insuficientemente - szűkre szabott, túl kicsiescasso - lekezelőcondescendente, sobranceiro - magasagudo, alto - elsőrendű, felettessuperior - kitűnőeexímio, excelente, exímio - finom, kifogástalan, kitűnőbelo, bom - értéktelen, olcsóbarato, desprezível, inútil, ordinário - nyereségesrentável - közepes, középszerűmedíocre - fiók-acessório, subsidiário - give, sacrifice (en) - meglepősurpreendente - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - édes, mézédesdoce - erősexcessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromover - gazdaságos, takarékoseconómico, frugal, poupado - mocskossujo - elhallgat, feltartatrasar, suprimir - porcogóscartilaginoso - omlós, ropogósestaladiço - rendezorganizar - cinikuscínico, ecínico - megbízhatófidedigno - tipikusrepresentativo - tisztelhonrar - liberalise, liberalize (en) - szolgálatkészútil - haszontalaninútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - váltakozó, változatosprótea - változtathatóvariável - ismétlődőiterativo - fülledt, levegőtlenabafado - ádáz, kegyetlen, vadcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - bűnöspecaminoso - szabályozcontrolar, restringir - lagymatagmorno, tépido - pózoltomar atitudes - bűnhődik, kiengesztelexpiar - elér, teljesítatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - csal - elpuskáz, felborzolestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - elárultrair - egészségessaudável - sértőofensivo - recognise, recognize (en) - keskeny, korlátozott, szűkestreita, estreito, limitado - előmozdítdesenvolver, promover - help (en) - támogatapoiar - abszurd, képtelen, nevetségesridículo, risível - ostoba, szamárestúpido - elméleti, ideológiaiideológico - becsapburlar - üldözperseguir - küszködik vmivel, megbirkózik vmivelaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - beleegyezik vmibedignar-se - serve (en) - felvág, hatalmaskodik vkivelfazer-se importante, mandar - viver - make (en) - ácsorog, álldogál, csavarog, cselleng, henyél, lézengdemorar-se, descansar, vadiar - számítimportar - egyezik, összefüggésben vancoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - hasonlít, hasonlítani, hasonlít vkihez, hasonlít vkireassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - felülmúlexceder - bastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - eleget tesz, kielégít, méltó vmihez, örömet szerez, teljesít, vminek megfelelően élcumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - kitűnik, túlteszsobressair - vkire vonatkozikaplicar-se - affect, involve, regard (en) - tart, visszatartsegurar - harmonizál, összhangban van, színben összeillikcombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - bepótol, pótolcompensar - helybeli, helyilocal - belong (en) - összetartozikfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - állványsuporte - ravasz, rókaszerűastuto, manhoso, traiçoeiro - megváltói, messiási - kulturáliscultural - abrigo antiaéreo - engesztelőexpiatório - draconiano - Hegelian (en) - változásmudança - kincsjóia, tesouro - golden calf (en) - emlékeztető, szuvenírrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - jelentéktelen részletek, lényegtelennulidade, uma insignificância - teherpeso - spirit (en) - fajtatipo - animáció, brio, élénkség, elevenséganimação - jókedvvivacidade - életerő, energia, erővigor - elmésség, szellemesség, sziporkázó észengenho, espírito - bajtársiasság, bajtársiságcamaradagem - alkalmazhatóság, alkalmazkodási képesség, felhasználhatóság, hajlékonyság, rugalmasságadaptabilidade - hatásimpressão, marca - figure (en) - bájosság, csinosság, kedvesség, ravaszságlindeza - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karizma, varázscarisma - nemi vonzóerősex-appeal - csúnyaság, rútságfealdade - hibamancha - könnyedségfacilidade - nehézségdificuldade - fly in the ointment (en) - összeegyeztethetőségcompatibilidade - egybevágóságconcordância, congruência - incompatibility (en) - conflict (en) - alkalmasság, helyénvalóság, rátermettség, választhatóság, vminek megfelelő/helyes/alkalmas voltaadequação, conveniência, elegibilidade - hozzáférhetőség, kihasználásdisponibilidade - erkölcsi világkép, ethosz, étoszética - légkörambiente, atmosfera, traço - note (en) - caliber, calibre, quality (en) - kiválóságvalor/excelência - fenség, magasztosság, méltóságteljességimponência, majestade - korlátlan hatalomincondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - hasonlóságsemelhança, similardidade - homology (en) - párhuzamosságparalelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - hasonlóságsemelhança - ellentmondásdiscrepância - pótolnivalótempo perdido - különbözőségdiferença - különbözőség, változatosságdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - szolidaritássolidariedade - bonyolultság, összetett volta vminekcomplexidade, complicação - rendszeresség, szabályosságregularidade - organisation, organization, system (en) - rendellenesség, szabálytalanságirregularidade - spasticity (en) - ingatagságinstabilidade - állhatatosság, egyenletesség, szilárdságestabilidade, firmeza - kényelemcomodidade, vantagem - plausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - skolasztikaacademicismo - úgy van!exactidão, precisão - helyesség, pontosság, precizitáscorreção, exactidão, exatidão, precisão - pontatlanságimprecisão, inexactidão - nem pontosimprecisão - eleganciaelegância - eclat, pomp (en) - minőségclasse - cselekedet, cselekvés, tett - tisztaság, világosságclareza - világosclareza, explicitação - bizonytalanság, határozatlanság, homályosságimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - becsületesség, egyenesség, igazságosság, tisztességprobidade, rectidão - becsületesség, egyenességequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - áhítat, jámborság, kegyelet, kegyességdevoção, piedade - vallásosságdevoção, religiosidade - áhítatosság, kegyességbeatice, sentimento de piedade - istenesség, vallásosságsantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbárság, embertelenség, kegyetlenség, szörnyűségatrocidade, barbaridade, brutalidade - barbarizmus, barbárság, gonoszság, rosszindulat, vadságmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - könyörtelenimplacabilidade - altruizmus, önzetlenségaltruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - versenyképességcompetitividade - finesz, finomság, fortélydelicadeza, subtileza - conscience (en) - hősiességheroísmo, valor - gondoskodás, szorgalomperseverança - megvesztegethetetlenségincorruptibilidade - aparência enganadora, especiosidade - hazaszeretetpatriotismo - ártatlanságingenuidade - önbecsülésrespeito próprio - dicsekvés, hencegésgabarolice - önhittséghubris - tősgyökeresség, zamatosságvivacidade - csend, higgadtság, nyugalmasság, nyugalomcalma, calmo, compostura, tranquilidade - tiszteletadás, tisztelettudás, vonatkozásrespeito - neveletlenség, rossz modorgrosseria - tapasztalatlanságnovidade - freshness (en) - dohosság, penészességazedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - báj, kecsességfavor, graça, graciosidade - energia, hatalom, tekintélycapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - edzettség, robusztusságrobustez, vigor - bátorságcoragem - állóképességvitalidade - erőforça - alaposság, intenzitásintensidade - őrjöngés, vadságferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - calcanhar de Aquiles - korszerűség, modernség, újszerűségmodernidade - continuity, persistence (en) - gyorsaság, hirtelenség, sebesség, szilárdságpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - gyorsaságpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - külsőségexterioridade - simaság - tömegvulto - hatalmas volta vminek, mérhetetlenség, roppant nagyság, végtelen nagyság, végtelenségenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - mennyiségquantidade - csekély volta vminek, kicsinység, szűkösségescassez, insuficiência, parcimónia - pazar bőségabundância, cornucópia - hiánycarência, escassez, falta - bőség, gazdagságexcesso, superabundância - fölöslegexcedente - bőség, felesleges dolog, feleslegességexcedente, excesso, fartura - határ, korlátlimite - kiterjedésalcance - határoklimites - hatáskör, intézkedés, terjedelemalcance, extensão, intenção, limite - értékvalor - price (en) - jóság, szívjóságbem, lado bom - benefit, welfare (en) - luxusluxo - hasznosságutilidade - hiábavalóságinutilidade - használhatóság, lehetőség, megvalósíthatóság, valószínűségpraticabilidade - alkalmasság, hozzáértéscompetência - nyereségvantagem - előny, értékvantagem, virtude - kegy, pártfogásapoio, nas graças de - előny, nyereségproveito - jövedelmezőségrentabilidade - preference (en) - előny, kiváltságprivilégio - green fingers, green thumb (en) - közjóbem da pátria, bem público - hátránydesvantagem - limitação - hibadefeito - deprivation, loss (en) - árpreço - hátránydesvantagem, inconveniente, senão - importance (en) - jelentőségimportância, significado - fontosságpeso - eszméletvesztés, haszontalanság, ostobaságalienação, insensatez - erőteljesség, villamos, villany-força - poder - élénkségvivacidade - befolyás, rossz hatással van ráinfluência - levegőnyomás, nyomáspressão - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - hathatósságeficácia, eficiência - form (en) - tehetetlenségimpotência - stardust (en) - megoldhatatlaninsolubilidade - combcoxa, perna - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - józan észbom senso, realismo, senso comum - óvatosságprudência - prudência - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - fortély, ravaszság, sunyiság, ügyességagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - varázslásbruxaria, feitiçaria, magia - mennyország, paradicsomcéu, Paraíso - innovativeness (en) - coordenação - rugalmasság, sokoldalúságversatilidade - kézügyességdestreza - technikatécnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - etalon, normális állapot, standard, szabványmintamédia, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - rejtély, találós kérdés, talány, titokzatosságadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemmadilema - akadálydificuldade - problem, trouble (en) - támogatásapoio, suporte - rögzítőancorar - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - helyettes, utódsubstituto - advertência - underevaluation (en) - hatósugáron kívüli pont, utolsó visszafordulási pontbeco sem saída, ponto sem retorno - megbecsülésapreciação - haute couture, high fashion, high style (en) - szeszélycapricho, mania, novidade - counterculture (en) - azonosítidentificação - pseudoscience (en) - választásalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - feltételcondição - fricska, ösztönzésestimulante, estímulo, incentivo - púp a hátamonpé-no-saco - irritant, thorn (en) - nyűg, teherdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - egységtodo - egységunidade - szívcoração - jelentéssignificado - burkoltan célozimplicação, insinuação - lényege, magva vminek, vminek a velejeessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - kritérium - mintapéldány, példa, példakép, példányexemplo - varázstükörfantasmagória - prototípusprotótipo - előíz, ízelítőantegosto - ördöngösségdemonismo - kultúra - ismeret, tudás, tudományosságconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - vakbuzgóságintolerância - fanatizmusfanatismo - konzervativizmusconservadorismo - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - bökkenőbusílis - divatos frázis v. kifejezés v. szó - varázsigeabracadabra - sületlenségtolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - külpolitikapolítica externa - resolução - ez kevesebbet mond a valóságnál, szépítő körülménymeia verdade - maró gúny, szatíraironia, sarcasmo, sátira - csattanóconclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - fontoskodás, pedantéria, tudálékosság, vaskalaposságpedantismo - beszédkészség, ékesszóláseloquência - gobbledygook (en) - régiességarcaísmo - beszédtechnika, ékesszóláselocução - blabla - technobabble (en) - tömörségconcisão - körülírás, perifráziscircunlóquio, perifrase - szóhalmozáspleonasmo - metaforametáfora - káromkodáspalavrão - istenkáromlás, káromkodás, szentségtörés, világiasságblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - beleegyezésassentimento, consentimento - felfedés, felfedezés, közzététel, leleplezés, meglepetésrevelação - célozgatás, gyanúsításinsinuação - voice (en) - madárjóslásauspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - megrázkódtatás, sokkabalo, sobressalto - balesetacidente, desventura - vértanúságmartírio - elvágásruptura - balesetdesventura - csapás, tragédiacalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - háromkirályok napja, vízkeresztepifania - sors, vég - tökéletesítésmelhoramento - debacle, fiasco (en) - beállításajustamento, ajuste, rectificação - eseményocasião - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - elrontprejuízo - gyökeres átalakulásrevolução - visszaesésatraso - Fall (en) - konfliktusconflito - aloofness, distance (en) - érzékenységsensibilidade - elrendezés, összeállítás, rendszerarranjo - társadalomalta roda - túlnépesedéssuperpopulação - népmassa - burzsoázia, polgárságburguesia, classe média - közösségcomunidade - civilizáció, kultúracivilização - coevals, contemporaries, generation (en) - választéksortimento, variedade - current, flow, stream (en) - kubizmuscubismo - távolság - paraíso - rejtekhelyesconderijo - menedékrefúgio - sorsdestino - Logos, Son, Word (en) - gyávacobarde - szakértőexperto, perito - niggerpreto - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kulioperário - pele-vermelha - tipikus angol emberjohn bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - tanácsadóassessor, conselheiro, consultor - anyabaszó, anyaszomorító, gazember, kurafi, kurvafi, pofa, rohadékfilho da puta - hatalomautoridade - pásztorlegény, udvarlóamante - huligán, útonállóarruaceiro, bruto, rufião - baba, kisbababebé, bebê - gyűjtőcoleccionador - szolgálatmegtagadóobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - homokos, melegbicha, dinheiro falso - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - kafir - light (en) - machine (en) - maestromaestro, regente - játszótárscompanheiro - erőforça - gebetronco de couve - shiksa, shikse (en) - bűnös, vétkezőpecador - államférfiestadista, homem público - üzemeltetési költségekdespesas de exploração - privilégio - kár, veszteségperda - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - elrontásdeterioração - fejlődés, kifejlődésdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - nulla, zérózero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimummínimo - punhado - egy csepp..., jel, utalástoque, traço, vestígio - csomó, egy sütet, halom, tételfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - alap, alapzatbase, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - egyensúlyequilíbrio - barátságamizade - kríziscrise - element (en) - környék, környezetambiente, meio - egyensúlyequilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - eredeti állapot, status quostatus quo - natural state, state of nature, wild (en) - kulmináció, tetőpont, vmi netovábbjaapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - esetcaso - társadalmi rangposição social - álláslugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - élettartamvida - rendordem - peace (en) - anarchia, zűrzavaranarquia - zűrzavarpandemónio - incident (en) - felfordulástranstorno - hidegháborúguerra fria - nézeteltérésdiscordância - szabadságliberdade - önkormányzatindependência, liberdade - polarisation, polarization (en) - holtpontimpasse, umbral de lucro - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - elismerés, felismerésreconhecimento - isolamento - javulásmelhoria - development (en) - használatlanságdesuso - tatarozrenovação - fontosságimportância - hangsúlyênfase - tekintélyprestígio - ismeretlenség, névtelenséganonimato - hírnévcelebridade, fama, nome, renome, reputação - hírnévfama - hírnévfama, reputação - name (en) - megalázásdegradação, humilhação, infâmia, servilismo - hanyatlás, romlásdecadência - fölénydomínio, predominância, superioridade, supremacia - főhatalom, uralkodás, uralomdominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - baj, csapás, méregproblema - boldogtalanság, szerencsétlenséginfelicidade, miséria - sürgősségurgência - nyomáspressão - élősdifertőzésinfestação - az egésztodo - teljességperfeição - teljességtotalidade - tökéletlenségimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - végzetdestino, fado, sorte - jólétprosperidade - sikeràxito, sucesso - katasztrófacatástrofe, desastre - kudarc, meghibásodásfalta, fracasso, reprovação - kilátás, reményperspectiva, previsão - lehetőség, sanszchance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - jólétprosperidade - bőség, fényűzés, gazdagságopulência - gazdagság, mammonmamona - szegénység - szegénység, szűkölködésindigência, pobreza - hygiene (en) - makulátlanságasseio - rendszerordem - piszok, szennyporcaria, sujidade - aljasság, mocskosság, piszkosságsordidez - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - zordságdureza, rigor - atmoszféra - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurança - biztonságsegurança - peace, public security (en) - védelemprotecção - veszélyben vanperigo - danger (en) - clear and present danger (en) - kockázatperigo - fenyegetés, fenyegető veszedelem, veszély, vmi ami fenyegetameaça, perigo - jó állapotaptidão física - illumination, light (en) - bölcsek kövepedra filosofal - dross, impurity (en) - molekula, parányi, testecskeátomo - por - hulladékdesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - utolsó ítéletdia do juízo final, Juízo Final - vminek az idejehora - korépoca, idade - altura - a másodperc ezredrésze, pillanatfracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼